LVIA istoriniai šaltiniai

Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvo šaltiniai

IDDataPavadinimasFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0011886.08.04Blinstrubų giminės herbo Gulbė genealoginis medis3918256587-88
D0021866.04.25Antroji žinoma išlikus herbo Wreby Blinstrubų iš Krikščiūnų genealoginio medžio schema3918256585-86
D0031827.00.00Blinstrubų giminės aprašymas 1827-1840 Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz "Herbarz Litewski" herbyne3919278230
D0041841.07.17ID770 Juozapo Petro Blinstrubo bajorystes legitimacijos pažyma 3917990181-182
D0051702.04.20ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo iš Tautvilo ir Elenos Puzinytės Blinstrubienės Babtų dvaro pardavimo Jonui Prozorui aktas11198158-161
D0061857.01.17Ukmergės krašto Blinstrubų legitimacijos byla7082678
D0081786.03.10ID1 Juozapas Petras ir Baltramiejus Jono sūnūs tapo Pužų Legotiškės savininkais2841112479
D0091796.02.01ID14 Juozapo Blinstrubo Gabšių dovanojimo aktas ir testamentas284114781-83
D0101789.02.16Jonas Marcinkevičius dovanoja Kauno iždininkui Juozapui Blinstrubui įvairų turtą2841139172-173
D0111615.10.10Ariogalos pavieto Ugionio dvaro valdytojų ID853 Adomo Blinstrubo ir dukros Eufrozinos Blinstrubaitės Skinderienės įgaliojimas Jonui Baltušui atstovauti juos teismo procese prieš Prakapą Gedgaudą ir jo valstiečius. Transkribuotas į kirilicą1282118
D0311816.08.00Raseinių krašto bajorų surašymas, minimas ID16 Jonas ir ID 17 Juozapas su žmonomis iš Macalių515154732080 3436
D0321798.04.10Gulbės herbo Blinstrubų iš Tautvilo genealoginio medžio pradinis įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje3918244324
D0331835.06.04Gulbės herbo Blinstrubų iš Tautvilo genealoginio medžio papildymo įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje391965
D0341900.03.18ID351 Vincentos Jakubauskaites ID137 Stanislovo našlės, globos suteikimo mažamečiams vaikams po tėvo mirties ir paveldėtam turtui byla70823804
D0351881.07.15Ukmerges krašto bajorų šeimų 1881-1904 metų surašymas, minimi Blinstrubai ID53-57, 59, 65, 89-90 ir jų šeimos7082845123-142
D1611586.06.06ID848 Laurynas Blinstrubas, Petro sūnus su žmona Kristina perduoda Adomui Laurinavičiui parduotas Platkiškių Veldomiškių žemes Pašiliuose. Šaltinis transkribuotas į kirilicą28412170264-265
D1621586.06.13Žemaitijos vyskupo Merkelio Giedraičio pavaldinių, brolių Mato ir Narkaus Rukavičių teismo byla prieš Biržų urėdininką, Viduklės pavieto bajorą ID917 Kasparą Blinstrubą Alsiškį Simono sūnų dėl dviejų jų mirusiam tėvui negrąžintų skolų Šaltinis transkribuotas į kirilicą28412236317-320
D1631586.06.10ID868 Laurynas Blinstrubas, Petro sūnus su žmona Kristina Bertoševičiūte parduoda pusę Kilavų lauko Pašiliuose Karšuvos paviete Čėsnai Mikolavičiui už 60 kapų. Šaltinis transkribuotas į kirilicą2841255120
D1641631.08.12Kristina Vainiotienė iš Daumanto dovanoja kaip dukros Elenos kraitį žentui ID860 Jonui Blinstrubui iš Tautvilo Novaitiškių kaimą Šiauduvos vaitystėj. Šaltinis transkribuotas į kirilicą.28413228460
D1651631.08.30ID860 Rotmistro Jono Blinstrubo iš Tautvilo jam tėvo Adomo dovanoto Viduklės Alsos dvaro dalies ir pusę Pašaltuonio palivarko žmonai Elenai Uvainytei užstatymo už 2400 kapų raštas28413235473
D1661631.08.30Elenos Uvainytės 2400 kapų paskolos vyrui rotmistrui Jonui Blinstrubui iš Tautvilo už įkeistą Viduklės Alsos dvaro dalį ir pusę Pašaltuonio palivarko raštas28413236473-474
D1671631.08.27Patvirtinimo raštas, kad Rotmistras Jonas Blinstrubas iš Tautvilo Adomo sūnus užstato Viduklės Alsos dvaro dalį ir pusę Pašaltuonio palivarko žmonai Elenai Uvainytei28413254507-508
D1681631.08.30Raštas, kad rotmistras Jonas Blinstrubas iš Tautvilo užstatė Viduklės dvarą prie Alsos ir pusę Pašaltuonio palivarko žmonai Elenai Uvainytei28413255509-510
D1691631.08.27Jono Blinstrubo ir Elenos Uvainytės Blinstrubienės raštas su motina uošviene Kristina Uvainiene del Elenos kraičio paveldėto Žemaitijos Gargasų dvaro ir kito turto perdavimo28413256511-512
D1701635.10.13Jonas ir Elena Uvainytė Blinstrubai parduoda trečdalį Raulu Žvirblaukio dvaro prie Numgalių Viduklės paviete Jonui Neseckui ir Jonui Delekatui28413325672-673
D1711635.05.23Konstantinas Galovinas parduoda ID860 Jonui ir Elena Uvainytei Blinstrubams dalį Paliepių dvaro Vidukles paviete28413336693-694
D1721635.11.28Mykolas Simonavičius parduoda Jagučionių Mackūnų dvarą Ariogalos paviete ID918 Jonui ir Kristinai Ščesnavičiūtei Blinstrubams už 200 kapų grašių. Šaltinis transkribuotas į kirilicą28413410830-831
D1731641.08.08Baltramiejus Blinstrubas Sebastijono sūnus perka žemę prie Paalsės dvaro Viduklės paviete iš Mato Vaitkevičiaus už 10 kapų2841424-5
D1741642.01.08ID860 Karaliaus sekretoriaus Jono Blinstrubo iš Tautvilo pareiškimas, kad Jonas Matevičius užimtoje Viduklės dvaro žėmeje gali likti kiek nori2841435
D1751631.08.02ID860 Karaliaus Zigmunto Vazos sekretorius Jonas Blinstrubas iš Tautvilo perka Pamedžių Baltrušiškės dvarą iš Jono Matevičiaus už 15 kapų28414510-12
D1761631.11.06Mato Vaitkeviciaus kvitas kad gavo iš ID860 Karaliaus sekretoriaus Jono Blinstrubo iš Tautvilo 30 kapų už Pamedžių dvarą Viduklės paviete28414612-13
D1771641.06.14Arnolfas Vaicekavičius parduoda valstietį Martyną Mažutaitį Dovydui Blinstrubui Adomo sūnui į Ugionių dvarą už 70 kapų28414107230-231
D1781641.11.26ID860 Karaliaus sekretorius Jonas Blinstrubas iš Tautvilo ir Elena Vainiotaite perka pusą Petkaičių Varkalių dvaro Viduklės paviete iš Martyno Draslovskio už 600 kapų28414141308-309
D1791642.01.15Karaliaus sekretorius Jonas dovanoja mylimai žmonai Elenai Vainiotaitei Viduklės Paalsės dvarą ir tikisi sulaukti daugiau jos meilės28414194418
D1801642.01.15Elena Vainiotaitė Blinstrubiene dovanoja mylimam vyrui Jonui Blinstrubui iš Tautvilo 6000 zlotų ir tikisi sulaukti daugiau jo meilės28414195419
D1811641.11.06Kazimieras Čiukaitis pasižada istikimai tarnauti Jonui Blinstrubui už tai, kad 1624 m. jo tėvai Adomas ir Elena Blinstrubai jį priglaudė Viduklės dvare28414264573-574
D1821643.04.13Kristupas Misevičius Penkevičius keičia VIduklės Paalsės ir Pašaltuonio žemes į Jono ir Elenos Vainiotaitės Blinstrubų Vizgirdiškių Urboniškių žemes ir kitas pievas284151332-34
D1831642.05.20Matas Vaitkevičius keičia Viduklės Paalsės Vaitkiškių žemes į Jono ir Elenos Vainiotaitės Blinstrubų Pamedžių žemes prie Alsaičio upės284151434-35
D1841643.04.13Jonas Blinstrubas su žmona Elena keičia Viduklės Paalsės Vizdgirdiškių žemes į Kristupo Misevičiaus Blinstrubo Viduklės Paalsės žemę284152768-69
D1851643.04.11Jonas Paškevičius Tarvainis keičia Vizgirdiškių ir Berniškių žemes į Jono ir Elenos Vainiotaitės Blinstrubų Raulų dvaro Mikolaijiškių palivarko Paškiškių žemes2841582190-191
D1861643.04.12Jonas Blinstrubas su žmona keičia Raulų dvaro Mikolajiškių palivarką tarp Alsos ir Alsaičio upių į Jono Paškevičiaus Tarvainio Vizgirdiškių ir Berniškių žemes28415112262-263
D1871642.06.03Jonas Blinstrubas su žmona keičia Petrikaitiškių žemes į Stanislovo Uginskio Paalsės Vaitkiškių žemes28415115268-269
D1881642.06.03Stanislovas Uginskis keičia Paalsės Vaitkiskių žemes į Jono ir Elenos Blinstrubų Petrikaitiškių žemes28415123282-283
D1891643.06.08Samuelis Vizgirda parduoda pusę Petrikaitiškių žemių Jonui Blinstrubui iš Tautvilo už 50 kapų28415124284-285
D1901643.06.23Jono ir Elenos Blinstrubų kvitas broliam Kazimierui ir Čėsnai Jakovlevičiam, kad gavo iš jų 40 grašių už užstatytą Raulų Paalsaičio dvarą28415198440-441
D1911642.04.05Jonas Blinstrubas iš Tautvilo perka Purvių Pakražančio Urboniškių žemes Kražių paviete už 100 kapų iš Jono Bielskio28416193403-404
D1921642.04.05Jonas Blinstrubas iš Tautvilo perka Purvių Pakražančio Urboniškių žemes Kražių paviete už 100 kapų iš Jono Bielskio2841752120-121
D1931642.04.25Jonas Blinstrubas keičia Urbaniškių, Purvių ir Pakražančio žemes į Jono Paškevičiaus Tarvainio Raulų dvaro Mikolajiškių palivarko Paškiškių žemes2841753122-123
D1941642.04.25Jono Blinstrubo Urbaniškių, Purvių ir Pakražančio žemių keitimo į Jono Paškevičiaus Tarvainio Raulų dvaro Mikolajiškių palivarko Paškiškių žemes patvirtinimo raštas2841762142-143
D1951643.07.28W43 Jurgis Blinstrubas iš Krikščiūnų, Baltramiejaus sūnus, parduoda ID846 Baltramiejui Tautvilavičiui su žmona Papelkių ir Degailiškių laukus Paalsėje Blinstrubuose Viduklės paviete už 20 kapų2841786188-189
D1961643.07.28Zofija Ugianskienė parduoda pusę Papelkių ir Degailiškių laukų Petrikaičiuose Viduklės paviete ID846 Baltramiejui Tautvilavičiui Blinstrubui su žmona už 10 kapų2841787190-191
D1971643.10.22Jonas ir Elena Vainiotaitė Blinstrubai perduoda Petkaičių Varkališkių Draslaviškių dvarą LDK instigatoriui Steponui Chrustovskiui28417242516-517
D1981643.07.26Steponas Blinstrubas iš Tautvilo perka Pakruojos Vismantėlių dvarą prie Kruojos upės iš Martyno Eigirdo su žmona už 500 kapų284183982-83
D1991643.06.10ID918 Jonas Blinstrubas, Kasparo sūnus, perduoda už 30 kapų Jarošo Beinartavičiaus jam užsatytus Vilkšilių ir Šiurpiškių dvarus Kazimierui Stankevičiui VItkevičiui28419386800-801
D2001644.09.14ID858 Dovydas Blinstrubas, Adomo sūnus, su žmona Kristina kvituoja Martynui Čiudovskiui, kad gavo 400 kapų už užstatytus Ugionių dvaro tarnus28411065142-143
D2011645.01.02Kazimieras Blinstrubas iš Tautvilo, Vaitiekaus sūnus, perka ketvirtadalį Bakšaičių Butviliškės Veldomiškės ir Kevilių dvarų iš Stepono Mimonto už 80 kapų28411077162-163
D2021644.09.12Petras Rimša perduoda suaugusiam posūnui Grigorijui Blinstrubui, Vaitiekaus sūnui, trečdalį ID839 Stanislovo Blinstrubo turėto Pašaltuonio dvaro284110186395-397
D2031645.01.07Karaliaus sekretorius Jonas Blinstrubas su žmona Elena Uvainyte funduoja Viduklės zbaro evangelikų kalvinistų koplyčiai du margus žemės, Viduklės Paalsės dvaro žemėje prie kelio Raseiniai Nemakščiai284110327696-699
D2041645.06.18W5 Stanislovas Kazimieras Blinstrubas perduoda Stanislovui Paškevičiui Karšuvos pavieto Pašilės Kondriškių dvarą, kurį už 150 kapų 1631.08.09 pardavė jo miręs tėvas Mykolas28411111-2
D2051646.01.14ID860 Jonas ir Elena Blinstrubai perduoda Pajznių kaimą Šiauduvos vaitystėj Aleksandrui Kelpšai284111285608-609
D2061579.07.13W3 Baltramiejus Blinstrubas iš Krikščiūnų, Urbono Krikščiūno sūnus, užtato periodui iki 10 metų Viduklės pavieto Lialkiškių žemę, jo pirktą kartu su broliu W2 Stanislovu, ID843 Kasparui Alsiškiui Blinstrubui iš Tautvilo už 34 kapas. Transkribuotas į kirilicą284111320678
D2071576.00.00Grigalius Stanislavovičius iš Viduklės parduoda W2 Stanislovui ir W3 Baltramiejui Blinstrubams iš Krikščiūnų, Urbono Krikščiūno sūnums, Lialkiškių žemę Viduklės paviete už 16 kapų284111321679
D2081646.05.08ID865 Elena Velavičiūtė Blinstrubienė dovanoja vyrui Dovydui savo kraitį Daugėliškių dvarą Upytės paviete28411267150-151
D2091646.03.08ID864 Kristinos Pilsudskaitės Blinstrubienės testamentas vyrui ID858 Dovydui, palieka Stračių dvarą Beržėnų paviete28411284184-185
D2101646.01.06Dovydas Blinstrubas iš Tautvilo iš Gabrieliaus Račkos už 24 kapas perka žemę Ugionyse, Ariogalos paviete, esančią tarp jo pačio žemių284114154322-323
D2111648.05.29W29 našlė Kristina Montvydaitė Blinstrubienė perduoda sūnui W5 Stanislovui Kazimierui Pašaltuonio dvarą prie Šaltuonos upės ir Raulų palivarką Viduklės paviete284115322674-675
D2121648.02.09W42 Magdalena Blinstrubaitė iš Krikščiūnų kvituoja broliams W5 Stanislovui ir W6 Kristupui, kad atsiėmė ketvirtądalį jai tėvų palikto turto284115323676-677
D2131648.08.04Baltramiejus Blinstrubas, Petro sūnus, perka iš Aleksandro Galovino už 40 kapų jo Viduklės Lauksėdų dvaro žemes vadinamas Paalse ir Šunkele, prie Švendros upės28411647896-897
D2141648.04.23ID860 Jonas ir Elena Uvainytė Blinstrubai įkeičia Raseinių pavieto Lepežių Laukuvos dvarą su pievom Merkeliui Boguslavičiui ir Samueliui Aframovičiui už 800 kapų2841163011420-1421
D2151649.04.18ID860 Jonas ir Elena Uvainytė Blinstrubai keičia dalį Pamedžių dvaro žemių atskirtų nuo Viduklės Paalsės dvaro į Jurgio Blinstrubo iš Krikščiūnų, Baltramiejaus sūnaus, dalį Viduklės dvaro žemių2841163311486-1487
D2161643.10.29Dovydas Blinstrubas iš Tautvilo perka iš Adomo Konstantino Moisėjaus Ugionių dvaro žemių už 24 kapas2841184796-97
D2171650.07.14Dovydo sutartis su Adomu Moisėjum dėl nupirktų, bet neperduotų Ugionių dvaro žemių28411852110-111
D2181672.07.10ID866 Stepono, Dovydo sūnaus, Blinstrubo kvitas apie tai, kad jo brolis Dovydas su žmona Alška Uvainyte pardavę Vičiūniškių ir Upytės dvarus Ariogalos paviete kompensavo jam Tračų dvaru Beržėnų paviete ir Ugionių dvaru Ariogalos paviete284119248238-239
D2191673.09.14Rapolo Ukolskio byla prieš Boguslavą Blinstrubą iš Tautvilo ir jo žmoną dėl Viduklės dvaro ir Sujainių bei Lalių kaimų284119314381-382
D2201674.03.10Kristupas Blinstrubas iš Krikščiūnų ir žmona Alška Kleiškevičiūtė Nižinska užstato dalį Karšuvos Upainių Šopių dvaro Viduklės pav. Chrizostomui Pacevičiui už 100 kapų284119381522-523
D2211659.06.24ID859 Samuelis Mozė užstato Ariogalos Čekuvos dvarą Stanislovui Jablonskiui uz 2500 zlotų.284119461674-677
D2221648.09.06Jurgis Blinstrubas iš Tautvilo su žmona Kotryna Konarskyte dovanoja Jonui Neseckiui Baužaičių kaimą Batakių seniūnijoj284120215432-433
D2231652.10.22W5 Stanislovo Kazimiero Blinstrubo iš Krikščiūnų, Mykolo sūnaus, kvitas kad Petras Kopenckis jam grąžino 300 zlotų skolą284121121258-259
D2241652.09.11W5 Stanislovas Kazimieras Blinstrubas iš Krikščiūnų už 6000 zlotų užtato žmonai Felicijai Kotrynai Draslavskytei Pašaltuonio dvarą Viduklės paviete284121233504-505
D2251652.07.08ID857 Jurgio Blinstrubo iš Tautvilo taikos sutartis su Jeronimu Konstantinu Mlečka dėl pastarojo padarytų sužalojimų284121337724-725
D2261652.02.28W43 Jurgio Blinstrubo iš Krikščiūnų, Baltramiejaus sūnaus, ir žmonos Zuzanos Verečinskaitės žemės Mala Pšelošl Gardino paviete pardavimo sutartis Jonui Zelkevičiui už 750 zlotų2841222001226-1227
D2271652.08.05Karaliaus Jono Kazimiero įsakas dvariškiui Stanislovui Garšvilai išieškoti iš Jono Blinstrubo Paalsės dvaro 1818 kapų Kotrynai Fender Dynoff2841222591348-1349
D2281652.08.05Karaliaus Jono Kazimiero įsakas dvarškiui Stanislovui Garšvilai išieškoti iš Jono Blinstrubo Paalsės dvaro 1818 kapų Kotrynai Fender Dynoff, rusėnų kalba2841222841412-1413
D2291652.09.08W5 Stanislovo Kazimiero Blinstrubo iš Krikščiūnų kvitas žmonos Felicijos Kotrynos tėvams Chrizostomui ir Justinai, kad atsiėmė jos kraitį Karklėnų dvarą Karklėnų paviete284123420837-838
D2301651.09.18Sutuoktinių Stanislovo Kupsto ir Onos Blinstrubaitės iš Krikščiūnų, Mykolo dukters, kvitas kad jie iš motinos Kristinos Blinstrubienės atsiėme savo kraičio dalį Pašaltuonio Žemguliškių dvarą284124118232-233
D2311653.08.01Elenos Vėlavičiūtės, pirmos ID858 Dovydo is Tautvilo žmonos testamentas, palieka Linkuvos ir Pamuškio dvarus Upytės paviete284124139274-275
D2321654.10.10Dekretas pagal Petro Rukavičiaus ir jėzuitų skundą prieš Samuelį Mozę Blinstrubą ir kitus bajorus dėl turto už 40000 zlotų pasisavinimo2841253359-62
D2331654.10.13Zofijos Raščevskienės ir Jono Blinstrubo skundas prieš kitus bajorus dėl Ariogalos pavieto Retų Skarvainių dvaro28412557119
D2341654.07.06Kazimieras Blinstrubas, Vaitiekaus sūnus, su žmona parduoda Gevilių dvarą Viduklės paviete Kristinai Blinstrubaitei Adakauskienei už 400 kapų28412582182-183
D2351648.02.09Daratos Blinstrubaitės Daujotienės kvitas broliams Stanislovui Kazimierui ir Kristupui Blinstrubams iš Krikščiūnų, kad gavo savo kraičio dalį, ketvirtadalį Pašaltuonio dvaro Viduklės paviete284125100222-223
D2361648.02.09Stanislovas Daujotas užstato žmonai Daratai Blinstrubaitei iš Krikščiūnų dalį Viduklės pavieto Zachariškių dvaro Paančiuose prie Suvirštos upelio už 600 kapų284125101224-226
D2371648.02.09Daratos Blinstrubaitės Daujotienės kvitas broliams Stanislovui Kazimierui ir Kristupui Blinstrubams iš Krikščiūnų, kad gavo savo kraičio dalį, ketvirtadalį Pašaltuonio dvaro Viduklės paviete284125102226-227
D2381655.01.11Dekretas pagal Kristupo Kaminsko skundą prieš Joną Blinstrubą ir Alšką Šveikauskaitę Blinstrubienę iš Viduklės Paalsės dvaro dėl 2000 zlotų skolos284125147335-336
D2391655.01.27Dekretas pagal ID846 Baltramiejaus Blinstrubo, Petro sūnaus ir žmonos Ievos Melžiūnaitės skundą prieš bajorus Vizgirdas dėl reido į aptvertą Blinstrubų pievą Viduklės paviete284125215524-527
D2401658.05.10Jono Blinstrubo iš Tautvilo 500 kapų skolos Jonui Prestipulskiui perdavimo kunigui Baltramiejui Zembruckiui aktas28412671153
D2431656.10.15W40 Felicijos Kotrynos Draslauskaitės Blinstrubienės iš Krikščiūnų testamentas. Palieka vyrui Stanislovui Kazimierui savo Pašaltuonio dvaro dalį, o sūnui Jurgiui 3000 zlotų284126115251-252
D2441659.01.22Dekretas pagal W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų, brolio sūnaus Jurgio globėjo, skundo prieš Kristupa Barberušą dėl jo globotiniui priklausančio Karklėnų dvaro turto užgrobimo284126364759
D2451660.06.09Dekretas pagal W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų, brolio sūnaus Jurgio globėjo, skundo prieš Chrisoztomą Barberušą del jo globotiniui priklausančių 100 zlotų negrąžinimo28412745109-110
D2461660.06.10Dekretas pagal Chrizostomo Barberušo ir Kazimiero Draslavskio skundą dėl W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų užgrobto, sūnėno Jurgio Blinstrubo paveldėto, turto28412759149
D2471659.09.19Samuelio Dirdos Viduklės pavieto Garčų ir Vilkijos pavieto Gaižuvos dvarų perleidimo žmonai Justinai Blinstrubaitei iš Krikščiūnų, Kazimiero dukrai, aktas284127116275-276
D2481660.05.30ID868 Alškos Teresės Šveikauskaitės Masalskienės Blinstrubienes, katalikės, antros Jono Blinstrubo iš Tautvilo žmonos, testamentas. Didelę turto dalį palieka Tytuvėnų bernardinams, dukrų globą pavesdama LDK kancleriui Kazimierui Zigmuntui Pacui284127160365-366
D2491660.04.15Karaliaus sekretorius Jonas Blinstrubas su žmona Alška isnuomoja Viduklės Paalsės dvarą Kazimierui Prevlockiui už 1200 zlotų284127171387-389
D2501660.01.06Raštas, kad Ona Gudovič ir Aleksandaras Gabševičius gražino 300 zlotų skolą Kristupo Blinstrubo, Kristupo sūnaus, valdomam Viduklės Paalsės dvarui284127208469-470
D2511660.10.11Dekretas pagal Jono Kurnickio skundą prieš W6 Kristupą Blinstrubą dėl iš Viduklės pavieto Raulų Numgalių Kempalių dvaro pavogto arklio284128311-14
D2521660.10.16Dekretas pagal W6 Kristupo, brolio sūnaus Jurgio globėjo, skundą prieš Kristupą Barberušą dėl mirusio brolio Stanislovo 100 zlotų ir kito turto negrąžinimo2841282877
D2531660.10.16Taikos sutartis tarp W6 Kristupo ir brolio sūnaus Jurgio su Kristupu Barberušu ir Kazimieru Draslavskiu, dėl sūnėnui Jurgiui priklausančio turto negrąžinimo2841282978
D2541661.01.14W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų, Mykolo sūnaus, raštelis, kad gavo Vaitiekaus Gedvilo taikos pasiūlymą284128112259
D2551661.01.19Dekretas pagal Gregoro Saukonto skundą prieš W6 Kristupą Blinstrubą iš Krikščiūnų, Mykolo sūnų, iš Raulų dvaro, dėl 100 zlotų skolos negrąžinimo284128164380-381
D2561639.07.28Stanislovo Beinarto kvitas Martai Lukoševičiūtei Blinstrubienei dėl sumokėtos nuomos už mirusio Kazimiero Blinstrubo išnuomotą Barščičkių kaimą284129196397-399
D2571663.11.30ID918 Jonas Blinstrubas, Kaparo sūnus, dovanoja Mackūnų Jagučionių dvarą Ariogalos paviete sūnums Kazimierui ir Aleksandrui284129215439
D2581663.11.30ID918 Jono Blinstrubo, Kasparo sūnaus, testamentas. Vaikams ir antrai žmonai palieka Mackūnų Jagučionių ir Kondratiškių dvarus Ariogalos paviete284129216440
D2601663.07.22Kristupas Gineitas parduoda Liulių Okstiškių dvarą Padubysyje, Raseinių paviete, Onai Blinstrubaitei iš Krikščiūnų2841303066-67
D2611664.08.25W49 Samuelio Blinstrubo iš Krikščiūnų, Jurgio sūnaus, testamentas žmonai Kristinai Juškevičiūtei, palieka Raulų Numgalių dvarą prie Alsaičio Viduklės paviete2841311938-39
D2621664.03.13ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo užstato Viduklės Paalsės dvarą savo paskutinei žmonai Onai Margaritai Brinkovskaitei už 5000 zlotų28413153110-113
D2631661.12.24W49 Samuelis Blinstrubs iš Krikščiūnų, Jurgio sūnus, įkeičia žmonai Kristinai Juškevičiūtėi Raulų Numgalių dvarą, kuris kažkada iškeistas su Jonu Blinstrubo iš Tautuvilo į Viduklės Paalsės dvaro žemes284131325675-676
D2651665.05.30ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo dovanoja dukrai Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei su vyru Pamituvio palivarką Veliuonos paviete28413384172-173
D2661665.05.30ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo dovanoja dukrai Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei su vyru Milaičių ir Kerbedžių kaimus Karšuvos tijūnijoj ir Šiauduvos paviete28413385174-175
D2671664.06.20ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo parduoda Petrikaitiškių ir Urboniškių laukus Viduklės paviete ID849 Ievai Blinstrubienei ir ID851 Andriui Blinstrubui už 80 kapų284133247508-509
D2681665.07.04ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautuvilo su žmona Ona Margarita Brinkovskaite parduoda Lepežių Laukuvos dvarą ant Kiaunupio upės Jonui Bilevičiui ūž 5000 zlotų284133287592-593
D2691665.04.24Kristupo Kaminsko kvitas, kad ID860 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo sumokėjo jam LDK Tribunolo priteistą 2000 zlotų skolą284134207236-237
D2701665.04.24Jonas Blinstrubas užstato Viduklės dvarą su žemėm už 2500 zlotų savo trečiai žmonai Onai Margaritai Brinkovskytei, kad galėtu atiduoti LDK Tribunolo priteistą skolą284134208238-239
D2711665.01.24Mykolas Golubickis parduoda Viduklės paviete, Paškevičių apylinkėje Pašilių dvarą ID863 Boguslavui Petrui Blinstrubui su žmona Elena Uvainyte už 400 kapų284135274559-560
D2721664.06.30Karaliaus Jono Kazimiero leidimas Jonui Blinstrubui parduoti Milaičių ir Kerbedžių kaimus Karšuvos tijūnijoj ir Šiauduvos paviete dukrai Marijonai Binstrubaitei Niemčevskienei su vyru284135335683
D2731664.06.30Karaliaus Jono Kazimiero įsakas LDK iždininkui Jeronimui Kirsenšteinu perduoti per igaliotinį Milaičių ir Kerbedžių kaimus Karšuvos tijūnijoj ir Šiauduvos paviete Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei284135336684
D2741654.01.20Alška Šveikauskaitė Blinstrubienė užrašo 7000 zlotų vyrui Jonui už įkeičiamą Viduklės Paalsės dvarą. Pusę pinigų įneša Grodeko palivarku Minsko paviete bei Zubiškių palivarku Trakų paviete284135381787-788
D2751653.11.07Alškos Šveikauskaitės Blinstrubienės patikslinimas dėl 7000 zlotų vyrui Jonui Blinstrubui už įkeičiamą Viduklės Paalsės dvarą, kad pinigais negalės naudotis vaikai ir kiti giminaičiai284135386797-798
D2761654.01.22Alškos Šveikauskaitės Blinstrubienės kvitas dėl 7000 zlotų perduotų vyrui Jonui už įkeičiamą Viduklės Paalsės dvarą. Dalį pinigų įnešė Grodeko palivarku Minsko paviete bei Zubiškių palivarku Trakų paviete284135387799-800
D3921659.05.19ID861 Kotryna Konarskytė Blinstrubienė ir Boguslavas Petras Blinstrubas užstato Suvartuvos dvaro Moliškių žemė Kražių paviete Jokūbui Poginskui už 120 kapų284137145-148
D3931656.08.20W50 Kristinos Juškevičiūtės Blinstrubienės Raulų Numgalių Pamedžių dvaro perleidimo Kristupui Blinstrubui aktas284138210-211
D3941667.07.02ID867 Dovydo Adomo Urboniškių Vičiūniškių dvaro Raseinių paviete pardavimo Samueliui Javakui už 180 kapų aktas2841398-9
D3951668.06.30ID860 Jono Blinstrubo, brolio Dovydo sūnų globėjo, Ugionių dvaro Ariogalos paviete sūnėnui ID867 Dovydui Adomui perdavimo aktas284139485-486
D3961658.06.08ID860 Jono Blinstrubo kvitas Kotrynai Konarskytei Blinstrubienei, kad perima iš jos mirusio brolio Dovydo vaikų ir jų Ugionių dvaro bei kito turto globą284139487-488
D3971668.06.30ID867 Dovydo Blinstrubo kvitas globėjui ID860 Jonui Blinstrubui iš Tautvilo, kad gavo perduotą tėvo turtą284139489-490
D3981668.02.09W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų Viduklės pavieto Karšuvos dvaro žemių įkeitimo už 40 kapų Jurgiui Vaidilauskui aktas284140640-641
D3991669.12.15W6 Kristupo iš Krikščiūnų mirusio brolio W5 Stanislovo Pašaltuonio dvaro ir kito turto perdavimo jo sūnui kunigui Klemensui ir Raseinių dominikonų vienuolynui aktas284141127-128
D4001669.12.13Kunigo dominikono Klemenso Blinstrubo iš Krikščiūnų tėvų palikto Pašaltuonio dvaro ir kito turto priėmimo iš globėjo W6 Kristupo bei skolų padengimo aktas284141167-170
D4011670.01.20ID928 Kazimiero Blinstrubo, Jono sūnaus ir žmonos Kotrynos Nešukutytės kraičio priėmimo iš uošvių aktas. Rašytas Paklaniuose.284141248-249
D4021669.04.20W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų Raulų dvaro žemių perleidimo Gregorui Januškevičiui aktas284141351-352
D4031669.01.20ID867 Dovydo Blinstrubo Ariogalos pavieto Ugionių dvaro ir Stražių kaimo Beržėnų paviete nuomos Marijonai Blinstrubaitei Niemčevskienei aktas284141611-612
D4041669.12.20ID867 Dovydo Blinstrubo iš Tautvilo Raseinių pavieto Urboniškių Vičiūniškių dvaro pardavimo Samueliui Javakui už 1000 zlotų aktas284142800-801
D4051669.01.06ID867 Dovydo Blinstrubo pusės Ariogalos pavieto Ugionių dvaro užstatymo žmonai Alškai Uvainytei už 3000 zlotų aktas2841421018-1021
D4061670.01.10ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo iš Tautvilo pusės Viduklės pavieto Sujainių dvaro užstatymo žmonai Elenai Uvainytei už 5000 zlotų aktas2841421021-1024
D4071670.01.13ID909 Onos Margaritos Brinkovskytės, Jono Blinstrubo našlės Viduklės Paalsės dvaro perleidimo, vykdant testamentą, ID863 Boguslavui Blinstrubui iš Tautvilo aktas2841421054-1055
D4081669.05.20Trijų karalių sekretoriaus ID860 Jono Blinstrubo iš Tautvilo testamentas. Viduklės pavieo Viduklės Paalsės dvarą palieka sūnėnams Boguslavui Petrui ir Jonui, įpareigodamas juos sumokėti dvaro skolas2841421254-1258
D4091669.05.25ID860 Trijų karalių sekretoriaus Jono Blinstrubo iš Tautvilo Viduklės Paasės dvaro dovanojimo sūnėnams Boguslavui Petrui ir Jonui Blinstrubams aktas2841421260-1263
D4101670.02.16ID863 Boguslavo Petro Vizgirdiškių Paalsės Petrikaitiškių Dainių dvaro užstatymo Fabijonui Nadratovskiui už 733 zlotus aktas284143680-681
D4111670.04.23ID867 Dovydo Blinstrubo Ugionių dvaro inventorius Jeronimui Bagdonavičiui284143692-693
D4121670.04.21ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo iš Tautvilo Viduklės pavieto Pašilių dvaro užstatymo trims metams Jonui Kybartui už 200 kapų aktas284143714-715
D4131670.04.23ID867 Dovydo Blinstrubo iš Tautvilo jam priklausančios Ariogalos pavieto Ugionių dvaro dalies užstatymo Jeronimui Bagdonavičiui už 700 zlotų aktas2841443-6
D4141670.03.04Kotrynos Konarskytės ir sūnaus ID863 Boguslavo Blinstrubo Kražių pavieto Suvartuvos dvaro ir Gomoliškių žemės pardavimo Jonui Šulskiui už 200 kapų aktas284144231
D4171672.04.12ID867 Dovydo ir ID866 Stepono užstatyto Ariogalos pavieto Ugionių dvaro pardavimo Steponui ir Justinai Blinstrubaitei Dirdoms už 2000 zlotų, aktas284145558-559
D4181671.02.10Jono Uvainio ir ID902 Potencijos Blinstrubaitės Uvainienės kvitas, kad atsiėmė iš brolių Boguslavo Petro ir Jono tėvų paliktą turto dalį iš Sujainių dvaro, Suvartuvos dvaro Packaitiškių palivarką ir žemes284145197-198
D4191671.04.03ID928 Kazimieras Blinstrubas, Jono sūnus, užstato Ariogalos pavieto Mackūnų Jagučionių dvarą žmonai Kotrynai Nešukutytei už 480 kapų284145203-204
D4201671.02.10ID861 Kotryna Konarskytė Blinstrubienė ir sūnus ID863 Boguslavas Petras Blinstrubas perleidžia Kražių pavieto Packaitiškių dvarą seseriai ID902 Potencijai Blinstrubaitei ir jos vyrui Jonui Uvainiui284145247-248
D4211671.01.10ID934 Joanos Blinstrubaitės Daugėlienės kvitas broliams ID863 Boguslavui ir ID862 Jonui, kad atsiėmė tėvo paliktą kraitį iš Sujainių ir Suvartuvos dvarų284145410-411
D4221671.10.14W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų ir jo žmonos Teofilijos Blinstrubaitės Blinstrubienės kvitas, broliams ID863 Boguslavui ir ID862 Jonui, kad atsiėmė tėvo paliktą kraitį, ketvirtadalį Sujainių ir Suvartuvos dvarų284145412-415
D4231671.01.03ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo tėvo paliktų ketvirtadalio Sujainių ir Suvartuvos dvarų pardavimo broliams Mykoliui ir Dovydui Jurevičiams, aktas284145422-425
D4241671.01.14W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų turto paskirstymo vaikams W7 Adomui ir W38 Teofilijai raštas, taip pat paaiškintantis, kad jie negali predentuoti į Raulų, Sujainių ir Suvartuvos dvarus284145426-427
D4251671.06.01Konstantino ir Kotrynos Valatkevičiūtės Blinstrubų iš Tautvilo kvitas broliams Valatkevičiams, kad atsiėmė kraitį iš Pajūrio pavieto Šakolių dvaro284146252-253
D4261672.02.09Andrius Uvainis užstato žmonai ID903 Daratai Blinstrubaitei Sujainių Suvartuvos ir Krikšių dvarus už 2000 zlotų284147497-500
D4271672.02.09ID903 Daratos Blinstrubaitės Uvainienės kvitas broliams ID863 Boguslavui ir ID862 Jonui, kad atsiėmė tėvo paliktą kraitį Sujainių ir Suvartuvos dvarus284147501-502
D4281672.02.17ID873 Marijonos Blinstrubaitės Niemčevskienės ir vyro Stanislovo raštas, kad gavo iš Viduklės Paalsės dvaro paveldėtojo pusbrolio ID863 Boguslavo tėvo Jono skolą 1400 zlotų ir atsisako bet kokių teisių į Viduklės Paalsės dvarą284147535-536
D4291676.03.05ID863 Boguslavas Petras Blinstrubas užstato už 100 kapų broliam Gineičiam Ariogalos pavieto Plembarko dvarą, ankščiau priklausiusį dėdei Dovydui284151792-793
D4301681.10.24ID540 Kazimiero Blinstrubo, Vaitiekaus sūnaus, Viduklės pavieto Pašaltuonio dvaro pardavimo Jonui Kazimierui Sadovskiui už 80 kapų, aktas. Nurodo, kad sūnus ID2 Jonas negali pretenduoti į šį dvarą.2841511070-1071
D2771677.06.09ID862 Jono Blinstrubo jam dėdės Jono paliktų pusės Viduklės Paalsės ir Sujainių dvarų pardavimo broliui ID863 Boguslavui Petrui už 1500 zlotų aktas284152419-422
D2781680.10.18Jonas Konstantinas Adakauskas perleidžia dėdei ID863 Boguslavui Blinstrubui motinos Kristinos Blinstrubaitės Adakauskienės teisme iškovotą teisę į Viduklės Paalsės dvarą už 500 zlotų284152423-426
D4311675.07.04Danieliaus Golnevskio Ariogalos pavieto Jagučionių Mackūnų dvaro pardavimo ID928 Kazimierui Blinstrubui, Jono sūnui, už 300 kapų aktas284153212-213
D4321675.03.05ID929 Juditos Blinstrubaitės kvitas, kad perleido broliams ID928 Kazimierui ir ID930 Aleksandrui Blinstrubams iš Tautvilo Ariogalos Mackūnų Jagučionių dvarą284153720-721
D4331681.04.20ID540 Kazimiero Blinstrubo ir sūnaus ID2 Jono Viduklės pavieto Pužų ir Galveriškų dvarų užstatymo 5 metams Mykolui Budreckiui už 500 zlotų aktas284154365-366
D4341681.04.13Alškos Uvainienės ir sūnų Stepono ir Chrizostomo Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro pardavimo karaliaus sekretoriui ID2 Jonui Blinstrubui, Kazimiero sūnui, už 600 zlotų aktas284154367-368
D4351674.02.20ID708 Andriaus ir Kristinos Bagdonavičiūtės Blinstrubų Viduklės pavieto Varnalaukio dvaro ant Šešuvio pardavimo Samueliui Užumeckiui, už 100 kapų, aktas284154447-448
D4361674.04.28W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų Raulų Pamedžių Paalsės dvaro keitimo į Gregoro Januškevičiaus Raulų Viduklės dvarą aktas284154479-482
D4371681.09.20Kristinos Blinstrubaitės Kazimiero dukros Medingėnų pavieto Vaidginių Montautų dvaro užstatymo vyrui Teodorui Laskiui už 300 kapų aktas284154499-500
D4381680.05.08ID709 Kazimiero Blinstrubo, Kristupo sūnaus, Viduklės pavieto Kulvertiškių Pašaltuonio dvaro pardavimo Samueliui Užumeckiui už 70 kapų aktas284154929-930
D4391681.10.15ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo pasižadėjimas Jurgiui Gorodeckiui, kad nenaudos dviejų Pašaltuonio dvarui priklausančių laukymių, kurias manė iki šiol priklausiusias jam284155125-126
D4401683.06.02ID2 Jono ir Elenos Jautakaitės Blinstrubų kvitas, kad gavo iš Aleksandro Paškevičiaus 1000 zlotų už parduotą savo kraitį Kražių pavieto Juškinių dvarą284157335-336
D4411681.05.11ID540 Kazimiero Blinstrubo ir sūnaus ID2 Jono Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro užstatymo Jono žmonai Elenai Jautakaitei už 600 kapų, aktas284157431-432
D4421682.01.20ID710 Jono, Kristupo sūnaus ir jo mamos Zuzanos Ivaškevičiūtės Viduklės pavieto Pašaltuonio Kulvertiškių dvaro pardavimo Samueliui Užumeckiui už 60 kapų, aktas284157529-530
D2791768.01.13Pranešimas apie pusėms įteiktą kvietimą Juozapo ir Baltramiejaus Blinstrubų byloje prieš Steponą ir Kazimierą Budreckius dėl Pužų-Pabalčios dvaro2841112490820
D2801775.02.04ID914 Rapolo ir ID915 Petro Blinstrubų pretenzijos į bajorų Uvainių valdomą Blinstrubiškių dvarą perleidimo W14 Raseinių rotmistrui Norbertui Blinstrubui perleidimo aktas2841120152242-245
D2811764.06.26ID1 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo ir žmonos Faustinos Butnevičiūtės Viduklės pavieto Pužų--Pabalčios dvaro Legotiškės Pikeliškių palivarko dovanojimo sūnui ID6 Ignotui aktas2841120444741-742
D2821775.05.29ID1 Juozapas Blinstrubas iš Tautvilo su žmona ir sūnumi ID278 Antanu parduoda sūnui ID6 Ignotui savo dalį Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro už 3000 timpų2841120446745-746
D2831775.05.24W13 Jono Blinstrubo iš Krikščiūnų byla su Kazimieru Sačevičium dėl Daugodų dvaro Raseinių paviete28411208881482
D2841775.04.09Raštas apie teismo sprendimo perdavimą pagal Elžbietos ir Petro Bartoševičių bylą prieš W13 Joną ir jo sūnus W14 Norbertą bei W15 Stanislovą dėl Daugodų dvaro Raseinių paviete28411209051499
D2851783.03.10W14 Norberto ir Rožės Blinstrubų Raseinių pavieto Pašaltuonio Rumšaičių dvaro pardavimo Stanislovui ir Konstancijai Varštokam už 310 talerių aktas2841130123213-214
D2861783.03.12W14 Norberto ir Rožės Blinstrubų Raseinių pavieto Pašaltuonio Rumšaičių dvaro pardavimo Stanislovui ir Konstancijai Varštokam patvirtinimo aktas2841130124215
D2871783.05.21LDK tribunolo teisėjo ID896 Antano Blinstrubo kvietimas į Kauno teismą Kotrynai Uvainienei Micevičienei dėl Blinstrubiškių ir Jonui Pšelgauskui dėl Čėkuvos dvarų 284113011331133
D2881787.09.10Stanislovo Blinstrubo už 126 raudonų zlotų užstatą įsigyto Raseinių pavieto Žvirgždžių kaimo pripažinimo aktas2841137425713
D2891787.09.13Lenkijos komisaro Stanislovo Blinstrubo Raseinių pavieto Žvirgždžių kaimo pardavimo už 120 raudonų zlotų Pranciškui ir Rozalijai Būdoms aktas2841137426714
D2901788.04.23ID8 Jurgio ir Onos Pliuškevičiūtės Blinstrubų Pužų-Pabalčios dvaro Legotiškės-Uvainiškių-Siminaičių-Rimvydaičių žemių pardavimo ID6 Ignotui Blinstrubui patvirtinimo aktas2841138295514
D2911788.10.09Eleonoros Blinstrubaitės Narkevičienės Raseinių pavieto Daugodų Padubysio Kybartiškių dvaro Raseinių paviete ir kito tėvo Jono jai palikto turto atsiėmimo iš brolio Norberto Blinstrubo patvirtinimo aktas2841138483866-868
D2921788.09.12Vaitiekaus Kybarto Kumliavų Saciūniškio Padubysio Kybartiškių dvaro pardavimo už 500 talerių rotmistrui W14 Norbertui ir Rožei Bilevičiūtei Blinstrubams aktas2841138529968-969
D2931793.05.15Vaznio Antano Bagdonavičiaus liūdijimas, kad bajoro Sirpavičiaus baudžiauninkai iškirto W14 Norberto Blinstrubo Daugodų dvaro Giraitės miško dalį2841142427687
D2941793.06.10Vaznio Antano Bagdonavičiaus liūdijimas, kad bajoro Sirpavičiaus baudžiauninkai pavogė W14 Norberto Blinstrubo Daugodų dvaro arklius2841142529844
D2951793.07.07Vaznio Antano Bagdonavičiaus liūdijimas, kad bajoro Sirpavičiaus baudžiauninkai nušienavo ir suarė W14 Norberto Blinstrubo Daugodų dvaro Pagiraitės lauką2841142532847
D2961793.07.15Vaznio Antano Bagdonavičiaus liūdijimas, kad bajoro Sirpavičiaus baudžiauninkai nušienavo ir suarė W14 Norberto Blinstrubo Daugodų dvaro lauką2841142533848
D2971793.06.10Vaznio Antano Bagdonavičiaus liūdijimas, kad bajoro Sirpavičiaus baudžiauninkai pavogė W14 Norberto Blinstrubo Daugodų dvaro arklius2841142534849
D2981793.07.11Vaznio Kazimiero Bilevičiaus liūdijimas, kad Raseinių rotmistrai W14 Norbertas ir W16 Teodoras pašovė Joną Ubartą ir Vincentą Mažeiką28411422781276
D2991796.02.01ID14 Kauno rotmistro Juozapo Blinstrubo Raseinių pavieto Gabšių Paklanių dvaro dovanojimo žmonai Onai Jastržembskytei Blinstrubienei aktas28411475781-82
D3001796.02.01ID14 Kauno rotmistro Juozapo Blinstrubo testamentas, žmonai Onai Jastržembskytei palieka Raseinių pavieto Gabšių Paklanių dvarą ir jo turtą28411475883
D3011797.01.02Ona Adomavičienė su sūnum Antanu parduoda Viduklės pavieto Numgalių Šaukontiškių Trapėniškių dvarą ID8 Jurgiui Blinstrubui už 600 talerių284114859-10
D3021792.09.04ID6 Ignotas Blinstrubas parduoda pusę Viduklės pavieto Nargėliškių Legotiškės dvaro, dabar vadinamu Marcinkiškiais, Baltramiejui ir Konstancijai Blinstrubaitei Steponavičiams už 4000 timpų2841148556993
D3031793.04.20ID6 Ignotas Blinstrubas užstato Matui Mišeikai Viduklės pavieto Pužų Nargėliškių dvarą iki 1799 metų už 200 olandiškų talerių284114976127-129
D3041798.02.26ID6 Ignotas Blinstrubas iš Tautvilo dovanoja Pužų-Pabalčios dvarą Viduklės paviete ID18 sūnui Mykolui Matui2841149439681-682
D3051797.10.20Jono Reuto raštas, kad paėmė mokestį 2 rublius 16 kapeikų už baudžiauninką Matą Bumbulį iš W14 Norberto Blinstrubo iš Krikščiūnų2841149476748
D3061797.01.04Onos Adomavičienės ir sūnaus Antano ID8 Jurgiui Blinstrubui parduoto Viduklės pavieto Numgalių Šaukontiškių Trapėniškių dvaro pripažinimo aktas28411497411195
D3071796.12.30Adomo Legačinskio Smolensko iždininkui ID8 Jurgiui Blinstrubui iš Tautvilo parduoto Numgalių Raulų Rekošaičių Vejukų dvaro pripažinimo aktas28411497451199
D3081644.01.02Karaliaus Vladislovo IV Vazos privilegija Žemaitijai ir jos bajorams įteisinanti teises ir laisves. Ratifikavo Jonas, Jurgis, Samuelis Mozė ir Dovydas Blinstrubai iš Tautvilo, LDK kunigaikštis Jonušas Radvila, Žemaitijos seniūnas Jonas Alfonsas Lackis ir 30 kitų bajorų2841879164-167
D4431765.06.12ID3 Kotrynos Legačinskaitės iš Sirijotų Blinstrubienės testamentas. Pužų-Pabalčios dvarą ir Legotiškės palivarką palieka sūnui ID4 Baltramiejui285165100341-342
D4441765.08.20ID5 Petro Blinstrubo ir bajorų Sakavičių byla prieš Nešukučius ir jų valstiečius dėl žalos padarymo Raseinių pavieto Gabšių dvaro žemėje285165397708-709
D4571719.05.10ID881 Smolensko vaiskio Teodoro Blinstrubo Utenos dvaro ir Dičionių palivarko Ukmergės paviete užstatymo Mykolui Pranckevičiui už 650 talerių dokumentai1282110484
D4581663.10.05Pirmosios Blinstrubų tėvonijos - Pašaltuonio-Kulvertiškių (vėliau Rimšų) dvaro Viduklės paviete, kažkada priklausiusio ID672 Vaitiekui, Stanislovo sūnui ir ID853 Adomui Blinstrubams byla su inventorium ir kitais dokumentais1282110968
D4591558.00.001558 metų ATK Karališkojo revizoriaus Andriaus Ilgausko sudaryto Batakių seniūnijos žemių inventoriaus nuorašas iš neišlikusios Raseinių pilies teismo knygos padarytas 1663 m. spalio 5d., kuriame pirmą kartą paminėti Blinstrubai ir Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaras1282110968
D4601668.02.10Alškos Minydaitės Blinstrubienės, Vladislavo žmonos, Šveinikių dvaro Upytės paviete perdavimo sūnui iš kitos santuokos Jonui Kajšteliui aktas1282111236
D4611807.05.17Onos Slavočinskienės ir Ievos Uvainyčių, jų tėvo Antano dovanotų Blinstrubiškių ir Virgainių dvarų pardavimo motinai Kotrynai ir patėviui Ignotui Micevičiams aktas128212147
D4621611.05.07Sebastijonas Vaitkevičius Blinstrubas, Jono sūnus, parduoda 4 tarnus iš savo Padubisio dvaro sesers Elžbietos Liulievičienės sūnums Jurijui ir Vaitiekui Liulevičiams128213079
D4631609.12.12Jonas Kelboras užstato ID853 Adomui Blinstrubui ir jo žmonai Eufemijai namą Vilniuje, Bernardinų gatvėje, už 75 kapas128213637
D4641665.06.25Teismo sprendimas ID859 Samuelio Mozės ir Kotrynos Zofijos Galmantaitės Blinstrubų byloje prieš Aleksandra Kazimierą Meištavičių dėl Pajuosčio dvaro Upytės paviete128216734
D4651728.06.16Liudviko Zalieskos Šilasodžio palivarko valstiečių užstatymo už 150 kapų ID881 Teodorui Blinstrubui aktas ir 200 zlotų skolos grąžinimo kvitas128216780
D4661536.05.01Mykolo Airimavičiaus ir Jono Pacevičiaus žemių ir valstiečių dovanijimo Viduklės bažnyčiai aktai. Liudininkais minimi galimi Blinstrubų giminės pradininkai Lietuvoje Simonas (Szymko) Tautvilavičius ir jo brolis Grigalius (Hrycius)128219404
D4671749.06.15ID4 Baltramiejaus Blinstrubo Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro užstatymo 3 metams už 1000 timpų žmonai Marcijonai Butnevičiūtei aktas128219452
D4681791.05.01Adomo Kosakovskio byla prieš ID896 Antaną Blinstrubą dėl jo ir jo pavaldinių smurto prieš Adomo pavaldinius. Nuosprendis Antanui Blinstrubui su pavaldiniais - 6000 zlotų bauda ir ištrėmimas1282111489
D4691708.09.06Taikos aktas tarp ID881 Teodoro Blinstrubo ir jo globotinių sunėnų ir Onos Dluskos ir jos sūnų dėl žalos kompensavimo ir tolimesnės prievartos sustabdymo16311119233
D4701709.06.04Danieliaus Labunskio raštas apie Utenos dvare ID881 Teodorui Blinstrubui, dalyvaujant globotiniams sūnėnams Blinstrubams, perduotą Jono ir Stanislovo Urbonavičių raštą16311213442-443
D4711709.08.02Danieliaus Labunskio raštas apie teisių į Kulvos dvarą pripažinimą ID879 Karolio Adomo Blinstrubo vaikams Mozei, Aleksandrui, Bogdanui ir Vilhelmui jiems sulaukus pilnametystės16311237486-487
D4721709.08.05ID879 Karolio Adomo Blinstrubo sūnų Mozės, Aleksandro, Bogdano ir Vilhelmo byla prieš buvusį globėją, dėdę ID881 Teodorą Blinstrubą dėl žalos ir turto užgrobimo16311240492-494
D4731709.08.11ID879 Karolio Adomo Blinstrubo sūnų Mozės, Aleksandro, Bogdano ir Vilhelmo byla prieš Kazimierą Šacį su žmona16311242497-498
D4741709.06.04Mirusio ID879 Karolio Adomo Blinstrubo sūnų Mozės, Aleksandro, Bogdano ir Vilhelmo Kulvos dvaro nuosavybės teisių intramisija, perimant turtą iš jų globėjo ID881 Teodoro Blinstrubo16311302627-628
D4751743.12.26Teisėjo Simono Siručio raštas apie teismo sprendimą perduotą Zigmuntui Vilanovui Mozei Blinstrubui jam priklausančiame Kulvos arba kitaip Aukštadvario dvare16312220365
D4761726.07.15Bajoro Kotlo byla prieš brolius ID887 Mozę, Bogdaną ir Karolį Blinstrubus dėl teisės į Kulvos dvaro Dijokiškių palivarką 1682 m. užstatyto jų tėvo bajorui Budrevičiui163194686-87
D4771726.08.03Brolių ID887 Mozės, Bogdano ir pusbrolio Mykolo Blinstrubų byla prieš kelis bajorus1631964122-123
D4781727.05.26Raštas apie įteiktą kvietimą ID887 Mozei, Bogdanui ir Karoliui Blinstrubams byloje prieš Aleksandrą Mscislavskį1631975
D4791728.04.26Raštas apie įteiktą kvietimą ID887 Mozei, Bogdanui ir Karoliui Blinstrubams byloje prieš Petrą ir Emeretianą Všemborovskius1631979
D4801726.07.26Kauno teismo sprendimas Aleksandro Žebrausko byloje prieš brolius ID887 Mozę ir Bogdaną bei jų pusbrolį Mykolą Blinstrubus16319102187-188
D4811726.07.26Jono Kvietkos ir bajorų Staševičių, Monginų ir Žebrauskų byla prieš brolius ID887 Mozę ir Bogdaną bei jų pusbrolį Mykolą Blinstrubus ir jų tarnus dėl išpuolio ir žalos padarymo16319103189-192
D4821728.08.02Stanislovo ir Zofijos Pecikevičių parduoto Savečianskių dvaro perdavimo aktas Vitebsko vaiskiui ID887 Mozei Blinstrubui163191781315-1316
D4831726.09.11Samuelio Kočano byla prieš brolius ID887 Mozę, Bogdaną ir pusbrolį Mykolą Blinstrubus dėl jų išpuolio ir padarytų sužalojimų16319195376-378
D4841726.09.13Skundas bajoro Kotlo byloje prieš brolius ID887 Mozę, Bogdaną ir Karolį Blinstrubus dėl teisės į Kulvos dvaro Dijokiškių palivarką16319199388-389
D4851728.09.30ID887 Mozės Blinstrubo ir bajorų Pieciukevičių byla prieš bajorus Grinevičių ir Kripavičių163192011359-1361
D4861728.10.14Brolių ID887 Mozės ir Karolio Blinstrubų byla prieš Petrą ir Emeretianą Všemborovskius bei globėjus Prozorus dėl Kulvos dvaro turto pasisavinimo163192111381-1382
D4871727.01.09Brolių ID887 Mozės, Bogdano ir Karolio Blinstrubų teisės į Kulvos dvaro Dijokiškių palivarką Vladislovui ir Dominykui Kulviečiams pripažinimo aktas16319244897-898
D4881728.11.12ID889 Bogdano Blinstrubo iš Tautvilo testamentas rašytas Kaune. Didžiąją dalį turto palieka Kauno pranciškonams. Prašo būti palaidotas Kauno pranciškonų bažnyčioje. Broliams nepalieka nieko.163192791529-1530
D4891733.05.06Dominyko Kosakovskio byla prieš ID887 Mozę ir ID890 Karolį Blinstrubus iš Tautvilo dėl p. Levistono skolos pripažinimo grąžintina jam163111171
D4901733.02.10ID890 Karolio Blinstrubo byla prieš Dominyką Kosakovskį dėl mirusio brolio ID889 Bogdano Blinstrubo iš Tautvilo skolos163111401
D4911733.02.10Dominyko Kosakovskio byla prieš ID890 Karolį Blinstrubą iš Tautvilo dėl skolos163111402
D4921733.08.09ID898 Joanos Blinstrubaitės Meištavičienės kvietimas į Kauno pilies teismą broliams ID887 Mozei ir ID890 Karoliui Blinstrubams iš Tautvilo163111452
D4931732.04.02Kauno pilies teismo teisėjo Simono Siručio raštas Mozei Blinstrubui dėl ginčo nagrinėjimo termino163111454
D4941734.03.14ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo iš Tautvilo testamentas. Viduklės-Paalsės (Blinstrubiškių) dvarą, Paliepių ir Sujainių palivarkus palieka savo geradariui bajorui Boguslavui Uvainiui iš Ivoškų163111853
D4951735.05.20ID890 Karolio Blinstrubo byla prieš brolį ID887 Mozę Blinstrubą iš Tautvilo dėl Kulvos dvaro163111904
D4961735.07.04ID890 Karolio Blinstrubo ir sutuoktinių Gintautų byla prieš brolį ID887 Mozę dėl neperduodamo pusė pusės Podleščyznos palivarko turto ir nuostolių už sudegusius dvaro rūmus kompensavimo163111920
D4971735.07.19Elenos Gintautienės kvietimas ID890 Mozei Blinstrubui į Kauno pilies teismą163111922
D4981774.04.22Rapolo Pševiševskio pusės Viduklės pavieto Pužų Nargėliškių palivarko pardavimo ID6 Ignotui ir Barborai Daujotytei Blinstrubams už 2300 timpų pripažinimo aktas2841119156273
D4991774.04.20Rapolo Pševiševskio pusės Viduklės pavieto Pužų Nargėliškių palivarko pardavimo ID6 Ignotui ir Barborai Daujotytei Blinstrubams už 2300 timpų aktas2841119422732-733
D5001759.06.02Rapolo Pševiševskio Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro Legotiškės palivarko pardavimo ID1 Juozapui ir Faustinai Butnevičiūtei Blinstrubams už 800 timpų aktas2841119457500-501
D5011798.02.14Jono Marcinkevičiaus įvairaus mirusio brolio Fabijono turto pardavimo Kauno pavieto iždininkui Juozapui Blinstrubui aktas2841139100172-173
D5021664.08.25W49 Samuelio Blinstrubo iš Krikščiūnų testamentas. Viduklės pavieto Raulų Numgalių dvarą prie Alsaičio upės palieka žmonai W50 Kristinai Juškevičiūtei Blinstrubienei2851165225
D5031722.09.28Viduklės bažnyčios klebono, Apaštališkojo sosto protonotaro W7 Adomo Blinstrubo iš Krikščiūnų fundacija Viduklės bažnyčiai, dovanoja 9100 timpų vertės turto iš Lauksėdų Galoviniškių dvaro ir Palapišių palivarko, tame tarpe ir dalį tėvo Kristupo po mirties bažnyčiai palikto turto28512970130-131
D5041730.05.11Stepono Mateikos protestas byloje prieš W9 Vladislovą Blinstrubą iš Krikščiūnų dėl jo mirusio brolio kunigo Adomo Blinstrubo 50 timpų skolos285129225354
D5051730.08.23Pranešimas apie įteiktą teismo kvietimą Jonui Bytautui ir Martynui Umiastovskiui byloje prieš ID906 Jurgį Merkelį Blinstrubą iš Tautvilo285129280409
D5061730.04.01Teismo sprendimas ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo byloje prieš Joną ir Benediktą Jasinskus285129310426
D5071752.06.26Teismo raginimas Kotrynai Trapinskienei perduoti ID5 Petrui ir Elenai Trapinskaitei Blinstrubams padovanotus Viduklės pavieto Numgalių ir Užumedžio dvarus28515314
D5081752.10.26Igno Grinevičiaus byla prieš W13 Joną Blinstrubą iš Krikščiūnų dėl prievartos būdu perimto Raseinių pavieto Daugodų, kitaip Padubisio dvaro ir 1000 timpų kompensacijos285153385605
D5091780.04.18Brolių Budreckių byla prieš brolį Sebastijoną dėl galimai neteisėtai ID1 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo perimtų Viduklės pavieto Pužų Galviniškių Uvainiškių ir Pužų-Pabalčios dvarų285170161241
D5101781.05.01Teisėjo Juozapo Blinstrubo byla dėl per 1780 m. Raseinių gaisrą sudegusių Pužų-Pabalčios, Gabšių ir kitų dvarų dokumentų surašytų nuo 1570 m. inventorizavimo285170501-502
D5111791.03.30Kauno rotmistro rango suteikimo ID14 Juozapui Blinstrubui kredencialai285174398
D5121791.11.22Vaznio Tomo Navrockio raštas, kad nuvykęs į ID14 Juozapui Blinstrubui priklausantį Gabšių Paklanių dvaro Rukuiliškių lauką rado jį nušienautą Viktoro Jarudo žmonių285174619
D5131834.03.28Byla prieš ID770 Juozapą Petrą Blinstrubą dėl piktnaudžiavimo neteisėtai atidavus Dapšionių dvaro baudžiauninką Joną Matukevičių į rekrūtus381101540
D5141834.04.25ID770 Juozapo Petro Blinstrubo Smilgių parapijos Dapšionių dvaro valstiečių revizinis sąrašas51525432426-437
D5151811.12.30Raseinių teisėjo ID17 Juozapo Blinstrubo iš Nemakščių parapijos Macalių ir Raseinių rotmistro W14 Norberto Blinstrubo iš Raseinių parapijos Daugodų šeimų sąrašai Raseinių pavieto revizinėje byloje5151525911,103
D5161816.08.09Brolių ID16 Jono ir ID17 Juozapo Blinstrubų iš Nemakščių parapijos Macalių ir Prano Blinstrubo iš Liolių parapijos Einikių šeimų sąrašai 1816 Raseinių pavieto bajorų surašymo byloje51515473133,255
D5291677.04.06ID1018 Kristinos Valatkevičiūtės Blinstrubienės testamentas. Turtą palieka vyrui Konstantinui ir vaikams, sūnui Samueliui Steponui ir dukrai Elenai284161523-524
D5301684.05.01W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų byla prieš pavaldinius dėl jo žmonos ir vaikų mirtino užkerėjimo Viduklės pavieto Raulų dvare284161215-218
D5311684.11.19Rečycos pataurininko Konstantino Blinstrubo iš Tautvilo ir dar trijų bajorų Ariogalos Grabuvos, kitaip Čėkuvos, dvaro pasidalinimo aktas284162211-217
D5321686.01.22W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų kažkada protėvio Urbono Krikščiūno valdytų lankų šalia Upynos upės, perdavimo Pašiaušės jėzuitų kolegijai aktas28416456
D5331686.08.07Bajoro Andriaus Uvainio iš Ivoškos testamentas žmonai ID903 Daratai Blinstrubaitei ir vaikams, tame tarpe būsimam Viduklės-Paalsės dvaro paveldėtojui Boguslavui Uvainiui.284165581-586
D5341686.11.10Magdalena Blinstrubaitė kvituoja broliams ID851 Andriui ir ID1074 Petrui, kad atsiėmė jai palikimu paliktą Viduklės pavieto Vizgirdiškių dvaro dalį284166106-107
D5351689.01.09ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo ir žmonos Elenos Uvainytės pakvitavimas motinai Onai Uvainienei, kad atsiėmė kažkada dukrai neišmokėtą kraitį iš Viduklės pavieto Trupinių ir Pašešuvio dvarų284170435-436
D5361692.04.23Priešmirtinis ID1021 Samuelio Stepono Blinstrubo iš Tautvilo Ariogalos pavieto Čėkuvos dvaro užstatymo Pranciškui Liaudanskui Steigvilai aktas, su teise dėdei, karališkajam sekretoriui ID878 Vladislovui Blinstrubui atpirkti dvarą284173608-611
D5371693.12.01Karaliaus sekretoriaus ID878 Vladislovo Blinstrubo Ariogalos pavieto Čėkuvos dvaro pardavimo už 3000 zlotų Pranciškiui Liaudanskiui ir perdavimo aktai284174786-787
D5381615.09.14ID1079 Agnietės Volskos Blinstrubienės pakvitavimas sūnui ID925 Steponui Blinstrubui, kad gavo iš jo 8000 zlotų sumą, lygią tėvo Jurgio paliktos skolos dydžiui ir dėl to perleidžia jam jiems priklausančią Viduklės pavieto Viduklės-Paalsės dvaro dalį 284176149-152
D5391697.01.12ID929 Juditos Justinos Blinstrubaitės testamentas. Visą turtą palieka sūnėnui Mykolui ir dukterėčiai Kristinai bei broliui Aleksandrui2841766-7
D5401697.04.12Konstantinas Rimša ir keliokia kitų bajorų parduoda ID863 Boguslavui Petrui Blinstrubui ir dar keliems bajorams Viduklės pavieto Aprubės lankas prie Alėjos upės284176247-250
D5411698.01.12Teismo įpareigojimas Petrui Janavičiui perduoti ID928 Kazimierui Blinstrubui anksčiau parduodą Skirvainių dvarą Ariogalos paviete28417695-96
D5421698.10.13Stanislovo Čirskio Putrų Zadiliškių Vitoliškių dvaro dovanojimo ir perdavimo aktai dukrai Elžbietai Čirskytei ir jos vyrui ID709 Kazimierui Blinstrubui284176602-603
D5431698.10.08Sąsių vaitės ID913 Elenos Puzinytės būsimam uošviui ID863 Boguslavui Petrui Blinstrubui už 2500 zlotų parduoto Raseinių pavieto Šauklių kaimo šalia Sujanių palivarko perdavimo aktas284177381
D5441698.10.09Teismo įpareigojimas ID879 Karoliui Adomui Blinstrubui pripažinti Mykolui Golnevskiui užstatytą Rominų dvarą Veliuonos paviete28417749
D5451698.10.09Teismo įpareigojimas W7 Viduklės klebonui, Vatikano protonotarui Adomui Blinstrubui perduoti Jonui Paškevičiui parduotą Viduklės pavieto Raulų Numgalių dvarą28417767
D5461698.10.10Kotrynos Blinstrubaitės ir Chrizostomo Poremskio ID1074 Petrui Blinstrubui dovanoto pusės Viduklės pav. Vizgirdų dvaro perdavimo aktas28417722
D5471698.10.19Viduklės klebono, Vatikano protonotaro W7 Adomo Blinstrubo iš Krikščiūnų Jonui Paškevičiui parduoto Viduklės pavieto Raulų Numgalių dvaro perdavimo aktas284177394
D5481699.11.07Juozo Užumeckio priteistos Viduklės pavieto žemės šalia Nendrės upelio perdavimo ID2 Jonui Blinstrubui iš Tautvilo aktas284180296-297
D5491698.10.24ID863 Starodubo stalininko Boguslavo Petro Blinstrubo testamentas. Sujainių palivarką palieka sūnui ID906 Jurgiui Merkeliui, o Viduklės-Paalsės dvarą sūnui ID1081 Jonui Blinstrubams iš Tautvilo284181393-396
D5501700.05.15ID928 Kazimieras Blinstrubas su sūnum Mykolu parduoda už 200 kapų broliui ID930 Aleksandrui Blinstrubui Mackūnų Jagučionių dvarą Ariogalos paviete284182543-544
D5511700.06.07ID869 Alškos Uvainytės Blinstrubienės pakvitavimas broliui Chrizostomui Uvainiui, kad atsiėmė kraitinę 300 kapų skolą ir perleidžia jam už tai jos Pužų-Pabalčios dvaro Viduklės paviete dalį.284182537-538
D5521700.06.20ID906 Jurgis Merkelis Blinstrubas iš Tautvilo dovanoja savo žmonai Elenai Puzinytei iš Kozelsko Šemetienei, Sasių vaitystės seniūnei, Raseinių pavieto Sujainių dvarą ir jo Šauklių kaimą284182806-807
D5531699.08.17ID1077 Kristina Blinstrubaitė Račkienė su vyru kvituoja motinai ID935 Kotrynai Nešukutytei Blinstrubienei, kad atsiemė savo kraitį 4000 zlotų iš Mackūnų Jagučionių dvaro Ariogalos paviete284183271-272
D5541699.08.17ID935 Kotryna Nešukutytė Blinstrubienė dovanoja savo sūnui ID1078 Mykolui Blinstrubui savo Ariogalos pavieto Mackūnų-Jagučionių dvaro dalį284183273-274
D5571782.01.02Rozalija ir Barbora Blinstrubaitės kvituoja broliui ID1168 Tadui Blinstrubui iš Tautvilo ir jo žmonai Marijonai Daujotytei kad gavo piniginę kompensaciją už tėvo Juozapo testamentu paliktą Viduklės pavieto Raulų-Numgalių-Saukontiškių dvaro dalį2841129295462-463
D5581782.01.12ID8 Jurgis Blinstrubas dovanoja žmonai Onai Pliuškevičiūtei savo pusę Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro Legotiškės palivarko už įnešamus kraitinius 300 talerių28411295795-96
D5591782.03.20ID1168 Tado ir Marijonos Daujotytės Blinstrubų iš Tautvilo pakvitavimas Marijonos broliam Jokūbui, Tadui ir Baltramiejum Daujotam, kad atsiėmė 1000 timpų vertės turto Viduklės pavieto Daujotiškių dvaro iš Marijonos tėvo palikto kraičio, kuris keliaus į Tado ir Marijonos Raulų-Numgalių-Saukontiškių dvarą2841129118190
D5601782.08.05ID4 Baltramiejaus Blinstrubo iš Tautvilo turto padalinimo aktas antrai žmonai Marijonai Šecilaitei ir sūnums iš pirmos santuokos ID10 Pranciškui ir ID11 Petrui Blinstrubams2841129352564-565
D5611782.08.05ID4 Baltramiejaus Blinstrubas su žmona Marijona Šecilaite kvituoja žmonos broliams Pranciškui ir Jokūbui, kad atsiėmė jos kraitį 500 timpų2841129353566
D5621782.12.04Tomas Jonas Stankevičius parduoda W14 Norbertui Blinstrubui iš Krikščiūnų Raseinių pavieto Pašaltuonio Rumšaičių dvarą už 370 talerių2841129482785-787
D5631771.04.23Kazimieras Kybartas užstato W14 Norbertui Blinstrubui iš Krikščiūnų Raseinių pavieto Butkiškių Rukiškių Paciškių dvarą už 800 timpų284114688141-142
D5641675.09.07ID849 Ievos Meiniūnaitės Blinstrubienės testamento santrauka apie vaikams paliekamą Viduklės pavieto Petrikaitiškių žemę284184416-417
D5651637.12.01Kristupas ir Valentas Silvestravičiai parduoda ID860 Jonui Blinstrubui iš Tautvilo Pajūrio pavieto Kukuriškių žemę už 440 kapų284186139-140
D5661703.01.13Teismo raginimas ID881 Teodorui Blinstrubui pripažinti Jonui Babenskui parduotą Viduklės pavieto Uročiškių žemę284186196
D5671625.08.20ID928 Kazimiero Blinstrubo teismui perduotų Juozo Valentinavičiaus tėvui ID918 Jonui Blinstrubui parduotų Laibiškių ir Uročiškių pievų aktų patvirtinimo raštas284187309-310
D5681701.04.16Kazimiero Uvainio iš Ivoškos, Eleno Uvainytės Blinstrubienės brolio, testamentas seserėnams ID906 Jurgiui Merkeliui ir ID1081 Jonui Blinstrubams iš Tautvilo284187283-286
D5691701.10.18ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo savo dalies Viduklės pavieto Trupinių dvaro pardavimo broliui ID1081 Jonui už 6000 zlotų aktas284187281-282
D5701702.07.20ID1081 Jono Blinstrubo pakvitavimas Petrui Pšečiševskiui, kad atgavo Kazimiero Uvainio jam paliktą išnuomotą Viduklės pav. Trupinių dvaro dalį grąžindamas 1500 zlotų skolą284187257-258
D5711702.07.20Petro Pšečiševskio pakvitavimas ID1081 Jonui Blinstrubui, kad gavo 1500 zlotų už jo dėdės jiems užstatyto Viduklės pavieto Trupinių Dvarviečio dvaro dalį284187279-280
D5721705.11.12Jono Silvestravičiaus priešmirtinis Pajūrio pavieto Dykiautų dvaro dovanojimo ir perdavimo W9 Vladislovui Blinstrubui iš Krikščiūnų aktai284188112-113
D5731698.01.21ID1074 Petras Blinstrubas iš Tautvilo su žmona Darata Minmontaite Blinstrubiene dovanoja vienintelei dukrai Kotrynai Blinstrubaitei Viduklės pavieto Vizgirdų dvarą284189392-397
D5741714.12.10Elžbieta Rimšaitė Kelpšienė dovanoja sūnėnui (sesers sūnui) ID1114 Jonui Blinstrubui iš Tautvilo, Viduklės pavieto Nemaršionių dvarą.284192513-514
D5751715.08.16ID1114 Jonas Blinstrubas iš Tautvilo su seserim Sofija Blinstrubaite Dementavičiene parduoda Viduklės pavieto Vitoliškių Zadiliškių dvarą už 500 zlotų Jokūbui Kaševskiui. Minima, kad dvaras randasi tarp Kanopėnų dvaro ir Apusino upės.284193144-145
D5761717.05.13Pranciškaus Sakalausko skundas dėl kunigo W7 Adomo ir W9 Vladislovo Blinstrubų iš Krikščiūnų reido į jo žemes ir padarytos žalos284194427-428
D5771717.07.20W9 Vladislovas Blinstrubas iš Krikščiūnų parduoda Pajūrio pavieto Dykiautų dvarą už 1000 timpų Vaitiekui Kačinskiui284195401-402
D5781710.05.07Mirštančios nuo maro W54 Onos Blinstrubaitės Bartoševičienės iš Krikščiūnų testamentas284196394-395
D5791722.12.09ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo iš Tautvilo Viduklės-Paalsės dvaro ir Paliepių bei Sujainių palivarkų dovanojimo lygiomis dalimis Kunickių ir Pšečiševskių šeimoms aktas284198540-541
D5801703.04.11Gal ID1089 Kazimiero, Baltramiejaus sūnaus, Blinstrubo Kražių pavieto Siaurkampių Matiškių dvaro pardavimo už 200 talerių Pilypui Chodkevičiui aktas2841102167
D5811792.11.12W9 Vladislovo Blinstrubo iš Krikščiūnų pusės Viduklės pavieto Raulų dvaro užstatymo žmonai Elenai už 2000 zlotų aktas284110414-15
D5821723.07.20W9 Vladislovas Blinstrubas iš Krikščiūnų parduoda Matui Račkauskui Pajūrio pavieto Raučkių dvarą už 5000 zlotų284110577-78
D5831731.01.16Jono Želskio pakvitavimas ID906 Jurgiui Merkeliui Blinstrubui iš Tautrvilo, kad gavo 14000 zlotų skolą iš Jurgio paveldėtų Viduklės pavieto Trupinių ir Paliepių dvarų2841105252-253
D5841748.12.11ID5 Petro Blinstrubo iš Tautvilo pakvitavimas motinai ID3 Kotrynai Legačinskaitei iš Sirijoto Blinstrubienei, broliui Baltramiejui ir seserims, kad gavo jam tėvo paliktą 400 timpų dalį iš Pužų-Pabalčios dvaro Viduklės paviete2841110382-383
D5851759.06.02Rapolo Pšečiševskio ID1 Juozapui Blinstrubui iš Tautvilo parduoto Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro Legotiškės palivarko perdavimo ir asekuracinis aktai2841113237-238
D5861618.06.29Kristupo ir Mato Blinstrubų Petkevičių Viduklės pavieto Gerviškių šienojaus pardavimo Jonui Meiniui už 10 kapų aktas2841114546-547
D5871789.04.15ID5 Petro Blinstrubo iš Tautvilo Raseinių pavieto Gabšių Paklanių dvaro dovanojimo ir perdavimo sūnui ID14 Juozapui aktai2841115352-353
D5881789.04.23Elena Jasinskaitė Blinstrubienė, Mato žmona, parduoda Pernaravo seniūnijos Mongailavičių Gegužių dvarą dukrai Kotrynai Blinstrubaitei už 1623 timpas2841115908-911
D5891790.02.06Elenos Jasinskaitės Blinstrubienės, Mato žmonos testamentas. Pernaravos seniūnijos Mongailavičių Gegužių dvarą palieka dukrai Kotryna.2841115904-905
D5901771.04.24Kazimiero Kybarto užstatomo Raseinių pavieto Rukiškių Paciskių Butkiškių dvaro perdavimo W14 Norbertui Blinstrubui iš Krikščiūnų aktas2841116192
D5911654.04.13Brolių W5 Stanislovo Kazimiero ir W6 Kristupo Blinstrubų iš Krikščiūnų Viduklės Raulų ir Pašaltuonio Dūdiškio Žvirblaukio dvarų pasidalinimo aktas2841117143-146
D5921772.04.02ID1169 Elena Buivydaitė Blinstrubienė mirusio Juozapo Blinstrubo antra žmona perduoda posūnui ID1168 Tadui Blinstrubui iš Tautvilo jam tėvo paliktą Viduklės pavieto Numgalių-Saukontiškių dvarą2841117246-247
D5931772.04.25Rozalija Blinstrubaitė Grigoravičienė kvituoja broliui ID1168 Tadui Blinstrubui iš Tautvilo, kad gavo tėvo Juozapo testamentu paliktų 250 timpų iš Viduklės pavieto Numgalių Saukontiškių dvaro.2841117248-249
D5941776.01.18W14 Norberto Blinstrubo iš Krikščiūnų turėto trečdalio Raulų Numgalių Vėjukų, kitaip Paviduklio dvaro pardavimo broliui W15 Stanislovui Blinstrubui už 4000 zlotų aktas2841122620
D5951748.05.11ID1 Juozapo Blinstrubo pakvitavimas motinai Kotrynai Legačinskaitei iš Sirijoto Blinstrubienei, broliui Baltramiejui ir seserims kad gavo tėvo Jono jam paliktą pusę Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro2841123875-876
D5961777.05.14ID5 Petro Blinstrubo iš Tautvilo pakvitavimas sūnėnui ID6 Ignotui kuriuo už 100 timpų perduoda jo ir brolio Baltramiejaus turėtą Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro dalį2841123624-625
D5971776.10.12Uošvio Stanislovo Čirskio Viduklės pavieto Poteriškių dvaro užstatymo už 1000 timpų žentui ID7 Tadui ir dukrai Marijonai Blinstrubams aktas284112438-39
D5981776.10.16ID778 Marijonos Čirskytės Blinstrubienės kraičio registro išrašas284112435-36
D5991778.09.28Tėvo ID4 Baltramiejaus ir sūnaus ID4 Mykolo Blinstrubų iš Tautvilo Pužų-Pabalčios dvaro Legotiškės palivarko pardavimo, dovanojimo ir asekuracinis aktai sūnui ir broliui ID8 Jurgiui Blinstrubui2841125172-174
D6001684.01.25ID863 Boguslavo Petro Blinstrubo kelių baudžiauninkų ir turto iš Ariogalos pavieto Plembergo dvaro Verėduvos kaimo pardavimo už 2000 zlotų Jeronimui Lackiui aktas2841126356-359
D6011776.03.29ID7 Tado ir ID436 Andriaus Blinstrubų iš Tautvilo pakvitavimas broliui ID6 Ignotui, kad gavo iš jo tėvo paliktus po 1000 timpų iš Pužų-Pabalčios ir Ambrozaitiškių-Uvainiškių dvarų2841126339-341
D6021778.01.17Uošvio Stanislovo Čirskio Viduklės pavieto Poteriškių dvaro perdavimo ID7 Tadui ir dukrai Marijonai Čirskytei Blinstrubams aktas2841126132
D6031778.12.23W13 Jono Blinstrubo iš Krikščiūnų Daugodų ir Rimšiškių Baublių Bernotiškių Daujotiškių dvarų bei dalies Raulų dvaro dovanojimo sūnui W14 Norbertui aktas2841126214-217
D6041779.03.26W14 Norberto Blinstrubo iš Krikščiūnų Viduklės pavieto Daugodų ir Rimšiškių Baublių Bernotiškių Daujotiškių dvaro pardavimo už 200 talerių broliams Vaitkevičiams aktas2841126247-248
D6051779.05.26ID1168 Tado Blinstrubo iš Tautvilo Pajūrio pavieto Laukuvos-Požerės-Baublių-Bernotiškių-Daujotiškių dvaro dalies pardavimo už 100 timpų pusbroliui Juozapui Blinstrubui aktas. Minima ID709 Kazimiero Blinstrubo iš Tautvilo žmona Barbora Rimšaitė Blinstrubienė padovanojo dvara sūnui ID1114 Jonui Blinstrubui, o šis paskui savo sūnui ID1166 Juozapui Blinstrubui.2841126664-666
D6061754.02.17Jono Šimkevičiaus Raseinių pavieto Gabšiškių dvaro perdavimo ID5 Petrui Blinstrubui iš Tautvilo aktas2841127167
D6071781.01.11Karaliaus Stanislovo Augusto privilegija W14 Norbertui Blinstrubui iš Krikščiūnų Viduklės pavieto Lovaičių lankai2841128463
D6081781.04.25ID4 Baltramiejaus ir ID8 Jurgiu Blinstrubų iš Tautvilo susitarimas su ID6 Ignotu Blinstrubu dėl Viduklės pavieto Pužų Uvainiškių dvaro2841128417-418
D6091681.03.04Danieliaus Golnevskio Ariogalos pavieto Mailiūnų palivarko pardavimo už 150 kapų ID928 Kazimierui Blinstrubui iš Tautvilo aktas2841131312-313
D6101683.04.20ID877 Konstantinas Blinstrubas iš Tautvilo užstato už 2500 zlotų Ariogalos pavieto Čėkuvos (Czechowo) dvarą žmonai Kotrynai Juditai Rekašiūtei284113144-45
D6111683.04.23ID878 Vladislovo Blinstrubo iš Tautvilo jam priklausančios Ariogalos pavieto Čėkuvos dvaro dalies pardavimo už 3000 zlotų Rapolui Straševičiui aktas284113176-79
D6121683.06.18Alškos Minvydaitės pakvitavimas vyrui ID878 Vladislovui Blinstrubui, kad įneša kraitinius 2000 zlotų už įkeičiamą Antvėjų palivarką2841131200-201
D6131683.06.18ID878 Vladislovo Blinstrubo iš Tautvilo Ariogalos pavieto Antvėjų palivarko įkeitimo žmonai Alškai Minvydaitei už 2000 zlotų aktas2841131176-177
D6141745.06.19ID1166 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo pakvitavimas tetai Sofijai Blinstrubaitei Dementavičienei su vyru, kad perdavė jiems už 300 timpų parduotą Viduklės pavieto Nemaršionių dvaro dalį.2841132345-346
D6151784.07.08W59 Teresė Kybartaitė Blinstrubienė iš Krikščiūnų dovanoja dukrai W61 Eleonorai Blinstrubaitei įvairaus turto už 100 talerių iš Raseinių pavieto Daugodų dvaro2841132749-750
D6161785.03.14W59 Teresė Kybartaitė Blinstrubienė kvituoja sūnui W14 Norbertui Blinstrubui iš Krikščiūnš, kad perdavė padovanotą Raseinių pavieto Daugodų dvarą2841133284-285
D6171785.03.14W60 Kotrynos Blinstrubaitės iš Krikščiūnų pakvitavimas broliui W14 Norbertui Blinstrubui, kad gavo tėvų paliktus 100 talerių iš Raseinių pavieto Daugodų dvaro2841133282-283
D6181784.02.27Brigitos Sologubovienės Pašetupės kaimo dovanojimo aktas W15 Stanislovui Blinstrubui iš Krikščiūnų2841133470-471
D6191791.02.08Bajorų Kybartų sumos pinigų dovanojimo W14 Norbertui Blinstrubui iš Krikščiūnų aktas284114066-67
D6201791.05.06ID14 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo pusės Raseinių pavieto Gabšių Paklanių dvaro užstatymo už 500 talerių ir perdavimo žmonai Onai Jastržembskytei aktai2841140608-610
D6211700.07.17Andriaus ir Petro Blinstrubų skundas prieš ID906 Jurgį Merkelį Blinstrubą dėl jo ginkluoto reido į Vizgirdiškes2841150149-150
D6221701.01.20Andriaus ir Petro Blinstrubų byla prieš ID906 Jurgį Merkelį Blinstrubą dėl jo ginkluoto reido į Vizgirdiškių dvarą2841152327-331
D6231703.10.10Jano Bunaro byla prieš ID928 Kazimierą ir ID930 Aleksandrą Blinstrubus2841152772-773
D6241705.02.10W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų šeimos byla prieš ID709 Kazimiero Blinstrubo iš Tautvilo šeimą dėl pastarųjų reido į Kanopėnus28411531-2
D6251716.01.18Pirmas teismo sprendimas Juozapo Paškevičiaus byloje prieš ID2 Joną Blinstrubą iš Tautvilo dėl jo nuo maro mirusios pirmos žmonos Elžbietos Janavičiūtės į Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvarą įneštos 500 talerių dalies grąžinimo. Dokumente papasakojama Pužų-Pabalčios dvaro atsiradimo chronologija.2841153523-524
D6261719.01.28Antras teismo sprendimas Juozapo Paškevičiaus byloje prieš ID2 Joną Blinstrubą iš Tautvilo dėl Jono pirmos žmonos Elžbietos Janavičiūtės mirusios per 1710 m. marą, įneštos 500 talerių dalies grąžinimo.2841155683-684
D6271781.07.14Viktoro Jarudo byla su ID5 Petru Blinstrubu iš Tautvilo ir Raseinių Dominikonais dėl nušienautų lankų ir Raseinių pavieto Gabšių bei Kalnujų dvarų ribų2841163184-207
D6281786.01.21Teismo dekretas dėl bajorų Budreckių bylos su ID4 Baltramiejum Blinstrubu iš Tautvilo ir jo brolio ID1 Juozapo vaikais dėl Pužų-Pabalčios dvaro2841163680-683
D6291776.03.29ID436 Andriaus ir ID7 Mato Tado Blinstrubų kvitas, kad pripažįsta broliui ID6 Ignotui teisę į tėvų dovanotą Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios ir Ambrozaitiškių-Uvainiškių dvarus ir atsiėmė piniginę kompensaciją po 1000 timpų2841169414-415
D6301778.01.17Stanislovo Čirskio Viduklės pavieto Palšiškių dvaro užstatymo už 100 talerių ID7 Matui Tadui Blinstrubui pripažinimo aktas2841169395
D6311703.09.05Jono Silvestravičiaus Pajūrio pavieto Rauškių dvaro pardavimo už 5000 zlotų W15 Vladislovui Blinstrubui iš Krikščiūnų aktas ir testamentas28514100-103
D6321709.01.23Vladislovo Uvainio Viduklės pavieto Paliepių palivarko pardavimo ir perdavimo už 30000 timpų ID906 Jurgiui Merkeliui Blinstrubui iš Tautvilo aktai28516432-535
D6331710.09.06Mirštančios nuo maro ID1110 Elžbietos Janavičiūtės Blinstrubienės, pirmosios ID2 Jono Blinstrubo iš Tautvilo žmonos, testamentas28516632-633
D6341711.07.08Barboros Šitovskos skundas prieš ID906 Jurgį Merkelį Blinstrubą dėl jo reido į Pašaltuonio Palapišių dvarą ir žalos28517603-604
D6351711.07.08Juozapo ir Antano Uvainių skundas dėl Vladislovo Uvainio ID906 Jurgiui Merkeliui Blinstrubui parduoto Viduklės pavieto Paliepių palivarko28517162-163
D6361706.02.14Nuo maro mirusio W6 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų testamentas sūnui Viekšnių klebonui Adomui Blinstrubui28518518-521
D6371710.08.06Nuo maro mirusios našlės W55 Eleonoros Blinstrubaitės Gorskienės testamentas broliui W9 Vladislovui Blinstrubui iš Krikščiūnų28518176-177
D6401864.10.12Mirusio ID76 Anupro Barnabo Blinstrubo iš Tautvilo vaikų globos byla inicijuota žmonos Kunigundos Koncevičiūtės70823039
D6411908.08.03ID145 Julijono Blinstrubo vaikų globos byla inicijuota mirus žmonai Juzefai Misevičiūtei70823804
D6421876.01.01Įvairūs Blinstrubai 1876 m. Raseinių pavieto bežemių bajorų registre12621130
D6431816.07.11Teisėjo ID17 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo Viduklės pavieto Macalių palivarko revizija51525382333-337
D6441775.01.011775 metų Žemaitijos padūmės mokesčio registras. Įvairūs Blinstrubai111656
D6451775.01.011775 metų Žemaitijos padūmės mokesčio registras. Įvairūs Blinstrubai111678
D6461718.01.05ID887 Mozės Motiejaus Blinstrubo iš Tautvilo byla prieš ID906 Jurgį Merkelį Blinstrubą dėl Mozės Motiejaus užpuolimo ir apšaudymo prie Viduklės Paalsės dvaro.2851174-5
D6471718.01.05ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo protestas ID887 Mozės Motiejaus byloje dėl pastarojo užpuolimo ir apšaudymo Viduklės Paalsės dvare28511728-29
D6481718.01.05ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo protestas ID1076 Boguslavo Uvainio byloje dėl pastarojo užpuolimo ir laisvės atėmimo Viduklės Paalsės dvare28511732
D6491718.01.05ID1076 Boguslavo Uvainio iš Ivoškos byla prieš pusbrolį ID906 Jurgį Merkelį Blinstrubą iš Tautvilo dėl jo ir jo žmonos laisvės atėmimo, apšaudymo ir grąsinimo mirtimi pastarojo Viduklės Paalsės dvare 1718 m. sausio 1 d.285117225-226
D6501719.03.16ID2 Jono Blinstrubo iš Tautvilo byla prieš Juozapą Paškevičių dėl suklastoto Jono pirmos žmonos Alškos Jautakaitės 500 timpų palikimo akto ir reikalaujamos išmokos pagal jį. Teigia, kad jame minimi išgalvoti jo vaikai.285118140
D6511723.07.15W112 Kotrynos Blinstrubaitės iš Krikščiūnų byla prieš brolius, kunigą, Vatikano raštininką W7 Adomą ir W9 Vladislovą dėl jai priklausančios, tėvų paliktos, turto dalies iš Raulų dvaro Viduklės paviete2851229-10
D6521725.06.20Alškos Blinstrubaitės, Konstantino Blinstrubo dukros, testamentas dovanoja vyrui iš senelio ID851 Andriaus Blinstrubo gautą Vizgirdiškių dvaro dalį285124245-246
D6531726.04.24ID906 Jurgio Merkelio Blinstrubo iš Tautvilo Sujainių palivarko nuomos 3 metam už 200 timpų metinį nuomos mokestį, Barborai Zalevskai aktas 28512580-81
D6541727.09.05Sasių vaitės ID913 Elenos Puzinytės iš Kozelsko Bilevičienės Blinstrubienės testamentas. Vyrui ID906 Jurgiui Merkeliui Blinstrubui nepalieko nieko.285126414-417
D6551730.12.30W112 Kotrynos Blinstrubaitės Gobiatienės iš Krikščiūnų pakvitavimas broliui W9 Vladislovui apie gautą tėvų palikto turto dalį 750 timpų iš Raulų dvaro Viduklės paviete285130137-138
D6561731.04.06Karaliaus sekretoriaus ID2 Jono Blinstrubo iš Tautvilo ir jo žmonos Kotrynos Legačinskaitės iš Sirijotų byla prieš sūnaus ID1 Juozapo uošvius Levickius dėl neišmokėto kraičio.285130242-243
D6571735.08.15ID1163 Marijonos Levinskaitės Blinstrubienės ID1 Juozapo pirmos žmonos testamentas. Prašo būti palaidota Nemakščių bažnyčioje. Visą 700 timpų vertės kraitinį turtą palieka vyrui Juozapui.285132689-690
D6581735.09.02Karaliaus sekretoriaus ID2 Jono Blinstrubo iš Tautvilo testamentas zmonai Kotrynai Legačinskaitei iš Sirijoto ir vaikams. Prašo būti palaidotas Nemakščių bažnyčioje. Lygiai pusė Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro palieka vyriausiam sūnui ID1 Juozapui. Kitą dalį žmonai Kotrynai ir kitiem vaikam - Petrui, Baltramiejui, Onai ir Reginai. Ambrozaitiškių-Legotiškės palivarką palieka visiems vaikams lygiom dalim.285132697-698
D6591734.03.29ID887 Mozės Motiejaus ir ID890 Karolio Blinstrubų iš Tautvilo pusbroliui ID1076 Boguslavui Uvainiui iš Ivoškos parduotos jiems priklausiusios Viduklės-Paalsės dvaro Viduklės paviete dalies perdavimo aktas.285133262-263
D6601670.03.20Jurgio Blinstrubo, Stanislovo sūnaus, Nemaršionių-Aleksandraičių ir Latakų-Vizgirdiškių dvarų Viduklės paviete pardavimo Jokūbui Visockiui už 6500 zlotų aktas.285135745
D6611738.12.18W9 Vladislovo Blinstrubo iš Krikščiūnų pirmas testamentas žmonai Elenai Motavičiūtei. Prašo būti palaidotas Viduklės bažnyčioj. Žmonai palieka Raulų-Numgalių dvarą Viduklės paviete, sūnums Antanui, Jonui ir Kristupui po 1000 timpų.285136182-185
D6621740.12.15W9 Vladislovo Blinstrubo iš Krikščiūnų antras testamentas. Žmonai Elena Motavičiūtei palieka Viduklės pavieto Raulų-Numgalių-Vėjukų dvarą. Sūnums Kristupui, Antanui ir Jonui palieka Rimšiškių-Baublių-Bernotiškių-Daujotiškių žemes šalia Mataičių Pajūrio paviete.285137736
D6631737.07.07W13 Jono Blinstrubo iš Krikščiūnų Viduklės pavieto Raulų-Numgalių dvaro pusės Nececiškių palivarko užrašymo žmonai Teresei Kybartaitei aktas.285138156-157
D6641751.07.12W11 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų Raulų Numgalių dvaro Nececiškių palivarko pardavimo Martynui Jastržembskui už 550 timpų aktas285152540-542
D6651751.06.25Liudviko Juškevičiaus Ariogalos pavieto Verėduvos dvaro užstatymo ID5 Petrui ir Elenai Trapinskaitei Blinstrubams iš Tautvilo už 1300 timpų aktas.285152543-544
D6661751.10.19ID3 Kotrynos Legačinskaitės iš Sirijoto Blinstrubienės ir vaikų Juozapo, Baltramiejaus, Onos ir Reginos pusės Viduklės pavieto Legotiškės-Ambrozaitiškių palivarko žemių pardavimo Pranciškui Pšečiševskui už 650 timpų aktas.285152545-547
D6671751.10.19ID3 Kotrynos Legačinskaitės iš Sirijoto Blinstrubienės ir vaikų Juozapo, Baltramiejaus, Onos ir Reginos pusės Viduklės pavieto Kimbarių-Garišių žemių pardavimo Pranciškui Pšečiševskui už 400 zlotų aktas.285152548-549
D6681751.06.23ID3 Kotrynos Legačinskaitės iš Sirijoto Blinstrubienės jai priklausančios pusės Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro ir pusės Legotiškės palivarko dovanojimo sūnui ID4 Baltramiejui su žmona aktas.285152552-553
D6691736.11.27ID1 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo jo turimos pusės Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro ir Legotiškės palivarko užstatymo antrai žmonai Faustinai Butnevičiūtei už 400 timpų aktas.285152565-566
D6701740.12.20W31 Elena Motavičiūtė Blinstrubienė iš Krikščiūnų, su sūnumis Antanu ir Jonu, perleidžia sūnui W11 Kristupui Viduklės pavieto Raulų-Numgalių-Vėjukų dvarą.285156131-132
D6711755.04.19W11 Kristupo Blinstrubo iš Krikščiūnų testamentas. Prašo būti palaidotas Viduklės bažnyčioj. Viduklės pavieto Raulų-Numgalių dvarą palieka žmonai Rozalijai Vitkauskaitei. Broliui Jonui palieka vokiečių aviganį. Sūnėnui Norbertui Blinstrubui dovanoja savo kardą.285156177-178
D6721755.08.02Antano Uvainio iš Ivoškos garantinis raštas W12 Antanui Blinstrubui iš Krikščiūnų dėl Viduklės pavieto Raulų-Numgalių-Paviduklės dvaro pirkimo285156219-220
D6731759.03.09W12 Antano Blinstrubo iš Krikščiūnų testamentas rašytas Blinstrubiškiuose. Prašo būti palaidotas Viduklės bažnyčioj. Įvairų turtą pinigais ir daiktais palieka bažnyčiom ir giminaičiams. Tamsiai raudoną žiponą (zupan karmazynowi) palieka sūnėnui W14 Norbertui Blinstrubui, o kardą kitam sūnėnui W15 Stanislovui Blinstrubui.28516093-94
D6741740.01.28W13 Jono Blinstrubo iš Krikščiūnų su žmona Terese Kybartaite Raulų-Numgalių dvaro Nececiškių palivarko perleidimo broliui W11 Kristupui aktas.285161119-120
D6751740.04.22Viduklės pavieto Nemaršionių dvaro Urniežiškių Kelpšiškių Rimšiškių kitaip Bunariškių žemių, ID1166 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo iš tėvo Jono paveldėtų, o šio gautų iš tetos Elžbietos Kelpšienės, o dabar už 1000 timpų Juozapo parduotų, Onai Dembinskaitei Dzežulskienei ir jos sūnui Jurgiui Dzežulskiui intramisijos aktas.28516165
D6761760.12.08W13 Jono Blinstrubo iš Krikščiūnų trečdalio Viduklės pavieto Raulų-Numgalių-Vėjukų, kitaip Paviduklio dvaro dovanojimo sūnui W15 Stanislovui Blinstrubui ir Raseinių pavieto Daugodų dvaro bei Pajūrio pavieto Rimšiškių-Baublių-Bernotiškių-Daujotiškės dvaro Mastaičių-Vaitkaičių apylinkėj dovanojimo sūnui W14 Norbertui Blinstrubui aktas.2851621089
D6771771.03.25ID1166 Juozapo Blinstrubo testamentinis aktas Petrui ir Barborai Dementavičiūtei Malinauskam perduodantis teisę į Viduklės pavieto Nemaršionių dvaro Urniežiškių-Kelpšiškių-Rimšiškių-Bunariškių žemes, kurias paveldėjo iš tėvo Jono Blinstrubo ir kurias jis, savo ruožtu paveldėjo iš tetos Elžbietos Rimšaitės Kelpšienės. Mini, kad Nemaršionių dvarą gavo mirus neįvardintam broliui.285167284-285
D6781775.01.05ID1 Juozapas ir Faustina Butnevičiūtė Blinstrubai iš Tautvilo dovanoja sūnui ID7 Tadui Blinstrubui Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro Legotiškės-Ambrozaitiškių palivarką.285168234-235
D6791779.01.04W14 Norberto Blinstrubo iš Krikščiūnų garantinis raštas dėl tėvų padovanoto Raseinių pavieto Daugodų dvaro sąlygų išpildymo.285169594-595
D6801778.12.23W13 Jono ir Teresės Kybartaitės Blinstrubų iš Krikščiūnų sūnui W14 Norbertui Blinstrubui padovanotų Raseinių pavieto Daugodų dvaro bei Pajūrio pavieto Rimšiškių-Baublių-Bernotiškių-Daujotiškės dvaro Mastaičių-Vaitkaičių apylinkėj dovanojimo fakto patvirtinimo aktas. Minima, kad Daugodų dvaras buvo gautas iš Teresės Kybartaitės tėvų, o Rimšiškių-Baublių-Bernotiškių-Daujotiškės dvaras iš Jono tėvo Vladislovo. Sūnui W15 Stanislovui už šį turtą išmokėta 400 talerių kompensaciją, o jų dukrom Kotrynai ir Eleonorai Blinstrubaitėm tekant, Norbertas turės išmokėt po 100 olandiškų talerių kraičio.285169596-597
D6811779.01.04W15 Stanislovo Blinstrubo iš Krikščiūnų pakvitavimas kad gavo iš brolio W15 Norberto 400 talerių iš tėvų palikimo.285169598
D6821778.09.10Brigitos Medekšaitės Bulavienės už 140 raudonų zlotų ir 40 talerių parduoto Raseinių pavieto Paliesio dvaro Žvirgždų kaimo perdavimo W14 Norbertui Blinstrubui iš Krikščiūnų aktas.285169599
D6831788.09.01ID285 Onos Pliuškevičiūtės Blinstrubienės priešmirtinis kraitinių 1500 timpų užrašymo vyrui ID8 Jurgiui Blinstrubui iš Tautvilo aktas. Rašytas Bartkiškėj, mini, kad vaikų neturi.28517333-34
D6841755.04.15ID1166 Juozapo Blinstrubo ir žmonos Barboros Legačinskaitės garantinis raštas Juozapui Legačinskiui dėl Rekošiškių ir Saukontiškių žemių.285175236
D6851753.01.03Zigmunto ir Kotrynos Prozoraitės Babianskių aktas dėl Čiūdų kaimo žemių ir 2 valstiečių perdavimo ID890 Karoliui Blinstrubui iš Tautvilo.1521950-51
D6861744.01.20Zigmunto ir Kotrynos Prozoraitės Babianskių Čiūdų kaimo žemių ir 2 valstiečių perdavimo ID890 Karoliui Blinstrubui aktas.1521952-53
D6871756.02.13Jono ir Marijonos Racevičiūtės Šimkevičių Raseinių pavieto Paklanių-Nešukutiškių-Gabšiškių palivarko pardavimo ID5 Petrui Blinstrubui iš Tautvilo ir Petrui Sakavičiui už 2100 timpų aktas.152110111-112
D6881758.02.28ID887 Mozės Motiejaus Blinstrubo iš Tautvilo Kauno pavieto Savečionių-Jozefiškių dvaro pardavimo Kazimierui Jankauskui už 45 talerius aktas.152110421-423
D6891758.12.15ID887 Mozės Motiejaus Blinstrubo iš Tautvilo Kauno pavieto Savečionių dvaro pardavimo Liudvikui ir Marijonai Rusteikaitei Peciukevičiam už 1000 zlotų aktas.152111182-183
D6901755.12.01Aleksandro Blinstrubo ir jo sesers Konstancijos Blinstrubaitės Bičinskienės Ariogalos pavieto Rimgailių-Vitkūnų dvaro pardavimo Jokūbui ir Reginai Stanevičiūtėi Taurusevičiaim už 1080 timpų aktas. Nurodoma, kad dalis gauta iš Mato Blinstrubo.152111257-258
D6911740.04.20Viduklės pavieto Nemaršionių dvaro Urniežiškių Kelpšiškių Rimšiškių kitaip Bunariškių žemių, ID1166 Juozapo Blinstrubo iš Tautvilo iš tėvo Jono paveldėtų, o šio gautų iš tetos Elžbietos Kelpšienės, o dabar už 1000 timpų Juozapo parduotų, Onai Dembinskaitei Džežulskienei ir jos sūnui Jurgiui Dzežulskiui pardavimo aktas.15211329-30
D6921728.03.16Karaliaus sekretoriaus ID2 Jono Blinstrubo iš Tautvilo Viduklės pavieto Pužų-Pabalčios dvaro inventorius su išvardintomis dvarui priklausiusiomis valstiečių šeimomis. Pasitarnavo kaip vienas kertinių įrodymų legitimuojant Blinstrubų iš Tautvilo giminę pagal po 1831 m. sugriežtintą bajorų legitimavimo tvarką Rusijos imperijoje.346112

Dingę arba neišduodami dėl susidėvėjimo Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvo šaltiniai

IDDataPavadinimasBylos pavadinimasBylos Nr.Dok. Nr.Lapai
D3591578.10.11Teismo sprendimas pagal Pajūrio tijūno Stanislovo Šemetos skundą prieš Kasparą Blinstrubą, Simono sūnų, dėl pastarojo reido į Papelkių kaimą Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14577146283-288
D3601579.01.12Taikos sutartis dėl Pajūrio tijūno Stanislovo Šemetos skundo prieš Kasparą Blinstrubą, Simono sūnų, dėl pastarojo reido į Papelkių kaimą Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14577285
D3611581.10.09Našlės Beningos Matvejevos skundas apie tai, kad Kasparas Blinstrubas Alsiškis negrąžina jai pasaugoti duotų dokumentų.Raseinių žemės teismo knyga14578236451-453
D3621582.06.25Urbono Paškevičiaus pareiškimas, kad Kasparas Alsiškis, Simono sūnus, pakvietęs jį į teismą dėl reido į Paškiškių dvarą Viduklės paviete, pats į posėdį neatvyko.Raseinių žemės teismo knyga14579164319
D3631583.10.05Pardavimo sutartis, pagal kurią Kasparas Blinstrubas Alsiškis parduoda Matui Sorokai Pašaltuonio dvarą bei Pilkiškių ir Kubiliškių plynes Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga1458085161-162
D3641585.10.18Teismo sprendimas pagal Kasparo Alsiškio, Simono sūnaus, skundą prieš Paulių Lelaitį, dėl jo reido į Pakerupių žemę, Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14584119192
D3651592.07.01Kalistratas Novickis užstato Kasparui Alsiškiui, Simono sūnui, Pašaltuonio žemę ant Šaltuonos upės, netoli Eržvilko bažnyčiosRaseinių žemės teismo knyga14595819-20
D3661594.10.04ID853 Adomo Blinstrubo Alsiškio, Kasparo sūnaus, dovanojimo aktas, kuriuo jis dovanoja žmonai Eufemijai Merkelytei pusę Viduklės Alsos dvaro.Raseinių žemės teismo knyga14599261540-543
D3671595.01.22Baltamiejus Paškevičius perleidžia Kaginės žemę Viduklės paviete broliam ID854 Jurgiui (Jurijui) ir ID853 Adomui Blinstrubam, Kasparo sūnums, pagal ginčo byląRaseinių žemės teismo knyga14599402826
D3681595.12.20Jonas Rimkevičius parduoda Adamui Blinstrubui Alsiškiui, Kasparo sūnui, Nargėlaičių dvarą Ugionyse, Ariogalio pavieteRaseinių žemės teismo knyga1460475156-157
D3691597.10.06ID853 Adomo Blinstrubo Alsiškio, Kasparo sūnaus, dovanojimo aktas, kuriuo jis dovanoja žmonai Eufemijai Merkelytei pusę Viduklės Alsos dvaro.Raseinių žemės teismo knyga146091017-18
D3701598.01.15Stanislovas ir Mykolas Grigaravičiai parduoda Eufemijai Merkelytei Blinstrubienei trečdalį Ugionių dvaro ant Dubysos šlaito, Ariogalos paviete Raseinių žemės teismo knyga14609102190-191
D3711598.11.20Baltramiejus Matvejevičius parduoda Adomui Blinstrubui, Kasparo sūnui, Pašilių dvarą tarp Alsos ir Lavotės upių, Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga146124177-78
D3721599.01.12Petras Bagdonavičius parduoda Adomui Blinstrubui, Kasparo sūnui, porą tarnų į Viduklės dvarąRaseinių žemės teismo knyga1461279164-165
D3731599.01.01Sebastijonas Vaitkevičius pardauoda Adomui Blinstrubui, Kasparo sūnui, Gluosnupių lauką Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14612122252-253
D3741598.03.08ID854 Jurgio (Jurijaus) Blinstrubo testamentas, kuriuo palieka savo Viduklės dvaro dalį vaikams ir žmonaiRaseinių žemės teismo knyga14612300614-615
D3751599.04.02Kotryna Mostvilienė su sūnum Adomo Mostvilu parduoda Adomui Alsiškiui, Kasparo sūnui, Tarpupio dvarą prie Rugienojaus upelio, Viduklės pavieteRaseinių žemės teismo knyga14612378784-785
D3761603.01.30Janušas Volmenskis užstato Veliuonos pavieto Pramedžiavos Raulų dvarą Adomui Blinstrubui už 100 kapųRaseinių žemės teismo knyga1462364128-129
D3771602.06.21Bajorė Šimkevičienė su sūnumis užstato Adomui Blinstrubui Viduklės pavieto Valkiškių dvarą už 44 kapasRaseinių žemės teismo knyga14623126950-951
D3781602.06.28Mykolas Lauravičius parduoda Adomui Blinstrubui Raseinių pavieto Padubisio Sutkevičių dvarą už 30 kapųRaseinių žemės teismo knyga14623329641-642
D3791602.07.17Stanislovas Sutkevičius maino Raseinių pavieto Padubisio Sutkevičių Alšaičių dvarą bei ketvirtadalį Bartkiškių ir Mackūnų kaimų į Adomo Blinstrubo Viduklės Pamedžių dvarąRaseinių žemės teismo knyga14623429843-844
D3801604.01.10Jono Uvainio pareiškimas, kad jis pasiruošęs paleisti laisvuosius valstiečius Matą Lentisą, Matą Krigutį ir Morkų Jurevičių, kad tik jie sumokės sumą, už kurią jis juos nupirko iš Adomo BlinstruboRaseinių žemės teismo knyga14624127246-247
D3811604.01.26Adomas Blinstrubas dovanoja Pašilių dvarą Paškevičiuose Baltramiejui Palubickiui su žmonaRaseinių žemės teismo knyga14624220425-426
D3821604.03.01Adomas Blinstrubas parduoda dalį Mikutiškių žemės Rauluose Baltramiejui Urbonavičiui ir Margaritai Blinstrubams už 60 kapųRaseinių žemės teismo knyga14625107228-229
D3831604.03.26Kristupas Sadovskis ir Kotryna Kraft parduoda Adomui Blinstrubui Sujainių dvarą Raseinių paviete už 300 kapųRaseinių žemės teismo knyga1462599206-207
D3841604.03.26Kristupas Sadovskis ir Kotryna Kraft perduoda Adoomui Blinstrubui Sujainių dvarą Raseinių paviete už 300 kapųRaseinių žemės teismo knyga14625100208-209
D3851608.01.16ID917 Kasparo Blinstrubo našlės Gertrūdos Šimkevičiūtės Blinstrubienės ir sūnų Jono, Petro ir Kristupo Blinstrubų Alsos dvaro Mikolajiškių palivarko bei Butkiškių kaimo Lavaičių ir Kelmėnų laukų perleidimo posūniui Adomui Blinstrubui bei mirusio dieverio sūnui ID925 Steponui Blinstrubui perleidimo aktasRaseinių žemės teismo knyga14631103169
D3861608.01.16Adomo Blinstrubo Alsos dvaro Mikolajiškių palivarko bei Pašilių dvaro Butkiškių kaimo Lavaičių ir Kelmėnų laukų perleidimo-atpirkimo pamotei Gertrūdai Šimkevičiūtei Blinstrubienei ir jos sūnums Jonui, Petrui, Kristupui ir Mykolui Blinstrubams, aktasRaseinių žemės teismo knyga14631104170-171
D3871618.07.30Ambrozijus Janavičius parduoda Blinstrubiškių žemę Nemaršionyse, besiribojančią su Viduklės dvaru ir Piavnių lauką prie Papelkių bei Lukų lauką prie Tarpupio ir Kirdiklių dvarų, keliems bajorams už 70 kapųRaseinių žemės teismo knyga146381939-41
D3881618.07.17Jonas Mitkevičius perleidžia Sutkaičių dvarą Raseinių paviete ir Deimantiškių dvarą Pamedžiuose Viduklės paviete Adomui BlinstrubuiRaseinių žemės teismo knyga14638103198-199
D3891623.00.00Juozapas Ivanavičius parduoda Karlialaukio Dembių lauką ID918 Jonui Blinstrubui, Kasparo sūnui,už 40 kapųRaseinių žemės teismo knyga1464156113
D3901637.01.15Adomas Blinstrubas dovanoja Batakių seniūnijos Babžaičių kaimą sūnui, karaliaus sekretoriui ID857 JurgiuiRaseinių žemės teismo knyga14652117234
D3911635.01.01Adomas Blinstrubas Sujainių dvaro valstiečiui Martynui Jakovlevičiui dovanoja laisvęRaseinių žemės teismo knyga14652121242-243
D5221578.09.30Vaznio pareiškimas Pajūrio tijūnui Stanislovai Šemetai, kad paliko kvietimą į teismą ID843 Kasparo Blinstrubo, Simono sūnaus, dvareRaseinių žemės teismo knyga14577155300
D5231584.06.05Teismo sprendimas pagal Stanislovo Michailovičiaus ir jo žmonos Joanos skundą dėl Petro Blinstrubo Alsiškio iš Tautvilo užpulto jų Kapėnų dvaro, prie Virvytės, Biržuvėnų pavieteRaseinių žemės teismo knyga14581246302-308
D5241584.06.13Vaznio patvirtinimas, kad ID848 Laurynas Blinstrubas su žmona Kristina Bertoševičiūte perdavė Čėsnai Mykolaičiui parduotą pusę Pašilių Kuliavų lauko Karšuvos pavieteRaseinių žemės teismo knyga14581204273-274
D5261585.09.06Broliai ID848 Sebastijonas ir ID847 Laurynas Tautvilavičiai , Petro sūnūs, pardavė broliui ID839 Stanislovui Tautvilavičiui dalį Pašaltuonio Kulvertiškių Vėžiškių dvaro žemiųRaseinių žemės teismo knyga14583-145843573-76
D5271586.01.08Vaznio pareiškimas, kad paliko kvietimą į teismą ID841 Petro Blinstrubo Alsiškio, Simono sūnaus, Viduklės pavieto Alsos dvare (LVIA 284-1-1)Raseinių žemės teismo knyga145854892
D5281586.10.06Vaznio pranešimas, kad atvykus į dvarą pas ID 843 Kasparą Blinstrubą Alsiškį, Simono sūnų, tam, kad nuvykti su juo atlikti Žemaitijos vyskupo Merkelio Giedraičio pavaldiniams Matui ir Narkui Rukavičiams Raseinių žemės teismo priteistos, Viduklės paviete Pašaltuonyje esančios Pilkiškių žemės grąžinimą, kuri ankščiau buvo už 40 kapų grašių užstatyta jų tėvui Steponui, Blinstrubas Alsiškis vykti atsisakė, o vazniui ten nuvykus Raina Gradovskytė, Mato Sorokos žmona, jo neįleido, tvirtindama, kad žemė jos, pirkta iš Kasparo Alsiškio (LVIA 284-1-1)Raseinių žemės teismo knyga14585161178