Šaltiniai

Šiame skyriuje skelbiame nuorodas į svetainėje panaudotus istorinius faktus bei istorinių dokumentų, susijusių su Blinstrubų gimine, kopijas. Dauguma dokumentų parašyti lenkų, rusų arba rusėnų kalbomis. Sąrašas bus nuolat papildomas. Lenteles galima rūšiuoti paspaudus ant stulpelio pavadinimo.

Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvo šaltinių sąrašas

Lietuvos Nacionalinės bibliotekos šaltinių sąrašas

Vilniaus universiteto bibliotekos šaltinių sąrašas

Įvairūs kiti šaltiniai