Rimantas Zenonas Blinstrubas

ID42 Rimantas Zenonas Blinstrubas. Gimė 1937 m. Birželio 23 d., Šiauliuose. Mirė 2014 m. birželio 18 d. Downers Grove, IL (JAV).
Tėvai – Eugenija Adomavičiūtė Blinstrubienė (g.1915.04.30, Šiauliuose – m.2010 gruodžio 24 d. Oak Lawn, IL)  ir Bronislovas Blinstrubas † (1910.11.10 – 1991.09.21 Čikagoje).
Seneliai is tėvo pusės – Ona Blinstrubienė † (1881.07.19 – ?) ir Teodoras Pranas Blinstrubas † (1876.03.10 – ?). Žmona – Irena Danutė Blinstrubienė  (g. 1939.12.24, Jurbarke). Turėjo du sūnus – Robertą (advokatas) ir Ričiardą (architektas). Turėjo brolį Arūną Povilą  †(1944.09.05 – 2008.11.08).
1944 m. kartu su tėvais emigravo į Vokietiją, o iš ten persikėlė gyvent į JAV.
Buvo įmonių Centric Co. ir Precent Corp. (Čikaga, JAV) prezidentas.
Mėgo žvejoti, skaityti, žaisti tenisą, keliauti. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Rimantas Zenonas Blinstrubas