Metrikai

Blinstrubų gimimo ar krikšto bei santuokos ir mirties metrikai

Romos katalikų bažnyčios metrikai turi labai didelę prasmę ir vertę genealoginiuose tyrimuose. Metrikuose galima rasti kur kas daugiau informacijos, nei tik įvykio data ar vieta. Juose dažnai nurodoma ir gyvenamoji vieta, artimi giminaičiai, veikla, mirties priežastis, palikuonys ir pan. Seniausi išlikę Blinstrubų metrikai buvo surašyti Nemakščių katalikų bažnyčioje.

Blinstrubų gimimo, mirties ir santuokų metrikai PDF formatu, patalpinti aplankuose žemiau. Dauguma metrikų surašyti lenkų, rusų, lotynų ar lietuvių kalba. Saugant gyvųjų ar neseniai mirusių žmonių asmens duomenų privatumą, viešinami tik iki 1940 m. surašyti metrikai.

Metrikų pavyzdžius galite pamatyti žemiau.

Data Vieta Turinys
1753.09.09 Žeimių bažnyčia 1753 metais Skarulių parapijos Kulvos dvaro valdytojams Karoliui Blinstrubui (S47) ir Ievai Domeikaitei Blinstrubienei (S51) gimsta dvyniai – Antanas (S53) ir Eufemija (S54), kurie rugsėjo mėnesio 9 dieną buvo krikštyti Žeimių bažnyčioje, apie ką liudija įrašas bažnyčios krikšto knygoje.

Karolio-Blinstrubo-ir-Ievos-Domeikaites-Blinstrubienes-dvyniu-Antano ir Eufemijos-krikstas-175309 Zeimiu baznycia Karolio Blinstrubo ir Ievos Domeikaites-Blinstrubienes dvyniu Antano ir Eufemijos krikstas-1753.09.09 Žeimiu bažnyčia

Vertimas iš lotynų k. „Dievo metai 1753. Diena 9-ta. Aš, Baltramiejus Noreika, Žeimių klebonas (parapijos valdytojas), krikštijau dvynius Antaną ir Eufemiją legitimi thori (legalius, teisėtus santuokoje). Tėvai: Garbingasis ponas Karolis Blinstrubas ir Garbingoji ponia Ieva Domeikaitė (Blinstrubienė), jo žmona, iš Kulvos, Skarulių parapija. Sūnaus Krikšto tėvai: Garbingasis ponas Mozė Blinstrubas (pusbrolis), Kauno stovyklininkas  ir Kilmingoji ponia Elžbieta Koniuševska, dukros krikšto tėvai: pavaduojantis krikšto tėvas Kazimieras Janunovičius ir Garbingoji ponia Gertrūda (Vyšniauskaitė) Blinstrubienė, Kauno stovyklininko žmona.

1778.10.04 Nemakščių bažnyčia 1778 m. spalio 4 dieną Nemakščių bažnyčioje buvo sutuokti Kilmingasis ponas Jurgis Blinstrubas (ID8) iš Pužų dvaro Nemakščių parapijoje su Kilmingąja panele Ona Pliuškevičiūte (ID285) iš Kelmės parapijos, dalyvaujant liudininkams – Kilmingąjam ponui Tadui Blinstrubui ir Kilmingąjam ponui Antanui Sakavičiui. Ko gero seniausias rašytinis išlikęs Blinstrubų santuokų metrikų įrašas.
17781004-Jurgio-Baltramiejaus-sunaus-tuoktuves-su-Ona-Pliuskeviciute-Nemaksciai
1807.01.14 Nemakščių bažnyčia

1807 sausio 14 dieną Nemakščių bažnyčioje kunigas Dominykas Kosčiuška sutuokė Kilmingąjį poną Juozapą Blinstrubą (ID17)  su Kilmingąja ponia Barbora Šimkevičiene (ID334) iš Macalių. Įrašo tekstas: 

„1807.01.14 Aš, Dominykas Kosčiuška (tuokiu) G.D. (Kilmingasis ponas) Juozapą Blinstrubą su G.D. Barbora Šimkevičiene iš Macalių, Nemakščių parapijos, laisvu sutarimu, niekieno neverčiamus. Užsakai paskelbti 1806.12.30. Mes, žemiau pasirašę, liudijame Dievo valia, niekieno neprimestą ir laisva valia sudarytą santuoką , o mes sutuoktiniai nuolankiai priimame Šv. Sakramentą apie tai pasirašydami –  (parašai) Juozapas Blinstrubas, Barbora Einikytė Blinstrubienė. Mes, liudininkai, būdami sveikame prote, liudijame Juozapo Blinstrubo ir Barboros iš Einikių, po to Šimkevičienės, o dabar Blinstrubienės laisva valia sudarytą santuoką (šliubą) – (parašai) Juozas Einikis, Jonas Blinstrubas, Matas Prizgintas.”
1896.07.15 Vepriai 1896 m. liepos 15 d. Betaniškių palivarke, netoli Veprių mirė  ir Vepriuose buvo palaidota dvarininkė Kotryna Blinstrubienė. Apie tai liudija įrašas Veprių bažnyčios 1880-1902 m. mirties metrikų knygoje.

Kotrynos Blinstrubienes mirties irasas 18960715 Įrašas Veprių bažnyčios mirties metrikų knygoje apie Kotrynos Blinstrubienės mirtį 1896.07.15

Vertimas iš rusų k.: „1896 m. liepos 15 d. Betaniškių palivarke nuo plaučių uždegimo mirė dvarininkė Kotryna Blinstrubienė iš Miliševskių giminės. Paskutinis sakramentas suteiktas. Marcelijaus Blinstrubo našlė, maždaug 55 metų, vietinės Bažnyčios parapijietė, paliko sūnų Kazimierą ir dukrą Aleksandrą. Jos kūną 3-čią dieną vietinis klebonas kunigas Janulevičius palaidojo Veprių parapijos kapinėse“.

1904.07.25 Vilnius 1904.07.25 Vilniuje, nuo silpnumo  mirė 1 mėn. amžiaus Bronislovas Adolfas Blinstrubas, dvarininko Teodoro Blinstrubo sūnus. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.

19040725 Bronislovas Adolfas Blinstrubas Teodoro

1904.11.30 Vilnius 1904.11.30 Vilniuje, Šv. Jokūbo ligoninėje, dėl dešinės blauzdos išnarinimo mirė dvarininkas Teodoras Blinstrubas (g. 1866), Eufemijaus sūnus. Paliko žmoną Malviną Svetlikauskaitę ir sūnus Edvardą bei Leopoldą. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.

19041130 Teodoras Blinstrubas Eufemijaus

1906.04.26 Vilnius 1906.04.26 Vilniuje, nuo plaučių uždegimo mirė 3 mėn. amžiaus Elena Blinstrubaitė, dvarininko Teodoro Blinstrubo dukra.  Palaidota Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.

19060426 Elena Blinstrubaite Teodoro

1906.11.05 Vilnius 1906.11.05 Vilniuje, nuo inkstų uždegimo mirė 7 metų amžiaus Leopoldas Blinstrubas, dvarininko Teodoro Blinstrubo sūnus. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.

19061105 Leopoldas Blinstrubas Teodoro 19061105