Giminės medis

Blinstrubų giminės genealoginiai medžiai

Arboreta Nobiles Lituanorum et Samogitianorum Blinstrubs

 


00150 Gulbės herbo Blinstrubų genealoginio medžio schema sudaryta Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijoje 1886 m.

 

Kilmingų žmonių luominis titulas perduodamas per vyriškąją liniją, tad giminėje gimstant naujiems palikuonims svarbu buvo parodyti jų ryšį su protėviais. Tuo tikslu kilmingosios giminės sudarinėdavo giminės medžius ir schemas. Blinstrubų giminės genealoginių medžių iš LDK ir ATR periodų, deja, nėra išlikę. Pirmieji išlikę giminės medžiai  atsiranda Rusijos imperijos okupacijos periodu, Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo bajorystės statuso legitimavimo bylose. Didžiausia ir išsamiausia herbo „Gulbė” Blinstrubų genealoginio medžio schema buvo sudaryta 1886 m. rugpjūčio 4 d., Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarijoje, vėliau dar porą kartų papildyta. D001 Šis originalus medis prasideda Jonu Blinstrubu (ID2), gimusiu XVII amžiaus pabaigoje ir baigiasi 1894 metais. Jo originalas saugomas Lietuvos istorijos archyve. Originaliame medyje nėra dukterų, trūksta daug vyriškos giminės palikuonių bei yra kelios stambios klaidos. Į jį įtraukti 124 Blinstrubai.

Į rusišką medžio schemą įtraukti Blinstrubai, kurie legitimavo save ir savo vaikus Vilniaus ir Kauno gubernijų bajorų deputatų susirinkimuose. Legitimavimas vyko keliais etapais. Pirmas „Gulbės” herbo Blinstrubų legitimavimas buvo atliktas 1798 m. balandžio 10 dieną. Nuotraukoje žemiau matomi pradinio legitimavimo etapo metu įtraukti Blinstrubai – Jurgis (ID8), Adomas (ID537), Mykolas (ID9), Pranas (ID10), Petras (ID5), Juozapas (ID1), Baltramiejus (ID4), Andrius (13), Vincentas (ID125), Juozapas (ID770), Juozapas (ID14), Ignotas (ID6), Pranas (ID15), Jonas (ID16), Mykolas (ID18), Juozapas (ID17), Tadas (ID7) ir Matas Bernardas(ID101).

17980410-Gulbes-Blinstrubu-oficialaus-medzio-pradzia Gulbės herbo Blinstrubų genealoginio medžio pradinis įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje 1798.04.10.

 

1835 m. birželio 4 dienos legitimavime minimi sekantys Blinstrubai – Tomas (ID79), Leonas Adomas (ID98), Tomas (ID97), Jurgis Juozapas (ID78), Teodoras (ID77), Anupras Barnabas (ID76), Simonas Jurgis (ID75), Ignotas Steponas (ID248), Pranas (ID15), Jonas (ID16), Kazimieras (ID71), Jokūbas Viktoras (ID70), Mykolas (ID18), Vladislovas (ID52), Romualdas (ID51), Juozapas (ID17), Teodoras Benediktas (ID39), Ignotas (ID6), Juozapas (ID770), Juozapas (ID14), Petras Juozapas (ID124), Andrius (ID13), Matas (??), Jonas (ID136), Stanislovas (ID137), Jurgis (138) ir Petras (ID11).

18350604-Pagrindinio-gimines-medio-papildymas Gulbės herbo Blinstrubų genealoginio medžio papildymo įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje 1835.06.04

 

Remiantis carinio laikotarpo giminės medžio schema ir įvairiais istoriniais šaltiniais pavyko sudaryti pilną „Gulbės” herbo Blinstrubų iš Tautvilo genealoginį medį, kuris prasideda Blinstrubų giminės pradininkais Lietuvoje, Alsos (Viduklės-Paalsės arba Blinstrubiškių) dvaro pirmaisiais savininkais, Simono (ID842) vaikais, Petru (ID841) ir Kasparu (ID843) Blinstrubais Alsiškiais iš Tautvilo ir baigiasi Blinstrubais gimusiais jau šiame amžiuje.  Be to, kelis savo šakų istorinius papildymus, savo iniciatyva atliko penki Blinstrubų giminės atstovai – Stanislovas Algimantas Blinstrubas iš Šiaulių, Viktoras Blinstrubas iš Vilniaus, Juozapas Montvydas Blinstrubas iš Vokietijos, Vaida Blistrubytė iš Varnių, Juozas Kazimieras Blistrabas iš Kuršėnų. Jeigu esate Blinstrubas ir turite istoriškai (metrikais, Istorijos archyvo pažymomis ar pan.) pagrįstą savo šakos papildymą, kviečiame susisiekti. Skaitmeninę ir ženkliai papildytą medžio versiją galite pamatyti žemiau. 

Pagrindinis herbo „Gulbė” Blinstrubų iš Tautvilo genealoginis medis

Medžio nuotrauka, dėl didelio dydžio, kartais užsikrauna tik iš antro karto. Medį taip pat galima atsisiųsti ir PDF formatu. Paskutinis atnaujinimas 2024.02.25, 1109 žmonės. Gimimo datos, kuriose nurodyti tik metai, apskaičiuotos pagal santuokų, mirties metrikuose ar surašymuose nurodytą amžių, tad gali būti netikslios.

Kiti Blinstrubų genealoginiai medžiai

1794-1795 m. naujai įkurtoje Vilniaus gubernijoje prasidėjus bajorų legitimavimo vajui, dauguma Blinstrubų skubėjo legitimuoti save ir savo palikuonis. Deja, nevisi turėjo pakankami išlikusių kilmės įrodymų. 1833 m. legitimavimo reikalavimus dar labiau sugriežtinus, vienai Blinstrubų giminės šakai nepavyko legitimuotis. Porai Blinstrubų šakų, neturėjusių pakankamų kilmės įrodymų, bet suspėjusių legitimuotis iki 1833 m. pasisekė ir jos buvo įtrauktos į giminės medį, tačiau priskirtos prie nesavų protėvių. Tokiu būdu susiformavo dvi neteisėtai į medį įtrauktos Blinstrubų giminės šakos ir viena neįtraukta teisėtai . Tai paaiškėjo tik po detalių istorinių-genealoginių tyrimų, atliktų 2020-2021 metais.

Pirmoji Rusijos imperijos periodu, neteisėtai į Pagrindinio Blinstrubų medžio schemą įtraukta šaka –  Juozapo ir Apolonijos Pacevičiūtės Blinstrubų, kuri buvo priskirta prie Raseinių Gabšių dvaro Blinstrubų šakos. Kaip paaiškėjo vėliau, Juozapo tėvai buvo visai kiti – Juozapas, Baltramiejaus sūnus ir Agota Rimkevičiūtė Blinstrubai iš Šaukėnų parapijos, tad ši šaka buvo pašalinta iš Pagrindinio medžio ir išskirta į atskirą schemą, kurią galima pamatyti žemiau arba atsisiųsti PDF formatu. Paskutinis atnaujinimas 2024.02.29. 124 žmonės.

 

Antroji Rusijos imperijos periodu, neteisėtai į Pagrindinio Blinstrubų medžio schemą įtraukta šaka – Prano, Ignoto sūnaus ir Magdalenos Petkevičiūtės Blinstrubų. Ši šaka, Pagrindiniame giminės medyje buvo priskirta prie ID10 Pranciškaus Blinstrubo, Baltramiejaus sūnaus, nors, kaip išaiškėjo vėliau, minėtas Pranas buvo kol kas neidentifikuoto Ignoto sūnus, tad ši šaka buvo pašalinta iš Pagrindinio medžio ir išskirta į atskirą šakos schemą, kurią galima pamatyti žemiau arba atsisiųsti PDF formatu. Paskutinis atnaujinimas 2024.02.29. 47 žmonės. Tiek pirmoji, tiek antroji šakos gyveno Ariogalos krašte, tad tikėtina, kad kažkada turėjo bendrą protėvį.

 

Taip pat egzistuoja ir trečioji į Pagrindinį medį neįtraukta Blinstrubų giminės šaka. Jos pradininko, Stanislovo Blinstrubo iš Varnių, palikuoniams nepavyko legitimuoti savo šakos dėl raštiškų įrodymų stokos, bet yra didelė tikimybė, kad jie yra legalūs Blinstrubų iš Tautvilo palikuonys. Jų giminės medžio schemą taip pat galima pamatyti žemiau arba parsisiųsti PDF formatu. Paskutinis atnaujinimas 2024.02.29. 71 žmogus.

 

Herbo „Wręby” Blinstrubų iš Krikščiūnų genealoginis medis

Kita Blinstrubų giminė – Blinstrubų iš Krikščiūnų, naudojosi herbu „Wręby” ir buvo legitimuota kaip atskira giminė. Pirmoji  šio genealoginio medžio schema buvo sudaryta ir patvirtinta Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarijoje 1798 metų kovo 10 dieną. D002 Papildytą herbo „Wręby” Blinstrubų genealoginį medį galite pamatyti žemiau.

Medį taip pat galima atsisiųsti ir PDF formatu. Paskutinis atnaujinimas 2024.02.20, 116 žmonių.
 
Lietuvoje taip pat gyvena įsūnyto Varnių parapijos gyventojo, valstiečio Vincento Mačiulio Blinstrubo palikuonys, kurie nėra kraujo ryšiais susiję su Blinstrubais iš Tautvilo ar Urbonavičiais Blinstrubais iš Krikščiūnų. Jo palikuonių giminės medžio schemą galima pamatyti žemiau.