Ona Blinstrubienė

ID27 Ona Pociūtė-Blinstrubienė.  Gimė 1881 m. liepos mėn. 19 d.  Vaikai: Stefanija (g. 1903.06.24), Stanislovas Polikarpas (g. 1905.01.26), Teodoras (g. 1906.11.26), Valerijonas Ignotas (g. 1909.02.08), Bronislovas (g. 1910.11.11), Elena (g. 1913.3.24), Bronislava (g. 1914.7.11), Bronislava Janina (g. 1919.8.21), Boleslovas (g. 1923. 11 13). Vyras Teodoras Pranas Blinstrubas †. g. 1876 m. kovo 10 d. Tuokėsi 1903 m. gegužės 26, Batakiuose.

Nuotraukoje: apačioje iš kairės - motina Ona, sūnus Boleslovas, tėvas Teodoras Pranas; viršuje iš kairės - Bronislovas, Teodoras, Bronislava Janina, Stanislovas Polikarpas, Valerijonas Ignotas
Nuotraukoje: apačioje iš kairės – motina Ona, sūnus Boleslovas, tėvas Teodoras Pranas; viršuje iš kairės – Bronislovas, Teodoras, Bronislava Janina, Stanislovas Polikarpas, Valerijonas Ignotas