Pužų dvaras

1681 metų Balandžio 13 dieną karaliaus sekretorius Jonas Blinstrubas iš Tautvilo (ID2), Kazimiero sūnus, už 600 zlotų iš Alškos Uvainienės ir jos sūnų Stepono ir Chrizostomo nupirko Viduklės paviete esantį Pužų dvarą, kuris iki pat 1799 metų buvo viena iš pagrindinių Blinstrubų tėvonijų.