Personos

Šiame puslapyje bandome išvardinti Blinstrubus, kurie gyveno XVI-XXI amžiuose ir buvo kur nors paminėti. Duomenys apie asmenis gauti iš viešai prieinamų šaltinių arba įtraukti susijusių asmenų prašymu.

ID – Numeris pagrindiniame genealoginiam medyje; WXX – herbo „Wręby“ Urbonavičių Blinstrubų iš Krikščiūnų numeris genealoginiame medyje;  g. – gimimo data;

Pagrindiniame giminės medyje identifikuoti herbo „Gulbė“ Blinstrubai iš Tautvilo

IDVardas, pavardėUžsiemimas, profesijaGimimo arba paminėjimo dataSantuokos dataMirties dataVieta, kur gyveno
002Jonas BlinstrubasBajoras, karaliaus sekretorius, Pužų dvaro savininkas1681Nemakščių par., Pužai
003Kotryna Legečinskaitė iš Sirijotų BlinstrubienėBajoro žmona, Pužų dvaro savininkė16881765.06.17Nemakščių par., Pužai
001Juozapas BlinstrubasBajoras, Pužų dvaro savininkas17071781.06.18Nemakščių par., Pužai
273Faustina Butnevičiūtė Blinstrubienė, Juozapo žmona NBajoro žmona17241782.04.04Nemakščių par., Pužai
004Baltramiejus Blinstrubas NBajoras, Pužų dvaro savininkas17201790.12.16Nemakščių par., Pužai, Poteriškiai
280Joana Emerentiana Butnevičiūtė Blinstrubienė, Baltramiejaus žmona NBajoro žmona1780.07.13Nemakščių par., Pužai
005Petras Blinstrubas NBajoras, Gabšių-Gabšiškių-Pakluonės dvaro savininkasNemakščių par., Pužai; Raseinių par., Gabšiai;
007Matas Tadas Blinstrubas NBajorasg.1747.03.19Nemakščių par., Pužai
006Ignotas Blinstrubas NBajorasg.17421812.01.01Nemakščių par., Pužai
274Ieva Blinstrubaitė NBajoraitėg.1743.08.241753.06.20Nemakščių par., Pužai
275Rozalija Blinstrubaitė NBajoraitėg.1746.02.161746.03.01Nemakščių par., Pužai
276Joana Blinstrubaitė NBajoraitėg.1749.06.12Nemakščių par., Pužai
277Barbora Blinstrubaitė NBajoraitėg.1752.02.071753.03.04Nemakščių par., Pužai
278Antanas BlinstrubasBajoras, kunigasg.1754.06.04Nemakščių par., Pužai
279Kotryna Blinstrubaitė NBajoraitėg.1757.12.251758.02.16Nemakščių par., Pužai
008Jurgis Blinstrubas Ng.1750.04.23 1778.02.04Nemakščių par., Pužai
285Ona Pliuškevičiūtė Blinstrubienė, Jurgio žmona NBajoro žmona1778.02.04Nemakščių par., Pužai
332Elžbieta BlinstrubaitėBajoraitėg.1780.06.171781.09.01Nemakščių par., Pužai
009Mykolas Blinstrubas NBajorasg.1761.09.30Nemakščių par., Pužai
010Pranas BlinstrubasBajorasg.1764.04.021818.01.08Nemakščių par., Pužai; Ariogala
011Petras Blinstrubas NBajorasg.1769.07.071801.12.12 1808.10.27Nemakščių par., Pužai; Varniai;
310Antanina Stankevičiūtė Blinstrubienė, Bajoro žmona1808.10.27Nemakščių par., Pužai; Stulgiai
311Marijona Danilevičiūtė Blinstrubienė, Bajoro žmona Varnių par.,
012Juozapas Blinstrubas NBajorasg.1757.04.121758.02.19Nemakščių par., Pužai
281Bxxxx - Baltramiejaus nežinomas sūnusBajorasg.1752.09.21Nemakščių par., Pužai
282Xxxxxa - Baltramiejaus nežinoma dukraBajoraitėg.1754.06.13Nemakščių par., Pužai
283Barbora Blinstrubaitė NBajoraitėg.1759.06.201762.11.21Nemakščių par., Pužai
284Rozalija Ieva Blinstrubaitė NBajoraitėg.1766.08.201766.12.25Nemakščių par., Pužai
331Marijona Elžbieta Blinstrubaitė NBajoraitėg.1755.05.29Nemakščių par., Pužai
013Andrius Blinstrubas NBajoras
014Juozapas BlinstrubasBajoras, Kauno pavieto rotmistras1796.02.01Raseinių par., Gabšiai-Pakloniai
343Ona Jastržembskytė Blinstrubienė, Juozapo žmonaBajoro žmona1796.02.01Raseinių par., Gabšiai-Pakloniai
015Pranas Ksaverijus Blinstrubas lbBajoras, Žemaitijos rotmistrasg.1767.07.071828.03.23Nemakščių par., Pužai; Labūnavos par., Urniežiai
246Antanina Simaškevičiūtė Blinstrubienė, Prano žmona lbBajoro žmonag.17771831.06Labūnavos par., Urniežiai
079Tomas Vincentas Blinstrubas, Prano sūnus lbBajorasg.1794.09.10Nemakščių par., Pužai; Labūnavos par., Urniežiai
097Tomas BlinstrubasBajorasg.1828.12.21Tenėnai
098Leonas Adomas BlinstrubasBajorasg.1821.12.25Babtų par.
099Stanislovas Antanas BlinstrubasBajorasg.1862.10.14Kaunas
100Juozapas BlinstrubasBajorasg.1860.02.101888.02.21Kaunas
078Jurgis Juozapas Blinstrubas, Prano sūnus lbBajorasg.1796.03.121848.07.23Nemakščių par., Pužai; Labūnavos par., Urniežiai
257Petronėlė Eleonora Pržemeckaitė Blinstrubienė, Jurgio Juozapo žmona lbBajoro žmonag.18021854.11.30Labūnavos par., Urniežiai
258Juozapas Blinstrubas, Jurgio Juozapo sūnus lbBajorasg.1840.01.13Labūnavos par., Urniežiai
259Mykola Juozapota, Jurgio Juozapo duktė lbBajoraitėg.1834.09.25Labūnavos par., Urniežiai
260Ona Leokadija, Jurgio Juozapo duktė lbBajoraitėg.1842.06.06Labūnavos par., Urniežiai
261Kotryna Antanina, Jurgio Juozapo duktė lbBajoraitėg.1836.04.011843.04.24Labūnavos par., Urniežiai
262Valerija, Jurgio Juozapo duktė lbBajoraitėg.1844.05.201848.02.26Labūnavos par., Urniežiai
076Anupras Barnabas BlinstrubasBajoras, Trakų pavieto pasienio regentas, advokatasg.1800.06.09Kėdainiai; Labūnavos par., Urniežiai; Onuškios par., Pakalnikiai
086Juozapas BlinstrubasBajorasg.1851.11.08Želva
087Vladislovas BlinstrubasBajoras
088Juozapas BlinstrubasBajorasg.1881.07.04Viduklė
247Aleksandras Blinstrubas, Prano sūnus lbBajorasLabūnavos par., Urniežiai
075Simonas Jurgis BlinstrubasBajoras, Gubernijos sekretorius, titulinis tarėjasg.1816.04.21Labūnavos par., Urniežiai; Panevėžys; Kaunas. Dotnuva
353Julija fon Špiler Blinstrubienė, Simono Jurgio žmonaBajoro žmonaPanevėžys, Dotnuva
080Boleslovas Motiejus BlinstrubasBajoras
081Juozapas BlinstrubasBajoras, Kauno 110-o pulko karininkasg.1858.07.22Panevėžys; Kaunas
352Ona Tarnovskytė Blinstrubienė, Juozapo žmonaBajoro žmonaKaunas
083Rudolfas Blinstrubas KnBajorasg.1895.04.19Kaunas
084Stanislovas Blinstrubas KnBajorasg.1890.12.15Kaunas
354Vladislovas Blinstrubas KnBajorasg.1888.12.29Kaunas
355Antanas Juozapas Blinstrubas KnBajorasg.1889.06.13Kaunas
356Julija Blinstrubaitė KnBajoraitėg.1893.03.26Kaunas
082Bronislovas Konstantinas BlinstrubasBajorasg.1857.10.281885.02.28
085Vaclovas BlinstrubasBajorasg.1888.11.151931.02.13Šaukėnai
248Ignotas Steponas Blinstrubas, Prano sūnus lbBajorasg.1817.08.021842.09.13Labūnavos par., Urniežiai
077Teodoras Benjaminas Blinstrubas, Prano sūnus lbBajorasg.1798.04.011826.03.01Nemakščių par., Pužai; Labūnavos par., Urniežiai;
016Jonas BlinstrubasBajoras
070Jokūbas Viktoras BlinstrubasBajorasg.1817.09.03Batakių par., Vizlaukis
071Kazimieras BlinstrubasBajorasg.1812.03.041873.07.24Skaudvilės par., Pavarčiai; Batakių par., Kasbarynai
072Ignotas Rokas BlinstrubasBajorasg.1838.08.161889.02.141914.07.25Girdiškės par., Dvarviečiai; Žaračiai
073Bronislovas Petras BlinstrubasBajorasg.1891.05.24Girdiškės par., Laurynai
074Vytautas Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1894.06.121916.02.25Girdiškės par., Dvarviečiai
131Leonas Ksaverijus BlinstrubasBajorasg.1820.12.051848.02.10Ariogalos par., Jankūnai
134Boleslovas BlinstrubasBajorasg.1850.10.021882.02.07Ariogalos par., Jankūnai
135Klemensas Feliksas BlinstrubasBajorasg.1848.11.14Ariogalos par., Jankūnai
132Viktoras Dominykas BlinstrubasBajorasg.1823.08.051849.11.08Ariogalos par., Gegužiai
133Juozapas Tomas BlinstrubasBajorasg.1826.03.09Pernaravos par.
136Jonas BlinstrubasBajorasg.1811.05.07Nemakščių par., Paglynė
139Juozapas BlinstrubasBajoras
140Ignotas BlinstrubasBajorasg.1848.01.181870.01.13Adakavo par., Lauraičiai
141Jonas BlinstrubasBajorasg.1842.06.291868.11.26Stulgių par., Dvarviečiai
142Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1883.10.01Viduklės par., Bazarai
144Antanas BlinstrubasBajorasg.1871.01.14Viduklės par., Bazarai
149Mykolas BlinstrubasBajoras
138Jurgis BlinstrubasBajorasg.1815.04.13Pakražančio par.
123Juozapas BlinstrubasBajoras1848.11.04
359Apolonija Pacevičiūtė Blinstrubienė, Juozapo Petro žmonaBajoro žmona1848.11.04Ariogalos par.
126Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1866.04.04Juodaičių par., Skapiškiai
127Teodoras BlinstrubasBajoras
128Silvestras BlinstrubasBajorasg.1854.01.191887.02.08Ariogalos par.
360Liudvika Danilevičiūtė Blinstrubienė, Silvestro žmonaBajoro žmona18671887.02.08Veliuonos par.
361Bronislovas BlinstrubasBajorasg.1888.12.281889.05.16Veliuonos par., Pečiuliai
362Juozapas BlinstrubasBajorasg.1889.12.171890.01.08Veliuonos par., Pečiuliai
363Bronislovas BlinstrubasBajorasg.1891.05.021932.01.21Seredžiaus par. Motiškai; JAV, Konektikutas, Waterbury
364Juozapas BlinstrubasBajorasg.1893.03.191956.02.29Seredžiaus par. Motiškai; JAV, Konektikutas, Waterbury
370Kotryna Čepulytė Blinstrubienė, Juozapo žmonaBajoro žmonag.1894.04.011973.12.27JAV, Konektikutas, Waterbury
365Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1894.10.20Seredžiaus par. Motiškai;
366Emilija BlinstrubaitėBajoraitėg.1896.08.19Seredžiaus par. Motiškai;
367Kotryna BlinstrubaitėBajoraitėg.1899.02.121900.05.30Seredžiaus par. Motiškai;
368Boleslovas BlinstrubasBajoras, Popieriaus fabriko įrengimų mašinistasg.1901.03.071949.06.04Seredžiaus par. Motiškai; JAV, Niujorkas, Hoosick Falls
373Sophie Kouch Blinstrub, Boleslovo žmonaBajoro žmonag.1905.10.201981.11JAV, Niujorkas, Hoosick Falls
369Elvyra BlinstrubaitėBajoraitėg.1903.07.03Seredžiaus par. Motiškai;
129Juozapas BlinstrubasBajoras
130Adomas BlinstrubasBajorasg.1849.12.231871.01.25Ariogalos par., Milašiūnai
124Petras Juozapas BlinstrubasBajoras
125Vincentas Rupertas BlinstrubasBajorasg.1974.03.281825.01.13Raseinių par., Kėbaičiai
101Matas Bernardas BlinstrubasBajorasg.1780.09.241814.01.201834.11.01Viduklės par., Poteriškiai; Nemaršioniai
104Vincentas Motiejus BlinstrubasBajorasg.1823.01.241876.01.14Viduklės par., Lauraičiai; Numgaliai
105Polikarpas Juozapas BlinstrubasBajorasg.1821.02.181865.02.14 1854.11.091878.02.25Viduklės par., Lauraičiai; Numgaliai
107Simonas Tadas BlinstrubasBajoras1827.02.08 1847.10.07
108Benediktas BlinstrubasBajoras1856.03.211878.11.05Viduklės par., Padgojus
109Petras BlinstrubasBajorasg.1887.10.19Viduklės par., Švendriai
110Adolfas Martynas BlinstrubasBajorasg.1850.06.06Grinkiškio par., Meiliškiai
111Adomas BlinstrubasBajorasg.1847.10.311881.1.025Grinkiškio par., Meiliškiai; Kaunas
112Anupras Bonifacijus BlinstrubasBajorasg.1845.03.25Pašušvio par., Bargaičiai
113Anzelmas BlinstrubasBajorasg.1827.11.30Šaukoto par., Mikailiškiai
103Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1783.01.171834.10.29Viduklės par., Numgaliai; Keidžiai
089Pranas Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1832.11.15Siesikų par., Šiliūnai; Maronai
237Skolastika Gintautaitė BlinstrubienėBajoro žmona1891Pagirių par., Šiliūnai
094Benediktas Blinstrubas Bajoras1866 1883Pagirių par., Šiliūnai
091Jokūbas BlinstrubasBajoras1865.07.20Pagirių par., Šiliūnai
093Antanas Blinstrubas Bajoras1866 1883Raseinių r.
092Aleksandras Blinstrubas Bajoras1862.06.071891.02.26Pagirių par., Šiliūnai; Žeimių par., Stašiūnai
238Antanina Adomavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.1873 1891.02.26Veprių par. Ratautai; Žeimių par., Stašiūnai
239Stanislovas Blinstrubas Bajorasg.1892.05.20 1910 1919.11.26Veprių par. Kovšūnų vienk.
377Kazimiera Jarmalinska BlinstrubienėBajoro žmona18931919.11.26
245Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1893.08.04
090Juozapas BlinstrubasBajorasg.1832.11.151857.10.27 1860.08.11Siesikų par., Maronai
095Jonas BlinstrubasBajoras1871.06.241884.04.17Pagirių par., Dargužai
096Kazimieras BlinstrubasBajorasg.1867.03.01Pagirių par., Dargužai
383Michalina Dobrowolska BlinstrubienėBajoro žmonag.1871.05.021943.02.21JAV, Čikaga
249Margarita BlinstrubaitėBajoraitėLabūnavos par., Urniežiai
250Viktorija BlinstrubaitėBajoraitėLabūnavos par., Urniežiai
251Rožė BlinstrubaitėBajoraitėLabūnavos par., Urniežiai
252Apolonija Julijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1812.02.18Labūnavos par., Urniežiai
253Cicilija Gertrūda BlinstrubaitėBajoraitėg.1819.11.10Labūnavos par., Urniežiai
254Marija Teodora BlinstrubaitėBajoraitėg.1821.04.071828.02.03Labūnavos par., Urniežiai
255Kunigunda Pranciška BlinstrubaitėBajoraitėg.1813.02.19Labūnavos par., Urniežiai
256Teklė Brigita BlinstrubaitėBajoraitėg.1814.09.31Labūnavos par., Urniežiai
059Kazimieras BlinstrubasBajoras, Daugėlos Pasodų palivarko gyventojasg.1834.03.031894.02.20Siesikų par., Karpiai; Jasudai, Libišoniai, Pasodai
241Ansberta Garenimovaitė Blinstrubienė Bajoro žmonag.18291892.01.23Siesikų par., Libišonių k.; Pasodai
242Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1859Siesikų par., Libišonių k.; Pasodai
243Julija BlinstrubaitėBajoraitėg.18641869Siesikų par., Libišonių k.; Pasodai
244Bronislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1868.05.21Siesikų par., Pasodai
069Juozapas BlinstrubasBajoras, Daugėlos Pasodų palivarko gyventojasg.1886.02.18Siesikų par., Pasodai; Australija, Cabramatta
148Dominykas BlinstrubasBajorasg.1835.11.08Stulgių par., Tensaičiai
106Mykolas Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1818.10.061848.11.191886.04.22Viduklės par., Blinstrubiškiai
117Juozapas Agatonas BlinstrubasBajorasg.1818.08.261845.11.061869.03.20Skaudvilės par., Šarteniai; Batakių par., Liaudginai
171Teklė Kučinskaitė BlinstrubienėBajoro žmona18241845.11.061918.02.08Batakių par., Liaudginai
118Teodora BlinstrubaitėBajoraitėg.1859.11.08
119Aleksandras Marcelijus BlinstrubasBajorasg.1863.02.26
120Teofilis BlinstrubasBajorasg.1860.10.011878.12.28Batakių par., Liaudginai
121Boleslovas Jokūbas BlinstrubasBajorasg.1850.05.181871.11.24 Kražių par.
342Karolina Rimkevičiūtė Blinstrubienė, Boleslovo Jokūbo žmonaBajoro žmona18491871.11.24 Kražių par.
122Juozapas Telesforas BlinstrubasBajorasg.1847.10.10Batakių par., Liaudginai
172Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1849.03.30Batakių par., Liaudginai
173Olimpija BlinstrubaitėBajoraitėg.1852.02.17
174Tadas Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1856.05.19
175Juzefa Anelė BlinstrubaitėBajoraitėg.1854.01.08
176Jonas Silverijus BlinstrubasBajorasg.1867.06.29 1906.11.21 1925.07.02 1933Batakių par., Liaudginai
178Marijona Kmitaitė Blinstrubienė Jono Silverijaus pirmoji žmonaBajoro žmonag.1881.03.281906.11.211913.11.8Nemakščių par., Daugėliai
179Pranas BlinstrubasBajorasg.1907.11.01Batakių par., Liaudginai
180Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1910.02.15Nemakščių par., Daugėliai
181Zofija BlinstrubaitėBajoraitėg.1911.10.1Nemakščių par., Daugėliai
182Edvardas BlinstrubasBajorasg.1913.11.141986.02.14Nemakščių par., Daugėliai
186Stefanija Jokubauskaitė Blinstrubienė, Edvardo žmonaBajoro žmonag.1923.01.161995.08.30
187Alfonsas BlinstrubasBajorasg.1941.02.161966.05.30
188Stefanija BlinstrubaitėBajoraitėg.1942.03.04
189Viktoras BlinstrubasBajorasg.1952.03.18Vilnius
191Dalia Laimutė Orentaitė Blinstrubienė, Viktoro žmonaBajoro žmonag.1949.02.20Vilnius
192Laura BlinstrubaitėBajoraitėg.1978.08.24Vilnius; Danija
190Irena BlinstrubaitėBajoraitėg.1961.09.27
183Agota Nausėdaitė Blinstrubienė Jono Silverijaus antroji žmonaBajoro žmona1925.07.02Skaudvilė
184Juozas BlinstrubasBajoras1924
185Marijona BlinstrubaitėBajoraitė1928
177Juozas Petras BlinstrubasBajorasg.1869.10.201871.07.21Batakių par., Liaudginai
022Liucijus Antanas Blinstrubas, Teodoro Benedikto sūnus N bdBajorasg.1838.10.16 1863.01.221907.02.09Nemakščių par., Macalių k.
341Petronėlė Bielskytė Kavaliauskienė Blinstrubienė, Liucijaus pirmoji žmonaBajoro žmonag.18331863.01.221891.01.12Kražių par.; Nemakščių par., Macalių k.
345Ieva Gotautaitė Blinstrubienė, Liucijaus antroji žmonaBajoro žmona1872Nemakščių par., Macalių k.
346Liucija BlinstrubaitėBajoraitėg.1897.10.121899.02.24Nemakščių par., Macalių k.
347Juozapas BlinstrubasBajorasg.1900.07.17 1922.06.011945.11.10Nemakščių par., Macalių k.
348Ona Petroševičiūtė Blinstrubienė, Juozapo žmonaBajoro žmonag.1903.08.31 1922.06.01Nemakščių par., Macalių k.
349Vytautas BlinstrubasBajorasg.1923.04.201988.04.18Nemakščių par., Macalių k.; Lenkija, Gniezno
350Henryka Kubiak Blinstrub, Vytauto žmonaBajoro žmonaLenkija, Gniezno
357Kazimieras BlinstrubasBajoras19261978Nemakščių par., Macalių k.
358Juozapas BlinstrubasBajoras19291945.11.10Nemakščių par., Macalių k.
137Stanislovas Blinstrubas, Petro sūnus bd HBajorasg.1813.05.011892.01.25Nemakščių par. Paglynė; Adakavo par., Daujotėliai
344Marijona Kaciuševičiūtė Blinstrubienė, Stanislovo pirmoji žmona NmBajoro žmonag.18041879.07.24Nemakščių par., Gelgudiškiai; Adakavo par., Daujotėliai
351Vincenta Jakubauskaitė Blinstrubienė, Stanislovo antroji žmonaBajoro žmona1882.02.031917.11.25Nemakščių par.; Adakavo par., Daujotėliai
145Juliijonas BlinstrubasBajorasg.1847.01.161875.11.251920.09.20Viduklės par., Kubiliškiai; Nemakščių par.; Adakavo par., Daujotėliai
146Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1842.09.201892.02.111932.03.31Nemakščių par. , Gelgudiškiai; Kražių par., Gerletiškė
147Jurgis BlinstrubasBajorasg.1837.04.27Nemakščių par. , Gelgudiškiai; Viduklės par., Žalpiai
289Matas Blinstrubas NmBajoras1809.11.24Nemakščių par., Paglynė
143Jonas Blinstrubas, Jono sūnus HBajorasg.1882.03.01Viduklės par., Bazarai
018Mykolas Matas BlinstrubasBajorasg.1776.09.051804.03.08Nemakščių par., Pužai; Vadoklių par., Karvedžiai
051Romualdas Mykolas BlinstrubasBajorasg.1807.09.151837.11.23Vadoklių par., Karvedžiai; Siesikų par., Jasūdai
053Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1845.02.20Bukonių par., Dovydaičiai; Siesikų par., Kuršai
054Jokūbas BlinstrubasBajorasg.1838.10.03Veprių par., Ratautai; Siesikų par., Kuršai; Padembė
199Anelė Burneikaitė Blinstrubienė, Jokūbo žmona B sBajoro žmona1840 1895Siesikų par., Kuršai.; Padembė
200Premislovas Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B s Bajorasg.1865 1895 1919.03.01Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
374Malvina Piesliak Blinstrubienė, Premislovo žmonaBajoro žmonag.1877.03.10 1919.03.011954Vilnius; Buivydžių par.
201Teodoras Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B s Bajorasg.1866 1895Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
202Mykolas Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B s Bajorasg.1865 1895Siesikų par., Padembė
203Julijus Jurgis Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B Bajorasg.1870.04.23Siesikų par., Kuršų k.;
204Mečislovas Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B Bajoras1895Ukmergės apsk.
205Justina Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B s Bajoraitėg.1863; 1895Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
206Marija Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B Bajoraitė1895Ukmergės apsk.
207Julija Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B Bajoraitė1895Ukmergės apsk.
208Rita Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B Bajoraitė1895Ukmergės apsk.
052Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1805.06.161873.01.02Vadoklių par., Karvedžiai; Siesikų par., Jasūdai
214Anelė Kapustinskaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.18111872.02.21Siesikų par. Jasudai; Pagirių par., Šiliūnai
056Jurgis BlinstrubasBajorasg.1849.04.201879.01.23Siesikų par., Kaganiškiai; Jasūdai; Pagirių par., Šiliūnai
216Juozapa Romeikaitė BlinstrubienėBajoro žmona1878.09.10Pagirių par., Šiliūnai
055Feliksas BlinstrubasBajorasg.1854.04.301876.11.23Pagirių par., Šiliūnai
236Julija Kulvietytė Blinstrubienė, Felikso pirmoji žmona BBajoro žmona
215Sofija Šultinavičiūtė Blinstrubienė, Felikso antroji žmona B sBajoro žmonag.18541876.11.23
060Vaclovas Blinstrubas, Felikso sūnus BBajoras1881
061Vincentas BlinstrubasBajorasg.1876.09.201930.03.01Pagirių par., Šiliūnai
240Anelė Blinstrubaitė, Felikso dukra sBajoraitėg.1877.09.04Siesikų par., Garbai
057Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1840.02.24Pagirių par., Šiliūnai; Siesikų par., Jasudai, Pasodai, Karpiai
213Ona Bruneikaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1841 1883Pagiriai; Siesikų par., Šiliūnai, Pasodai, Karpiai
064Adolfas BlinstrubasBajorasg.1866.01.10Pagirių par., Šiliūnai, Pasodai
263Juozapas BlinstrubasBajorasg.1867.07.14Pagirių par., Šiliūnai, Pasodai
264Aleksandra BlinstrubaitėBajoraitėg.1869.05.02Siesikų par., Pasodai
265Kazimieras BlinstrubasBajorasg.1870.04.29 1909.08.29Siesikų par.,
272Teklė Klementina Lunisovaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.18881909.08.29Ukmergė
266Boleslovas BlinstrubasBajorasg.1872.01.251920.10.07Siesikų par., Karpiai; Ukmergė
267Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1873.07.30Siesikų par., Pasodai
268Antanina BlinstrubaitėBajoraitėg.1875.02.09Siesikų par., Domantiškiai
269Veronika BlinstrubaitėBajoraitėg.1877.02.12Siesikų par., Karpiai
270Kotryna BlinstrubaitėBajoraitėg.1877.02.12Siesikų par., Karpiai
271Feliksas BlinstrubasBajorasg.1878.12.19Siesikų par., Karpiai
065Saliamonas Blinstrubas Bajorasg.1863.05.021891.01.31Pagirių par., Šiliūnai ;Voluinės gub., Holody parapija; Lenkija, Varšuva
209Vanda Julija Praškovska BlinstrubienėBajoro žmonag.1866.08.211891.01.31Lenkija, Grojec-Dlugowola; Varšuva; Voluinės gub., Holody parapija;
210Vladislovas Karlas BlinstrubasBajorasg.1891.11.04 1902Voluinės gub., Holoby parapija; Lenkija, Varšuva
211Marijonas Petras BlinstrubasBajorasg.1898.07.20Lenkija, Varšuva-Praha
212Kazimieras BlinstrubasBajorasg.1901.02.16Lenkija, Varšuva-Praha
375Feliksas Mečislovas BlinstrubasBajorasg.1897.03.29Lenkija, Varšuva-Praha
058Juozapas BlinstrubasBajoras, Šiliūnų palivarko valdytojasg.1837.01.04Siesikų par., Jasūdai; Šiliūnai
066Antanas BlinstrubasBajorasg.1879.07.261913.02.24Pagirių par., Šiliūnai; Siesikų par., Laužupė
067Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1872.08.07Pagirių par., Šiliūnai
068Pranas BlinstrubasBajorasg.1885.10.04Pagirių par., Šiliūnai
045Boleslovas BlinstrubasBajoras, Chemijos mokytojasg.1923.11.131993Kaunas
046Liudvina Stelmokaitytė BlinstrubienėBajoro žmona, Pradinių klasių mokytojag.1924.07.151981.07.19Kaunas
017Juozapas Blinstrubas NBajoras1775 1807.01.141835.06.20Nemakščių par., Macaliai
334Barbora Einikytė Šimkevičienė, Juozapo žmona NBajoro žmona 1807.01.14Nemakščių par., Macaliai
019Teodoras Benediktas NBajorasg.1809.03.231849.07.03Nemakščių par., Macaliai
020Honorata Bortkevičiūtė Blinstrubienė, Teodoro Benedikto žmona Bajoro žmonaNemakščių par., Macaliai
021Pranciškus Hiliarijus Blinstrubas N btLomių bendruomenės bajorasg.1840.10.22 1865.10.261900.12.07Nemakščių par., Macaliai; Batakių par., Kasbarynų k.
023Juzefa Katkauskaitė Vaitvilienė Blinstrubienė, Pranciškaus Hiliarijaus žmona btBajoro žmonag.18361865.10.261910.03.06Batakių par., Kasbarynų k.
026Teodoras Pranas Blinstrubas, Prančiškaus Hiliarijaus sūnus btBajorasg.1876.03.10 1903.05.26Batakių par., Kasbarynų k.;
027Ona Pociūtė-Blinstrubienė, Teodoro Prano žmonaBajoro žmonag.1881.07.191903.05.26Batakių par., Kasbarynų k.;
024Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1866.08.141913.04.281916.11.18Batakių par., Kasbarynų k.
025Teodora Kotryna BlinstrubaitėBajoraitėg.1872.04.11Batakių par., Kasbarynų k.
028Jonas Boleslovas BlinstrubasBajorasg.1874.04.28 1902.03.22Batakių par., Kasbarynų k.
029Ona Kerelytė Blinstrubienė, Jono žmonaBajoro žmona18821902.03.22
030Vincenta Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1877.07.17Batakių par., Kasbarynų k.
031Stefanija Cirinija BlinstrubaitėBajoraitėg.1880.03.30Batakių par., Kasbarynų k.
032Stefanija BlinstrubaitėBajoraitėg.1903.06.24
033Stanislovas Polikarpas BlinstrubasBajoras18531937.03.011946Tauragės par.
034Marijona Petrikaitytė Blinstrubienė, Stanislovo Polikarpo žmonaBajoro žmona18991937.03.011975Kybartų par.
035Stanislovas Algimantas BlinstrubasBajorasg.1935.10.30Klaipėda
170Janina Blinstrubienė, Stanislovo Algimanto žmonaBajoro žmonaŠiauliai
195Milda BlinstrubaitėBajoraitė1932Klaipėda
153Arūnas BlinstrubasBajorasg.1960.12.162007.02.26Šiauliai
163Dalia Linkutė Blinstrubienė, Arūno žmonaBajoro žmonag.1961.05.27Šiauliai, Vilnius
286Romualda BlinstrubaitėBajoraitėg.1956.04.22Šiauliai; JAV, Čikaga
164Jurga BlinstrubaitėBajoraitėg.1980.04.09Šiauliai, Vilnius
287Evelina BlinstrubaitėBajoraitė1982Šiauliai
337Rozalija Petronėlė Blinstrubaitė NBajoraitėg.1807.07.041815.12.14Nemakščių par., Macaliai
338Mykolas Blinstrubas NBajorasg.1810.09.281811.02.15Nemakščių par., Macaliai
339Teklė Martyna Blinstrubaitė NBajoraitėg.1812.01.31Nemakščių par., Macaliai
340Placida Judita Blinstrubaitė NBajoraitėg.1814.10.251816.07.11Nemakščių par., Macaliai
333Hiliarijus Pranas NBajorasg.1846.02.231846.05.03Nemakščių par., Macaliai
335Joana Lauryna Blinstrubaitė NBajoraitėg.1847.05.23Nemakščių par., Macaliai
336Kazimiera Kotryna Blinstrubaitė NBajoraitėg.1838.10.061838.11.15Nemakščių par., Macaliai
036Teodoras Blinstrubas KnMokytojas, JAV lietuvių bendruomenės aktyvistasg.1906.11.261929.07.121999.10.06Tauragė, Vilkija; Švėkšna; JAV, Čikaga
037Barbora Radzviliūtė Blinstrubienė, Teodoro žmona KnBajoro žmonag.19101929.07.121999Skaudvilės par. JAV, Čikaga
038Valerijonas Ignotas Blinstrubas Mokytojas, tremtinysg.1909.02.081934.11.03Rietavas; Rusija, Chabarovsko kraštas
039Juozapota Gaigalaitė Blinstrubienė, Valerijono Ignoto žmonaBajoro žmona1934.11.03
043Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1913.03.24Skaudvilė
044Bronislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1914.07.11Skaudvilė
166Bronislava Janina BlinstrubaitėBajoraitėg.1919.08.12Tauragė
167Zita BlinstrubaitėBajoraitė
161Severina BlinstrubaitėBajoraitėJAV, Čikaga
162Daiva BlinstrubaitėBajoraitėJAV, Čikaga
158Ramūnas Blinstrubas
159Irena BlinstrubaitėBajoraitė
160Liucija BlinstrubaitėBajoraitė
047Aloyzas BlinstrubasMechanikasg.1946.12.132008.11.21Vilkija; Kaunas
048Birutė Petrė Valytė BlinstrubienėBajoro žmonag.1945.04.12Girklanio par., Vengerskų k; Kaunas
049Šarūnas BlinstrubasBajorasg.1974.03.041999.07.17Kaunas
050Ramunė Meškauskaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1977.12.231999.07.17Kaunas
156Milda BlinstrubaitėBajoraitėg.2006.02.27Švedija, Vekšis
193Justas BlinstrubasBajorasg.2012.10.11Švedija, Helsingborgas
154Romualdas BlinstrubasBajorasg.1950.11.281972.02.19Kaunas
371Nastasija Špudytė Blinstrubienė, Romualdo žmonaBajoro žmonag.1954.01.031972.02.19Kaunas
155Virginija BlinstrubaitėBajoraitėg.1955.12.21Kaunas
196Renata BlinstrubaitėBajoraitėg.1973.1.20Kaunas
197Jurgita BlinstrubaitėBajoraitėg.1980.04.22Kaunas
151Robertas BlinstrubasBajoras, AdvokatasJAV, Čikaga
198Gina Blinstrubienė, Roberto žmonaBajoro žmonaJAV, Čikaga
152Ričardas BlinstrubasBajoras, ArchitektasJAV, Čikaga
168Gilius BlinstrubasBajorasJAV, Čikaga
169Gytis BlinstrubasBajorasJAV, Čikaga
165Peter BlinstrubasBajorasg.1984.12.26JAV, Čikaga
042Rimantas Zenonas BlinstrubasBajoras, Verslininkasg.1937.06.232014.06.18JAV, Čikaga
150Irena Danutė Šimaitytė Blinstrubienė, Rimanto Zenono žmonaBajoro žmonag.1939.12.14Jurbarkas; JAV, Čikaga
040Bronislovas BlinstrubasBajorasg.1910.11.10 1934.05.051991.09.21JAV, Čikaga
041Eugenija Adomavičiūtė Blinstrubienė, Bronislovo žmonaBajoro žmonag.1915.04.30 1934.05.052010.12.24JAV, Čikaga
157Arūnas Povilas BlinstrubasBajoras, Pardavėjasg.1944.09.052008.11.08JAV, Čikaga
194Birutė BlinstrubienėBajoro žmonaJAV, Čikaga
063Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1873.12.121907.09.101955-1962Pagirių par., Šiliūnai; Kaunas
235Henrikas Blinstrubas, Aleksandro sūnusBajorasg.1910Jonava
062Juozapas Blinstrubas, Jurgio sūnus Bajorasg.1876.09.16 1928.03.151968.03.31Pagirių par., Šiliūnai
217Vanda Novickaitė Blinstrubienė, Juozapo žmonaBajoro žmonag.1903.08.02 1928.03.151994.02.14Širvintų r., Viesos; Vokietija, Miunchenas
220Nijolė Pranciška BlinstrubaitėBajoraitėg.1932.10.11Širvintų r., Rimučiai; Vokietija
221Gertrūda BlinstrubaitėBajoraitėg.1939.01.17Kaunas; Vokietija
218Juozapas Montvydas BlinstrubasBajorasg.1929.07.08Širvintų r., Rimučiai; Vokietija, Kempten
222Inge Körberg BlinstrubBajoro žmonag.1934.10.30Vokietija, Miunchenas
223Ulrich BlinstrubBajorasg.1958.02.01Vokietija, Miunchenas
225Waltraud Ostermayr BlinstrubBajoro žmonag.1961.08.27Vokietija, Eschers
226Tobias BlinstrubasBajorasg.1983.12.17Vokietija, Kempten
232Mareike Loleit BlinstrubBajoro žmonag.1986.12.13Vokietija, Leutkirch
233Jasmin BlinstrubBajoraitėg.2011.07.31Vokietija, Memmingen
234Tim BlinstrubBajorasg.2015.01.25Vokietija, Memmingen
227Petra BlinstrubBajoraitėg.1986.09.27Vokietija, Kempten
224Stefan BlinstrubBajorasg.1960.10.24Vokietija, Miunchenas
228Elisabeth Gibson BlinstrubBajoro žmonag.1960.06.25Didžioji Britanija, Glasgow
229David BlinstrubBajorasg.1985.03.31Vokietija, Friedrichshafen
231Elena Keller BlinstrubBajoro žmonag.1991.07.09Vokietija, Worms
230Jason BlinstrubBajorasg.1988.01.18Vokietija, Friedrichshafen
219Marijona Blinstrubaitė ŠimkauskienėBajoraitėg.1878.09.01Pagirių par., Šiliūnai
102Vincentas BlinstrubasBajorasg.1787.01.101822.01.191845.2.15Viduklės par., Numgaliai; Varnių par. Nevardėnai; Beržė
290Barbora Lapinskaitė Blinstrubienė, Vincento žmonaBajoro žmona1822.01.011855.10.13Varnių par. Nevardėnai; Pagirgždutė
114Ignotas Blinstrubas VrBajorasg.1843.11.031878.11.021882.06.27Varnių par., Ščiodriškiai; Pašilė; Nevardėnai
306Olimpija Česnavičiūtė Blinstrubienė, Ignoto žmona VrBajoro žmonag.18521878.11.02Varnių par., Ščiodriškiai; Pašilė
115Juozapas Blinstrubas VrBajorasg.1842.01.271903.06.24Varnių par., Ščiodriškiai
309Marijona Šerniūtė Blinstrubienė, Juozapo žmonaBajoro žmonag.18721903.06.24Švėkšna
116Liudvikas Baltramiejus BlinstrubasBajorasg.1827.08.251829.02.28Varnių par., Pinciškė
288Matas Liudvikas BlinstrubasBajorasg.1831.08.201901.04.14Varnių par.,
294Elena Šiaulytė Blinstrubienė, Mato Liudviko žmonaBajoro žmona1855.01.22Varnių par.,
291Maksimilianas Aleksandras Blinstrubas VrBajorasg.1836.06.041836.12.29Varnių par., Beržė
292Teofilė Blinstrubaitė VrBajoraitėg.1837.11.02Varnių par., Ščiodriškiai
293Placida Blinstrubaitė VrBajoraitėg.1839.10.141845.09.03Varnių par., Ščiodriškiai; Didysis Palūkstis
307Ignotas BlinstrubasBajorasg.1879.10.141935.09.02Varnių par., Nevardėnai; JAV, Čikaga
308Sofija BlinstrubaitėBajoraitėg.1881.05.24Varnių par., Nevardėnai
295Ignotas BlinstrubasBajorasg.1858.09.161895.09.15 1897.07.111938.04.14Varnių par.; Kražių par., Dargiškės
297Uršulė Ringaudaitė Blinstrubienė, Ignoto pirma žmonaBajoro žmona18681895.09.151896.10.23Varnių par., Lenkviečiai
298Julijona Grakauskaitė (Ramoškaitė) Blinstrubienė, Ignoto antroji žmonaBajoro žmona18751897.07.11
296Feliksas BlinstrubasBajorasg.1860.05.241886.09.16Varnių par.; Pavandenė
312Marcijona Petravičiūtė Blinstrubienė, Felikso žmonaBajoro žmona18581886.09.161931.11.03Pavandenės par., Barzdžiai
299Ignotas BlinstrubasBajorasg.1897.11.15 1923.02.041962.04.30Varnių par., Didysis Palūkstis; Medingėnų par., Lenkaičiai
372Petronėlė Balčaitė Blinstrubienė, Ignoto žmonaBajoro žmona18891923.02.04Varniai;
300Antanas BlinstrubasBajorasg.1899.09.011960.05.06Varnių par.,
317Konstancija Kučinskytė Blinstrubienė, Antano pirma žmonaBajoro žmona1959.05.11Rietavo parapija, Šiūraičiai
321Elena Dargevičiūtė Binzienė Blinstrubienė, Antano antra žmonaBajoro žmona19231960.05.06Varnių par., Drobūkščiai
301Kazimiera BlinstrubaitėBajoraitėg.1901.07.011906.10.31Varnių par., Didysis Palūkstis; Požerės par., Dargiai
302Julijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1903.08.17.1904.06.08Varnių par., Didysis Palūkstis; Požerės par., Gatautiškė
303Teodoras Blinstrubasg.1909.05.101932.02.01Laukuvos par., Janulaičiai
304Kazimiera BlinstrubaitėBajoraitėg.1911.07.28Varnių par., Didysis Palūkstis;
305Bronislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1913.09.011913.10.01Varnių par., Didysis Palūkstis;
313Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1889.07.05Pavandenės par., Barzdžiai
314Antanas Blinstrubasg.1891.06.20Janapolės par., Šloviai
315Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1893.09.09Pavandenės par., Barzdžiai
316Antanas BlinstrubasBajorasg.1895.08.14Pavandenės par., Pabiržulis
327Marcijona Jokumanaitė Blinstrubienė, Antano žmonaBajoro žmona
318Vanda BlistrubytėBajoraitė1921
319Vladislava BlistrubytėBajoraitė1933
320Jadvyga BlistrubytėBajoraitė1935
322Bronius BlistrubisBajorasg.1960.09.021984.07.13Varnių par., Drobūkščiai
323Adelė Dužinskytė Blistrubienė, Broniaus žmonaBajoro žmonag.1957.09.071984.07.13Varniai
324Vilma BlistrubytėBajoraitėg.1983.04.22Varniai
325Vaida BlistrubytėBajoraitėg.1984.07.13Telšių r., Gintalai
326Mindaugas BlistrubisBajorasg.1987.06.20Telšių r., Gintalai
328Pranas BlistrubisBajorasg.1918.12.031939.11.26JAV, Filadelfija; Pavandenė;
329Elena Katauskytė Blistrubienė, Prano pirma žmonaBajoro žmonag.1922.12.151939.11.26Pavandenė; Janapolė
330Bronė Blistrubienė, Prano antroji žmonaBajoro žmona1930
376Vincentas (William) BlinstrubasBajoras18921936.11.16JAV, Čikaga
378Aleksandras S. BlinstrubasFBajoras, Parduotuvės bendrasavininkasg.1915.12.162003.01.09JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, Bourne; Newton
379Marija BlinstrubaitėFBajoraitėg.1917.11.29JAV, Bostonas
380Stanislava Kazimiera (Stella) BlinstrubaitėFBajoraitėg.1920.07.142017.11.17JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, West Roxbury
381Vilius (William) BlinstrubasFBajorasg.1925.09.032012.02.18JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, Marshfield
382Jeanette E. Kozlowski Blinstrub, Viliaus žmonaFBajoro žmonag.1925.06.192012.06.10JAV, Brighton
384Adolfas Adomas BlinstrubasFBajorasg.1892.12.16 Truskava; JAV, Bostonas
387Maria Dowgwilowicz Nowicka Blinstrub, Adolfo Adomo žmonaFBajoro žmonag.1905.09.091988.02.27JAV, Bostonas
385Vanda BlinstrubaitėFBajoraitėg.1904.01.171994.01.24Truskava; JAV, Bostonas
386Stanislovas Vilius (Stanley W.) BlinstrubasFBostono "Blinstrubs village" naktinio klubo savininkasg.1897.03.011978.09.28Truskava; JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, Chestnut Hill
394Marianna Tamulewicz (Timlage) Blinstrub, Stanislovo Viliaus žmonaBajoro žmonag.1901.05.151994.07.16JAV, Masačiūsetsas, Blackstone; JAV, Masačiūsetsas, Brookline
388Chester A. BlinstrubFBiochemikasg.1928.02.152011.09.01JAV, Bostonas; JAV, Niu Hemšyras, Hebron; JAV, Groton
389Pauline Blinstrub, Chester žmonaBajoro žmona
390Ted BlinstrubBajoras
391Tom BlinstrubBajoras
392Paul BlinstrubBajoras
393Melanie BlinstrubBajoraitė
395Irene BlinstrubBajoraitė1927
396Loraine BlinstrubBajoraitė1929
397Virginia BlinstrubBajoraitė1930
398Richard S.BlinstrubBajorasg.1931.07.29
399Nancy L. Viller Blinstrub, Richard žmonaBajoro žmona
400Janet BlinstrubBajoraitė
401William S. BlinstrubBajoras
402Rapolas (Raphael) BlinstrubBajorasg.1919.12.231990.02.06JAV, Konektikutas, Waterbury
403Rita J BlinstrubBajoro žmonag.1923.09.191984.02.04JAV, Konektikutas, Waterbury
404Juozapas T. (Joseph) BlinstrubBajorasg.1921.12.211990.11.05JAV, Konektikutas, Waterbury
405Helen BlinstrubBajoro žmonag.1923.01.061995.02.17JAV, Konektikutas, Waterbury
406Jonas J. (John) BlinstrubasBajorasg.1924.06.202007.05.22JAV, Konektikutas, Waterbury; Florida, Debary
407Edith Pettinicchini BlinstrubasBajoro žmona, Dizainerėg.1923.08.112016.06.08JAV, Konektikutas, Waterbury
408Edmund J. BlinstrubasBajoras, Kokybės inspektoriusg.1926.11.152016.06.22JAV, Konektikutas, Waterbury; JAV, Prospect
409Joyce Knapp BlinstrubasBajoro žmona
410Vladislovas G. (Walter) BlinstrubBajorasg.1928.06.282012.04.24JAV, Konektikutas, Waterbury
411Doris C. Boucher BlinstrubasBajoro žmona
412Sandra BlinstrubasBajoraitė
413Alaine BlinstrubasBajoraitė
414Peter BlinstrubasBajoras
415Katherine BlinstrubasBajoro žmona
416Matthew BlinstrubasBajoras
417Samuel BlinstrubasBajoras
418Thomas BlinstrubasBajoras
419James BlinstrubasBajoras
420Janet Williams BlinstrubBajoraitė
421Nancy Dennis BlinstrubBajoraitė
422Mary BlinstrubBajoraitė
423Judith BlinstrubBajoraitė
424Juozapas R. (Joseph) BlinstrubBajoras19341987
425Sally A BlinstrubBajoro žmona1938
426Vladislovas J. (Walter) BlinstrubBajorasg.1925.06.27 1959.08.141986.04.18JAV, Niujorkas, Hoosick Falls; Konektikutas, Waterbury
427Joyce Ellen Woodcock, Vladislovo J. Blinstrub pirmoji žmonaBajoro žmonag.1929.06.231956.05.JAV, Niujorkas
428Eve Kukanskis Melesky Blinstrub, Vladislovo J. Blinstrub antroji žmonaBajoro žmonag.1921.06.301959.08.142015.01.06JAV, Niujorkas, Hoosick Falls; Konektikutas, Waterbury
429Irena BlinstrubBajoraitė1928
430Robertas BlinstrubBajorasg.1936.06.05
431Barbora Daujotytė Blinstrubienė, Ignoto žmonaBajoro žmona17291795.10.25Nemakščių par., Pužai
432Ignotas BlinstrubasBajoras17881793.04.20Nemakščių par., Pužai
433Martyna BlinstrubaitėBajoraitėg.1766.02.02Nemakščių par., Pužai
434Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1769.09.10Nemakščių par., Pužai
435Rozalija BlinstrubaitėBajoraitėg.1781.06.19Nemakščių par., Pužai
436Andrius BlinstrubasBajoras
437Bogumila Iziminaitė BlinstrubienėBajoro žmona
438Marijona Leonora BlinstrubaitėBajoraitėg.1773.03.06Nemakščių par., Pužai
439Apolonija BlinstrubaitėBajoraitėg.1775.02.09Nemakščių par., Pužai
440Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1905.06.151929.10.24Laukuvos par., Dargiai
441Zofija Martinkaitė Zybartienė BlinstrubienėBajoro žmona
442Stanislovas BlinstrubasBajorasg.19271936.09.25Užvenčio par., Žalakiai
443Jonas BlinstrubasBajorasg.1939.101940.07.23Užvenčio par., Žalakiai
444Juozapas BistrubisBajorasg.1904.12.171925.01.201946Švėkšnos par., Alseikiai
445Barbora Rupainytė BistrubienėBajoro žmonag.19051925.01.201957
446Jonas Konstantinas BlinstrubasBajorasg.1883.02.08Adakavo par., Daujotėliai
447Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1887.11.12
448Stanislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1889.09.07Adakavo par., Daujotėliai
449Ignotas Teodoras BlinstrubasBajorasg.1868.05.05 1894.11.101913.03.13Batakių par., Kasbarynai
450Kazimiera Drukteinytė BlinstrubienėBajoro žmona1904.11.10
451Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1900.05.15Batakių par., Kasbarynai
452Stefanija Teofilė BlinstrubaitėBajoraitėg.1896.07.27Batakių par., Kasbarynai
453Teofilė BlinstrubaitėBajoraitėg.1897.12.19Batakių par., Kasbarynai
454Aleksandra Jurkovskytė BlinstrubienėBajoro žmona18981916.02.25
455Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1917.07.30Gruzdiškių par., Lazdynai
456Aleksandra Vertel BlinstrubienėBajoro žmona1872
457Boleslovas BlinstrubasBajorasg.1904.06.03Girdiškės par., Dvarviečiai
458Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1892.05.06Girdiškės par., Dvarviečiai
459Liudvika BlinstrubaitėBajoraitėg.1902.08.25Girdiškės par., Dvarviečiai
460Aleksandra BlinstrubaitėBajoraitė1902.08.25Girdiškės par., Dvarviečiai
461Vladislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1866.06.271867.04.08Batakių par., Kasbarynų k.
462Elena Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1865.05.22Batakių par., Kasbarynų k.
463Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1867.11.26Batakių par., Kasbarynų k.
464Benigna BlinstrubaitėBajoraitėg.1887.11.271943.09.25Juodaičių par., Granica; JAV, Niujorkas, Hoosick Fall
465Juozas Kazimieras BlistrabasBajorasg.1935.04.251958.12.21Švėkšnos par., Bendoriškiai; Kuršėnai
466Kazimiera Genovaitė Jakomaitė BlistrabienėBajoro žmonag.1935.12.081958.12.21Alsėdžiai; Kuršėnai
467Saidas BlistrabasBajorasg.1973.01.131992.10.10 2013.07.18Venta
468Gitana Dilinskaitė BlistrabienėBajoro žmonag.1974.07.061992.10.10Venta
469Žygimantas BlistrabasBajorasg.1993.01.16Venta
470Antanas BlinstrumasBajorasg.1906.09.161943Švėkšnos par., Bliūdžiai
471Petras Povilas BistrubisBajorasg.1938.1.111961.10.212013Švėkšnos par., Beinoriškiai
472Antanina Pareigytė BistrubienėBajoro žmonag.19401961.10.22Švėkšnos par., Beinoriškiai
473Virginijus BistrubisBajorasg.1962.05.011986.08.09Šilalės r. Kirlikai; Klaipėda
474Lilija Jurevičiūtė BistrubienėBajoro žmonag.1966.08.011986.08.10Kretinga; Klaipėda
475Birutė BistrubytėBajoraitėg.1989.01.28Klaipėda
476Danielė BistrubytėBajoraitėg.2000.11.07Klaipėda
477Rolandas BistrubisBajorasg.1968.07.262000.06.28Klaipėda
478Rasa Nikolajienė BistrubienėBajoro žmonag.1976.06.242000.06.29Klaipėda
479Emilija BistrubytėBajoraitėg.2000.08.29Klaipėda
480Inga Šiukščiūtė BlistrabasBajoro žmonag.19812013.07.18JAV, Ilinojus, Rolling Meadows
481Abigail Olivia BlistrabasBajoraitėg.2014.10.20JAV, Ilinojus, Hoffman estates
482Zofija Šimkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.19121931.01.051989
483Martynas BlinstrubasBajorasg.19401962.01.06Šilutės r.
484Rozalija Grikinaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1941.05.181962.01.06Radviliškio r., Liaudiškiai
485Alfredas BlinstrubasBajorasg.1964.02.191986.07.26Radviliškio r., Liaudiškiai
486Andžela Ušakova BlinstrubienėBajoro žmonag.1968.07.141986.07.26Rusija, Orša
487Milda BlinstrubaitėBajoraitėg.1987.08.11Radviliškio r., Alksnupiai
488Mindaugas BlinstrubasBajorasg.1988.09.132014.07.26Radviliškio r., Alksnupiai
489Malvina BlinstrubaitėBajoraitėg.1991.07.18Radviliškio r., Alksnupiai
490Arminas BlinstrubasBajorasg.1971.04.201991.07.27Radviliškio r., Alksnupiai
491Irena Jonaitytė BlinstrubienėBajoro žmonag.1971.03.111991.07.27Klaipėda
492Akvilė BlinstrubaitėBajoraitėg.1994.02.27Radviliškio r., Alksnupiai
493Edvinas BlinstrubasBajorasg.1996.07.16Radviliškio r., Alksnupiai
494Justina Sabalionytė BlinstrubienėBajoro žmonag.1988.11.152014.07.26Radviliškis
495Adelė BlinstrubaitėBajoraitėg.2018.02.18Panevėžys
496Alma BlinstrubaitėBajoraitėg.1965.10.13Radviliškio r., Šilaikoniai
497Pranas BlinstrubisBajorasg.1941.01.161971.03.052010Radviliškio r., Aukštelkiai
498Ona Ručytė BlinstrubienėBajoro žmonag.1947.09.231971.03.05Alytaus r., Giluičiai
499Virginijus BlinstrubisBajorasg.1971.04.261994.11.12Pakruojo r., Kauksnujai
500Virginija Stočkūnaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1975.03.221994.11.12Radviliškis
501Viktorija BlinstrubytėBajoraitėg.1995.11.28Pakruojo r., Šukioniai
502Vilius BlinstrubisBajorasg.2000.03.14Pakruojo r., Šukioniai
503Diana BlinstrubytėBajoraitėg.1974.12.14Pakruojo r., Kauksnujai
504Lijana BlinstrubytėBajoraitėg.1977.08.02Pakruojo r., Kauksnujai
505Antanas BlinstrumasBajorasg.1931.05.232008Švėkšna
506Gintaras BistrubisBajorasg.1970.12.241990.09.01Klaipėda
507Gitana Deveikytė BistrubienėBajoro žmonag.1971.04.161990.09.01Klaipėda
508Mantas BistrubisBajorasg.1991.01.22Klaipėda
509Ieva BistrubytėBajoraitėg.1991.12.19Klaipėda
510Austėja BistrubytėBajoraitėg.2003.10.29Klaipėda
511Vincentas Pranas BlinstrubasBajorasg.1870.04.011877.02.24Nemakščių par., Macaliai
512Boleslovas Teofilis BlinstrubasBajorasg.1870.02.15Batakių par., Kasbarynai
513Stanislovas Fortunatas BlinstrubasBajorasg.1871.05.261877.02.20Nemakščių par., Macaliai
514Bronislovas BlinstrubasBajorasg.1889.05.021889.08.25Girdiškės par., Dvarviečiai
515Bronislava Juškevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1885.02.08Batakiai
516Ona Narkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona18001870.12.19Batakių par., Kasbarynai
517Jonas BlinstrubasBajorasg.1906.11.211907.06.18Tauragė
518Fabijonas BlinstrubasBajorasg.1909.07.181909.07.21Tauragė
519Joana Buivydaitė Vasiliauskienė BlinstrubienėBajoro žmona18661913.04.28Skaudvilė
520Teodora BlinstrubaitėBajoraitėg.1872.09.011877.03.14Nemakščių par., Macaliai
521Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1842.09.20Nemakščių par. , Gelgudiškiai
522Karolis BlinstrubasBajorasg.1875.07.251879.10.12Kelmė; Batakių par., Liaudginai
523Stefanija BlinstrubaitėBajoraitėg.1873.03.251880.07.03Pakražančio par., Adomaičiai
524Ignotas BlinstrubasBajorasg.1899.04.071902.08.17Girdiškės par., Dvarviečiai
525Juozapas BlinstrubasBajoras19091909.08.16Tauragė
526Juzefa BlinstrubaitėBajoraitėg.1846.11.02Siesikų par., Jasūdai
527Elena Ratautaitė BlinstrubienėBajoro žmona18131837.11.23Siesikų par., Jasūdai
528Pranciška Petkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1826.03.01Siesikų par., Jasūdai
529Uršulė Kničiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1825.01.13
530Dominykas BlinstrubasBajoras
531Ieva Jankauskaitė BlinstrubienėBajoro žmona1857.10.27
532Anelė Sipavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
533Ona Birutė Mikalauskaitė BlinstrumienėBajoro žmona19311956.12.302001Radviliškio r., Liaudkiškiai
534Alma BlinstrumaitėBajoraitėg.1961.06.04Radviliškio r., Liaudkiškiai
535Daiva BlinstrumaitėBajoraitėg.1965.03.14Radviliškio r., Gražioniai
536Ingrida BlinstrumaitėBajoraitėg.1965.03.14Radviliškio r., Gražioniai
537Adomas BlinstrubasBajoras
538Juozapas BlinstrubasBajoras
539Teklė BlinstrubaitėBajoraitėg.1792.01.151793.04.29Nemakščių par., Bartkiškis
540Kazimieras BlinstrubasBajorasViduklės pavietas
541Leonas BlinstrubasBajoras, Lenkijos armijos 2-os brigados, 2-o pėstininkų pulko kapitonas1828.04.22 1848.11.20Viduklės par., Potieriškiai; Lenkija, Varšuva; Konskich
542Irena BlinstrubaitėBajoraitėg.1878.04.01Kražiai
543Julijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1856.09.28Varnių par., Pagirgždutė
544Magdalena Petkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1818.01.08Ariogala
545Matas BlinstrubasBajorasg.1830.07.27Pernaravos par.
546Marijona Šecilaitė BlinstrubienėBajoro žmona
547Faustina Brigita BlinstrubaitėBajoraitėg.1783.10.07Nemakščių par., Lauraičiai
548Antanas BlinstrubasBajorasg.1785.05.07Nemakščių par., Lauraičiai
549Juozapas BlinstrubasBajorasg.1787.03.23Nemakščių par., Lauraičiai
550Rozalija Kotryna BlinstrubaitėBajoraitėg.1789.07.271794.01.24Nemakščių par., Lauraičiai; Poteriškiai
551Antanina Gurskytė BlinstrubienėBajoro žmona1804.03.08Vadoklių par., Karvedžiai
552Paulina Uršulė BlinstrubaitėBajoraitėg.1819.01.15Ariogalos par., Jankūnai
553Juozapota Misevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona18531875.11.25Skaudvilės par., Nemakščių par.; Adakavo par., Daujotėliai
554Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1880.01.051895.02.13Nemakščių par., Macaliai
555Sofija BlinstrubaitėBajoraitėg.1889.05.151892.03.17Nemakščių par., Macaliai
556Antanas BlinstrubasBajorasg.1885.07.031886.06.01Adakavo par., Daujotėliai
557Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1887.11.121888.04.16Adakavo par., Daujotėliai
558Elžbieta BlinstrubaitėBajoraitėg.1891.03.08Nemakščių par., Macaliai
559Dominyka Kolesinskaitė BlinstrubienėBajoro žmona
560Jonas BlinstrubasBajorasg.1796.06Raseinių par., Kėbaičiai
561Rozalija Krupavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
562Uršulė BlinstrubaitėBajoraitėg.1807.03.11Viduklės par., Papelkiai
563Antanas Petras BlinstrubasBajorasg.1809.05.28Viduklės par., Papelkiai
564Petronėlė Karolina BlinstrubaitėBajoraitėg.1811.03.29Viduklės par., Nemaršioniai
565Dominyka Staškevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1814.01.201834.04.01Viduklės par., Nemaršioniai
566Marijona Aleksandra BlinstrubaitėBajoraitėg.1815.03.28Viduklės par., Nemaršioniai
567Rožė BlinstrubaitėBajoraitėg.1816.08.27Viduklės par., Nemaršioniai
568Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1907.06.10Laukuvos par., Dargiai
569Elena Janina BlistrubaitėBajoraitėg.1942.02.01Radviliškio r., Aukštelkiai
570Birutė BlinstrumaitėBajoraitėg.1960.03.10Radviliškio r., Liaudiškiai
571Arūnas BlinstrubisBajorasg.1972.11.141993.04.17Pakruojo r., Kauksnujai
572Aušra Karneckaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1974.11.031993.04.17Panevėžio r, Mikėnai
573Aiva BlinstrubytėBajoraitėg.1993.07.20Panevėžio r, Mikėnai
574Aida BlinstrubytėBajoraitėg.1995.03.31Panevėžio r, Mikėnai
575Jonas BlinstrubisBajorasg.1910.05.061935.05.19Švėkšnos par., Legučiai
576Anastazija Macikaitė BlinstrubienėBajoro žmona19141935.05.19Švėkšnos par., Legučiai
577Jonas BlistrubisBajorasg.1941.09.081968.03.22Radviliškis
578Jovita Stanislava Vaištaraitė BlistrubienėBajoro žmonag.1942.05.101968.03.22Plungė
579Kristina BlistrubytėBajoraitėg.1978.11.03Plungė
580Vytautas BlistrubisBajorasg.1968.05.011990.07.28Plungė
581Teresė BlinstrubaitėBajoraitėg.1883.07.20Adakavo par., Daujotėliai
582Vincentas BlinstrubasBajorasg.1885.01.22Adakavo par., Daujotėliai
583Alfonsas BlinstrubasBajorasg.1904.06.031905.06.11Girdiškės par., Dvarviečiai
584Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1905.01.221905.06.30Tauragė
585Julija BlinstrubaitėBajoraitėg.1876.09.21Adakavo par., Daujotėliai
586Juzefa BlinstrubaitėBajoraitėg.1878.02.24Adakavo par., Daujotėliai
587Bajoro žmonag.
588Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1882.03.11Adakavo par., Daujotėliai
589Nastė BistrubytėBajoraitėg.1926.05.15Švėkšna
590Valė BistrubytėBajoraitėg.1928.06.07Švėkšna
591Vaida Januškevičiūtė BlistrubienėBajoro žmonag.1971.03.241990.07.28Seda;Telšiai
592Jonas BlistrubisBajorasg.1991.02.062018.05.25Telšiai
593Emilija Padervinskytė BlistrubienėBajoro žmonag.1991.05.262018.05.25Klaipėda
594Benediktas BlistrubisBajorasg.1996.05.12Mažeikių r., Kalnijai
595Jadvyga BlinstrubaitėBajoraitėg.1902.06.25Tauragės par., Požėrūnai
596Martynas Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1867.11.01Ariogalos par., Skapiškiai
597Uršulė Valentinavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1882.04.25Viduklės par., Užkalniai; Šilalės par., Ruginiai
598Kazimiera Gintautaitė BlinstrubienėBajoro žmona
599Petronėlė Zenkovičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18951913.02.241945Siesikų par., Laužupė;
600Petronėlė Mickevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1894.02.20
601Dominyka Bublevskytė BlinstrubienėBajoro žmona18271849.11.08
602Mykolas Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1850.09.08Ariogalos par., Kalniškiai
603Agota Bacevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona18491871.01.25
604Teofilija Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1875.11.03Ariogalos par., Sėmeniškiai
605Antanas BlinstrubasBajorasg.1881.05.02Ariogalos par.
606Jonas BlinstrubasBajorasg.1885.01.04Ariogalos par., Šilai
607Vanda BlinstrubaitėBajoraitėg.1872.08.20Čekiškės par., Juodgiriai
608Aurelija BlinstrubaitėBajoraitėg.1874.07.08Čekiškės par., Juodgiriai
609Veronika BlinstrubaitėBajoraitėg.1888.04.02Juodaičių par.
610Genovaitė BlinstrubaitėBajoraitėg.1891.08.10Juodaičių par.
611Antanina Noreikaitė BlinstrubienėBajoro žmona1868.11.26
612Teklė BlinstrubaitėBajoraitėg.1869.09.18Raseinių par., Šukiškiai
613Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1886.10.11Viduklės par., Virgainiai
614Joana BlinstrubaitėBajoraitėg.1872.03.07Viduklės par., Virgainiai
615Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1873.10.311874.11.06Viduklės par., Virgainiai
616Pranas BlinstrubasBajorasg.1875.04.02Viduklės par., Virgainiai
617Jonas BlinstrubasBajorasg.1876.05.27Viduklės par., Virgainiai
618Paulius BlinstrubasBajorasg.1878.01.11Viduklės par., Bazarai
619Bernardas BlinstrubasBajorasg.1885.05.20Viduklės par., Bazarai
620Zofija Zdanavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona18461870.01.13
621Kazimiera BlinstrubaitėBajoraitėg.1883.10.07Lioliai
622Juozapota Rozalija BlinstrubaitėBajoraitėg.1872.08.28Viduklės par., Virgainiai
623Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1874.07.191875.05.05Viduklės par., Virgainiai
624Bronislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1876.03.071877.01.22Viduklės par., Trapėnai
625Bronislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1877.12.05Viduklės par., Užumedžiai
626Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1880.06.231883.01.14Viduklės par., Užumedžiai
627Teklė BlinstrubaitėBajoraitėg.1882.05.121882.09.16Viduklės par., Užumedžiai
628Teklė Valentinavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18261854.11.091863.04.10Viduklės par., Karšteliai
629Vincenta Narkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona18561878.11.05
630Eleonora Radavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona18391865.02.14
631Jonas BlinstrubasBajorasg.1859.12.27Ariogalos par., Vereduva
632Kotryna BlinstrubaitėBajoraitėg.1859.12.27Ariogalos par., Vereduva
633Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1883.01.25Eržvilko par., Pakapiai
634Bogumila BlinstrubaitėBajoraitėg.1869.04.19Juodaičių par., Skapiškiai
635Juozapota Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1829.06.17Varnių par., Pinciškė
636Kazimieras BlinstrubasBajorasg.1889.02.271889.06.08Viduklės par., Švendriai
637Jonas BlinstrubasBajorasg.1881.05.04Eržvilko par., Paparčiai
638Juozapas BlinstrubasBajorasg.1884.04.081887.04.18Eržvilko par., Paparčiai; Viduklės par., Švendriai
639Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1886.02.021889.06.08Eržvilko par., Paparčiai; Viduklės par., Švendriai
640Pranas BlinstrubasBajorasg.1880.01.13Viduklės par., Karšteliai
641Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1891.01.30Viduklės par., Švendriai
642Antanina BlinstrubaitėBajoraitėg.1893.01.18Viduklės par., Švendriai
643Vincentas BlinstrubasBajorasg.1894.08.17Viduklės par., Švendriai
644Ieva BlinstrubaitėBajoraitėg.1865.12.24Viduklės par., Karšteliai
645Vincentas BlinstrubasBajorasg.1868.05.131892.05.20Viduklės par., Karšteliai
646Uršulė Trapinskaitė BlinstrubienėBajoro žmona18721892.05.20
647Juozapas BlinstrubasBajorasg.1871.06.081873.10.11Viduklės par., Karšteliai
648Jonas BlinstrubasBajorasg.1874.05.15Viduklės par., Karšteliai
649Antanas BlinstrubasBajorasg.1876.05.28Viduklės par., Karšteliai
650Pranas BlinstrubasBajorasg.1878.07.26Viduklės par., Karšteliai
651Antanas BlinstrubasBajorasg.1870.12.09Šiluvos par., Sutkaičiai
652Teklė BlinstrubaitėBajoraitėg.1833.08.031835.04.10Varnių par., Vaitkiškė; Pinciškė
653Uršulė Einikytė BlinstrubienėBajoro žmonag.1800.11.27Nemakščių par., Saulaukiai
654Adalbertas Juozapas BlinstrubasBajorasg.1801.05.02Nemakščių par., Saulaukiai
655Vincentas Baltramiejus BlinstrubasBajorasg.1802.08.151803.01.02Nemakščių par., Saulaukiai
656Zofija Vaidilytė BlinstrubienėBajoro žmonag.18971922.02.14
657Kunigunda Koncevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18191837.02.28Onuškio par. Pakalnikai
658Barbora Žukauskaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.18391879.07.22
659Joana BlinstrubaitėBajoraitėg.1895.04.17Viduklės par., Ardiškiai
660Dominykas BlinstrubasBajorasg.1900.04.20Viduklės par., Ardiškiai
661Juozapas BlinstrubasBajorasg.1913.06.26Liolių par., Lendriai
662Zenonas Tomas BlinstrubasBajorasg.1845.12.21Onuškio par. Pakalnikai
663Kamilė BlinstrubaitėBajoraitėg.1841Onuškio par. Pakalnikai
664Kornelija BlinstrubaitėBajoraitėg.1843.10.16Onuškio par. Pakalnikai
665Kazimieras BlistubasBajorasg.1935.06.081961.04.01Švėkšna
666Zita Macikaitė BlistubienėBajoro žmonag.19391961.04.01Švėkšna
667Sigitas BlistubasBajorasg.1964.03.311987.05.23Švėkšna
668Stanislava Klipaitė BlistubienėBajoro žmonag.1963.03.021987.05.24Kretinga
669Darius BlistubasBajorasg.1988.12.172017.07.29Kretinga
670Violeta Barkovska BlistubienėBajoro žmonag.2017.07.30
671Dalia BlistubaitėBajoraitėg.1962.11.23Švėkšna
672Vaitiekus Blinstrubas iš TautviloBajorasViduklės pavietas
673Alška Nargelavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
674Marijona Daujotaitė BlinstrubienėBajoro žmona
675Uršulė Vaišvilaitė BlinstrubienėBajoro žmona
676Barbora Zabarauskaitė BlinstrubienėBajoro žmona
677Regina Blinstrubaitė TrapinskienėBajoraitė
678Ona Blinstrubaitė DaujotienėBajoraitė
679Paulina Pacevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
680Viktoras BlinstrubasBajorasg.1855.06.05Varnių par., Palūkstis
681Anelė Januškevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1827.02.08
682Ona Urniežiūtė BlinstrubienėBajoro žmona1848.02.10
683Zofija Janušauskaitė BlinstrubienėBajoro žmona
684Viktorija Pucilavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
685Justina BlinstrubaitėBajoraitėg.1793.11.03Nemakščių par., Bartkiškis
686Kajetonas JonasBajorasg.1797.05.18Nemakščių par., Bartkiškis
687Zofija BlinstrubaitėBajoraitėg.1853.10.05Ariogalos par., Jankūnai
688Petronėlė BlinstrubaitėBajoraitėg.1838.02.16Šaukoto par., Daužnagiai
689Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1840.07.31Šaukoto par., Daužnagiai
690Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1797.01.30Viduklės par., Numgaliai
691JuozapasBajorasg.1799.03.17Viduklės par., Numgaliai
692Kazimiera Šoluchovaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1882.02.071920.01.09Ariogalos par., Jankūnai
693Teodora BlinstrubaitėBajoraitėg.1882.11.10Ariogalos par., Jankūnai
694Ambraziejus BlinstrubasBajorasg.1888.12.051921.02.07Ariogalos par., Jankūnai
695Antanina Ušinskaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1921.02.07Ariogala
696Klemensas BlinstrubasBajorasg.1886.11.21Paliepių par., Šiškai
697Antanas BlinstrubasBajorasg.1892.09.091900.05.06Pernaravos par., Prakapiai
698Antanina BlinstrubaitėBajoraitėg.1892.09.09Pernaravos par., Prakapiai
699Malvina BlinstrubaitėBajoraitėg.1886.02.09Pernaravos par., Prakapiai
700Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1884.10.13Butkiškės par., Juteikiai
701Genovaitė BlinstrubaitėBajoraitėg.1927.12.02Ariogala
702Tadas BlinstrubasBajorasg.1931.01.211931.01.29Ariogala
703Stanislava BlinstrubaitėBajoraitėg.1938.07.01Ariogala
704Antanina BlinstrubaitėBajoraitėg.1874.07.17Pagirių par., Šiliūnai
705Kotryna Milaševska BlinstrubienėBajoro žmonag.1860.08.11Pagirių par., Šiliūnai; Veprių par. Betaniškiai
706Kristupas BlinstrubasBajorasg.
707Steponas BlinstrubasBajorasg.
708Andrius BlinstrubasBajorasg.
709Kazimieras BlinstrubasBajorasg.
710Jonas BlinstrubasBajorasg.
711Elena Jautakaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.
712Zuzana Ivaškevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.
713Jonas BlinstrubasBajorasg.1901.07.191902..12.05Viduklės par., Ardiškiai
714Kazimiera BlinstrubaitėBajoraitėg.1858.03.031869.02.06Viduklės par., Trapėnai
715Anelė BlinstrubaitėBajoraitėg.1860.05.12Viduklės par., Karšteliai
716Ona Elžbieta BlinstrubaitėBajoraitėg.1862.07.081863.03.10Viduklės par., Karšteliai
717Uršulė Mickevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18311854.11.091881.04.14Viduklės par., Numgaliai
718Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1855.0.191858.01.06Viduklės par., Paupys
719Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1858.03.07Viduklės par., Paupys
720Uršulė BlinstrubaitėBajoraitėg.1860.06.02Nermakščių par., Baltkupiai
721Antanas BlinstrubasBajorasg.1862.07.081864.01.17Nemakščių par., Pabalnupiai
722Antanina BlinstrubaitėBajoraitėg.1865.02.13Viduklės par., Paalsiai
723Teofilis BlinstrubasBajorasg.1866.12.171873.03.14Viduklės par., Paalsiai
724Veronika BlinstrubaitėBajoraitėg.1868.11.121873.03.10Viduklės par., Paupys
725Leonas BlinstrubasBajorasg.1870.12.301873.03.13Viduklės par., Paalsiai
726Veronika BlinstrubaitėBajoraitėg.1875.05.18Viduklės par., Numgaliai
727Petronėlė BlinstrubaitėBajoraitėg.
728Kazimiera BlinstrubaitėBajoraitėg.
729Juozas BlinstrubasBajorasg.1915.03.111950.03.152003.02.10Siesikų par., Laužupė; Anglija, Reading
730Juozapas BlinstrubasBajorasg.1838.09.01Viduklės par., Graužiai
731Eleonora BlinstrubaitėBajoraitėg.1840.08.01Viduklės par., Graužiai
732Uršulė BlinstrubaitėBajoraitėg.1850.01.21Viduklės par., Kubiliškiai
733Aleksandra Gaidamavačiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18711892.02.11Kražių par., Gerletiškė
734Barbora BlinstrubaitėBajoraitėg.1892.12.03Kražių par., Gerletiškė
735Juozapas BlinstrubasBajorasg.1894.07.03Kražių par., Gerletiškė
736Mykola BlinstrubaitėBajoraitėg.1898.09.29Kražių par., Gerletiškė
737Vincentas BlinstrubasBajorasg.1900.04.04Kražių par., Gerletiškė
738Aleksandras Vincentas BlinstrubasBajorasg.1835.08.081874.09.291906.10.03Kaunas
739Joana Boguckytė BlinstrubienėBajoro žmonag.18481874.09.29Kaunas
740Ona Žiglevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18611881.10.25Kaunas
741Julija Aleksandravičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.
742Kazimiera Aleknavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18681888.02.21Kaunas
743Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1858.07.16Krakių par., Tauginiškiai
744Kazimieras BlinstrubasBajorasg.1863.02.28Krakių par., Antežeriai
745Viktorija BlinstrubaitėBajoraitėg.1865.07.21Krakių par., Rėguliai
746Vincentas Pranas BlinstrubasBajorasg.1867.10.04Krakių par., Rėguliai
747Vanda BlinstrubaitėBajoraitėg.1884.08.18Kaunas
748Viktorija BlinstrubaitėBajoraitėg.1886.12.15Kaunas
749Felicija BlinstrubaitėBajoraitėg.1889.08.15Kaunas
750Jadvyga BlinstrubaitėBajoraitėg.1889.06.28Kaunas
751Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1891.02.01Kaunas
752Juozapota BlinstrubaitėBajoraitėg.1893.03.26Kaunas
753Emilija BlinstrubaitėBajoraitėg.1894.11.18Kaunas
754Eufrozina BlinstrubaitėBajoraitėg.1896.10.19Kaunas
755Eufrozina BlinstrubaitėBajoraitėg.1898.01.18Kaunas
756Teresė BlinstrubaitėBajoraitėg.1903.04.08Vilnius
757Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1881.02.161911.07.17Siesikų par., Garbai; Kaunas
758Elena Vyšniauskaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.18921911.07.17Kaunas
759Salomėja BlinstrubaitėBajoraitėg.1882.11.15Siesikų par., Garbai
760Jadvyga BlinstrubaitėBajoraitėg.1884.10.16Siesikų par., Garbai
761Zofija BlinstrubaitėBajoraitėg.1886.12.31Siesikų par., Garbai
762Zuzana BlinstrubaitėBajoraitėg.1889.08.12Deltuvos par., Saraicėnai
763Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1895.01.01Siesikų par., Pasodai
764Antanina BlinstrubaitėBajoraitėg.1897.07.02Siesikų par., Pasodai
765Julija BlinstrubaitėBajoraitėg.1900.09.09Siesikų par., Pasodai
766Medardas BlinstrubasBajorasg.1914.02.08Siesikų par., Laužupė
767Aleksandra Miškinytė BlinstrubienėBajoro žmonag.18751907.09.10Kaunas
768Janina BlinstrubaitėBajoraitėg.1913.02.16Kaunas
769Petras BlinstrubasBajoras
770Juozapas Petras BlinstrubasBajorasg.1795.02.231814.05.19Raseinių par., Gabšiai; Smilgių par., Dapšioniai
771Vladislovas Juozapas BlinstrubasBajorasg.1845.03.26
772Pranciška Ežerskytė BlinstrubienėBajoro žmona
773Juozapas Pranas BlinstrubasBajorasg.1862.04.08Varniai
774Petras BlinstrubasBajorasg.1859.12.11Varniai
775Vincenta BlinstrubaitėBajoraitėg.1859.12.11Varniai
776Zofija BlinstrubaitėBajoraitėg.1865.01.26Varniai
777Marija Galinskaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.19001931.02.13
778Marijona Čierskytė BlinstrubienėBajoro žmonag.
779Anna Jakubson BlinstrubowaBajoro žmonag.18001828.04.22Lenkija, Varšuva
780Maryanna Karolina Rządca BlinstrubowaBajoro žmonag.18241848.11.20Lenkija, Varšuva
781Placyd Maksimilian BlinstrubBajoras, Advokatasg.1851.06.301877.10.09Lenkija, Varšuva; Piotrkow
782Emilja Martyna Staniszewska BlinstrubowaBajoro žmonag.1855.03.011877.10.09Lenkija, Varšuva
783Viktoria Valeria BlinstrubBajoraitėg.1851.06.30Lenkija, Varšuva
784Ksawera Leokadya BlinstrubBajoraitėg.1851.06.301851.09.14Lenkija, Varšuva
785Aleksandra Bronislawa BlinstrubBajoraitėg.1855.03.011859.09.10Lenkija, Varšuva
786Pranciška BlinstrubaitėBajoraitėg.1860.08.01Pagirių par., Šiliūnai
787Juzefa BlinstrubaitėBajoraitėg.1863.10.04Pagirių par., Šiliūnai
788Kazimieras BlinstrubasBajorasg.1867.03.03Pagirių par., Šiliūnai
789Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1861.12.011884.05.11Pagirių par., Nemaniūnai; Dargužai
790Aleksandra BlinstrubaitėBajoraitėg.1864.08.04Pagirių par., Dargužai
791Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1876.01.08Pagirių par., Dargužai
792Marija BlinstrubaitėBajoraitėg.18741884.05.22Pagirių par., Dargužai
793Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1875.07.02Pagirių par., Šiliūnai
794Malvina BlinstrubaitėBajoraitėg.1877.11.091883.03.12Pagirių par., Šiliūnai
795Ignotas BlinstrubasBajorasg.1881.02.061881.03.11Pagirių par., Šiliūnai
796Marija BlinstrubaitėBajoraitėg.1884.02.12Pagirių par., Šiliūnai
797Kamilė BlinstrubaitėBajoraitėg.1875.08.201875.09.24Pagirių par., Šiliūnai
798Veronika BlinstrubaitėBajoraitėg.1874.11.09Pagirių par., Šiliūnai
799Stefanija Sirotkavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.1930.09.20Pagirių par., Šiliūnai
800Julija Survilaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.18581879.01.23Pagirių par., Šiliūnai
801Zofija BlinstrubaitėBajoraitėg.1881.07.091881.10.01Pagirių par., Šiliūnai
802Antanas BlinstrubasBajorasg.1882.08.07Pagirių par., Šiliūnai
803Veronika BlinstrubaitėBajoraitėg.1883.11.08Pagirių par., Šiliūnai
804Mykola BlinstrubaitėBajoraitėg.1885.11.15Pagirių par., Šiliūnai
805Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1888.11.15Pagirių par., Šiliūnai
806Bronislava BlinstrubaitėBajoraitėg.18891889.12.20Pagirių par., Šiliūnai
807Leon Marcelli BlinstrubBajorasg.18531855.03.21Lenkija, Varšuva
808Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1894.05.261898.09.16Veprių par., Stefanovai
809Dominykas BlinstrubasBajorasg.1896.10.011898.10.09Veprių par., Stefanovai
810Mykolas BlinstrubasBajorasg.19211921.11.15Ariogala
811Anelė BlinstrubaitėBajoraitėg.1864.12.07Panoterių par., Mogūrai
812Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1883.07.09Kaunas
813Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1884.07.07Kaunas
814Vincentas BlinstrubasBajorasg.1883.07.19Kaunas
815Florence Grace Campbell BlinstrubBajoro žmonag.1894Australija
816Joan BlinstrubBajoraitėg.1919Australija
817John BlinstrubBajorasg.1922Australija
818Stefanija BlinstrubaitėBajoraitėg.1889.06.08Ukmergė
819Anelė BlinstrubaitėBajoraitėg.1892.07.18Ukmergė
820Kazimiera BlinstrubaitėBajoraitėg.1885.03.01Ukmergė
821Jadvyga BlinstrubaitėBajoraitėg.1894.03.21Ukmergė
822Jadvyga Daunoravičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonag.18991920.10.07Ukmergė
823Napoleonas BlinstrubasBajorasg.18971924.02.12
824Stanislava Šimkauskaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.19011924.02.12
825Jonas BlinstrubasBajorasg.18931926.04.20
826Adelė Gudėnaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.18991926.04.20
827Julija Pereščekaitė BlinstrubienėBajoro žmonag.1814.05.19Smilgių par, Dapšioniai
828Susi Schroeder BlinstrubBajoro žmonag.1925.09.301950.03.15Prūsija, Karaliaučius
829Steven Anthony BlinstrubBajorasg.1955.02.12Anglija, Reading
830Kate Hughes BlinstrubBajoro žmonag.Anglija
831Sophie BlinstrubBajoraitėg.1983Anglija
832Charles BlinstrubBajorasg.1986.12.312012.02.23Anglija
833Andrew Carl BlinstrubBajorasg.1958.12.182000.06.24Anglija, Reading
834Julie Tumalty BlinstrubBajoro žmonag.1966.06.102000.06.24Anglija, Manchester
835Laima Juozefina BlinstrubBajoraitėg.1999.09.30Anglija, Bradford
836Lilija Amber BlinstrubBajoraitėg.2003.01.22Anglija, Reading
837Aleksandra BlinstrubaitėBajoraitėg.1856.04.28Želvos par., Arneliai
838Ona Bartališkytė BlinstrubienėBajoro žmona
839Stanislovas BlinstrubasBajoras
840Marijona Dabkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
841Petras Blinstrubas Alsiškis iš TautviloBajoras, Blinstrubų giminės pradininkas Lietuvoje1576Žemaitija, Viduklės pavietas, Alsos dvaras, Pašaltuonio dvaras
842Simonas Blinstrubas iš TautviloBajoras
843Kasparas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloBajoras, Blinstrubų giminės pradininkas Lietuvoje15751607Žemaitija, Viduklės pavietas, Alsos dvaras, Pašaltuonio dvaras
844Polonija BlinstrubaitėBajoraitė
845Simonas BlinstrubasBajoras
846Baltramiejus BlinstrubasBajoras
847Sebastijonas BlinstrubasBajoras
848Laurynas BlinstrubasBajoras
849Ieva Meiniūnaitė BlinstrubienėBajoro žmona
850Kristina Bertoševičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
851Andrius BlinstrubasBajoras
852Nežinoma Kasparo Blinstrubo žmonaBajoro žmona
853Adomas Blinstrubas AlsiškisBajorasŽemaitija, Viduklės pavietas, Alsos dvaras
854Jurgis (Jurijus) Blinstrubas AlsiškisBajoras15821598Žemaitija, Viduklės pavietas, Alsos dvaras
855Ona Blinstrubaitė RadavičienėBajoro žmona
856Eufemija Stirnelytė BlinstrubienėBajoro žmonaŽemaitija, Viduklės pavietas, Alsos dvaras
857Jurgis Blinstrubas Bajoras, Marburgo ir Frankfurto universitetų absolventas, ATR karaliaus Vladislovo IV Vazos sekretorius ir dvariškis, kalvinistas1615 1621 16531658Žemaitija, Viduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
858Dovydas BlinstrubasBajoras, Kėdainių unijos signataras, nužudytas švedų tvano metu1657.12.13Žemaitija, Raseinių pavietas, Ugionių dvaras
859Samuelis Mozė BlinstrubasBajoras, Kėdainių unijos signataras, kalvinistas1675Kauno pavietas, Kulvos dvaras
860Jonas BlinstrubasBajoras, ATR karaliaus Zigmunto II Vazos rotmistras ir sekretorius, karalių Vladislovo IV ir Jono Kazimiero Vazų sekretorius, kalvinistas, Žemaičių (Raseinių) pilies teismo teisėjas1631.08 16531669.08.19Žemaitija, Viduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
861Kotryna Firley-Konarskytė BlinstrubienėBajoro žmonaŽemaitija, Viduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
862Jonas BlinstrubasBajorasŽemaitija, Viduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
863Boguslavas Petras BlinstrubasBajorasŽemaitija, Viduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
864Kristina Pilsudskaitė BlinstrubienėBajoro žmona1646.03Žemaitija, Raseinių pavietas, Ugionių dvaras
865Elena Vėlavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonaŽemaitija, Raseinių pavietas, Ugionių dvaras
866Steponas BlinstrubasBajorasŽemaitija, Raseinių pavietas, Ugionių dvaras
867Dovydas Adomas BlinstrubasBajorasŽemaitija, Raseinių pavietas, Ugionių dvaras
868Alška Teresė Šveikauskaitė MasalskienėBajoro žmona, katalikė1653Žemaitija, Viduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
869Alška Uvainytė BlinstrubienėBajoro žmona
870Jonas Karolis BlinstrubasBajorasg,1673
871Elena Vainiotaitė BlinstrubienėBajoro žmona
872Kristina Blinstrubaitė Adamkevičienė AdakauskienėBajoraitė
873Marijona Blinstrubaitė NemčevskienėBajoraitė
874Ona Žaltytė Parčevskienė BlinstrubienėBajoro žmona
875Alška Vizgirdaitė Beinartienė BlinstrubienėBajoro žmonaKauno pavietas, Kulvos dvaras
876Kotryna Zofija Galmantaitė BlinstrubienėBajoro žmonaKauno pavietas, Kulvos dvaras
877Konstantinas BlinstrubasBajorasKauno pavietas, Kulvos dvaras
878Vladislovas BlinstrubasBajoras, karaliaus sekretoriusKauno pavietas, Kulvos dvaras
879Karolis Adomas BlinstrubasBajoras1699Kauno pavietas, Kulvos dvaras
880Samuelis BlinstrubasBajorasKauno pavietas, Kulvos dvaras
881Teodoras BlinstrubasBajorasKauno pavietas, Kulvos dvaras
882Alška Blinstrubaitė MitianovienėBajoraitėKauno pavietas, Kulvos dvaras
883Eufemija Blinstrubaitė Prozorienė VarlauskienėBajoraitėKauno pavietas, Kulvos dvaras
884Joana BlinstrubaitėBajoraitėKauno pavietas, Kulvos dvaras
885Elena Budrevičiūtė Dzevaltovskienė BlinstrubienėBajoro žmonaKauno pavietas, Kulvos dvaras
886Ona Elžbieta Ruselytė BlinstrubienėBajoro žmonaKauno pavietas, Kulvos dvaras
887Mozė Motiejus BlinstrubasBajoras, Vitebsko vaiskis, Kauno stovyklininkas, katalikas, bevaikis1766Kauno pavietas, Kulvos dvaras
888Aleksandras BlinstrubasBajorasKauno pavietas, Kulvos dvaras
889Bogdanas BlinstrubasBajoras, užmuštas1728Kauno pavietas, Kulvos dvaras
890Karolis BlinstrubasBajoras, Vitebsko ir Kauno vaiskis1754Kauno pavietas, Kulvos dvaras
891Vilhelmas BlinstrubasBajorasKauno pavietas, Kulvos dvaras
892Jonas BlinstrubasBajorasKauno pavietas, Kulvos dvaras
893Gertrūda Vyšniauskaitė BlinstrubienėBajoro žmona1764Kauno pavietas, Kulvos dvaras
894Ieva Domeikaitė BlinstrubienėBajoro žmona1763Kauno pavietas, Kulvos dvaras
895Dominykas Samuelis Mozė BlinstrubasBajorasg.1750.08.03Kauno pavietas, Kulvos dvaras
896Antanas BlinstrubasBajoras, Kauno prekybos konfederacijos maršalka, grafų Zabielų globotinis, Kauno arklininkasg.1753.11.101798.07.16Kauno pavietas, Kulvos dvaras
897Eufemija Blinstrubaitė MejerienėBajoraitė, Lietuvos karuomenės pulkininko žmonag.1753.11.10Kauno pavietas, Kulvos dvaras
898Joana Blinstrubaitė MeištavičienėBajoraitėKauno pavietas, Kulvos dvaras
899Zofija BlinstrubaitėBajoraitė
900Justina Blinstrubaitė DyrdienėBajoraitė
901Mykolas BlinstrubasBajoras
902Potencija Blinstrubaitė UvainienėBajoraitė
903Darata Blinstrubaitė UvainienėBajoraitė
904Zofija Daugėlaitė Narbutienė BlinstrubienėBajoro žmona
905Elena Uvainytė Bilevičienė BlinstrubienėBajoro žmonaViduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
906Jurgis Merkelis BlinstrubasBajoras, paskutinis Blinstrubiškių dvaro savininkas16651734Viduklės pavietas, Viduklės-Paalsės dvaras
907Kotryna BlinstrubaitėBajoraitė
908Felicija Cechanavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmonaKauno pavietas, Kulvos dvaras
909Ona Margarita Brinkauskaitė BlinstrubienėBajoro žmona
910Bogumila BlinstrubaitėBajoraitėKauno pavietas, Kulvos dvaras
911Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1748.09.07Kauno pavietas, Kulvos dvaras
912Liudgarda BlinstrubaitėBajoraitė
913Elena Puzinytė iš Kozelskių BlinstrubienėBajoro žmona
914Rapolas BlinstrubasBajoras
915Petras BlinstrubasBajoras
916Teklė Blinstrubaitė BorovskaBajoraitė
917Gertrūda Šimkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
918Jonas BlinstrubasBajoras
919Petras BlinstrubasBajoras
920Kristupas BlinstrubasBajoras
921Mykolas BlinstrubasBajoras
922Eufrozina Blinstrubaitė SkinderienėBajoraitė1615.07.10
923Klara BlinstrubaitėBajoraitė
924Baltramiejus BlinstrubasBajoras
925Steponas BlinstrubasBajoras
926Kristina Ščesnavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
927Elžbieta Ivaškevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
928Kazimieras BlinstrubasBajoras
929Justina BlinstrubaitėBajoraitė
930Aleksandras BlinstrubasBajoras
931Adomas BlinstrubasBajoras
932Jurgis BlinstrubasBajoras
933Teofilija Blinstrubaitė iš Tautvilo Blinstrubienė iš KrikščiūnųBajoraitė
934Joana Blinstrubaitė DaugėlienėBajoraitė
935Kotryna Nešukutytė BlinstrubienėBajoro žmona
936Grigorijus BlinstrubasBajoras
937Rozalija Gineitaitė BlinstrubienėBajoro žmona18271847.10.07
938Emilija (Anelė) Jakubauskaitė BlinstrubienėBajoro žmona18241848.11.19
939Juzefa BlinstrubaitėBajoraitėg.1850.11.29Viduklės par., Nemaršioniai
940Jonas BlinstrubasBajorasg.1852.05.15Viduklės par., Skroblinai
941Eleonora Uršulė BlinstrubaitėBajoraitėg.1853.11.03Viduklės par., Didviečiai
942Petronėlė BlinstrubaitėBajoraitėg.1855.05.28Viduklės par., Paalsiai
943Marijona BlinstrubaitėBajoraitėg.1859.01.19Viduklės par., Nemaršioniai
944Ona BlinstrubaitėBajoraitėg.1860.11.24Viduklės par., Puišiai
945Kazimiera BlinstrubaitėBajoraitėg.1864.03.02Viduklės par., Numgaliai
946Juzefa BlinstrubaitėBajoraitėg.1866.03.15Viduklės par.,

Giminės medyje neidentifikuotos poros

Vyro vardas, pavardėŽmonos vardas, pavardėGimimo, tuoktuvių arba paminėjimo dataVieta, kur gyveno ar tuokėsi
Stanislovas BlinstrubasKarolina Vaitkevičiūtė1869-1871Adakavo par., Lauraičiai
Juozapas BlinstrubasBarbora Janušauskaitė1890Gaurės par.,
Pranas Vincentas BlinstrubasMarijona Gailiūtė1916-19Girdiškės par., Tujainiai
Vincentas BlinstrubasOna Giedraitytė1902-08Jurbarkas
Dominykas BlinstrubasKotryna Kondratavičiūtė1864-1870Kaltinėnų par.; Rezgoliai
Klemensas BlinstrubasLiudvika Dambrauskaitė1872-1890Kaunas
Pranas BlinstrubasOna Vaitkevičiūtė1887Kaunas
Pranas BlinstrubasOna Tamošaitytė1893-1931Kaunas
Juozapas BlinstrubasEleonora Jankevičiūtė1867-1872Kražių par., Kaltinėnų par., Skaudvilės par.;
Ignotas BlinstrubasStefanija Sakalauskaitė1871Kražių par.,
Vincentas BlinstrubasOna Petkevičiūtė1811-1822Labūnavos par., Urniežiai
Antanas BlinstrubasMarijona Vojcicka1878Lenkija, Varšuva
Jonas BlinstrubasLiucija Grušnytė1799Naujojo Daugėliškio par., Rimšėnai
Juozapas BlinstrubasKotryna Morytė1799Naujojo Daugėliškio par.,
Hiliarijus BlinstrubasStanislava Gabševičiūtė1865Betygalos par.,
Benediktas BlinstrubasKotryna Ivanavičiūtė1834Nemakščių par., Rekošaičiai
Silvestras BlinstrubasOna Šimonytė1847-1848Nemakščių par.,
Jonas BlinstrubasUršulė Vaitkevičiūtė1859-1868Nemakščių par., Šilalės par.,
Juozapas BlinstrubasPetronėlė Pilipavičiūtė1903-1904Panevėžys
Vladislovas BlinstrubasRozalija Grigaitytė1897-1913Seredžiaus par., Veliuonos par.,
Antanas BlinstrubasAnelė Kruplevičiūtė1868Smilgių par.,
Juozapas Hiliarijus BlinstrubasOlimpija Jasudaitė1879-1890Skaudvilės par.; Stulgių par.,
Tomas BlinstrubasZofija Alesiūnaitė1878Betygalos par.
Jonas BlinstrubasDomicelė Kacilavičiūtė1820Sudervės par., Švedai
Stanislovas BlinstrubasRozalija Žebrauskytė1780-1792Varniai
Pranas BlinstrubasAleksandra Dvilinskytė1866-1869Kaltinėnų par.,
Juozapas BlinstrubasSofija Staršinskytė1886Veliuonos par.,
Julijonas BlinstrubasOna Miniotaitė1892Skaudvilės par., Mockaičiai
Justinas BlinstrubasOna Ivanauskaitė1918Kaltinėnų par.,
Juozapas BlinstrubasSofija Turučytė1901Jurbarkas
Tomas (Juozapas) BlinstrubasPranciška Gimbutaitė1877-1923Kaltinėnų par.,
Boleslovas BlinstrubasStefanija Radavičiūtė1922Kaltinėnų par.,
Jonas BlinstrubasBronislava Mickevičiūtė1931Kaunas
Vincentas BlinstrubasKotryna Katarskytė1867Kaltinėnų par.,
Juozapas BlinstrubasMarijona Gvazdauskaitė1922Nemakščių par.,
Hiliarijus Aleksandras Stanislava Rutomskytė1903Panevėžys
Jokūbas BlinstrubasPaulina Racevičiūtė1889Šilalės par.,
Viktoras BlinstrubasUršulė Jančevskytė1889Laukuvos par.,
Jonas BlinstrubasDomicelė Narbutaitė1868Šilalės par.,
Jonas BlinstrubasTeodora Montvilaitė1899Šilalės par.,
Jonas BlinstrubasDomicelė Zaikevičiūtė1843Sudervės par.,
Juozapas BlinstrubasBogumila Klusevičiūtė1843Sudervės par.,
Aleksandras BlinstrubasSofija Ancutytė1890Siesikų par.,
Pranas BlinstrubasAleksandra Diminskaitė1894Skaudvilės par.,
Antanas BlinstrubasIeva Mejerytė1874Skaudvilės par.,
Dominykas BlinstrubasTeklė Kondratavičiūtė1911Skaudvilės par.,
Tomas BlinstrubasViktorija Pilsudskaitė1843Siesikų par.,
Pranas BlinstrubasDarata Liaševskytė1877Kaltinėnų par.
Matas BlinstrubasIeva Vitkiūtė1796-1802Ariogalos par., Gegužiai
Jonas BlinstrubasElžbieta Sirtautaitė1812-1823Ariogalos par., Gegužiai; Jankūnai
Petras BlinstrubasIeva Buivydaitė1799Viduklės par., Latakiai
Aleksandras BlinstrubasMarijona Štelmontaitė1904Batakių par.
Jonas BlinstrubasLiudvika Juškevičiūtė1824Ariogalos par., Gegužiai
Ignotas BlinstrubasPetronėlė Blendzka1802Batakių par.
Ignotas BlinstrubasMarijona Viličevska1824Batakių par.
Andrius BlinstrubasOna Bacevičiūtė1801Betygalos par., Kimontai
Pranas BlinstrubasKotryna Varnavičiūtė1810Liolių par., Einikiai
Antanas BlinstrubasJoana Jucevičiūtė1800Pavandenės par., Zdaniškiai
Stanislovas BlinstrubasUršulė Vaišvydaitė1810Adakavo par., Daujotėliai

 Giminės medyje neidentifikuoti Blinstrubai

Vardas, pavardėUžsiemimas, profesijaGimimo, tuoktuvių arba paminėjimo dataMirties dataVieta, kur gyveno
Mykolas Blinstrubas d1730Lietuva, Kulva
Baltramiejus BlinstrubasBraunsbergo gimnazijos studentas1692 1715Nakla, Lenkija
Teklė Blinstrubaitė Skinderienė, Samuelio Mozės ir Halškos Vizgirdaitės dukra?1675Lietuva, Kulva
Juozas Blinstrubas, Mykolo sūnusKauno iždininkas, dvaro Jolki (Елки) kaime Tosin Stan (Тосин Стан) bendrasavininkas1784Baltarusija, Klimavičiai
Vincentas Blinstrubas raKlimavičių miesto Žemutinio Žemės teismo tarėjas1823Baltarusija, Klimavičiai
Silvestras Blinstrubas, Antano sūnus bdŪkininkas1852Lietuva, Raseinių aps., Geidėnų k.
Aleksandras Blinstrubas, Antano sūnus bdŪkininkas1852Lietuva, Raseinių apsk.
Pranas Blinstrubas, Ignoto sūnus bd1852Lietuva, Raseinių apsk., Batakiai
Tomas Blinstrubas, Dominyko sūnus bd1852Lietuva, Raseinių apsk.
Antanas Blinstrubas, Vincento sūnus bdDvarininko Medekčevo tijūnas1852Lietuva, Raseinių apsk.
Vladislovas Blinstrubas1939.10.252005.08.01Lietuva, Telšiai, Vilnius
Stasys Blinstrubas1901.12.201969.04.19Lietuva, Šiauliai, Vilnius
Bronislovas Adolfas Blinstrubas, Teodoro sūnus jmKūdikis, dvarininko sūnus1904.07.011904.07.25Lietuva, Vilnius
Teodoras Blinstrubas, Eufemijaus sūnus jmDvarininkas18691904.11.30Lietuva, Vilnius
Leopoldas Blinstrubas, Teodoro sūnus jmVaikas, dvarininko sūnus18991906.11.05Lietuva, Vilnius
Elena Blinstrubaitė, Teodoro dukra jmKūdikis, dvarininko dukra19061906.04.26Lietuva, Vilnius
Lionginas Blinstrubas, Jurgio sūnusEkonomistas, Vorkutos tremtinys1912Lietuva, Vilnius
Jurgis Blinstrubas, Stanislovo sūnusII Pasaulinio karo leitenantas mechanikas19231942.07.14Žuvęs. Palaidotas Rusijoj, Volgogrado srities Zagotskot kaime (Заготскот)
Vytautas Blinstrubas cPirmasis emigravęs į JAV 1888 m.g. 1866.02.22 t. 1890.06.211939.10.01JAV, Detroitas, Houghton
Antone Blinstrub19332015.02.25JAV, Pulaski
Thomas Michael BlinstrubDraudimo agentas1965.01.022012.01.25JAV, Orange Park
Thomas B. BlinstrubVamzdynų technikas, Vietnamo karo veteranas19502011.04.16JAV, Čikaga
Edward “Ed” BlinstrubSunkvežimo vairuotojas1935.04.042014.02.17JAV, Green Bay
Marie BlinstrubŪkininkė19392014.08.05JAV, Pittsfield
Michael Paul Blinstrub1938.04.032010.08.20JAV, Orange Park
Walter W. Blinstrub19192014.12.04JAV, Evanston
William J. BlinstrubII Pasaulinio karo veteranas2009.05.10JAV, Orland Park
Marie M. BlinstrubNekilnojamo turto agentė19282006.06.14JAV, Bloomfield Hills
Nini BlinstrubŠeimos terapeutė, WWII Olandijos pasipriešinimo judėjimo dalyvė19172007.11.25JAV, Highland Park
Mary Ann (Blinstrub) O’NeillKulinarė, La Becasse Restorano savininkė19282003.07.04JAV, Glen Lake

Herbo „Wręby“  Urbonavičiai Blinstrubai iš Krikščiūnų

IDVardas, pavardėUžsiemimas, profesijaGimimo, tuoktuvių arba paminėjimo dataMirties dataVieta, kur gyveno
W01Xxx Urbonavičius Blinstrubas iš KrikščiūnųBajorasŽemaitija, Viduklės pavietas
W02Stanislovas BlinstrubasBajoras1576Žemaitija, Lialkiškių dvaras
W03Baltramiejus BlinstrubasBajoras1576Žemaitija, Viduklės par., Lialkiškių dvaras;
W04Mykolas BlinstrubasBajoras1646.07.11Žemaitija, Viduklės par., Pašaltuonio dvaras; Raulų dvaras; Dūdiškės
W05Stanislovas BlinstrubasBajorasŽemaitija, Viduklės par., Dūdiškės
W06Kristupas BlinstrubasBajoras, Raganavimo bylos iniciatorius1706.02.111706Žemaitija, Viduklės par., Raulų dvaras
W07Adomas BlinstrubasBajoras, KunigasŽemaitija, Viduklės par., Raulų dvaras
W08Stanislovas BlinstrubasBajorasŽemaitija, Viduklės par., Raulų dvaras
W09Vladislovas BlinstrubasBajorasŽemaitija, Viduklės par., Raulų dvaras
W10Pranas BlinstrubasBajoras, KunigasŽemaitija, Viduklės par., Raulų dvaras
W11Kristupas BlinstrubasBajoras
W12Antanas BlinstrubasBajoras
W13Jonas BlinstrubasBajorasŽemaitija, Viduklės par., Raulų dvaras
W14Norbertas BlinstrubasBajorasRaseinių par., Daugodai
W15Stanislovas BlinstrubasBajoras
W16Teodoras BlinstrubasBajoras, Raseinių miesto teismo teisėjas, žemės teismo tarėjas, rotmistras1818 1821Raseinių par., Daugodai
W17Vincentas BlinstrubasBajoras
W18Hiliarijus BlinstrubasBajoras
W19Dominykas Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1793.08.04
W20Tomas BlinstrubasBajorasg.1822.03.28Betygalos par., Kalneliai
W21Hiliarijus Aleksandras BlinstrubasBajorasg.1833.01.08
W22Juozapas BlinstrubasBajorasg.1837.04.23 t.1874.04.20
W23Edvardas BlinstrubasBajoras1849
W24Jonas Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1875.01.27 t.1895.06.301940.09.16
W25Vladislovas BlinstrubasBajorasg.1903.10.101983.06.24Latvija, Liepaja
W26Leonas BlinstrubasBajorasg.1896.07.271919.03.18
W27Stanislovas BlinstrubasBajorasg.1901.12.20 t.1933.10.01Kaunas
W28Stasys BlinstrubasBajoras
W29Kristina Montvydaitė BlinstrubienėBajoro žmona
W30Darata Stanislavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
W31Elena Motavičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
W32Antanas Vincentas BlinstrubasBajorasg.1804.04.22
W33Marijona Ripinskaitė BlinstrubienėBajoro žmona
W34Barbora BlinstrubaitėBajoraitėg.1817.08.30Betygalos par., Kalneliai
W35Eleonora BlinstrubaitėBajoraitėg.1820.02.22Betygalos par., Kalneliai
W36Zofija Morta BlinstrubaitėBajoraitėg.1824.06.19Betygalos par., Kalneliai
W37Liudvika BlinstrubaitėBajoraitė
W38Teofilė BlinstrubaitėBajoraitėŽemaitija, Viduklės par., Raulų dvaras
W39Margarita BlinstrubienėBajoro žmona
W40Felicija Kotryna Drasčianskytė BlinstrubienėBajoro žmona
W41Klemensas BlinstrubasBajoras, Kunigas
W42Magdalena BlinstrubaitėBajoraitė
W43Jurgis BlinstrubasBajoras
W44Zuzana Verečinskaitė BlinstrubienėBajoro žmona
W45Adomas BlinstrubasBajoras
W46Kazimieras BlinstrubasBajoras
W47Marina Lukoševičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
W48Rožė Bilevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
W49Samuelis BlinstrubasBajoras
W50Kristina Juškevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
W51Alška Kleiškevičiūtė Nižinska BlinstrubienėBajoro žmona
W52Ona Blinstrubaitė KupstienėBajoraitė
W53Darata Blinstrubaitė DaujotienėBajoraitė
W54Ona BlinstrubaitėBajoraitė
W55Eleonora BlinstrubaitėBajoraitė
W56Joana BlinstrubaitėBajoraitė
W57Rozalija Vitkauskaitė BlinstrubienėBajoro žmona
W58Uršulė Medekšaitė BlinstrubienėBajoro žmona
W59Teresė Kybartaitė BlinstrubienėBajoro žmona
W60Kotryna BlinstrubaitėBajoraitė
W61Eleonora BlinstrubaitėBajoraitė
W62Veronika Valatkevičiūtė BlinstrubienėBajoro žmona
W63Zofija Daukantaitė BlinstrubienėBajoro žmonat.1895.06.30Viekšniai
W64Aleksandra Leščinskaitė BlinstrubienėBajoro žmonat.1874.04.20Vilnius
W65Elena BlinstrubaitėBajoraitėg.1827.05.22Betygalos par., Ubariai
W66Natalija Jarimaševskaitė BlinstrubienėBajoro žmonat.1933.10.10Kaunas

Įsūnyto Vincento Mačiulio Blinstrubo palikuonių sąrašas

Vardas, pavardėGimimo arba tuoktuvių dataMirties dataVieta, kur gyveno
Vincentas Mačiulis Blinstrubas18421925.09.18Varnių par., Dykvietė
Ieva Ročytė Blinstrubienė18591918.11.17Varnių par., Vismontiškiai
Liucija Blinstrubaitė1882.12.141897.05.07Kaltinėnų par., Beržiai
Ona Blinstrubaitė1888.02.03Pavandėnės par., Katariškiai
Elena Blinstrubaitė1890.03.01Pavandėnės par., Katariškiai
Justinas Mačiulis Blinstrubas1896.12.10Pavandenės par., Bernotiškė
Amtanina Ivanauskaitė Blinstrubienė1886.06.29
Juozapas Mačiulis Blinstrubas1899.12.141955.03.12Pavandenės par., Bernotiškė; Varnių par., Nevardėnai
Veronika Glogaudytė Blinstrubienė18961976.02.27Varnių par., Kensai
Petras Blistrubis1921.10.17
Vacius Blistrubis1923.01.01
Stasys Blistrubis1925.02.20
Valė Blistrubaitė1928.10.17
Julijona Blistrubaitė19201920.12.30Varnių par., Dykvietė
Felė Blistrubaitė1926.10.30
Bronė Blistrubaitė1927.05.03
Antanas Blistrubis1930.03.19
Aleksandra Blistrubaitė1934.10.05