Žmonės

Šis skyrius skirtas informacijai apie iškeliavusius Anapilin Blinstrubus. Jeigu norite ir galite pasidalinti informacija apie vieną ar kitą Blinstrubą ar Blinstrubaitę, mielai prašome ją atsiųsti el. paštu info@blinstrubas.com

Aleksandras Blinstrubas (1874)
Aloyzas Blinstrubas (1946.12.13 – 2008.11.21)
Arūnas Povilas Blinstrubas (1944.09.05 – 2008.11.08)
Boleslovas (Balys) Blinstrubas (1923.11.13 – 1993)
Bronislovas Blinstrubas (1910.11.10 – 1991.09.21)
Eugenija Adomavičiūtė Blinstrubienė (1915.04.30 – 2010.12.24)
Juozapas Blinstrubas (1876.09.16 – 1968.03.31)
Liudvina Stelmokaitytė Blinstrubienė (1924.07.15 – 1981.07.19)
Monika Blinstrubaitė Šimkauskienė (1879)
Ona Pociūtė-Blinstrubienė (1881.07.19)
Rimantas Zenonas Blinstrubas (1937.06.23 – 2014.06.18)
Stasys Blinstrubas (1901.12.20 – 1969.04.19)
Vanda Novickaitė Blinstrubienė (1903.08.02 – 1994.02.14)
Vladislovas Blinstrubas (1939.10.25 – 2005.08.01)
Teodoras Pranas Blinstrubas (1876.03.10)
Teodoras Blinstrubas (1906.11.26 – 1999.10.06)