Giminės medis

Blinstrubų giminės genealoginiai medžiai

Arboreta Nobiles Lituanorum et Samogitianorum Blinstrubs

 


Kilmingų žmonių luominis titulas perduodamas per vyriškąją liniją, tad giminėje gimstant naujiems palikuonims svarbu buvo parodyti jų ryšį su protėviais. Tuo tikslu kilmingosios giminės sudarinėdavo giminės medžius ir schemas. Blinstrubų giminės genealoginių medžių iš LDK ir ATR periodų, deja, nėra išlikę. Pirmieji išlikę giminės medžiai  atsiranda Rusijos imperijos okupacijos periodu, Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo bajorystės statuso legitimavimo bylose. Didžiausia ir išsamiausia herbo „Gulbė“ Blinstrubų genealoginio medžio schema buvo sudaryta 1886 m. rugpjūčio 4 d., Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarijoje, vėliau dar porą kartų papildyta. D001 Šis originalus medis prasideda Jonu Blinstrubu (ID2), gimusiu XVII amžiaus pabaigoje ir baigiasi 1894 metais. Jo originalas saugomas Lietuvos istorijos archyve. Originaliame medyje nėra dukterų, trūksta daug vyriškos giminės palikuonių bei yra kelios stambios klaidos. Į jį įtraukti 124 Blinstrubai.

Į rusišką medžio schemą įtraukti Blinstrubai, kurie legitimavo save ir savo vaikus Vilniaus ir Kauno gubernijų bajorų deputatų susirinkimuose. Legitimavimas vyko keliais etapais. Pirmas „Gulbės“ herbo Blinstrubų legitimavimas buvo atliktas 1798 m. balandžio 10 dieną. Nuotraukoje žemiau matomi pradinio legitimavimo etapo metu įtraukti Blinstrubai – Jurgis (ID8), Adomas (ID537), Mykolas (ID9), Pranas (ID10), Petras (ID5), Juozapas (ID1), Baltramiejus (ID4), Andrius (13), Vincentas (ID125), Juozapas (ID770), Juozapas (ID14), Ignotas (ID6), Pranas (ID15), Jonas (ID16), Mykolas (ID18), Juozapas (ID17), Tadas (ID7) ir Matas Bernardas(ID101).

1835 m. birželio 4 dienos legitimavime minimi sekantys Blinstrubai – Tomas (ID79), Leonas Adomas (ID98), Tomas (ID97), Jurgis Juozapas (ID78), Teodoras (ID77), Anupras Barnabas (ID76), Simonas Jurgis (ID75), Ignotas Steponas (ID248), Pranas (ID15), Jonas (ID16), Kazimieras (ID71), Jokūbas Viktoras (ID70), Mykolas (ID18), Vladislovas (ID52), Romualdas (ID51), Juozapas (ID17), Teodoras Benediktas (ID39), Ignotas (ID6), Juozapas (ID770), Juozapas (ID14), Petras Juozapas (ID124), Andrius (ID13), Matas (??), Jonas (ID136), Stanislovas (ID137), Jurgis (138) ir Petras (ID11).

Remiantis carinio laikotarpo giminės medžio schema ir įvairiais istoriniais šaltiniais pavyko sudaryti pilną „Gulbės“ herbo Blinstrubų iš Tautvilo genealoginį medį, kuris prasideda Blinstrubų giminės pradininkais Lietuvoje, Alsos (Viduklės-Paalsės arba Blinstrubiškių) dvaro pirmaisiais savininkais, Simono (S1) vaikais, Petru (ID841) ir Kasparu (ID843) Blinstrubais Alsiškiais iš Tautvilo ir baigiasi Blinstrubais gimusiais jau šiame amžiuje.  Be to, kelis savo šakų istorinius papildymus, savo iniciatyva atliko penki Blinstrubų giminės atstovai – Stanislovas Algimantas Blinstrubas iš Šiaulių, Viktoras Blinstrubas iš Vilniaus, Juozapas Montvydas Blinstrubas iš Vokietijos, Vaida Blistrubytė iš Varnių, Juozas Kazimieras Blistrabas iš Kuršėnų. Jeigu esate Blinstrubas ir turite istoriškai (metrikais, Istorijos archyvo pažymomis ar pan.) pagrįstą savo šakos papildymą, kviečiame susisiekti. Skaitmeninę ir ženkliai papildytą medžio versiją galite pamatyti žemiau. 

Pagrindinis herbo „Gulbė“ Blinstrubų iš Tautvilo genealoginis medis

Medžio nuotrauka, dėl didelio dydžio, kartais užsikrauna tik iš antro karto. Medį taip pat galima atsisiųsti ir PDF formatu. Paskutinis atnaujinimas 2020.10.18, 889 žmonės. Gimimo datos, kuriose nurodyti tik metai, apskaičiuotos pagal mirties metrikuose ar surašymuose nurodytą amžių, tad gali būti netikslios.

Vilniaus ir Kauno gubernijos deputatų susirinkimų kanceliarijų darbuotojai į ankščiau minėtą medžio schemą, kaip paaiškėjo tiriant įvairius istorinius dokumentus, įvėlė ir klaidų. Viena jų – į schema buvo įtraukta Juozapo ir Apolonijos Pacevičiūtės Blinstrubų šeima, kuri priskirta prie Raseinių Gabšių dvaro Blinstrubų šakos. Kaip paaiškėjo veliau, Juozapo tėvai buvo visai kiti – Juozapas ir Agota Rimkevičiūtė Blinstrubai iš Šaukėnų parapijos, tad šiam momentui ši šaka pašalinta iš medžio, iki kol pavyks identifikuoti kieno jie buvo palikuonys. Įtarimų kelia ir ID10 Prano šaka, bet ji kol kas palikta schemoje. Juozapo ir Apolonijos Pacevičiūtės Blinstrubų šakos schemą galima pamatyti išskirtą į atskirą medį, žemiau.

 

Kita Blinstrubų giminė, Urbonavičių Blinstrubų iš Krikščiūnų, naudojosi herbu „Wręby“. Pirmoji  šio genealoginio medžio schema buvo sudaryta ir patvirtinta Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarijoje 1798 metų kovo 10 dieną. D002 Papildytą herbo „Wręby“ Blinstrubų genealoginį medį galite pamatyti žemiau.

Herbo „Wręby“ Urbonavičių Blinstrubų iš Krikščiūnų genealoginis medis

Medį taip pat galima atsisiųsti ir PDF formatu. Paskutinis atnaujinimas 2020.03.14, 66 žmonės.

Lietuvoje taip pat gyvena įsūnyto Varnių parapijos gyventojo, valstiečio Vincento Mačiulio Blinstrubo palikuonys, kurie nėra kraujo ryšiais susiję su Blinstrubais iš Tautvilo ar Urbonavičiais Blinstrubais iš Krikščiūnų. Jo palikuonių giminės medžio schemą galima pamatyti žemiau.