Šaltiniai

Šiame skyriuje skelbiame nuorodas į svetainėje panaudotus istorinius faktus bei istorinių dokumentų, susijusių su Blinstrubų gimine, kopijas. Dauguma dokumentų parašyta lenkų, rusų arba rusėnų kalbomis. Sąrašas bus nuolat papildomas. Lenteles galima rūšiuoti paspaudus ant stulpelio pavadinimo.

Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas

IDDataPavadinimasFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0011886.08.04Blinstrubų giminės herbo Gulbė genealoginis medis3918256587-88
D0021866.04.25Blinstrubų giminės herbo Wreby genealoginis medis3918256585-86
D0031827.00.00Blinstrubų giminės aprašymas 1827-1840 Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz "Herbarz Litewski" herbyne3919278230
D0041841.07.17ID539 Juozapo Petro Blinstrubo bajorystes legitimacijos pažyma 3917990181-182
D0051702.04.20S62 Jurgio Merkelio Blinstrubo iš Tautvilo ir Elenos Puzinytės Blinstrubienės Babtų dvaro pardavimo Jonui Prozorui aktas11198158-161
D0061857.01.17Ukmergės krašto Blinstrubų legitimacijos byla7082678
D0081786.03.10ID1 Juozapas Petras ir Baltramiejus Jono sūnūs tapo Pužų Legotiškės savininkais2841112479
D0091796.02.01ID14 Juozapo Blinstrubo Gabšių dovanojimo aktas ir testamentas284114781-83
D0101789.02.16Jonas Marcinkevičius dovanoja Kauno iždininkui Juozapui Blinstrubui įvairų turtą2841139172-173
D0111659.06.24S17 Samuelis Mozė užstato Ariogalos Čekuvos dvarą Stanislovui Jablonskiui uz 2500 zlotų.284119674-676
D0311816.08.00Raseinių krašto bajorų surašymas, minimas ID16 Jonas ir ID 17 Juozapas su žmonomis iš Macalių515154732080 3436
D0321798.04.10 Gulbės herbo Blinstrubų genealoginio medžio pradinis įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje3918244324
D0331835.06.04 Gulbės herbo Blinstrubų genealoginio medžio papildymo įrašas Vilniaus gubernijos bajorų suvažiavimo kanceliarijos bajorystės legitimavimo byloje 391965

Lietuvos Nacionalinė biblioteka

IDDataPavadinimasFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0211639.00.00Kulvos Blinstrubų daiktų likusių Kėdainiuose sąrašas941499
D0221640.00.00Danieliaus Lakavičiaus raštas kuriuo įgalioja Samuelį Blinstrubą atsiteisti jo žemę Kulvoje Kauno pav. iš Jurgio Kulvinskio ir Baltramiejaus Lakavičiaus941457
D0231643.05.27Šaukimai į LDK Vyriausiąjį Tribunolą Petrui Jeronimui ir Jadvygai Mislinskaitei Radziejevskiams byloje su Samueliu ir Ona Žaltyte Blinstrubais dėl negrąžintos skolos941470
D0241643.07.31Petro Jeronimo ir Jadvygos Kulvinskienės Radziejevskių bei sūnaus Vaitiekaus Kulvinskio Kulvos dvaro ir Dijokiškių kaimo Kauno paviete pardavimo Samueliui Blinstrubui aktas941471
D0251645.11.30Šaukimas į teismą Kauno pavieto bajorui Stanislovui Kulviečiui byloje su Samueliu Blinstrubu dėl S. Kulviečio nemokėto valakų mokesčio už Kulvos dvaro Čiūdų kaimą941477
D0261651.07.09Kauno mokesčių rinkėjų Jono Mingailos ir Stepono Koplevskio raštai patvirtinantys sumokėtus padūmės mokesčius LDK kariuomenei iš Samuelio Blinstrubo Vilčatovo kaimo Kulvos dvaro Diakiškių ir Bartonių palivarkų941492
D0271653.07.10S17 Samuelio Mozės Blinstrubo skundas Kauno pavieto žemės teismui dėl jį apvogusių ir pabėgusių pavaldinių Stanislovo Teklinskio ir Stanislovo Čerskio941493
D0281655.06.01Jono Volodkovičiaus raštas kuriuo pažymi jog išpirko Drąseikių kaimą Kulvoje Kauno paviete motinos Kotrynos Naruševičiūtės Volodkovičienės pagal užstato teisę perleistą Samueliui Blinstrubui941497
D0291656.12.21Nemunaičio seniūno Teodoro Aleksandro Lackio pakvitavimas iš Samuelio ir Kotrynos Galmontaitės Blinstrubų pasiskolinus 300 lenkiškų auksinų941500
D0301657.05.03Plembergo vaito Adomo Jusevičiaus ir kitų bajorų obligacija Samueliui Blinstrubui pasiskolinus 540 auksinų padūmės mokesčiams sumokėti941501

Vilniaus universiteto biblioteka

IDDataPavadinimasFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0121617.02.28S11 Adomas Blinstrubas perka ketvirtadalį Viduklės dvaro iš Stanislovo ir Jono Vizgirdų už 80 kapų grašių.7ZZT622787243404-406
D0131617.03.21Martyno Blinstrubavičiaus, Stanislovo sunaus testamentas7ZZT622787390682
D0141617.05.26Jurgio Bilevičiaus skundas kad S11 Adomas, Kasparo sūnus, Blinstrubas iškeikė jį Raseiniuose.7ZZT622787466730
D0151589.06.24S3 Kasparo Blinstrubo Alsiškio pareiškimas, kad Jurgio Vainioto tarnas pavogė tris sesers Polonijos Šimonaitienės Blinstrubaitės arklius.7ZZT409682306375-376
D0161589.07.03S3 Kasparo Blinstrubo Alsiškio skundas, kad teisėjas Jurgis Vainiota išlauzė sesers Polonijos Blinstrubaitės Lauksėdžio dvaro vartus.7ZZT409682389301-302
D0171589.07.01Teismo sprendimas S3 Kasparo Blinstrubo Alsiškio byloje prieš Baltramiejų Paulavičių dėl 2 tarnų sumušimo ir arklių vagystės.7ZZT409682508477-478
D0181589.07.01Teismo sprendimas Kasparo Blinstrubo Alsiškio byloje prieš Baltramiejų Paulavičių dėl Baltramiejaus užgrobtu žemių Viduklės paviete prie Butkiškių kaimo.7ZZT409682512488-489
D0191590.04.01Sebastijonas Vaitkevičius užstato Kasparui, Simono sūnui, Alsiškiui Pamedžių dvaro žemę. Minimas Blinstrubų dvaras.7ZZT583444544536
D0201597.05.1S11 Adomas Blinstrubas, Kasparo sūnus, parduoda Nargėlaičius prie Ugionių Jurgiui Baltrimavičiui ir jo žmonai Elžbietai.7ZZT581117154324-325

Įvairūs šaltiniai

IDDataPavadinimasŠaltinisFondasAprašasBylaDok. Nr.Lapai
D0071923.04.09Juozapo Blinstrubo Australijos pilietybės bylaAustralijos nacionalinis archyvasA112403