LVIA istoriniai šaltiniai

Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvo šaltiniai

IDDataPavadinimasFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0011886.08.04Blinstrubų giminės herbo Gulbė genealoginis medis3918256587-88
D0021866.04.25Antrasis herbo Wreby Urbonavičių Blinstrubų iš Krikščiūnų genealoginis medis3918256585-86
D0031827.00.00Blinstrubų giminės aprašymas 1827-1840 Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz "Herbarz Litewski" herbyne3919278230
D0041841.07.17ID770 Juozapo Petro Blinstrubo bajorystes legitimacijos pažyma 3917990181-182
D0051702.04.20ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo iš Tautvilo ir Elenos Puzinytės Blinstrubienės Babtų dvaro pardavimo Jonui Prozorui aktas11198158-161
D0061857.01.17Ukmergės krašto Blinstrubų legitimacijos byla7082678
D0081786.03.10ID1 Juozapas Petras ir Baltramiejus Jono sūnūs tapo Pužų Legotiškės savininkais2841112479
D0091796.02.01ID14 Juozapo Blinstrubo Gabšių dovanojimo aktas ir testamentas284114781-83
D0101789.02.16Jonas Marcinkevičius dovanoja Kauno iždininkui Juozapui Blinstrubui įvairų turtą2841139172-173
D0111615.07.10Adomo ir Eufemijos Stirnelytės Blinstrubų bei Eufrozinos Blinstrubaitės ir Petro Skinderių įgaliojimas Jonui Baltusui teismui dėl Ugionių dvaro Ariogalos paviete. Yra Adomo parašas.1282118
D0311816.08.00Raseinių krašto bajorų surašymas, minimas ID16 Jonas ir ID 17 Juozapas su žmonomis iš Macalių515154732080 3436
D0321798.04.10 Gulbės herbo Blinstrubų genealoginio medžio pradinis įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje3918244324
D0331835.06.04 Gulbės herbo Blinstrubų genealoginio medžio papildymo įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje 391965
D0341900.03.18ID351 Vincentos Jakubauskaites ID137 Stanislovo našlės, globos suteikimo mažamečiams vaikams po tėvo mirties ir paveldėtam turtui byla70823804
D0351881.07.15Ukmerges krašto bajorų šeimų 1881-1904 metų surašymas, minimi Blinstrubai ID53-57, 59, 65, 89-90 ir jų šeimos7082845123-142
D1611586.06.06Laurynas Blinstrubas Petro sūnus su žmona Kristina Bertoševičiūte parduoda Adomui Laurinavičiui Platkiškių Veldomiškių žemes Pašiliuose Karšuvos paviete28412170264-265
D1621586.06.13Sprendimas Žemaitijos vyskupo Merkelio Giedraičio byloje prieš Kasparą Blinstrubą Alsiškį Simono sunų dėl 40 kapų skolos už Pilkiškių žemę28412236317-320
D1631586.06.10Laurynas Blinstrubas Petro sūnus su žmona Kristina Bertoševičiūte parduoda Kilavų lauką Pašiliuose Karšuvos paviete Čėsnai Mikolavičiui2841255120
D1641631.08.12Kristina Uvainienė išnuomoja žentui Jonui Blinstrubui iš Tautvilo Novaitiškių kaimą Šiauduvos vaitystėj28413228460
D1651631.08.30ID860 Rotmistro Jono Blinstrubo iš Tautvilo jam tėvo Adomo dovanoto Viduklės Alsos dvaro dalies ir pusę Pašaltuonio palivarko žmonai Elenai Uvainytei užstatymo už 2400 kapų raštas28413235473
D1661631.08.30Elenos Uvainytės 2400 kapų paskolos vyrui rotmistrui Jonui Blinstrubui iš Tautvilo už įkeistą Viduklės Alsos dvaro dalį ir pusę Pašaltuonio palivarko raštas28413236473-474
D1671631.08.27Patvirtinimo raštas, kad Rotmistras Jonas Blinstrubas iš Tautvilo Adomo sūnus užstato Viduklės Alsos dvaro dalį ir pusę Pašaltuonio palivarko žmonai Elenai Uvainytei28413254507-508
D1681631.08.30Raštas, kad rotmistras Jonas Blinstrubas iš Tautvilo užstatė Viduklės dvarą prie Alsos ir pusę Pašaltuonio palivarko žmonai Elenai Uvainytei28413255509-510
D1691631.08.27Jono Blinstrubo ir Elenos Uvainytės Blinstrubienės raštas su motina uošviene Kristina Uvainiene del Elenos kraičio paveldėto Žemaitijos Gargasų dvaro ir kito turto perdavimo28413256511-512
D1701635.10.13Jonas ir Elena Uvainytė Blinstrubai parduoda trečdalį Raulu Žvirblaukio dvaro prie Numgalių Viduklės paviete Jonui Neseckui ir Jonui Delekatui28413325672-673
D1711635.05.23Konstantinas Galovinas parduoda ID860 Jonui ir Elena Uvainytei Blinstrubams dalį Paliepių dvaro Vidukles paviete28413336693-694
D1721635.11.28Mykolas Simonavičius parduoda Mackūnų Jankūnų dvarą Ariogalos paviete Jonui ir Kristinai Čėsnaitei Blinstrubams už 200 kapų28413410830-831
D1731641.08.08Baltramiejus Blinstrubas Sebastijono sūnus perka žemę prie Paalsės dvaro Viduklės paviete iš Mato Vaitkevičiaus už 10 kapų2841424-5
D1741642.01.08ID860 Karaliaus sekretoriaus Jono Blinstrubo iš Tautvilo pareiškimas, kad Jonas Matevičius užimtoje Viduklės dvaro žėmeje gali likti kiek nori2841435
D1751631.08.02ID860 Karaliaus Zigmunto Vazos sekretorius Jonas Blinstrubas iš Tautvilo perka Pamedžių Baltrušiškės dvarą iš Jono Matevičiaus už 15 kapų28414510-12
D1761631.11.06Mato Vaitkeviciaus kvitas kad gavo iš ID860 Karaliaus sekretoriaus Jono Blinstrubo iš Tautvilo 30 kapų už Pamedžių dvarą Viduklės paviete28414612-13
D1771641.06.14Arnolfas Vaicekavičius parduoda valstietį Martyną Mažutaitį Dovydui Blinstrubui Adomo sūnui į Ugionių dvarą už 70 kapų28414107230-231
D1781641.11.26ID860 Karaliaus sekretorius Jonas Blinstrubas iš Tautvilo ir Elena Vainiotaite perka pusą Petkaičių Varkalių dvaro Viduklės paviete iš Martyno Draslovskio už 600 kapų28414141308-309
D1791642.01.15Karaliaus sekretorius Jonas dovanoja mylimai žmonai Elenai Vainiotaitei Viduklės Paalsės dvarą ir tikisi sulaukti daugiau jos meilės28414194418
D1801642.01.15Elena Vainiotaitė Blinstrubiene dovanoja mylimam vyrui Jonui Blinstrubui iš Tautvilo 6000 zlotų ir tikisi sulaukti daugiau jo meilės28414195419
D1811641.11.06Kazimieras Čiukaitis pasižada istikimai tarnauti Jonui Blinstrubui už tai, kad 1624 m. jo tėvai Adomas ir Elena Blinstrubai jį priglaudė Viduklės dvare28414264573-574
D1821643.04.13Kristupas Misevičius Penkevičius keičia VIduklės Paalsės ir Pašaltuonio žemes į Jono ir Elenos Vainiotaitės Blinstrubų Vizgirdiškių Urboniškių žemes ir kitas pievas284151332-34
D1831642.05.20Matas Vaitkevičius keičia Viduklės Paalsės Vaitkiškių žemes į Jono ir Elenos Vainiotaitės Blinstrubų Pamedžių žemes prie Alsaičio upės284151434-35
D1841643.04.13Jonas Blinstrubas su žmona Elena keičia Viduklės Paalsės Vizdgirdiškių žemes į Kristupo Misevičiaus Blinstrubo Viduklės Paalsės žemę284152768-69
D1851643.04.11Jonas Paškevičius Tarvainis keičia Vizgirdiškių ir Berniškių žemes į Jono ir Elenos Vainiotaitės Blinstrubų Raulų dvaro Mikolaijiškių palivarko Paškiškių žemes2841582190-191
D1861643.04.12Jonas Blinstrubas su žmona keičia Raulų dvaro Mikolajiškių palivarką tarp Alsos ir Alsaičio upių į Jono Paškevičiaus Tarvainio Vizgirdiškių ir Berniškių žemes28415112262-263
D1871642.06.03Jonas Blinstrubas su žmona keičia Petrikaitiškių žemes į Stanislovo Uginskio Paalsės Vaitkiškių žemes28415115268-269
D1881642.06.03Stanislovas Uginskis keičia Paalsės Vaitkiskių žemes į Jono ir Elenos Blinstrubų Petrikaitiškių žemes28415123282-283
D1891643.06.08Samuelis Vizgirda parduoda pusę Petrikaitiškių žemių Jonui Blinstrubui iš Tautvilo už 50 kapų28415124284-285
D1901643.06.23Jono ir Elenos Blinstrubų kvitas broliam Kazimierui ir Čėsnai Jakovlevičiam, kad gavo iš jų 40 grašių už užstatytą Raulų Paalsaičio dvarą28415198440-441
D1911642.04.05Jonas Blinstrubas iš Tautvilo perka Purvių Pakražančio Urboniškių žemes Kražių paviete už 100 kapų iš Jono Bielskio28416193403-404
D1921642.04.05Jonas Blinstrubas iš Tautvilo perka Purvių Pakražančio Urboniškių žemes Kražių paviete už 100 kapų iš Jono Bielskio2841752120-121
D1931642.04.25Jonas Blinstrubas keičia Urbaniškių, Purvių ir Pakražančio žemes į Jono Paškevičiaus Tarvainio Raulų dvaro Mikolajiškių palivarko Paškiškių žemes2841753122-123
D1941642.04.25Jono Blinstrubo Urbaniškių, Purvių ir Pakražančio žemių keitimo į Jono Paškevičiaus Tarvainio Raulų dvaro Mikolajiškių palivarko Paškiškių žemes patvirtinimo raštas2841762142-143
D1951643.07.28W43 Jurgis Blinstrubas iš Krikščiūnų, Baltramiejaus sūnus, parduoda ID846 Baltramiejui Tautvilavičiui su žmona Papelkių ir Degailiškių laukus Paalsėje Blinstrubuose Viduklės paviete už 20 kapų2841786188-189
D1961643.07.28Zofija Ugianskienė parduoda pusę Papelkių ir Degailiškių laukų Petrikaičiuose Viduklės paviete ID846 Baltramiejui Tautvilavičiui Blinstrubui su žmona už 10 kapų2841787190-191
D1971643.10.22Jonas ir Elena Vainiotaitė Blinstrubai perduoda Petkaičių Varkališkių Draslaviškių dvarą LDK instigatoriui Steponui Chrustovskiui28417242516-517
D1981643.07.26Steponas Blinstrubas iš Tautvilo perka Pakruojos Vismantėlių dvarą prie Kruojos upės iš Martyno Eigirdo su žmona už 500 kapų284183982-83
D1991643.06.10ID918 Jonas Blinstrubas, Kasparo sūnus, perduoda už 30 kapų Jarošo Beinartavičiaus jam užsatytus Vilkšilių ir Šiurpiškių dvarus Kazimierui Stankevičiui VItkevičiui28419386800-801
D2001644.09.14ID858 Dovydas Blinstrubas, Adomo sūnus, su žmona Kristina kvituoja Martynui Čiudovskiui, kad gavo 400 kapų už užstatytus Ugionių dvaro tarnus28411065142-143
D2011645.01.02Kazimieras Blinstrubas iš Tautvilo, Vaitiekaus sūnus, perka ketvirtadalį Bakšaičių Butviliškės Veldomiškės ir Kevilių dvarų iš Stepono Mimonto už 80 kapų28411077162-163
D2021644.09.12Petras Rimša perduoda suaugusiam posūnui Grigorijui Blinstrubui, Vaitiekaus sūnui, trečdalį ID839 Stanislovo Blinstrubo turėto Pašaltuonio dvaro284110186395-397
D2031645.01.07Karaliaus sekretorius Jonas Blinstrubas su žmona Elena Uvainyte funduoja Viduklės zbaro evangelikų kalvinistų koplyčiai du margus žemės, Viduklės Paalsės dvaro žemėje prie kelio Raseiniai Nemakščiai284110327696-699
D2041645.06.18W5 Stanislovas Kazimieras Blinstrubas perduoda Stanislovui Paškevičiui Karšuvos pavieto Pašilės Kondriškių dvarą, kurį už 150 kapų 1631.08.09 pardavė jo miręs tėvas Mykolas28411111-2
D2051646.01.14ID860 Jonas ir Elena Blinstrubai perduoda Pajznių kaimą Šiauduvos vaitystėj Aleksandrui Kelpšai284111285608-609
D2061579.06.13Baltramiejus Urbonavičius užtato Viduklės pavieto Pašaltuonio Lialkiškių dvarą Kasparui Alsiškiui Blinstrubui už 34 kapas284111320678
D2071576.00.00Jurgis Stanislavovičius parduoda Viduklės pavieto Lialkiskių dvarą ant Šaltuonos upės Stanislovui ir Baltramiejui Krikščiūnams Urbonavičiams, kuris kažkada priklausė Stanislovui Kazimierui Blinstrubui. Wreby Blinstrubų legitimacijos pagrindas.284111321679
D2081646.05.08ID865 Elena Velavičiūtė Blinstrubienė dovanoja vyrui Dovydui savo kraitį Daugėliškių dvarą Upytės paviete28411267150-151
D2091646.03.08ID864 Kristinos Pilsudskaitės Blinstrubienės testamentas vyrui ID858 Dovydui, palieka Stračių dvarą Beržėnų paviete28411284184-185
D2101646.01.06Dovydas Blinstrubas iš Tautvilo iš Gabrieliaus Račkos už 24 kapas perka žemę Ugionyse, Ariogalos paviete, esančią tarp jo pačio žemių284114154322-323
D2111648.05.29W29 našlė Kristina Montvydaitė Blinstrubienė perduoda sūnui W5 Stanislovui Kazimierui Pašaltuonio dvarą prie Šaltuonos upės ir Raulų palivarką Viduklės paviete284115322674-675
D2121648.02.09W42 Magdalena Blinstrubaitė iš Krikščiūnų kvituoja broliams W5 Stanislovui ir W6 Kristupui, kad atsiėmė ketvirtądalį jai tėvų palikto turto284115323676-677
D2131648.08.04Baltramiejus Blinstrubas, Petro sūnus, perka iš Aleksandro Galovino už 40 kapų jo Viduklės Lauksėdų dvaro žemes vadinamas Paalse ir Šunkele, prie Švendros upės28411647896-897
D2141648.04.23ID860 Jonas ir Elena Uvainytė Blinstrubai įkeičia Raseinių pavieto Lepežių Laukuvos dvarą su pievom Merkeliui Boguslavičiui ir Samueliui Aframovičiui už 800 kapų2841163011420-1421
D2151649.04.18ID860 Jonas ir Elena Uvainytė Blinstrubai keičia dalį Pamedžių dvaro žemių atskirtų nuo Viduklės Paalsės dvaro į Jurgio Blinstrubo iš Krikščiūnų, Baltramiejaus sūnaus, dalį Viduklės dvaro žemių2841163311486-1487
D2161643.10.29Dovydas Blinstrubas iš Tautvilo perka iš Adomo Konstantino Moisėjaus Ugionių dvaro žemių už 24 kapas2841184796-97
D2171650.07.14Dovydo sutartis su Adomu Moisėjum dėl nupirktų, bet neperduotų Ugionių dvaro žemių28411852110-111
D2181672.07.10ID866 Stepono, Dovydo sūnaus, Blinstrubo kvitas apie tai, kad jo brolis Dovydas su žmona Alška Uvainyte pardavę Vičiūniškių ir Upytės dvarus Ariogalos paviete kompensavo jam Tračų dvaru Beržėnų paviete ir Ugionių dvaru Ariogalos paviete284119248238-239
D2191673.09.14Rapolo Ukolskio byla prieš Boguslavą Blinstrubą iš Tautvilo ir jo žmoną dėl Viduklės dvaro ir Sujainių bei Lalių kaimų284119314381-382
D2201674.03.10Kristupas Blinstrubas iš Krikščiūnų ir žmona Alška Kleiškevičiūtė Nižinska užstato dalį Karšuvos Upainių Šopių dvaro Viduklės pav. Chrizostomui Pacevičiui už 100 kapų284119381522-523
D2211659.06.24ID859 Samuelis Mozė užstato Ariogalos Čekuvos dvarą Stanislovui Jablonskiui uz 2500 zlotų.284119461674-677
D2221648.09.06Jurgis Blinstrubas iš Tautvilo su žmona Kotryna Konarskyte dovanoja Jonui Neseckiui Baužaičių kaimą Batakių seniūnijoj284120215432-433
D2231652.10.22W5 Stanislovo Kazimiero Blinstrubo iš Krikščiūnų, Mykolo sūnaus, kvitas kad Petras Kopenckis jam grąžino 300 zlotų skolą284121121258-259
D2241652.09.11W5 Stanislovas Kazimieras Blinstrubas iš Krikščiūnų už 6000 zlotų užtato žmonai Felicijai Kotrynai Draslavskytei Pašaltuonio dvarą Viduklės paviete284121233504-505
D2251652.07.08ID857 Jurgio Blinstrubo iš Tautvilo taikos sutartis su Jeronimu Konstantinu Mlečka dėl pastarojo padarytų sužalojimų284121337724-725
D2261652.02.28W43 Jurgio Blinstrubo iš Krikščiūnų, Baltramiejaus sūnaus, ir žmonos Zuzanos Verečinskaitės žemės Mala Pšelošl Gardino paviete pardavimo sutartis Jonui Zelkevičiui už 750 zlotų2841222001226-1227
D2271652.08.05Karaliaus Jono Kazimiero įsakas dvariškiui Stanislovui Garšvilai išieškoti iš Jono Blinstrubo Paalsės dvaro 1818 kapų Kotrynai Fender Dynoff2841222591348-1349
D2281652.08.05Karaliaus Jono Kazimiero įsakas dvarškiui Stanislovui Garšvilai išieškoti iš Jono Blinstrubo Paalsės dvaro 1818 kapų Kotrynai Fender Dynoff, rusėnų kalba2841222841412-1413
D2291652.09.08W5 Stanislovo Kazimiero Blinstrubo iš Krikščiūnų kvitas žmonos Felicijos Kotrynos tėvams Chrizostomui ir Justinai, kad atsiėmė jos kraitį Karklėnų dvarą Karklėnų paviete284123420837-838
D2301651.09.18Sutuoktinių Stanislovo Kupsto ir Onos Blinstrubaitės iš Krikščiūnų, Mykolo dukters, kvitas kad jie iš motinos Kristinos Blinstrubienės atsiėme savo kraičio dalį Pašaltuonio Žemguliškių dvarą284124118232-233
D2311653.08.01Elenos Vėlavičiūtės, pirmos ID858 Dovydo is Tautvilo žmonos testamentas, palieka Linkuvos ir Pamuškio dvarus Upytės paviete284124139274-275
D2321654.10.10Dekretas pagal Petro Rukavičiaus ir jėzuitų skundą prieš Samuelį Mozę Blinstrubą ir kitus bajorus dėl turto už 40000 zlotų pasisavinimo2841253359-62
D2331654.10.13Zofijos Raščevskienės ir Jono Blinstrubo skundas prieš kitus bajorus dėl Ariogalos pavieto Retų Skarvainių dvaro28412557119
D2341654.07.06Kazimieras Blinstrubas, Vaitiekaus sūnus, su žmona parduoda Gevilių dvarą Viduklės paviete Kristinai Blinstrubaitei Adakauskienei už 400 kapų28412582182-183
D2351648.02.09Daratos Blinstrubaitės Daujotienės kvitas broliams Stanislovui Kazimierui ir Kristupui Blinstrubams iš Krikščiūnų, kad gavo savo kraičio dalį, ketvirtadalį Pašaltuonio dvaro Viduklės paviete284125100222-223
D2361648.02.09Stanislovas Daujotas užstato žmonai Daratai Blinstrubaitei iš Krikščiūnų dalį Viduklės pavieto Zachariškių dvaro Paančiuose prie Suvirštos upelio už 600 kapų284125101224-226
D2371648.02.09Daratos Blinstrubaitės Daujotienės kvitas broliams Stanislovui Kazimierui ir Kristupui Blinstrubams iš Krikščiūnų, kad gavo savo kraičio dalį, ketvirtadalį Pašaltuonio dvaro Viduklės paviete284125102226-227
D2381655.01.11Dekretas pagal Kristupo Kaminsko skundą prieš Joną Blinstrubą ir Alšką Šveikauskaitę Blinstrubienę iš Viduklės Paalsės dvaro dėl 2000 zlotų skolos284125147335-336
D2391655.01.27Dekretas pagal ID846 Baltramiejaus Blinstrubo, Petro sūnaus ir žmonos Ievos Melžiūnaitės skundą prieš bajorus Vizgirdas dėl reido į aptvertą Blinstrubų pievą Viduklės paviete284125215524-527
D2401658.05.10Jono Blinstrubo iš Tautvilo 500 kapų skolos Jonui Prestipulskiui perdavimo kunigui Baltramiejui Zembruckiui aktas28412671153
D2431656.10.15W40 Felicijos Kotrynos Draslauskaitės Blinstrubienės iš Krikščiūnų testamentas. Palieka vyrui Stanislovui Kazimierui savo Pašaltuonio dvaro dalį, o sūnui Jurgiui 3000 zlotų284126115251-252
D2441659.01.22Dekretas pagal W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų, brolio sūnaus Jurgio globėjo, skundo prieš Kristupa Barberušą dėl jo globotiniui priklausančio Karklėnų dvaro turto užgrobimo284126364759
D2451660.06.09Dekretas pagal W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų, brolio sūnaus Jurgio globėjo, skundo prieš Chrisoztomą Barberušą del jo globotiniui priklausančių 100 zlotų negrąžinimo28412745109-110
D2461660.06.10Dekretas pagal Chrizostomo Barberušo ir Kazimiero Draslavskio skundą dėl W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų užgrobto, sūnėno Jurgio Blinstrubo paveldėto, turto28412759149
D2471659.09.19Samuelio Dirdos Viduklės pavieto Garčų ir Vilkijos pavieto Gaižuvos dvarų perleidimo žmonai Justinai Blinstrubaitei iš Krikščiūnų, Kazimiero dukrai, aktas284127116275-276
D2481660.05.30ID868 Alškos Teresės Šveikauskaitės Masalskienės Blinstrubienes, katalikės, antros Jono Blinstrubo iš Tautvilo žmonos, testamentas. Didelę turto dalį palieka Tytuvėnų bernardinams, dukrų globą pavesdama LDK kancleriui Kazimierui Zigmuntui Pacui284127160365-366
D2491660.04.15Karaliaus sekretorius Jonas Blinstrubas su žmona Alška isnuomoja Viduklės Paalsės dvarą Kazimierui Prevlockiui už 1200 zlotų284127171387-389
D2501660.01.06Raštas, kad Ona Gudovič ir Aleksandaras Gabševičius gražino 300 zlotų skolą Kristupo Blinstrubo, Kristupo sūnaus, valdomam Viduklės Paalsės dvarui284127208469-470
D2511660.10.11Dekretas pagal Jono Kurnickio skundą prieš W6 Kristupą Blinstrubą dėl iš Viduklės pavieto Raulų Numgalių Kempalių dvaro pavogto arklio284128311-14
D2521660.10.16Dekretas pagal W6 Kristupo, brolio sūnaus Jurgio globėjo, skundą prieš Kristupą Barberušą dėl mirusio brolio Stanislovo 100 zlotų ir kito turto negrąžinimo2841282877
D2531660.10.16Taikos sutartis tarp W6 Kristupo ir brolio sūnaus Jurgio su Kristupu Barberušu ir Kazimieru Draslavskiu, dėl sūnėnui Jurgiui priklausančio turto negrąžinimo2841282978
D2541661.01.14W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų, Mykolo sūnaus, raštelis, kad gavo Vaitiekaus Gedvilo taikos pasiūlymą284128112259
D2551661.01.19Dekretas pagal Gregoro Saukonto skundą prieš W6 Kristupą Blinstrubą iš Krikščiūnų, Mykolo sūnų, iš Raulų dvaro, dėl 100 zlotų skolos negrąžinimo284128164380-381
D2561639.07.28Stanislovo Beinarto kvitas Martai Lukoševičiūtei Blinstrubienei dėl sumokėtos nuomos už mirusio Kazimiero Blinstrubo išnuomotą Barščičkių kaimą284129196397-399
D2571663.11.30ID918 Jonas Blinstrubas, Kaparo sūnus, dovanoja Mackūnų Jagučionių dvarą Ariogalos paviete sūnums Kazimierui ir Aleksandrui284129215439
D2581663.11.30ID918 Jono Blinstrubo, Kasparo sūnaus, testamentas. Vaikams ir antrai žmonai palieka Mackūnų Jagučionių ir Kondratiškių dvarus Ariogalos paviete284129216440
D2601663.07.22Kristupas Gineitas parduoda Liulių Okstiškių dvarą Padubysyje, Raseinių paviete, Onai Blinstrubaitei iš Krikščiūnų2841303066-67
D2611664.08.25W49 Samuelio Blinstrubo iš Krikščiūnų, Jurgio sūnaus, testamentas žmonai Kristinai Juškevičiūtei, palieka Raulų Numgalių dvarą prie Alsaičio Viduklės paviete2841311938-39
D2621664.03.13ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo užstato Viduklės Paalsės dvarą savo paskutinei žmonai Onai Margaritai Brinkovskaitei už 5000 zlotų28413153110-113
D2631661.12.24W49 Samuelis Blinstrubs iš Krikščiūnų, Jurgio sūnus, įkeičia žmonai Kristinai Juškevičiūtėi Raulų Numgalių dvarą, kuris kažkada iškeistas su Jonu Blinstrubo iš Tautuvilo į Viduklės Paalsės dvaro žemes284131325675-676
D2651665.05.30ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo dovanoja dukrai Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei su vyru Pamituvio palivarką Veliuonos paviete28413384172-173
D2661665.05.30ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo dovanoja dukrai Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei su vyru Milaičių ir Kerbedžių kaimus Karšuvos tijūnijoj ir Šiauduvos paviete28413385174-175
D2671664.06.20ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo parduoda Petrikaitiškių ir Urboniškių laukus Viduklės paviete ID849 Ievai Blinstrubienei ir ID851 Andriui Blinstrubui už 80 kapų284133247508-509
D2681665.07.04ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautuvilo su žmona Ona Margarita Brinkovskaite parduoda Lepežių Laukuvos dvarą ant Kiaunupio upės Jonui Bilevičiui ūž 5000 zlotų284133287592-593
D2691665.04.24Kristupo Kaminsko kvitas, kad ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo sumokėjo jam LDK Tribunolo priteistą 2000 zlotų skolą284134207236-237
D2701665.04.24Jonas Blinstrubas užstato Viduklės dvarą su žemėm už 2500 zlotų savo trečiai žmonai Onai Margaritai Brinkovskytei, kad galėtu atiduoti LDK Tribunolo priteistą skolą284134208238-239
D2711665.01.24Mykolas Golubickis parduoda Viduklės paviete, Paškevičių apylinkėje Pašilių dvarą ID863 Boguslavui Petrui Blinstrubui su žmona Elena Uvainyte už 400 kapų284135274559-560
D2721664.06.30Karaliaus Jono Kazimiero leidimas Jonui Blinstrubui parduoti Milaičių ir Kerbedžių kaimus Karšuvos tijūnijoj ir Šiauduvos paviete dukrai Marijonai Binstrubaitei Niemčevskienei su vyru284135335683
D2731664.06.30Karaliaus Jono Kazimiero įsakas LDK iždininkui Jeronimui Kirsenšteinu perduoti per igaliotinį Milaičių ir Kerbedžių kaimus Karšuvos tijūnijoj ir Šiauduvos paviete Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei284135336684
D2741654.01.20Alška Šveikauskaitė Blinstrubienė užrašo 7000 zlotų vyrui Jonui už įkeičiamą Viduklės Paalsės dvarą. Pusę pinigų įneša Grodeko palivarku Minsko paviete bei Zubiškių palivarku Trakų paviete284135381787-788
D2751653.11.07Alškos Šveikauskaitės Blinstrubienės patikslinimas dėl 7000 zlotų vyrui Jonui Blinstrubui už įkeičiamą Viduklės Paalsės dvarą, kad pinigais negalės naudotis vaikai ir kiti giminaičiai284135386797-798
D2761654.01.22Alškos Šveikauskaitės Blinstrubienės kvitas dėl 7000 zlotų perduotų vyrui Jonui už įkeičiamą Viduklės Paalsės dvarą. Dalį pinigų įnešė Grodeko palivarku Minsko paviete bei Zubiškių palivarku Trakų paviete284135387799-800
D3921659.05.19ID861 Kotryna Konarskytė Blinstrubienė ir Boguslavas Petras Blinstrubas užstato Suvartuvos dvaro Moliškių žemė Kražių paviete Jokūbui Poginskui už 120 kapų284137145-148
D3931656.08.20W50 Kristinos Juškevičiūtės Blinstrubienės Raulų Numgalių Pamedžių dvaro perleidimo Kristupui Blinstrubui aktas284138210-211
D3941667.07.02ID867 Dovydo Adomo Urboniškių Vičiūniškių dvaro Raseinių paviete pardavimo Samueliui Javakui už 180 kapų aktas2841398-9
D3951668.06.30ID860 Jono Blinstrubo, brolio Dovydo sūnų globėjo, Ugionių dvaro Ariogalos paviete sūnėnui ID867 Dovydui Adomui perdavimo aktas284139485-486
D3961658.06.08ID860 Jono Blinstrubo kvitas Kotrynai Konarskytei Blinstrubienei, kad perima iš jos mirusio brolio Dovydo vaikų ir jų Ugionių dvaro bei kito turto globą284139487-488
D3971668.06.30ID867 Dovydo Blinstrubo kvitas globėjui ID860 Jonui Blinstrubui iš Tautvilo, kad gavo perduotą tėvo turtą284139489-490
D3981668.02.09W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų Viduklės pavieto Karšuvos dvaro žemių įkeitimo už 40 kapų Jurgiui Vaidilauskui aktas284140640-641
D3991669.12.15W6 Kristupo iš Krikščiūnų mirusio brolio W5 Stanislovo Pašaltuonio dvaro ir kito turto perdavimo jo sūnui kunigui Klemensui ir Raseinių dominikonų vienuolynui aktas284141127-128
D4001669.12.13Kunigo dominikono Klemenso Blinstrubo iš Krikščiūnų tėvų palikto Pašaltuonio dvaro ir kito turto priėmimo iš globėjo W6 Kristupo bei skolų padengimo aktas284141167-170
D4011670.01.20ID928 Kazimiero Blinstrubo, Jono sūnaus ir žmonos Kotrynos Nešukutytės kraičio priėmimo iš uošvių aktas. Rašytas Paklaniuose.284141248-249
D4021669.04.20W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų Raulų dvaro žemių perleidimo Gregorui Januškevičiui aktas284141351-352
D4031669.01.20ID867 Dovydo Blinstrubo Ariogalos pavieto Ugionių dvaro ir Stražių kaimo Beržėnų paviete nuomos Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei aktas284141611-612
D4041669.12.20ID867 Dovydo Blinstrubo iš Tautvilo Raseinių pavieto Urboniškių Vičiūniškių dvaro pardavimo Samueliui Javakui už 1000 zlotų aktas284142800-801
D4051669.01.06ID867 Dovydo Blinstrubo pusės Ariogalos pavieto Ugionių dvaro užstatymo žmonai Alškai Uvainytei už 3000 zlotų aktas2841421018-1021
D4061670.01.10ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo iš Tautvilo pusės Viduklės pavieto Sujainių dvaro užstatymo žmonai Elenai Uvainytei už 5000 zlotų aktas2841421021-1024
D4071670.01.13ID909 Onos Margaritos Brinkovskytės, Jono Blinstrubo našlės Viduklės Paalsės dvaro perleidimo, vykdant testamentą, ID863 Boguslavui Blinstrubui iš Tautvilo aktas2841421054-1055
D4081669.05.20Trijų karalių sekretoriaus ID860 Jono Blinstrubo iš Tautvilo testamentas. Viduklės pavieo Viduklės Paalsės dvarą palieka sūnėnams Boguslavui Petrui ir Jonui, įpareigodamas juos sumokėti dvaro skolas2841421254-1258
D4091669.05.25ID860 Trijų karalių sekretoriaus Jono Blinstrubo iš Tautvilo Viduklės Paasės dvaro dovanojimo sūnėnams Boguslavui Petrui ir Jonui Blinstrubams aktas2841421260-1263
D4101670.02.16ID863 Boguslavo Petro Vizgirdiškių Paalsės Petrikaitiškių Dainių dvaro užstatymo Fabijonui Nadratovskiui už 733 zlotus aktas284143680-681
D4111670.04.23ID867 Dovydo Blinstrubo Ugionių dvaro inventorius Jeronimui Bagdonavičiui284143692-693
D4121670.04.21ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo iš Tautvilo Viduklės pavieto Pašilių dvaro užstatymo trims metams Jonui Kybartui už 200 kapų aktas284143714-715
D4131670.04.23ID867 Dovydo Blinstrubo iš Tautvilo jam priklausančios Ariogalos pavieto Ugionių dvaro dalies užstatymo Jeronimui Bagdonavičiui už 700 zlotų aktas2841443-6
D4141670.03.04Kotrynos Konarskytės ir sūnaus ID863 Boguslavo Blinstrubo Kražių pavieto Suvartuvos dvaro ir Gomoliškių žemės pardavimo Jonui Šulskiui už 200 kapų aktas284144231
D4171672.04.12ID867 Dovydo ir ID866 Stepono užstatyto Ariogalos pavieto Ugionių dvaro pardavimo Steponui ir Justinai Blinstrubaitei Dirdoms už 2000 zlotų, aktas284145558-559
D4181671.02.10Jono Uvainio ir ID902 Potencijos Blinstrubaitės Uvainienės kvitas, kad atsiėmė iš brolių Boguslavo Petro ir Jono tėvų paliktą turto dalį iš Sujainių dvaro, Suvartuvos dvaro Packaitiškių palivarką ir žemes284145197-198
D4191671.04.03ID928 Kazimieras Blinstrubas, Jono sūnus, užstato Ariogalos pavieto Mackūnų Jagučionių dvarą žmonai Kotrynai Nešukutytei už 480 kapų284145203-204
D4201671.02.10ID861 Kotryna Konarskytė Blinstrubienė ir sūnus ID863 Boguslavas Petras Blinstrubas perleidžia Kražių pavieto Packaitiškių dvarą seseriai ID902 Potencijai Blinstrubaitei ir jos vyrui Jonui Uvainiui284145247-248
D4211671.01.10ID934 Joanos Blinstrubaitės Daugėlienės kvitas broliams ID863 Boguslavui ir ID862 Jonui, kad atsiėmė tėvo paliktą kraitį iš Sujainių ir Suvartuvos dvarų284145410-411
D4221671.10.14W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų ir jo žmonos Teofilijos Blinstrubaitės Blinstrubienės kvitas, broliams ID863 Boguslavui ir ID862 Jonui, kad atsiėmė tėvo paliktą kraitį, ketvirtadalį Sujainių ir Suvartuvos dvarų284145412-415
D4231671.01.03ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo tėvo paliktų ketvirtadalio Sujainių ir Suvartuvos dvarų pardavimo broliams Mykoliui ir Dovydui Jurevičiams, aktas284145422-425
D4241671.01.14W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų turto paskirstymo vaikams W7 Adomui ir W38 Teofilijai raštas, taip pat paaiškintantis, kad jie negali predentuoti į Raulų, Sujainių ir Suvartuvos dvarus284145426-427
D4251671.06.01Konstantino ir Kotrynos Valatkevičiūtės Blinstrubų iš Tautvilo kvitas broliams Valatkevičiams, kad atsiėmė kraitį iš Pajūrio pavieto Šakolių dvaro284146252-253
D4261672.02.09Andrius Uvainis užstato žmonai ID903 Daratai Blinstrubaitei Sujainių Suvartuvos ir Krikšių dvarus už 2000 zlotų284147497-500
D4271672.02.09ID903 Daratos Blinstrubaitės Uvainienės kvitas broliams ID863 Boguslavui ir ID862 Jonui, kad atsiėmė tėvo paliktą kraitį Sujainių ir Suvartuvos dvarus284147501-502
D4281672.02.17ID873 Marijonos Blinstrubaitės Niemčevskienės ir vyro Stanislovo raštas, kad gavo iš Viduklės Paalsės dvaro paveldėtojo pusbrolio ID863 Boguslavo tėvo Jono skolą 1400 zlotų ir atsisako bet kokių teisių į Viduklės Paalsės dvarą284147535-536
D4291676.03.05ID863 Boguslavas Petras Blinstrubas užstato už 100 kapų broliam Gineičiam Ariogalos pavieto Plembarko dvarą, ankščiau priklausiusį dėdei Dovydui284151792-793
D4301681.10.24ID540 Kazimiero Blinstrubo, Vaitiekaus sūnaus, Viduklės pavieto Pašaltuonio dvaro pardavimo Jonui Kazimierui Sadovskiui už 80 kapų, aktas. Nurodo, kad sūnus ID2 Jonas negali pretenduoti į šį dvarą.2841511070-1071
D2771677.06.09ID862 Jono Blinstrubo jam dėdės Jono paliktų pusės Viduklės Paalsės ir Sujainių dvarų pardavimo broliui ID863 Boguslavui Petrui už 1500 zlotų aktas284152419-422
D2781680.10.18Jonas Konstantinas Adakauskas perleidžia dėdei ID863 Boguslavui Blinstrubui motinos Kristinos Blinstrubaitės Adakauskienės teisme iškovotą teisę į Viduklės Paalsės dvarą už 500 zlotų284152423-426
D4311675.07.04Danieliaus Golnevskio Ariogalos pavieto Jagučionių Mackūnų dvaro pardavimo ID928 Kazimierui Blinstrubui, Jono sūnui, už 300 kapų aktas284153212-213
D4321675.03.05ID929 Juditos Blinstrubaitės kvitas, kad perleido broliams ID928 Kazimierui ir ID930 Aleksandrui Blinstrubams iš Tautvilo Ariogalos Mackūnų Jagučionių dvarą284153720-721
D4331681.04.20ID540 Kazimiero Blinstrubo ir sūnaus ID2 Jono Viduklės pavieto Pužų ir Galveriškų dvarų užstatymo 5 metams Mykolui Budreckiui už 500 zlotų aktas284154365-366
D4341681.04.13Alškos Uvainienės ir sūnų Stepono ir Chrizostomo Viduklės pavieto Pužų dvaro pardavimo karaliaus sekretoriui ID2 Jonui Blinstrubui, Kazimiero sūnui, už 600 zlotų aktas284154367-368
D4351674.02.20ID708 Andriaus ir Kristinos Bagdonavičiūtės Blinstrubų Viduklės pavieto Varnalaukio dvaro ant Šešuvio pardavimo Samueliui Užumeckiui, už 100 kapų, aktas284154447-448
D4361674.04.28W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų Raulų Pamedžių Paalsės dvaro keitimo į Gregoro Januškevičiaus Raulų Viduklės dvarą aktas284154479-482
D4371681.09.20Kristinos Blinstrubaitės Kazimiero dukros Medingėnų pavieto Vaidginių Montautų dvaro užstatymo vyrui Teodorui Laskiui už 300 kapų aktas284154499-500
D4381680.05.08ID709 Kazimiero Blinstrubo, Kristupo sūnaus, Viduklės pavieto Kulvertiškių Pašaltuonio dvaro pardavimo Samueliui Užumeckiui už 70 kapų aktas284154929-930
D4391681.10.15ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo pasižadėjimas Jurgiui Gorodeckiui, kad nenaudos dviejų Pašaltuonio dvarui priklausančių laukymių, kurias manė iki šiol priklausiusias jam284155125-126
D4401683.06.02ID2 Jono ir Elenos Jautakaitės Blinstrubų kvitas, kad gavo iš Aleksandro Paškevičiaus 1000 zlotų už parduotą savo kraitį Kražių pavieto Juškinių dvarą284157335-336
D4411681.05.11ID540 Kazimiero Blinstrubo ir sūnaus ID2 Jono Viduklės pavieto Pužų dvaro užstatymo Jono žmonai Elenai Jautakaitei už 600 kapų, aktas284157431-432
D4421682.01.20ID710 Jono, Kristupo sūnaus ir jo mamos Zuzanos Ivaškevičiūtės Viduklės pavieto Pašaltuonio Kulvertiškių dvaro pardavimo Samueliui Užumeckiui už 60 kapų, aktas284157529-530
D2791768.01.13Pranešimas apie pusėms įteiktą kvietimą Juozapo ir Baltramiejaus Blinstrubų byloje prieš Steponą ir Kazimierą Budreckius dėl Pužų2841112490820
D2801775.02.04ID914 Rapolo ir ID915 Petro Blinstrubų pretenzijos į bajorų Uvainių valdomą Blinstrubiškių dvarą perleidimo W14 Raseinių rotmistrui Norbertui Blinstrubui perleidimo aktas2841120152242-245
D2811764.06.262841120444741-742
D2821775.05.292841120446745-746
D2831775.05.2428411208881482
D2841775.04.0928411209051499
D2851783.03.102841130123213-214
D2861783.03.122841130124215
D2871783.05.21LDK tribunolo teisėjo ID896 Antano Blinstrubo kvietimas į Kauno teismą Kotrynai Uvainienei Micevičienei dėl Blinstrubiškių ir Jonui Pšelgauskui dėl Čėkuvos dvarų 284113011331133
D2881787.09.102841137425713
D2891787.09.132841137426714
D2901788.04.232841138295514
D2911788.10.092841138483866-868
D2921788.09.122841138529968-969
D2931793.05.152841142427687
D2941793.06.102841142529844
D2951793.07.072841142532847
D2961793.07.152841142533848
D2971793.06.102841142534849
D2981793.07.1128411422781276
D2991796.02.0128411475781-82
D3001796.02.0128411475883
D3011797.01.02284114859-10
D3022841148
D3031793.04.20284114976127-129
D3041798.02.26ID6 Ignotas Blinstrubas iš Tautvilo dovanoja Pužų Pabalčių dvarą Viduklės paviete ID18 sūnui Mykolui Matui2841149439681-682
D3051797.10.202841149476748
D3061797.01.0428411497411195
D3071796.12.3028411497451199
D3081644.01.02Karaliaus Vladislovo IV Vazos privilegija Žemaitijai ir jos bajorams įteisinanti teises ir laisves. Ratifikavo Jonas, Jurgis, Samuelis Mozė ir Dovydas Blinstrubai iš Tautvilo, LDK kunigaikštis Jonušas Radvila, Žemaitijos seniūnas Jonas Alfonsas Lackis ir 30 kitų bajorų2841879164-167
D4431765.06.12ID3 Kotrynos Legačinskaitės iš Sirijotų Blinstrubienės testamentas. Pužų Legotiškės Pabalčių dvarą palieka sūnui ID4 Baltramiejui285165100341-342
D4441765.08.20ID5 Petro Blinstrubo ir bajorų Sakavičių byla prieš Nešukučius ir jų valstiečius dėl žalos padarymo Raseinių pavieto Gabšių dvaro žemėje285165397708-709
D4571719.05.10ID881 Smolensko vaiskio Teodoro Blinstrubo Utenos dvaro ir Dičionių palivarko Ukmergės paviete užstatymo Mykolui Pranckevičiui už 650 talerių dokumentai1282110484
D4581663.10.05Pirmosios Blinstrubų tėvonijos - Pašaltuonio-Kulvertiškių (vėliau Rimšų) dvaro Viduklės paviete, kažkada priklausiusio ID672 Vaitiekui, Stanislovo sūnui ir ID853 Adomui Blinstrubams byla su inventorium ir kitais dokumentais1282110968
D4591558.00.001558 metų ATK Karališkojo revizoriaus Andriaus Ilgausko sudaryto Batakių seniūnijos žemių inventoriaus nuorašas iš neišlikusios Raseinių pilies teismo knygos padarytas 1663 m. spalio 5d., kuriame pirmą kartą paminėti Blinstrubai1282110968
D4601668.02.10Alškos Minydaitės Blinstrubienės, Vladislavo žmonos, Šveinikių dvaro Upytės paviete perdavimo sūnui iš kitos santuokos Jonui Kajšteliui aktas1282111236
D4611807.05.17Onos Slavočinskienės ir Ievos Uvainyčių, jų tėvo Antano dovanotų Blinstrubiškių ir Virgainių dvarų pardavimo motinai Kotrynai ir patėviui Ignotui Micevičiams aktas128212147
D4621611.05.07Sebastijonas Vaitkevičius Blinstrubas, Jono sūnus, parduoda 4 tarnus iš savo Padubisio dvaro sesers Elžbietos Liulievičienės sūnums Jurijui ir Vaitiekui Liulevičiams128213079
D4631609.12.12Jonas Kelboras užstato ID853 Adomui Blinstrubui ir jo žmonai Eufemijai namą Vilniuje, Bernardinų gatvėje, už 75 kapas128213637
D4641665.06.25Teismo sprendimas ID859 Samuelio Mozės ir Kotrynos Zofijos Galmantaitės Blinstrubų byloje prieš Aleksandra Kazimierą Meištavičių dėl Pajuosčio dvaro Upytės paviete128216734
D4651728.06.16Liudviko Zalieskos Šilasodžio palivarko valstiečių užstatymo už 150 kapų ID881 Teodorui Blinstrubui aktas ir 200 zlotų skolos grąžinimo kvitas128216780
D4661536.05.01Mykolo Airimavičiaus ir Jono Pacevičiaus žemių ir valstiečių dovanijimo Viduklės bažnyčiai aktai. Liudininkais minimi galimi Blinstrubų giminės pradininkai Lietuvoje Simonas (Szymko) Tautvilavičius ir jo brolis Grigalius (Hrycius)128219404
D4671749.06.15ID4 Baltramiejaus Blinstrubo Viduklės pavieto Pužų kitaip Pabalčių dvaro užstatymo 3 metams už 1000 timpų žmonai Marcijonai Butnevičiūtei aktas128219452
D4681791.05.01Adomo Kosakovskio byla prieš ID896 Antaną Blinstrubą dėl jo ir jo pavaldinių smurto prieš Adomo pavaldinius. Nuosprendis Antanui Blinstrubui su pavaldiniais - 6000 zlotų bauda ir ištrėmimas1282111489

Dingę Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvo šaltiniai

IDDataPavadinimasBylos pavadinimasBylos Nr.Dok. Nr.Lapai
D3591578.10.11Teismo sprendimas pagal Pajūrio tijūno Stanislovo Šemetos skundą prieš Kasparą Blinstrubą, Simono sūnų, dėl pastarojo reido į Papelkių kaimą Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14577146283-288
D3601579.01.12Taikos sutartis dėl Pajūrio tijūno Stanislovo Šemetos skundo prieš Kasparą Blinstrubą, Simono sūnų, dėl pastarojo reido į Papelkių kaimą Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14577285
D3611581.10.09Našlės Beningos Matvejevos skundas apie tai, kad Kasparas Blinstrubas Alsiškis negrąžina jai pasaugoti duotų dokumentų.Raseinių žemės teismo knyga14578236451-453
D3621582.06.25Urbono Paškevičiaus pareiškimas, kad Kasparas Alsiškis, Simono sūnus, pakvietęs jį į teismą dėl reido į Paškiškių dvarą Viduklės paviete, pats į posėdį neatvyko.Raseinių žemės teismo knyga14579164319
D3631583.10.05Pardavimo sutartis, pagal kurią Kasparas Blinstrubas Alsiškis parduoda Matui Sorokai Pašaltuonio dvarą bei Pilkiškių ir Kubiliškių plynes Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga1458085161-162
D3641585.10.18Teismo sprendimas pagal Kasparo Alsiškio, Simono sūnaus, skundą prieš Paulių Lelaitį, dėl jo reido į Pakerupių žemę, Viduklės paviete14584119192
D3651592.07.01Kalistratas Novickis užstato Kasparui Alsiškiui, Simono sūnui, Pašaltuonio žemę ant Šaltuonos upės, netoli Eržvilko bažnyčiosRaseinių žemės teismo knyga14595819-20
D3661594.10.04ID853 Adomo Blinstrubo Alsiškio, Kasparo sūnaus, dovanojimo aktas, kuriuo jis dovanoja žmonai Eufemijai Merkelytei pusę Viduklės Alsos dvaro.Raseinių žemės teismo knyga14599261540-543
D3671595.01.22Baltamiejus Paškevičius perleidžia Kaginės žemę Viduklės paviete ID841 Petrui ir ID843 Kasparui Blinstrubam pagal ginčo byląRaseinių žemės teismo knyga14599402826
D3681595.12.20Jonas Rimkevičius parduoda Adamui Blinstrubui Alsiškiui, Kasparo sūnui, Nargėlaičių dvarą Ugionyse, Ariogalio pavieteRaseinių žemės teismo knyga1460475156-157
D3691597.10.06ID853 Adomo Blinstrubo Alsiškio, Kasparo sūnaus, dovanojimo aktas, kuriuo jis dovanoja žmonai Eufemijai Merkelytei pusę Viduklės Alsos dvaro.Raseinių žemės teismo knyga146091017-18
D3701598.01.15Stanislovas ir Mykolas Grigaravičiai parduoda Eufemijai Merkelytei Blinstrubienei trečdalį Ugionių dvaro ant Dubysos šlaito, Ariogalos paviete Raseinių žemės teismo knyga14609102190-191
D3711598.11.20Baltramiejus Matvejevičius parduoda Adomui Blinstrubui, Kasparo sūnui, Pašilių dvarą tarp Alsos ir Lavotės upių, Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga146124177-78
D3721599.01.12Petras Bagdonavičius parduoda Adomui Blinstrubui, Kasparo sūnui, porą tarnų į Viduklės dvarąRaseinių žemės teismo knyga1461279164-165
D3731599.01.01Sebastijonas Vaitkevičius pardauoda Adomui Blinstrubui, Kasparo sūnui, Gluosnupių lauką Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14612122252-253
D3741598.03.08ID854 Jurgio (Jurijaus) Blinstrubo testamentas, kuriuo palieka savo Viduklės dvaro dalį vaikams ir žmonaiRaseinių žemės teismo knyga14612300614-615
D3751599.04.02Kotryna Mostvilienė su sūnum Adomo Mostvilu parduoda Adomui Alsiškiui, Kasparo sūnui, Tarpupio dvarą prie Rugienojaus upelio, Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14612378784-785
D3761603.01.30Janušas Volmenskis užstato Veliuonos pavieto Pramedžiavos Raulų dvarą Adomui Blinstrubui už 100 kapųRaseinių žemės teismo knyga1462364128-129
D3771602.06.21Bajorė Šimkevičienė su sūnumis užstato Adomui Blinstrubui Viduklės pavieto Valkiškių dvarą už 44 kapasRaseinių žemės teismo knyga14623126950-951
D3781602.06.28Mykolas Lauravičius parduoda Adomui Blinstrubui Raseinių pavieto Padubisio Sutkevičių dvarą už 30 kapųRaseinių žemės teismo knyga14623329641-642
D3791602.07.17Stanislovas Sutkevičius maino Raseinių pavieto Padubisio Sutkevičių Alšaičių dvarą bei ketvirtadalį Bartkiškių ir Mackūnų kaimų į Adomo Blinstrubo Viduklės Pamedžių dvarąRaseinių žemės teismo knyga14623429843-844
D3801604.01.10Jono Uvainio pareiškimas, kad jis pasiruošęs paleisti laisvuosius valstiečius Matą Lentisą, Matą Krigutį ir Morkų Jurevičių, kad tik jie sumokės sumą, už kurią jis juos nupirko iš Adomo BlinstruboRaseinių žemės teismo knyga14624127246-247
D3811604.01.26Adomas Blinstrubas dovanoja Pašilių dvarą Paškevičiuose Baltramiejui Palubickiui su žmonaRaseinių žemės teismo knyga14624220425-426
D3821604.03.01Adomas Blinstrubas parduoda dalį Mikutiškių žemės Rauluose Baltramiejui Urbonavičiui ir Margaritai Blinstrubams už 60 kapųRaseinių žemės teismo knyga14625107228-229
D3831604.03.26Kristupas Sadovskis ir Kotryna Kraft parduoda Adomui Blinstrubui Sujainių dvarą Raseinių paviete už 300 kapųRaseinių žemės teismo knyga1462599206-207
D3841604.03.26Kristupas Sadovskis ir Kotryna Kraft perduoda Adoomui Blinstrubui Sujainių dvarą Raseinių paviete už 300 kapųRaseinių žemės teismo knyga14625100208-209
D3851608.01.16ID917 Kasparo Blinstrubo našlės Gertrūdos Šimkevičiūtės Blinstrubienės ir sūnų Jono, Petro ir Kristupo Blinstrubų Alsos dvaro Mikolajiškių palivarko bei Butkiškių kaimo Lavaičių ir Kelmėnų laukų perleidimo posūniui Adomui Blinstrubui bei mirusio dieverio sūnui ID925 Steponui Blinstrubui perleidimo aktasRaseinių žemės teismo knyga14631103169
D3861608.01.16Adomo Blinstrubo Alsos dvaro Mikolajiškių palivarko bei Pašilių dvaro Butkiškių kaimo Lavaičių ir Kelmėnų laukų perleidimo-atpirkimo pamotei Gertrūdai Šimkevičiūtei Blinstrubienei ir jos sūnums Jonui, Petrui, Kristupui ir Mykolui Blinstrubams, aktasRaseinių žemės teismo knyga14631104170-171
D3871618.07.30Ambrozijus Janavičius parduoda Blinstrubiškių žemę Nemaršionyse, besiribojančią su Viduklės dvaru ir Piavnių lauką prie Papelkių bei Lukų lauką prie Tarpupio ir Kirdiklių dvarų, keliems bajorams už 70 kapųRaseinių žemės teismo knyga146381939-41
D3881618.07.17Jonas Mitkevičius perleidžia Sutkaičių dvarą Raseinių paviete ir Deimantiškių dvarą Pamedžiuose Viduklės paviete Adomui BlinstrubuiRaseinių žemės teismo knyga14638103198-199
D3891623.00.00Juozapas Ivanavičius parduoda Karlialaukio Dembių lauką ID918 Jonui Blinstrubui, Kasparo sūnui,už 40 kapųRaseinių žemės teismo knyga1464156113
D3901637.01.15Adomas Blinstrubas dovanoja Batakių seniūnijos Babžaičių kaimą sūnui, karaliaus sekretoriui ID857 JurgiuiRaseinių žemės teismo knyga14652117234
D3911635.01.01Adomas Blinstrubas Sujainių dvaro valstiečiui Martynui Jakovlevičiui dovanoja laisvęRaseinių žemės teismo knyga14652121242-243