Arūnas Povilas Blinstrubas

ID157 Gimė 1944m. rugsėjo 5d., Šiauliuose.
Tėvai – Eugenija Blinstrubienė (g. 1915.4.30, Šiauliuose – m. 2010.12.24 Oak Lawn, IL.) ir Bronislovas Blinstrubas † (g. 1910.11.11, Kelmėje – m. 1991.09.21 Čikagoje). Turėjo brolį Rimantą Zenoną (g.1937.06.23, Šiauliuose – m. 2014.06.18 Downers Grove, IL). Turėjo žmoną Birutę ir sūnų Peter Blinstrubas (g. 1984.12.26, IL., JAV). Dirbo pardavėju. Mirė 2008 m. lapkričio 8 d. Čikagoje.