Blinstrubų dvarai

Įvairiais laikotarpiais bajorai Blinstrubai valdė įvairius dvarus, kaimus bei palivarkus. Pirmoji ir seniausia Blinstrubų tėvonija – Blinstrubiškių (Viduklės-Paalsės) arba Alsos dvaras Viduklės paviete, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą tiesiogiai minima 1586 metais.  Blinstrubų iš Tautvilo giminės pradininkai, Simono Blinstrubo iš Tautvilo (ID842) sūnūs Kasparas (ID843) ir Petras (ID841) Blinstrubai Alsiškiai iš Tautvilo istoriniuose šaltiniuose minimi kaip seniausi Viduklės Alsos, vėliau pervadinto į Viduklės Paalsės dvaro, kuris 1734 m. pradėtas vadinti Blinstrubiškiais bei Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaro, savininkai. 

Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaras (tiksliau jo žemės) Viduklės paviete minimas jau 1558 m., tų metų Batakių seniūnijos inventoriujeD459. Tai buvo buvo paraleliai valdytas dvaras, apie 1580 m. tapęs antrąja Blinstrubų iš Tautvilo tėvonija. Vėliau Blinstrubai dar valdė ir kitus dvarus, iš kurių stambiausi buvo Pašaltuonio-Žvirblaukio-Dūdiškių (Dūdlaukio) ir Raulų-Numgalių-Kempalių dvarai, Viduklės paviete. Dar vėliau Blinstrubai valdė Vizgirdiškių (ca. 1600-1700 Viduklės pavietas), Mackūnų-Jagučionių (1635-1700, Ariogalos pavietas), Kulvos, Babtyno, Deltuvos, Utenos, Pajuosčio, Pužų, Macalių, Gabšių-Gabšiškių-Paklanių, Dapšionių, Ugionių, Daujotėlių, Čėkuvos dvarus bei daugelį kitų dvarų bei palivarkų. Kai kurie dvarai buvo tėvonijos, kuriose gyveno viena ar kita giminės atšaka. Vieni dvarai buvo įsigyti, kiti gauti, kaip žmonų kraitis, treti perimti už skolas. Lygiai taip pat, laikui bėgant, dvarai pereidavo kitų nuosavybėn – buvo parduodami, dovanojami dukroms, kaip kraitis, ar sūnums, kaip palikimas.

Apie Blinstrubiškių (Viduklės-Paalsės), Kulvos, Pajuosčio dvarus bei apie Stanislovo Viliaus Blinstrubo (ID396) Bostone egzistavusį naktinį klubą „Blinstrub’s village„, kurį taip pat galima būtų prilyginti dvarui, galite paskaityti paspaudę ant atitinkamos nuorodos kairėje.

Šiuo metu jau gana aišku kokiems vaikams ir vaikaičiams atiteko seniausios Blinstrubų tėvonijos. Apie 1580 m. broliai Kasparas (ID843) ir Petras (ID841) Blinstrubai Alsiškiai iš Tautvilo, pasiekę garbingą amžių, apsisprendė pasidalinti abu valdomus dvarus t.y. Viduklės-Alsos ir Pašaltuonio-Kulvertiškių. Kasparui Blinstrubui atiteko Viduklės-Alsos, Petrui Blinstrubui – Pašaltuonio Kulvertiškių dvaras. Tiesa, dalis žemių apie dvarų gyvenvietes išliko abiejų brolių nuosavybėje, kol vėliau jų vaikai tas žemes išpardavė.

Viduklės-Alsos dvarą (15XX-1734.03) Kasparas Blinstrubas Alsiškis apie 1590 m. padovanoja dvarą sūnums Adomui (ID853) ir rotmistrui Jurgiui (Jurijui ID854 m.1598).

Pašaltuonio-Kulvertiškių dvarą (155X-1682) Petras Blinstrubas iš Tautvilo (ID841) apie 1580-85 m.paliko savo sūnum – Stanislovui (ID839), Simonui (ID845), Sebastijonui (ID847) ir Laurynui (ID848) Blinstrubams iš Tautvilo. Dar vienas sūnus Baltramiejus (ID846), ar iš tėvo Petro, ar iš žmonos Ievos Meiniūnaitės Blinstrubienės kraičio pavidalu gavo Viduklės pavieto Vizgirdiškių dvarą, kuris tapo jo vaikų ir anūkų tėvonija. Po tėvo Petro Blinstrubo mirties sūnūs Simonas, Sebastijonas ir Laurynas pardavė savo turėtas Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaro dalis broliui Stanislovui. 1585.09.06 Sebastijonas ir Laurynas pardavė savo dalisD526, o 1600.05.01 brolis Simonas pardavė savąją dalį broliui StanislovuiD314. Tokiu būdu, nuo 1600 metų Stanislovas Blinstrubas iš Tautvilo (ID839) tapo vienvaldžiu Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaro savininku. Šis, po mirties dvarą paliko sūnums Vaitiekui (ID672), Martynui ir Baltramiejui Blinstrubams (Blinstrubavičiams) iš Tautvilo. Vaitiekui mirus gana ankstyvame amžiuje, jo Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaro dalis atiteko jo sūnum Kazimieriui (ID540), Kristupui (ID706), Steponui (ID707) ir Grigaliui (ID936) Blinstrubams iš Tautvilo. Pastarajam, dvaro dalis atiteko tik pasiekus pilnametystę 1644.09.12 D202. Kristupo sūnus Kazimieras Blinstrubas iš Tautvilo (ID709), savo Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaro dalį pardavė Samueliui Užumeckiui 1680.05.08 D438 , o Kazimieras Blinstrubas iš Tautvilo (ID540) savąja dvaro dalį 1681.10.24 pardavė Jonui Kazimierui Sadovskiui D430. Kristupo sūnui, Jonui Blinstrubui iš Tautvilo (ID710) 1682.01.20 pardavus savąją Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaro dalį Samueliui Užumeckiui D442, po to Blinstrubams Pašaltuonio-Kulvertiškių dvaras jau nebepriklausė.

 

Žemiau esančiame žemėlapyje galima pamatyti visas didesnes Blinstrubų giminės XVI-XIX amžiuose valdytas ar gyventas tėvonijas – dvarus, palivarkus ir bajorkaimius ( – dvaras; – palivarkas arba bajorkaimis. – Blinstrubų iš Krikščiūnų tėvonija. Žemėlapį galima mažinti ar didinti +- mygtukų pagalba, išdidinti per visą ekraną arba tempti su pele).

Žemiau galima pamatyti įvairiais periodais Blinstrubų valdytų dvarų ir palivarkų sąrašą

IDVardas pavardėDvaro ar palivarko pavadinimasParapija ar pavietasĮsigyjimo, gavimo arba pirmo paminėjimo dataPardavimo ar dovanojimo data
906Jurgis Merkelis BlinstrubasBabtynoBabtų1702.04.20
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloBalalučiaiViduklės1616.01.26
W046Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųBarbaraitiškiaiViduklės1623.11.15
859Samuelis Mozė Blinstrubas iš TautviloČėkuvaAriogalos1659.00.00
1021Samuelis Steponas BlinstrubasČėkuvaAriogalos1692.05.05
W046Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųČiukiškiaiViduklės1623.11.15
847Sebastijonas Blinstrubas iš TautviloDainiaiViduklės1599.06.01
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloDeimantiškiaiRaseinių1618.07.18
859Samuelis Mozė Blinstrubas iš TautviloDijokiškisKulvos1643.07.31
860Jonas Blinstrubas iš TautviloGargasai1631.08.27
540Kazimieras BlinstrubasGeviliaiViduklės1654.07.06
W046Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųJaunaitiškiaiViduklės1623.11.15
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloKiburiškiaiViduklės1616.01.26
918Jonas Blinstrubas iš TautviloKondratiškiaiAriogalos1663.11.30
859Samuelis Mozė Blinstrubas iš TautviloKulvaKulvos1643.07.31
879Karolis Blinstrubas iš TautviloKulvaKulvos1684.12.05
S037Samuelis Blinstrubas iš TautviloKulvaKulvos1684.12.05
S038Teodoras Blinstrubas iš TautviloKulvaKulvos1684.12.05
895Dominykas Blinstrubas iš TautviloKulvaKulvos1767.12.01
896Antanas Blinstrubas iš TautviloKulvaKulvos1778.06.23
860Jonas Blinstrubas iš TautviloLepežiai Laukuva prie KiaunupioRaseinių1665.07.04
918Jonas Blinstrubas iš TautviloMackūnai JagučioniaiAriogalos1635.11.281663.11.30
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloPadubisys SutkevičiaiRaseinių1601.11.231609.10.20
859Samuelis Mozė Blinstrubas iš TautviloPajuostisUpytės
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloPakultėViduklės1604.06.21
860Jonas Blinstrubas iš TautviloPaliepiaiViduklės1635.05.23
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloPamedžiaiViduklės1602.07.17
860Jonas Blinstrubas iš TautviloPamedžiai BaltrušiškėViduklės1631.08.02
843Kasparas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloPašaltuonisViduklės1583.10.05
845Simonas Blinstrubas iš TautviloPašaltuonisViduklės1600.05.01
839Stanislovas Blinstrubas iš TautviloPašaltuonisViduklės1600.05.01
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloPašaltuonisViduklės1600.05.01
860Jonas Blinstrubas iš TautviloPašaltuonis Dūdiškiai ŽvirblaukisViduklės1631.08.271637.06.15
W004Mykolas Blinstrubas iš KrikščiūnųPašaltuonis Dūdiškiai ŽvirblaukisViduklės1637.06.15
W005Stanislovas Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųPašaltuonis Dūdiškiai ŽvirblaukisViduklės1648.05.29
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloPašiliaiViduklės1598.11.20
863Boguslavas Petras Blinstrubas iš TautviloPašiliaiViduklės1665.01.24
860Jonas Blinstrubas iš TautviloPetkaičiai VarkaliaiViduklės1641.11.26
847Sebastijonas Blinstrubas iš TautviloPetrikaitiškiaiViduklės1599.06.01
859Samuelis Mozė Blinstrubas iš TautviloPodleščyznaKulvos
860Jonas Blinstrubas iš TautviloRaulai NumgaliaiViduklės1635.10.13
W046Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųRaulai NumgaliaiViduklės1623.11.19
W004Mykolas Blinstrubas iš KrikščiūnųRaulai NumgaliaiViduklės1625.01.25
W005Stanislovas Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųRaulai NumgaliaiViduklės1648.05.29
W007Kun. Adomas Blinstrubas iš KrikščiūnųRaulai NumgaliaiViduklės1698.10.19
W043Jurgis Blinstrubas iš KrikščiūnųRaulai KempaliaiViduklės1629.01.06
W014Norbertas Blinstrubas iš KrikščiūnųRumšaičiai PašaltuonisRaseinių1783.03.10
W046Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųSaldeitiškiaiViduklės1623.11.15
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloSujainiaiViduklės1604.03.26
861Jonas Blinstrubas iš TautviloSujainiaiViduklės1632.02.04
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloSutkaičiaiRaseinių1618.07.17
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloTarpupysViduklės1599.04.021604.06.21
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloUgioniaiAriogalos1611.09.25
866Steponas Blinstrubas iš TautviloUgioniaiAriogalos1668.06.301672.04.12
867Dovydas Blinstrubas iš TautviloUgioniaiAriogalos1668.06.301672.04.12
853Adomas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloUgioniai NargėlaičiaiAriogalos1595.12.201597.05.01
843Kasparas Blinstrubas Alsiškis iš TautviloViduklė Alsa (Blinstrubiškiai)Viduklės1586.01.08
860Jonas Blinstrubas iš TautviloViduklė Alsa (Blinstrubiškiai)Viduklės1631.08.27
906Jurgis Merkelis BlinstrubasViduklė Alsa (Blinstrubiškiai)Viduklė1734.03.14
W046Kazimieras Blinstrubas iš KrikščiūnųVirgainiaiViduklės1623.11.15
1074Petras Blinstrubas iš TautviloVizgirdaiViduklės1698.01.21