Personos

Šiame puslapyje bandome išvardinti Blinstrubus, kurie gyveno XVI-XX amžiuose ir buvo kur nors paminėti.

Šaltiniai: a – Ancestry.com; B – Bajorystės dokumentai, LVIA; bd – 1852 m. neturinčių dvarų Raseinių apskrities bajorų sąrašas LVIA; bt – Batakių bažnyčios knygos  – JAV Census, 1900-1940 m. gyventojų surašymai; d – Juozo Daugirdo istorinių aktų kolekcija Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje; e – Evengelikų sinodo dokumentai Lietuvos nacionalinėje Bibliotekoje; F – Family search duomenų bazė; H– Lenkų kilmingų giminių herbynai; jm – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios metrikai; Kn– Kauno parapijų metrikai; lb– Labūnavos bažnyčios metrikai; M – Blinstrubų genealoginis medis LVIA; N – Nemakščių bažnyčios metrikai; Nm – 1844 m. Nemakščių parapijos sąrašas LVIA ra – Rusijos Imperijos adresynai kalendoriai; s – Siesikų parapijos metrikai ir gyventojų surašymai; sa– Šiaulių „Aušros“ muziejaus dvarų archyvo dokumentai; uk – Ukmergės bažnyčios metrikai; V – Antano Pociaus knyga „Viduklė“ 2002 m.; vp– Veprių bažnyčios metrikai; Vr – Varnių bažnyčios metrikai; z – Žeimių bažnyčios metrikai;
ID – Numeris pagrindiniam genealoginiam medyje; SXX – numeris Seniausių Blinstrubų geneloginiam medy;  g. – gimimo data; t.- tuoktuvių data;
Senieji Blinstrubai (neidentifikuoti giminės medyje)
ID Vardas, pavardė
Užsiemimas, profesija Gimimo, tuoktuvių arba paminėjimo Mirties Vieta, kur gyveno
S1 Simonas BlinstrubasH        
 S3 Kasparas Blinstrubas Alsiškis, Simono sūnusV H
Bajoras, Blinstrubų giminės pradininkas Lietuvoje 1586   Žemaitija, Viduklė, Alsos dvaras
 S2 Petras Blinstrubas Alsiškis, Simono sūnusH
Bajoras, Blinstrubų giminės pradininkas Lietuvoje 1586   Žemaitija, Viduklė, Alsos dvaras
S4 Simonas Blinstrubas, Petro sūnusH
       
S5 Baltramiejus Blinstrubas, Petro sūnusH        
S6 Stanislovas Blinstrubas, Petro sūnusH        
S7 Sebastijonas Blinstrubas, Petro sūnusH        
S8 Laurynas Blinstrubas, Petro sūnusH        
S10 Kristina Bertoševičiūtė Blinstrubienė, Lauryno žmonaH        
S9 Andrius Blinstrubas, Baltramiejaus sūnusH        
 S11 Adomas Blinstrubas, Kasparo sūnus e V
Bajoras, Žemaičių Tribunolo deputatas, kalvinistas 1601 1621 1631 1637   Žemaitija, Viduklė, Alsos dvaras; Ugionių dvaras
 S14 Eufemija Merkelytė Stirnelienė Blinstrubienė, Adomo žmona V Bajoro žmona     Žemaitija, Viduklė, Blinstrubiškių dvaras
S12 Jurgis (Jurijus) Blinstrubas AlsiškisH     1598 Žemaitija, Viduklė, Alsos dvaras
S13 Ona Blinstrubaitė RadavičienėH       Žemaitija, Viduklė, Alsos dvaras
 S15 Jurgis Blinstrubas, Adomo sūnus VH Marburgo ir Frankfurto universitetų studentas, karaliaus Vladislovo Vazos sekretorius, kalvinistas 1615 1621 1653   Vokietija, Marburgas, Frankfurtas; Lietuva, Viduklė
S58 Mykolas BlinstrubasVH        
 S19 Kotryna Firley-Konarskytė, Jurgio Blinstrubo žmona V        
S59 Potencija Blinstrubaitė        
S60 Darata Blinstrubaitė        
 S16 Dovydas Blinstrubas, Adomo sūnus V Karaliaus Jono Kazimiero rinkėjas 1644.12.07

1648

  Žemaitija, Ugionys
 S22 Kristina Augustinovaitė Pilsudskienė Blinstrubienė, Dovydo žmonaV   1646    
 S24 Dovydas Adomas Blinstrubas, Dovydo  ir Alškos sūnusV   1646   Ugionys, Urboniškiai
S26 Elžbieta Uvainytė Blinstrubienė, Dovydo Adomo žmonaH        
 S27 Jonas Karolis Blinstrubas, Dovydo sūnusV   1667    
 S23 Steponas Blinstrubas, Dovydo ir Alškos sūnusV   1646   Ugionys
 S18 Jonas Blinstrubas iš Tautvilų, Adomo sūnus e V
Karaliaus Jono Kazimiero rinkėjas ir sekretorius, Žemaičių (Raseinių) pilies teismo teisėjas, kalvinistas, koplyčios statytojas (bevaikis)
1642.06.07 1644 1655   Žemaitija, Viduklė, Blinstrubiškių dvaras
 S28 Elena Vainiotaitė (Wojniatowa) Blinstrubienė, Jono Blinstrubo pirmoji žmona e Karaliaus Jono Kazimiero sekretoriaus žmona, kalvinistė 1655  1643 Žemaitija
 S25 Alška Švykauskaitė Masalskienė Blinstrubienė, Jono antroji žmonaV   1646   Žemaitija,
S66 Ona Margarita Brinkovskaitė, Jono trečioji žmona        
 S56 Sofija Blinstrubaitė Kžontovskienė, Adomo dukraV   1653   Žemaitija, Viduklė
 S57 Justina Blinstrubaitė Dyrdienė, Adomo dukraV   1653   Žemaitija, Viduklė
 S21 Boguslavas Petras Blinstrubas iš Tautvilų, Jurgio sūnus e V
Bajoras, Starodubo stalininkas, katalikas 1697.03.07   Žemaitija, Viduklė
S62 Jurgis Merkelis BlinstrubasVH Bajoras, paskutinis Blinstrubiškių dvaro savininkas   1731 Žemaitija, Viduklės par., Blinstrubiškės
S63 Elena Uvainytė Bilevičienė Blinstrubienė, Jurgio Merkelio žmonaH        
 S20 Jonas Blinstrubas iš Tautvilų, Jurgio sūnus e V       Žemaitija, Viduklė
 S29 Kristina Blinstrubaitė  Paciačinienė Odachauskienė, Jono dukra dVH   1671.02.20   Žemaitija, Viduklė
S30 Marijona Blinstrubaitė Niemčevskienė, Jono dukra VH        
 S17 Samuelis Mozė Blinstrubas iš Tautvilų, Adomo sūnus H d V Vitebsko vaiskis, karaliaus sekretorius, kalvinistas 1643  1675 Lietuva, Pajuostis, Kulva
 S31 Ona Žaltytė Parcevskienė Blinstrubienė, Samuelio Mozės pirmoji žmona H d Samuelio Mozės žmona 1643-1651 1643   Lietuva, Kulva
 S32 Aliza Vizgirdaitė Beinartienė Blinstrubienė, Samuelio Mozės antroji žmona H d
Samuelio Mozės žmona 1651-1654, Kauno maršalkos Beinarto našlė    1654 Lietuva, Kulva
 S34 Konstantinas Blinstrubas Samuelio Mozės ir Alizos Vizgirdaitės sūnus d   1676.01.04   Lietuva, Kulva
 S35 Vladislovas Blinstrubas Samuelio Mozės ir Halškos Vizgirdaitės sūnus H d   1669 1676.01.04   Lietuva, Kulva
 S33 Kotryna Sofija Galmantaitė Blinstrubienė, Samuelio Mozės trečioji žmona H d Bajoro žmona, kalvinistė 1655 1667  1676.01.27 Lietuva, Pajuostis, Kulva
 S39 Alška Blinstrubaitė Mitianovienė Samuelio Mozės vyresnioji dukra d H   1652   Lietuva, Pajuostis
 S40 Eufemija (Eufrozina) Blinstrubaitė Prozorienė Varlauskienė, Samuelio Mozės ir Kotrynos Galmantaitės dukra H d Adomo Prozoro žmona 1670.05.26 1676.01.04   Lietuva, Kulva
 S41 Joana Blinstrubaitė, Samuelio Mozės ir Kotrynos Galmantaitės dukra H d   1676.01.04   Lietuva, Pajuostis, Kulva
 S37 Samuelis Blinstrubas, Samuelio Mozės ir Kotrynos Galmantaitės sūnus d   1676.01.04   Lietuva, Kulva
 S38 Teodoras Blinstrubas, Samuelio Mozės ir Kotrynos Galmantaitės sūnus d Upytės stovyklininkas, Smolensko vaiskis, Karolio Adomo vaikų globėjas 1676.01.04  ca1740 Lietuva, Kulva, Pajuostis, Utena
 S65 Felicija Ciechanovičiūtė Blinstrubienė, Teodoro žmona   ca1700 ca176  
 S36 Karolis Adomas Blinstrubas, Samuelio Mozės ir Kotrynos Galmantaitės vyriausias sūnus d Vitebsko vaiskis 1676.01.04 1698 Lietuva, Kulva, Pajuostis
 S42 Elena Budrevičiūtė Dzievialtovskienė Blinstrubienė, Karolio Adomo pirmoji žmona H d
Samuelio Gintauto Dzievialtovskio našlė, Karolio Adomo pirmoji žmona 1679-1694 1679   Lietuva, Kulva
 S43 Ona Elžbieta Ruselytė Blinstrubienė, Karolio Adomo antroji žmona d Karolio Adomo antroji žmona 1695-1698 1695-96   Lietuva, Kulva, Pajuostis
 S44 Mozė Motiejus Blinstrubas, Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės sūnus d,z Vitebsko vaiskis, Kauno stovyklininkas, katalikas, bevaikis g. 1687 1726 1749 1766 Lietuva, Kulva
 S50 Gertrūda Vyšniauskaitė Blinstrubienė, Mozės žmona d,z Bajoro žmona 1741 1753  1764 Lietuva, Kulva
 S45 Aleksandras Blinstrubas, Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės sūnus d       Lietuva, Kulva
 S46 Bogdanas Blinstrubas, Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės sūnus d      1728 Lietuva, Kulva
 S49 Jonas Blinstrubas, Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės sūnus d Vitebsko vaiskis 1695.05.02 1704   Lietuva, Kulva; Kareiviškės
 S61 Sofija Daugėlaitė Narbutienė Blinstrubienė, Jono žmona   1695.05.02   Lietuva, Kulva; Kareiviškės
 S48 Vilius (Vilhelmas) Blinstrubas, Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės sūnus d   1709   Lietuva, Kulva
 S55 Joana Blinstrubaitė Meištavičienė, Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės dukra d Petro Meištavičiaus žmona 1744    
 S64 Kotryna Blinstrubaitė Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės dukra d   1744    
 S67 Bogumila Blinstrubaitė Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės dukra d   1744    
 S47 Karolis Blinstrubas, Karolio Adomo ir Elenos Budrevičiūtės sūnus d,z Vitebsko ir Kauno vaiskis 1737, 1749 1754 Lietuva, Kulva
 S51 Ieva Domeikaitė Blinstrubienė, Karolio žmona d,z   1753  1763 Lietuva, Kulva
 S52 Dominykas Blinstrubas, Karolio ir Ievos sūnus d  Vitebsko vaiskis g. 1749 1767   Lietuva, Kulva
 S53 Antanas Blinstrubas, Karolio ir Ievos sūnus d,z Kauno arklininkas, ginklininkas, medžioklininkas, Kauno prekybos konfederacijos maršalka 1753  1778.08.18 1784.01.11 1786.10.02   Lietuva, Kulva
 S54 Eufemija Blinstrubaitė-Mejerienė, Karolio ir Ievos dukra d,z Lietuvos karuomenės pulkininko žmona 1753   Lietuva, Kulva
 S68 Ona Blinstrubaitė Karolio ir Ievos dukra d    1754    Lietuva, Kulva
Giminės medyje identifikuoti Blinstrubai
2 Jonas Blinstrubas N Medžio pradininkas      Nemakščių par., Pužai
3 Kotryna Blinstrubienė, Jono žmona ? N   1688 1765.07.17 Nemakščių par., Pužai
1 Juozapas Blinstrubas N Bajoras 1707 1781.06.18 Nemakščių par., Pužai
273 Faustina Butnevičiūtė Blinstrubienė, Juozapo žmona N   1724 1782.04.04 Nemakščių par., Pužai
4 Baltramiejus Blinstrubas N Bajoras 1720 1790.12.16 Nemakščių par., Poteriškiai
280 Joana Emerentiana Butnevičiūtė Blinstrubienė, Baltramiejaus žmona N       Nemakščių par., Pužai
5 Petras Blinstrubas N       Nemakščių par., Pužai
6 Matas Tadas Blinstrubas N   g.1747.03.19   Nemakščių par., Pužai
7 Ignotas Blinstrubas N       Nemakščių par., Pužai
274 Ieva Blinstrubaitė N   1743.08.24 1753.06.20 Nemakščių par., Pužai
275 Rozalija Blinstrubaitė N   1746.02.16 1746.03.01 Nemakščių par., Pužai
276 Joana Blinstrubaitė N   1749.06.12   Nemakščių par., Pužai
277 Barbora Blinstrubaitė N   1752.02.07 1753.03.04 Nemakščių par., Pužai
278 Antanas Blinstrubas N   1754.06.04   Nemakščių par., Pužai
279 Kotryna Blinstrubaitė N   1757.12.25 1758.02.16 Nemakščių par., Pužai
8 Jurgis Blinstrubas N   g.1750.04.23 t.1778.02.04
  Nemakščių par., Pužai
285 Ona Pliuškevičiūtė Blinstrubienė, Jurgio žmona N       Nemakščių par., Pužai
332 Elžbieta Blinstrubaitė   g.1780.06.17 1781.09.01 Nemakščių par., Pužai
9 Mykolas Blinstrubas N   g.1761.09.30   Nemakščių par., Pužai
10 Pranas Blinstrubas N   g.1764.04.02   Nemakščių par., Pužai
11 Petras Blinstrubas N   g.1769.07.07 t.1801.12.12
  Nemakščių par., Pužai
310 Antanina Stankevičiūtė Blinstrubienė, Petro pirmoji žmona N       Nemakščių par., Pužai
311 Marijona Danilevičiūtė Blinstrubienė, Petro antroji žmona N       Nemakščių par., Pužai
12 Juozapas Blinstrubas N   g.1757.04.12 1758.02.19 Nemakščių par., Pužai
281 Bxxxx – Baltramiejaus nežinomas sūnus   g.1752.09.21   Nemakščių par., Pužai
282 Xxxxxa – Baltramiejaus nežinoma dukra   g.1754.06.13   Nemakščių par., Pužai
283 Barbora Blinstrubaitė N   g.1759.06.20 1762.11.21 Nemakščių par., Pužai
284 Rozalija Ieva Blinstrubaitė N   g.1766.08.20 1766.12.25 Nemakščių par., Pužai
331 Marijona Elžbieta Blinstrubaitė N   g.1755.05.29   Nemakščių par., Pužai
13 Andrius Blinstrubas N        
14 Juozapas Blinstrubas Kauno pavieto rotmistras 1796.02.01   Lietuva, Raseinių par., Gabšiai-Pakloniai
343 Ona Jastrembskytė Blinstrubienė, Juozapo žmona   1796.02.01   Lietuva, Raseinių par., Gabšiai-Pakloniai
15 Pranas Blinstrubas lb
Žemaitijos rotmistras g. ca.1760 1828.03.23 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
246 Antanina Simaškevičiūtė Blinstrubienė, Prano žmona lb Bajoro žmona g.ca.1777 1831.06 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
79 Tomas Vincentas Blinstrubas, Prano sūnus lb Bajoras     Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
97 Tomas Blinstrubas        
98 Leonas Adomas Blinstrubas        
99 Stanislovas Antanas Blinstrubas        
100 Juozapas Blinstrubas        
78 Jurgis Juozapas Blinstrubas, Prano sūnus lb Bajoras  g. 1798  1848.07.23 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
257 Petronėlė Eleonora Pržemeckaitė Blinstrubienė, Jurgio Juozapo žmona lb   g.1802 1854.11.30 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
258 Juozapas Blinstrubas, Jurgio Juozapo sūnus lb Bajoras g.1840.01.13   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
259 Mykola Juozapota, Jurgio Juozapo duktė lb Bajoraitė g. 1834.09.25   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
260 Ona Leokadija, Jurgio Juozapo duktė lb Bajoraitė g.1842.06.06   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
261 Kotryna Antanina, Jurgio Juozapo duktė lb Bajoraitė g.1836.04.01 1843.04.24 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
262 Valerija, Jurgio Juozapo duktė lb Bajoraitė g. 1844.05.20 1848.02.26 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
76 Anupras Barnabas Blinstrubas, Prano sūnus lb Bajoras     Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
86 Juozapas Blinstrubas        
87 Vladislovas Blinstrubas        
88 Juozapas Blinstrubas        
247 Aleksandras Blinstrubas, Prano sūnus lb Bajoras     Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
75 Simonas Jurgis Blinstrubas, Prano sūnus lb Bajoras, Gubernijos sekretorius
g.1816.04.21   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai; Panevėžys
 353 Julija fon Špiler Blinstrubienė, Simono Jurgio žmona       Lietuva, Panevėžys
80 Boleslovas Motiejus Blinstrubas        
81 Juozapas Blinstrubas Kauno 110-o pulko karininkas g. 1858.07.22   Lietuva, Panevėžys; Kaunas
352 Ona Tarnovskytė Blinstrubienė, Juozapo žmona       Lietuva, Kaunas
83 Rudolfas Blinstrubas Kn       Lietuva, Kaunas
84 Stanislovas Blinstrubas Kn       Lietuva, Kaunas
354 Vladislovas Blinstrubas Kn       Lietuva, Kaunas
355 Antanas Juozapas Blinstrubas Kn       Lietuva, Kaunas
356 Julija Blinstrubaitė Kn       Lietuva, Kaunas
82 Bronislovas Konstantinas Blinstrubas        
85 Vaclovas Blinstrubas
       
248 Ignotas Steponas Blinstrubas, Prano sūnus lb Bajoras g.1817.08.02 1842.09.13 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
77 Teodoras Benjaminas Blinstrubas, Prano sūnus lb Bajoras 1883   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai; Ukmergės apsk
16 Jonas Blinstrubas        
70 Jokūbas Viktoras Blinstrubas
       
71 Kazimieras Blinstrubas
       
72 Ignotas Rokas Blinstrubas
       
73 Bronislovas Petras Blinstrubas
       
74 Vytautas Aleksandras Blinstrubas        
131 Leonas Ksaverijus Blinstrubas        
134 Boleslovas Blinstrubas
       
135 Klemensas Feliksas Blinstrubas
       
132 Viktoras Dominykas Blinstrubas        
133 Juozapas Tomas Blinstrubas        
136 Jonas Blinstrubas   g.1811.05.07   Nemakščių par., Paglynė
139 Juozapas Blinstrubas
       
140 Ignotas Blinstrubas        
141 Jonas Blinstrubas
       
142 Stanislovas Blinstrubas
       
144 Antanas Blinstrubas
       
149 Mykolas Blinstrubas
       
138 Jurgis Blinstrubas        
123 Juozapas Petras Blinstrubas        Lietuva, Ariogalos par.
359 Apolonija Pacevičiūtė Blinstrubienė, Juozapo Petro žmona        Lietuva, Ariogalos par.
126 Vladislovas Blinstrubas        
127 Teodoras Blinstrubas
       
128 Silvestras Blinstrubas
  g.1854.01.19 t.1887.02.08   Lietuva, Ariogalos par.
360 Liudvika Danilevičiūtė Blinstrubienė, Silvestro žmona   1867 t.1887.02.08   Lietuva, Veliuonos par.
361 Bronislovas Blinstrubas   g.1888.12.28 1889.05.16 Lietuva, Veliuonos par., Pečiuliai
362 Juozapas Blinstrubas   g.1889.12.17 1890.01.08 Lietuva, Veliuonos par., Pečiuliai
363 Bronislovas Blinstrubas   g.1891.05.02 1932.01.21 Lietuva, Seredžiaus par. Motiškai; JAV, Konektikutas, Waterbury
364 Juozapas Blinstrubas   g.1893.03.19 1956.02.29 Lietuva, Seredžiaus par. Motiškai; JAV, Konektikutas, Waterbury
370 Kotryna Čepulytė Blinstrubas, Juozapo žmona   g.1894.04.01 1973.12.27 JAV, Konektikutas, Waterbury
365 Ona Blinstrubaitė   g.1894.10.20   Lietuva, Seredžiaus par. Motiškai;
366 Emilija Blinstrubaitė   g.1896.08.19   Lietuva, Seredžiaus par. Motiškai;
367 Kotryna Blinstrubaitė   g.1899.02.12 1900.05.30 Lietuva, Seredžiaus par. Motiškai;
368 Boleslovas Blinstrubas Popieriaus fabriko įrengimų mašinistas g.1901.03.07 1949.06.04 Lietuva, Seredžiaus par. Motiškai; JAV, Niujorkas, Hoosick Falls
373 Sophie Kouch Blinstrub, Boleslovo žmona   g.1905.10.20 1981.11 JAV, Niujorkas, Hoosick Falls
369 Elvyra Blinstrubaitė   g.1903.07.03   Lietuva, Seredžiaus par. Motiškai;
129 Juozapas Blinstrubas        
130 Adomas Blinstrubas        
124 Petras Juozapas Blinstrubas        
125 Vincentas Rupertas Blinstrubas        
101 Matas Bernardas Blinstrubas        
104 Vincentas Motiejus Blinstrubas        
105 Polikarpas Juozapas Blinstrubas        
107 Simonas Tadas Blinstrubas        
108 Benediktas Blinstrubas        
109 Petras Blinstrubas        
110 Adolfas Martynas Blinstrubas        
111 Adomas Blinstrubas        
112 Anupras Bonifacijus Blinstrubas        
113 Anzelmas Blinstrubas        
103 Stanislovas Blinstrubas        
89 Pranas Stanislovas Blinstrubas, Teodoro Benjamino sūnus B M
Bajoras g. 1832.11.18 1866   Lietuva, Siesikų par., Šiliūnai
237 Skolastika Gintautaitė Blinstrubienė, Prano Stanislovo žmona B   1891   Lietuva, Siesikų par., Šiliūnai
94 Benediktas Blinstrubas, Prano Stanislovo sūnus B  Bajoras 1866 1883   Lietuva, Siesikų par., Šiliūnai
91 Jokūbas Blinstrubas, Prano Stanislovo sūnus B Bajoras 1866   Lietuva, Siesikų par., Šiliūnai
93 Antanas Blinstrubas, Prano Stanislovo sūnus B  Bajoras 1866 1883   Lietuva, Raseinių r.
92 Aleksandras Blinstrubas, Prano Stanislovo sūnus B  Bajoras 1866 t.1891.02.26   Lietuva, Siesikų par., Šiliūnai; Žeimių par., Stašiūnai
238 Antanina Adomavičiūtė Blinstrubienė, Aleksandro žmona B   g.1873 t.1891.02.26    Lietuva, Veprių par. Ratautai; Žeimių par., Stašiūnai
239 Stanislovas Blinstrubas, Aleksandro sūnus B  Bajoras g.1892.05.20 1910 t. 1919.11.26
  Lietuva, Veprių par. Kovšūnų vienk.
377 Kazimiera Jarmalinska Blinstrubienė, Stanislovo žmona
  1893 t. 1919.11.26
   
245 Elena Blinstrubaitė, Aleksandro dukra B   g.1893.08.04    
90 Juozapas Blinstrubas, Teodoro Benjamino sūnus B Bajoras g. 1832.11.18 1883   Lietuva, Ukmergės apsk.
95 Jonas Blinstrubas, Juozapo Blinstrubo sūnus B Bajoras 1883   Lietuva, Ukmergės apsk.
96 Kazimieras Blinstrubas, Juozapo Blinstrubo sūnus B F
Bajoras g. 1867.03.01 1883   Lietuva, Ukmergės apsk.
383 Michalina Dobrowolska Blinstrubienė, Kazimiero žmona F   g. 1871.05.02 1943.02.21 JAV, Čikaga
249 Margarita Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė     Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
250 Viktorija Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė     Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
251 Rožė Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė     Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
252 Apolonija Julijona Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė g. 1812.02.18   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
253 Cicilija Gertrūda Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė g. 1819.11.10   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
254 Marija Teodora Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė g. 1821.04.07 1828.02.03 Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
255 Kunigunda Pranciška Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė g. 1813.02.19   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
256 Teklė Brigita Blinstrubaitė, Prano duktė lb Bajoraitė g. 1814.09.31   Lietuva, Labūnavos par., Urniežiai
59 Kazimieras Blinstrubas, Vladislovo sūnus B Bajoras, Daugėlos Pasodų palivarko gyventojas g. 1833

1903.03.27

  Lietuva, Siesikų par., Jasudai, Libišoniai, Pasodai
241 Ansberta Garenimovaitė Blinstrubienė,  Kazimiero žmona s
 Bajoro žmona g.1829  1892.01.23 Lietuva, Siesikų par., Libišonių k.; Pasodai
242 Marijona Blinstrubaitė, Kazimiero dukra s   g.1859   Lietuva, Siesikų par., Libišonių k.; Pasodai
243 Julija Blinstrubaitė, Kazimiero dukra s   g.1864  1869 Lietuva, Siesikų par., Libišonių k.; Pasodai
244 Bronislava Blinstrubaitė, Kazimiero dukra s    g.1868.05.21   Lietuva, Siesikų par., Pasodai
69 Juozapas Blinstrubas, Kazimiero sūnus, Vladislovo anūkas B
Bajoras, Daugėlos Pasodų palivarko gyventojas 1886.02.18 1972.05.22 Lietuva, Siesikai-Pasodai; Australija, Cabramatta
148? Dominykas Blinstrubas, Stanislovo sūnus bd Ūkininkas 1852   Lietuva, Raseinių apsk.
106? Mykolas Blinstrubas, Mato sūnus bd Ūkininkas 1852   Lietuva, Raseinių apsk.
117 Juozapas Agatonas Blinstrubas, Stanislovo sūnus bd Bajoras g.1819.12.23  1869.03.20 Lietuva, Batakių par., Liaudginai
171 Teklė Kučinskaitė Blinstrubienė   1846   Lietuva, Batakių par., Liaudginai
118 Teodora Blinstrubaitė   g.1859.11.08    
119 Aleksandras Marcelijus Blinstrubas   g.1863.02.26    
120 Teofilis Blinstrubas   g.1860.10.01    
121 Boleslovas Jokūbas Blinstrubas
  g.1850.05.18 t.1871.11.24   Lietuva, Kražių par.
342 Karolina Rimkevičiūtė Blinstrubienė, Boleslovo Jokūbo žmona
  1849 t.1871.11.24   Lietuva, Kražių par.
122 Juozapas Telesforas Blinstrubas
  g.1847.10.10    
172 Vladislovas Blinstrubas   g.1849.03.30    
173 Olimpija Blinstrubaitė   g. 1852.02.17    
174 Tadas Stanislovas Blinstrubas
  g.1856.05.19    
175 Juzefa Anelė Blinstrubaitė
  g.1854.01.08    
176 Jonas Silverijus Blinstrubas
  g. 1867.06.29 t.1906.11.21 1933  
178 Marijona Blinstrubienė Jono Silverijaus pirmoji žmona   g.1881.03.28 t.1906.11.21 1914  
179 Pranciškus Blinstrubas   g.1907.11.01    
180 Elena Blinstrubaitė   g.1910.02.15    
181 Zofija Blinstrubaitė   g.1911.10.1    
182 Edvardas Blinstrubas   g.1913.11.14 1986.12.04  
186 Stefanija Jokubauskaitė Blinstrubienė, Edvardo žmona
  g.1923.01.16 1995.08.30  
187 Alfonsas Blinstrubas   g.1941.02.16 1966.05.30  
188 Stefanija Blinstrubaitė   g. 1942.03.04    
189 Viktoras Blinstrubas   g.1952.03.18   Lietuva, Vilnius
191 Dalia Laimutė Orentaitė Blinstrubienė, Viktoro žmona
  g. 1949.02.20   Lietuva, Vilnius
192 Laura Blinstrubaitė   g.1978.08.24   Lietuva, Vilnius; Danija
190 Irena Blinstrubaitė   g.1961.09.27    
183 Agota Blinstrubienė Jono Silverijaus antroji žmona        
184 Juozas Blinstrubas   1924    
185 Marijona Blinstrubaitė   1928    
177 Juozas Petras Blinstrubas
  g.1869.10.20 1871.07.21  
22 Liucijus Antanas Blinstrubas, Teodoro Benedikto sūnus N bd Bajoras g.1838.10.16 t.1863.01.22
 1907.02.09 Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.
341 Petronėlė Kavaliauskaitė Belskienė Blinstrubienė, Liucijaus pirmoji žmona Bajoro žmona g. ca 1833 t.1863.01.22
  Lietuva, g. Kražių par.; Nemakščių par., Macalių k.
345 Ieva Gotautaitė Blinstrubienė, Liucijaus antroji žmona
  1872   Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.
346 Liucija Blinstrubaitė
  g.1897.10.12 1899.02.24 Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.
347 Juozapas Blinstrubas   g.1900.07.17 t.1922.06.01 1945.11.10 Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.
348 Ona Petroševičiūtė Blinstrubienė, Juozapo žmona
  g.1903.08.31 t.1922.06.01   Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.
349 Vytautas Blinstrubas   g.1923.04.20 1988.04.18 Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.; Lenkija, Gniezno
350 Henryka Kubiak Blinstrub, Vytauto žmona       Lenkija, Gniezno
357 Kazimieras Blinstrubas   1926 1978 Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.
358 Juozapas Blinstrubas   1929 1945.11.10 Lietuva, Nemakščių par., Macalių k.
137 Stanislovas Blinstrubas, Petro sūnus bd H
Bajoras g. 1813.05.01
  Lietuva, g. Nemakščių par. Paglynė; Gelgudiškiai; Kubiliškė; Žemygala
344 Marijona Blinstrubienė, Stanislovo pirmoji žmona Nm   g. ca 1806   Lietuva, Nemakščių par., Gelgudiškiai
351 Vincenta Jakubauskaitė Blinstrubienė, Stanislovo antroji žmona
  t.1882.02.03   Lietuva, Nemakščių par
145 Julius Blinstrubas       Lietuva, Nemakščių par.
146 Stanislovas Blinstrubas Nm   1844   Lietuva, Nemakščių par. , Gelgudiškiai
147 Jurgis Blinstrubas Nm   1844   Lietuva, Nemakščių par. , Gelgudiškiai
148 Dominykas Blinstrubas Nm   1844   Lietuva, Nemakščių par., Gelgudiškiai
289 Matas Blinstrubas Nm   1844   Lietuva, Nemakščių par., Gelgudiškiai
143 Jonas Blinstrubas, Jono sūnus H   1882   Lietuva, Raseinių apsk., Bazarai
18 Mykolas Blinstrubas        
51 Romualdas Mykolas Blinstrubas B Bajoras 1857 1891   Lietuva, Ukmergės aps. Siesikai
53 Aleksandras Blinstrubas, Romualdo Mykolo sūnus B s Bajoras g.1841 1858 1891   Lietuva,Siesikų par., Kuršų k.
54 Jokūbas Blinstrubas, Romualdo Mykolo sūnus B s
Bajoras g.1836 1858 1895   Lietuva, Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
199 Anelė Burneikaitė Blinstrubienė, Jokūbo žmona B s
 Bajoro žmona 1840 1895   Lietuva, Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
200 Premislovas Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B s
 Bajoras g.1865 1895 t.1919.03.01
  Lietuva, Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
 374 Malvina Piesliak Blinstrubienė, Premislovo žmona   1877.03.10 t.1919.03.01
1954 Lietuva, Vilnius; Buivydžių par.
201 Teodoras Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B s
 Bajoras g.1866 1895   Lietuva, Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
202 Mykolas Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B s
 Bajoras g.1865 1895   Lietuva, Siesikų par., Padembė
203 Julijus Jurgis Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B  Bajoras g.1870.04.23

1895

  Lietuva, Siesikų par., Kuršų k.;
204 Mečislovas Blinstrubas,  Jokūbo sūnus B  Bajoras 1895    Lietuva, Ukmergės apsk.
205 Justina Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B s
 Bajoraitė g. 1863; 1895   Lietuva, Siesikų par., Kuršų k.; Padembė
206  Marija Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B  Bajoraitė  1895    Lietuva, Ukmergės apsk.
207  Julija Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B  Bajoraitė  1895    Lietuva, Ukmergės apsk.
208  Rita Blinstrubaitė, Jokūbo dukra B  Bajoraitė  1895    Lietuva, Ukmergės apsk.
52 Vladislovas Blinstrubas, Mykolo sūnus B s
Bajoras g.1806 1876.11.23   Lietuva,  Siesikų par. Jasudai
214 Anelė Kapustinskaitė Blinstrubienė, Vladislovo žmona B s Bajoro žmona g.1811 1876.11.23   Lietuva,  Siesikų par. Jasudai
56 Jurgis Blinstrubas, Vladislovo sūnus B s
Bajoras  1881   Lietuva, Siesikų par. Jasudai, Šiliūnai
216 Juozapa Romeikaitė Blinstrubienė, Jurgio Blinstrubo žmona  Bajoro žmona   1879  
55 Feliksas Blinstrubas, Vladislovo sūnus B s
Bajoras g.1855 1858

t.1876.11.23

   
236 Julija Kulvietytė Blinstrubienė, Felikso pirmoji žmona B Bajoro žmona      
215 Sofija Šultinavičiūtė Blinstrubienė, Felikso antroji žmona B s
Bajoro žmona g.1854

t.1876.11.23

   
60 Vaclovas Blinstrubas, Felikso sūnus B Bajoras 1881    
61 Vincentas Blinstrubas, Felikso sūnus B Bajoras 1881    
240 Anelė Blinstrubaitė, Felikso dukra s   g.1877.09.04   Lietuva, Siesikų par., Garbai
57 Aleksandras Blinstrubas, Vladislovo sūnus B s
 Bajoras  g.1839 1883   Lietuva, Pagiriai; Siesikų par., Jasudai, Šiliūnai, Pasodai, Karpiai
213 Ona Bruneikaitė Blinstrubienė, Aleksandro žmona s  Bajoro žmona  g. 1841 1883   Lietuva, Pagiriai; Siesikų par., Šiliūnai, Pasodai, Karpiai
64 Adolfas Blinstrubas, Aleksandro sūnus B s
Bajoras g. 1866 1883   Lietuva, Siesikų par., Šiliūnai, Pasodai
 263 Juozapas Blinstrubas, Aleksandro sūnus B s Bajoras g. 1867   Lietuva, Siesikų par., Šiliūnai, Pasodai
264 Aleksandra Blinstrubaitė, Aleksandro duktė s   g. 1869.05.02   Lietuva, Siesikų par., Pasodai
265 Kazimieras Blinstrubas, Aleksandro sūnus s uk
  g.1870.04.29 t.1909.08.29   Lietuva, Siesikų par.,
272 Teklė Klementina Lunisovaitė Blinstrubienė, Kazimiero žmona uk   g.1888 t.1909.08.29   Lietuva, Ukmergė
266 Boleslovas Blinstrubas, Aleksandro sūnus s   g.1872.01.25   Lietuva, Siesikų par., Karpiai
267 Marijona Blinstrubaitė, Aleksandro duktė s   g.1873.07.30   Lietuva, Siesikų par., Pasodai
268 Antanina Blinstrubaitė, Aleksandro duktė s   g.1875.02.09   Lietuva, Siesikų par., Domantiškiai
269 Veronika Blinstrubaitė, Aleksandro duktė s   g.1877.02.12   Lietuva, Siesikų par., Karpiai
270 Kotryna Blinstrubaitė, Aleksandro duktė s   g.1877.02.12   Lietuva, Siesikų par., Karpiai
271 Feliksas Blinstrubas, Aleksandro sūnus s   g.1878.12.19   Lietuva, Siesikų par., Karpiai
65 Saliamonas Blinstrubas, Aleksandro sūnus B s
 Bajoras g.1863 1902

t.1891.01.31

  Lietuva, Kėdainių r., Pagiriai,; Pasodai ;Voluinės gub., Holody parapija; Lenkija, Varšuva
209 Vanda Julija Praškovskaja Blinstrubienė, Saliamono žmona B   g.1866.08.21

t.1891.01.31

  Lenkija, Grojec-Dlugowola; Varšuva; Voluinės gub., Holody parapija;
210 Vladislovas Karlas Blinstrubas, Saliamono sūnus B   g.1891.11.04 1902   Voluinės gub., Holoby parapija; Lenkija, Varšuva
211 Marijonas Petras Blinstrubas, Saliamono sūnus B   g. 1898.07.20   Lenkija, Varšuva-Praha
212 Kazimieras Blinstrubas, Saliamono sūnus B   g. 1901.02.16   Lenkija, Varšuva-Praha
375 Feliksas Mečislovas Blinstrubas   g. 1897.03.29   Lenkija, Varšuva-Praha
58 Juozapas Blinstrubas, Vladislovo sūnus d B s
Bajoras, Šiliūnų palivarko valdytojas g.1836 1900    Lietuva, Siesikų par., Jasūdai; Šiliūnai
66 Antanas Blinstrubas, Juozapo sūnus B Bajoras 1881   Lietuva, Ukmergės apsk.
67 Stanislovas Blinstrubas, Juozapo sūnus B Bajoras 1881   Lietuva, Ukmergės apsk.
68 Pranas Blinstrubas, Juozapo sūnus B Bajoras 1883

1896.08.31

   Lietuva, Ukmergės apsk.
45 Boleslovas Blinstrubas, Teodoro Prano sūnus Chemijos mokytojas 1923.11.13  1993 Lietuva, Kaunas
46 Liudvina Stelmokaitytė Blinstrubienė, Boleslovo žmona Pradinių klasių mokytoja 1924.07.15  1981.07.19 Lietuva, Kaunas
17 Juozapas Blinstrubas N Bajoras t. 1807.01.14   Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
334 Barbora Einikytė Šimkevičienė, Juozapo žmona N Bajoro žmona t. 1807.01.14   Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
19 Teodoras Benediktas N Bajoras g. 1809.03.23   Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
20 Honorata Bortkevičiūtė Blinstrubienė, Teodoro Benedikto žmona Bajoro žmona     Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
21 Pranciškus Hiliarijus Blinstrubas N bt Lomių bendruomenės bajoras g. 1840.10.22 t.1865.10.26
  Lietuva, g. Nemakščių par., Macaliai; Batakių par., Kasbarynų k.
23 Juzefa Katkauskaitė-Blinstrubienė, Pranciškaus Hiliarijaus žmona bt    g.  ca 1836 t.1865.10.26
  Lietuva, Batakių par., Kasbarynų k.
26 Teodoras Pranas Blinstrubas, Prančiškaus Hiliarijaus sūnus bt   g. 1876.03.10 t.1903.05.26
  Lietuva, Batakių., Kasbarynų k.
27 Ona Pociūtė-Blinstrubienė, Teodoro Prano žmona   1881.07.19 t.1903.05.26
   
24 Stanislovas Blinstrubas   g.1866.08.14    
25 Teodora Kotryna Blinstrubaitė   g.1872.04.11    
28 Jonas Boleslovas Blinstrubas   g.1874.04.28 t.1902.03.22
   
29 Ona Kerelytė Blinstrubienė, Jono žmona   1882 t.1902.03.
   
30 Vincenta Ona Blinstrubaitė   g.1877.07.17    
31 Stefanija Cirinija Blinstrubaitė   g.1880.03.30    
32 Stefanija Blinstrubaitė   g.1903.06.24    
33 Stanislovas Polikarpas Blinstrubas   1905.01.26 t.1937.03.01
 1946 Tauragės par.
34 Marijona Petrikaitytė Blinstrubienė, Stanislovo Polikarpo žmona   1899 t.1937.03.01
1975 Kybartų par.
35 Stanislovas Algimantas Blinstrubas   1935.10.30   Klaipėda
170 Janina Blinstrubienė, Stanislovo Algimanto žmona
       Šiauliai
195 Milda Blinstrubaitė   1932   Klaipėda
153 Arūnas Blinstrubas   1960.12.16 2007.02.26 Šiauliai
163 Dalia Linkutė Blinstrubienė, Arūno žmona   1961.05.27   Šiauliai, Vilnius
286 Romualda Blinstrubaitė   1956.04.22   Šiauliai; JAV, Čikaga
164 Jurga Blinstrubaitė   1980.04.09   Šiauliai, Vilnius
287 Evelina Blinstrubaitė   1982   Šiauliai
337 Rozalija Petronėlė Blinstrubaitė N   g. 1807.07.04   Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
338 Mykolas Blinstrubas N   g . 1810.09.28    Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
339 Teklė Martyna Blinstrubaitė N   g. 1812.01.31    Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
340 Placida Judita Blinstrubaitė N   g. 1814.10.25    Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
333 Hiliarijus Pranas N   g. 1846.02.23   Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
335 Joana Lauryna Blinstrubaitė N   g. 1847.05.23   Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
336 Kazimiera Kotryna Blinstrubaitė N   g. 1838.10.06   Lietuva, Nemakščių par., Macaliai
36 Teodoras Blinstrubas Kn Mokytojas, JAV lietuvių bendruomenės aktyvistas g. 1906.11.26 t. 1929.07.12
 †1999.10.06 Lietuva, Tauragė, Vilkija; Švėkšna; JAV, Čikaga
37 Barbora Radzviliūtė Blinstrubienė, Teodoro žmona Kn
   t.1929.07.12 1999 Lietuva, Skaudvilės par. JAV, Čikaga
38 Valerijonas Ignotas Blinstrubas
 Mokytojas, tremtinys
1909.02.08 t.1934.11.03
   Lietuva, Rietavas; Rusija, Chabarovsko kraštas
39 Juozapota Gaigalaitė Blinstrubienė, Valerijono Ignoto žmona    t.1934.11.03    
43 Elena Blinstrubaitė   1913.03.24    
44 Bronislava Blinstrubaitė   1914.07.11    
166 Bronislava Janina Blinstrubaitė   1919.08.12    
167 Zita Blinstrubaitė        
161 Severina Blinstrubaitė       JAV, Čikaga
162 Daiva Blinstrubaitė       JAV, Čikaga
158 Ramūnas Blinstrubas        
159 Irena Blinstrubaitė        
160 Liucija Blinstrubaitė        
47 Aloyzas Blinstrubas Mechanikas g. 1946.12.13  †2008.11.21  Lietuva, g. Vilkija; Kaunas
48 Birutė Petrė Valytė Blinstrubienė   g. 1945.04.12   Lietuva, g; Girklanio par., Vengerskų k; Kaunas
49 Šarūnas Blinstrubas   g. 1974.03.04   Lietuva, Kaunas
50 Ramunė Meškauskaitė Blinstrubienė   g. 1977.12.23   Lietuva, Kaunas
156 Milda Blinstrubaitė   g. 2006.02.27   Švedija, Vekšis
193 Justas Blinstrubas   g. 2012.10.11   Švedija, Helsingborgas
154 Romualdas Blinstrubas   g. 1950.11.28 t.1972.02.19
  Lietuva, Kaunas
371 Nastasija Špudytė Blinstrubienė, Romualdo žmona   g.1954.01.03 t.1972.02.19   Lietuva, Kaunas
155 Virginija Blinstrubaitė   g. 1955.12.21   Lietuva, Kaunas
196 Renata Blinstrubaitė   g.1973.1.20   Lietuva, Kaunas
197 Jurgita Blinstrubaitė   g.1980.04.22   Lietuva, Kaunas
151 Robertas Advokatas     JAV, Čikaga
198 Gina Blinstrubienė, Roberto žmona       JAV, Čikaga
152 Ričardas Architektas     JAV, Čikaga
168 Gilius       JAV, Čikaga
169 Gytis       JAV, Čikaga
165 Peter   1984.12.26   JAV, Čikaga
42 Rimantas Zenonas Blinstrubas Verslininkas 1937.06.23  †2014.06.18  JAV, Čikaga
150 Irena Danutė Šimaitytė Blinstrubienė, Rimanto Zenono žmona   1939.12.14   Lietuva, Jurbarkas; JAV, Čikaga
40 Bronislovas Blinstrubas   1910.11.10 t.1934.05.05
†1991.09.21 JAV, Čikaga
41 Eugenija Adomavičiūtė Blinstrubienė, Bronislovo žmona   1915.04.30 t.1934.05.05
†2010.12.24 JAV, Čikaga
157 Arūnas Povilas Blinstrubas Pardavėjas 1944.09.05 †2008.11.08 JAV, Čikaga
194  Birutė Blinstrubienė       JAV, Čikaga
63 Aleksandras Blinstrubas, Jurgio sūnus B s   ~ 1874 ~ 1955-1962 Lietuva, Pagirių par., Šiliūnai
235 Henrikas Blinstrubas, Aleksandro sūnus    g.ca. 1910   Lietuva, Jonava
62 Juozapas Blinstrubas, Jurgio sūnus   g. 1876.09.16 t. 1928.03.15 1968.01.31 Lietuva, Pagirių par., Šiliūnai
217 Vanda Novickaitė Blinstrubienė, Juozapo žmona   g. 1903.08.02 t. 1928.03.15 1994.02.14  
220 Nijolė Pranciška Blinstrubaitė   g. 1932.10.11   Lietuva, Širvintų r., Rimučiai; Vokietija
221 Gertrūda Blinstrubaitė   g. 1939.01.17   Lietuva, Kaunas; Vokietija
218 Juozapas Montvydas Blinstrubas   g. 1929.07.08   Lietuva, Širvintų r., Rimučiai; Vokietija, Kempten
222 Inge Körberg Blinstrub   g. 1934.10.30
  Vokietija, Miunchenas
223 Ulrich Blinstrub   g. 1958.02.01   Vokietija, Miunchenas
225 Waltraud Ostermayr Blinstrub   g. 1961.08.27   Vokietija, Eschers
226 Tobias Blinstrubas   g. 1983.12.17   Vokietija, Kempten
232 Mareike Loleit Blinstrub   g. 1986.12.13   Vokietija, Leutkirch
233 Jasmin Blinstrub   g. 2011.07.31   Vokietija, Memmingen
234 Tim Blinstrub   g. 2015.01.25   Vokietija, Memmingen
227 Petra Blinstrub   g. 1986.09.27   Vokietija, Kempten
224 Stefan Blinstrub   g. 1960.10.24   Vokietija, Miunchenas
228 Elisabeth Gibson Blinstrub   g. 1960.06.25   Didžioji Britanija, Glasgow
229 David Blinstrub   g. 1985.03.31   Vokietija, Friedrichshafen
231 Elena Keller Blinstrub   g. 1991.07.09   Vokietija, Worms
230 Jason Blinstrub   g. 1988.01.18   Vokietija, Friedrichshafen
219 Monika Blinstrubaitė Šimkauskienė   ~ 1879 Lietuva, Šiliūnai
102 Vincentas Blinstrubas   1844   Lietuva, Varnių par. Nevardėnai
290 Barbora Lapinskaitė Blinstrubienė, Vincento žmona   1844   Lietuva, Varnių par. Nevardėnai
114 Ignotas Blinstrubas Vr   g. 1843.11.03   Lietuva, Varnių par., Ščiodriškiai
306 Olimpija Česnavičiūtė Blinstrubienė, Ignoto žmona Vr   g. ca. 1852    
115 Juozapas Blinstrubas Vr   g. 1842.01.27   Lietuva, Varnių par., Ščiodriškiai
309 Marijona Šerniūtė Blinstrubienė, Juozapo žmona   g. ca. 1872    
116 Liudvikas Blinstrubas Vr   g. 1829.02.28   Lietuva, Varnių par., Pinciškė
288 Matas Liudvikas Blinstrubas   g. 1831.08.20 1901.04.14 Lietuva, Varnių par.,
294 Elena Šiaulytė Blinstrubienė, Mato Liudviko žmona        
291 Maksimilianas Aleksandras Blinstrubas Vr   g. 1836.06.04   Lietuva, Varnių par., Beržė
292 Teofilė Blinstrubaitė Vr   g. 1837.11.02   Lietuva, Varnių par., Ščiodriškiai
293 Vanda Blinstrubaitė Vr   g. 1839.10.14   Lietuva, Varnių par., Ščiodriškiai
307 Ignotas Blinstrubas
  g. 1879.10.14   Lietuva, Varnių par., Nevardėnai
308 Sofija Blinstrubaitė
  g. 1881.05.24   Lietuva, Varnių par., Nevardėnai
295 Ignotas Blinstrubas
  g. 1858.09.16   Lietuva, Varnių par.
297 Uršulė Ringaudaitė Blinstrubienė, Ignoto pirma žmona   1868 1896.10.23 Lietuva, Varnių par., Lenkviečiai
298 Julijona Grakauskaitė (Ramoškaitė) Blinstrubienė, Ignoto antroji žmona   1875    
296 Feliksas Blinstrubas
  g. 1860.05.24   Lietuva, Varnių par.
312 Marcijona Petravičiūtė Blinstrubienė, Felikso žmona   1858    
299 Ignotas Blinstrubas
  g. 1897.11.15 t.1923.02.04
  Lietuva, Varnių par., Didysis Palūkstis
372 Petronėlė Balčaitė Blinstrubienė, Ignoto žmona   1889    
300 Antanas Blinstrubas
  g. 1899.09.01    
317 Konstancija Kučinskytė Blinstrubienė, Antano pirma žmona     1959.05.11 Rietavo parapija, Šiūraičiai
321 Elena Dargevičiūtė Blinstrubienė, Antano antra žmona   1923   Lietuva, Varnių par., Drobūkščiai
301 Kazimiera Blinstrubaitė
  1901.07.01 1906.10.31 Lietuva, Varnių par., Didysis Palūkstis; Požerės par., Dargiai
302 Julijona Blinstrubaitė
  1903 1904.06.08 Požerės par., Gatautiškė
303 Teodoras Blinstrubas
  1909.05.10 1932.02.01 Laukuvos par., Janulaičiai
304 Kazimiera Blinstrubaitė
  1911.07.28   Varnių par., Didysis Palūkstis;
305 Bronislava Blinstrubaitė
  1913.09.01 1913.10.01 Varnių par., Didysis Palūkstis;
313 Ona Blinstrubaitė
  1889.07.05   Pavandenės par., Barzdžiai
314 Antanas Blinstrubas
  1891.06.20   Janapolės par., Šloviai
315  Elena Blinstrubaitė
   1893.09.09   Pavandenės par., Barzdžiai
316 Antanas Blinstrubas   1895.08.14   Pavandenės par., Pabiržulis
327 Marcijona Jokumanaitė Blinstrubienė, Antano žmona        
318 Vanda Blistrubytė   1921    
319 Vladislava Blistrubytė   1933    
320 Jadvyga Blistrubytė   1935    
322 Bronius Blistrubis   1960.09.02   Varnių par., Drobūkščiai
323 Adelė Dužinskytė Blistrubienė, Broniaus žmona   1957.09.07   Varniai
324 Vilma Blistrubytė   1983.04.22   Varniai
325 Vaida Blistrubytė   1984.07.13   Telšių r., Gintalai
326 Mindaugas Blistrubis   1987.06.20   Telšių r., Gintalai
328 Pranas Blistrubis   1918.12.03   JAV, Filadelfija
329 Elena Katauskytė Blistrubienė, Prano pirma žmona   1922.12.15   Janapolė
330 Bronė Blistrubienė, Prano antroji žmona   1930    
376 Vilius (William) Blinstrubas
  1892 1936.11.16 JAV, Čikaga
378 Aleksandras S. BlinstrubasF
Parduotuvės bendrasavininkas g. 1915.12.16 2003.01.09 JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, Bourne; Newton
379 Marija BlinstrubaitėF   g. 1917.11.29   JAV, Bostonas
380 Stanislava Kazimiera (Stella) BlinstrubaitėF   g. 1920.07.14 2017.11.17 JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, West Roxbury
 381 Vilius (William) BlinstrubasF
   g. 1925.09.03  2012.02.18  JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, Marshfield
 382 Jeanette E. Kozlowski Blinstrub, Viliaus žmonaF
   g. 1925.06.19  2012.06.10  JAV, Brighton
 384  Adolfas Adomas BlinstrubasF
   g. 1892.12.16
  Lietuva, Truskava; JAV, Bostonas
387 Maria Dowgwilowicz Nowicka Blinstrub, Adolfo Adomo žmonaF
  g. 1905.09.09 1988.02.27 JAV, Bostonas
 385  Vanda BlinstrubaitėF
   g. 1904.01.17
 1994.01.24  Lietuva, Truskava; JAV, Bostonas
 386 Stanislovas Vilius (Stanley W.) BlinstrubasF
Bostono „Blinstrubs village“ naktinio klubo savininkas
 g. 1897.03.01
1978.09.28  Lietuva, Truskava; JAV, Bostonas; JAV, Masačiūsetsas, Chestnut Hill
 394 Marianna Tamulewicz (Timlage) Blinstrub, Stanislovo Viliaus žmona
   g. 1901.05.15
 1994.07.16  JAV, Masačiūsetsas, Blackstone; JAV, Masačiūsetsas, Brookline
388 Chester A. BlinstrubF
Biochemikas g. 1928.02.15 2011.09.01 JAV, Bostonas; JAV, Niu Hemšyras, Hebron; JAV, Groton
389 Pauline Blinstrub, Chester žmona        
390 Ted Blinstrub        
391 Tom Blinstrub        
392 Paul Blinstrub        
393 Melanie B linstrub        
395 Irene Blinstrub   1927    
396 Loraine Blinstrub   1929    
397 Virginia Blinstrub   1930    
398 Richard S.Blinstrub   1931.07.29    
399 Nancy L. Viller Blinstrub, Richard žmona
       
400 Janet Blinstrub        
401 William S. Blinstrub        
Atskilę, herbo „Wręby“ Blinstrubai     
A1 Mykolas Blinstrubas        
 A Kristupas Blinstrubas Dvarininkas 1676, 1680   Žemaitija, Raulų dvaras
           
  Adomas Blinstrubas, Kristupo sūnus sa V
Bajoras, Viduklės bažnyčios fundatorius ir kunigas
1729.07.08 1757.09.09   Žemaitija, Viduklė
Giminės medyje neidentifikuoti Blinstrubai
  Mykolas Blinstrubas d   1730   Lietuva, Kulva
  Baltramiejus Blinstrubas Braunsbergo gimnazijos studentas 1692 1715   Nakla, Lenkija
           
  Teklė Blinstrubaitė Skinderienė, Samuelio Mozės ir Halškos Vizgirdaitės dukra?
  1675   Lietuva, Kulva
  Juozas Blinstrubas bd   1868   Lietuva, Batakių par., Kasbarynų k.
  Juozas Blinstrubas, Mykolo sūnus Kauno iždininkas, dvaro Jolki (Елки) kaime Tosin Stan (Тосин Стан) bendrasavininkas 1784   Baltarusija, Klimavičiai
  Vincentas Blinstrubas ra Klimavičių miesto Žemutinio Žemės teismo tarėjas 1823   Baltarusija, Klimavičiai
  Silvestras Blinstrubas, Antano sūnus bd Ūkininkas 1852   Lietuva, Raseinių aps., Geidėnų k.
  Aleksandras Blinstrubas, Antano sūnus bd Ūkininkas 1852   Lietuva, Raseinių apsk.
  Pranas Blinstrubas, Ignoto sūnus bd Samdinys 1852   Lietuva, Raseinių apsk., Batakiai
  Tomas Blinstrubas, Dominyko sūnus bd Samdinys 1852   Lietuva, Raseinių apsk.
  Antanas Blinstrubas, Vincento sūnus bd Dvarininko Medekčevo tijūnas 1852   Lietuva, Raseinių apsk.
  Teodoras Blinstrubas, Norberto sūnus ra Raseinių miesto teismo teisėjas, žemojo žemės teismo tarėjas 1818 1821   Lietuva, Raseiniai
  Marcelijus Blinstrubas vp       Lietuva, Vepriai ?
  Kotryna Blinstrubienė, Marcelijaus žmona vp  dvarininkė (greičiausiai Betaniškių palivarko) ca. 1841 1896.07.15 Lietuva, Vepriai
  Kazimieras Blinstrubas, Marcelijaus ir Kotrynos sūnus vp   1896   Lietuva, Vepriai
  Aleksandra Blinstrubaitė, Marcelijaus ir Kotrynos  duktė vp   1896   Lietuva, Vepriai
  Juozapas Blinstrubas ra Upytės teismo teisėjas 1831-1833   Lietuva, Upytė
  Vladislovas Blinstrubas   1939.10.25 2005.08.01 Lietuva, Telšiai, Vilnius
  Stasys Blinstrubas   1901.12.20 1969.04.19 Lietuva, Šiauliai, Vilnius
  Bronislovas Adolfas Blinstrubas, Teodoro sūnus jm Kūdikis, dvarininko sūnus 1904.07 1904.07.25 Lietuva, Vilnius
  Teodoras Blinstrubas, Eufemijaus sūnus jm Dvarininkas 1869 1904.11.30 Lietuva, Vilnius
  Leopoldas Blinstrubas, Teodoro sūnus jm Vaikas, dvarininko sūnus 1899 1906.11.05 Lietuva, Vilnius
  Elena Blinstrubaitė, Teodoro dukra jm Kūdikis, dvarininko dukra 1906 1906.04.26 Lietuva, Vilnius
  Lionginas Blinstrubas, Jurgio sūnus Ekonomistas, Vorkutos tremtinys 1912   Lietuva, Vilnius
  Jurgis Blinstrubas, Stanislovo sūnus II Pasaulinio karo leitenantas mechanikas 1923 1942.07.14 Žuvęs. Palaidotas Rusijoj, Volgogrado srities Zagotskot kaime (Заготскот)
  Leon Blinstrub Lenkijos armijos 2-os brigados, 2-o pėstininkų pulko kapitonas 1826-1830   Lenkija, Konskich
  Vytautas Blinstrubas c Pirmasis emigravęs į JAV 1888 m. g. 1866.02.22 t. 1890.06.21
1939.10.01 JAV, Detroitas, Houghton
  Teklė Vaitkevičiūtė Blinstrubienė c Pirmoji emigravus į JAV 1888 m. g. 1869.03.23 t. 1890.06.21
1932.02.10 JAV, Detroitas, Houghton
           
  Antone Blinstrub   1933 2015.02.25 JAV, Pulaski
  Thomas Michael Blinstrub Draudimo agentas 1965.01.02 2012.01.25 JAV, Orange Park
  Thomas B. Blinstrub Vamzdynų technikas, Vietnamo karo veteranas 1950 2011.04.16 JAV, Čikaga
           
  Edward “Ed” Blinstrub Sunkvežimo vairuotojas 1935.04.04 2014.02.17 JAV, Green Bay
  Eva Blinstrub   1921.06.30 2015.01.06 JAV, Hoosick Falls
           
  Marie Blinstrub Ūkininkė 1939 2014.08.05 JAV, Pittsfield
  Michael Paul Blinstrub   1938.04.03 2010.8.20 JAV, Orange Park
  Walter W. Blinstrub   1919 2014.12.04 JAV, Evanston
  William J. Blinstrub II Pasaulinio karo veteranas   2009.05.10 JAV, Orland Park
  Edith Blinstrubas Dizainerė 192.08.11 2016.06.08 JAV, Wolcott
  Edmund J. Blinstrubas Kokybės inspektorius 1926.11.15 2016.06.22 JAV, Prospect
  Marie M. Blinstrub Nekilnojamo turto agentė 1928 2006.06.14 JAV, Bloomfield Hills
  Nini Blinstrub Šeimos terapeutė, WWII Olandijos pasipriešinimo judėjimo dalyvė 1917 2007.11.25 JAV, Highland Park
  Mary Ann (Blinstrub) O’Neill Kulinarė, La Becasse Restorano savininkė 1928 2003.07.04 JAV, Glen Lake
  Charles (Chaz) Blinstrub Studentas 1987 2012.02.23 JK, Sussex