Blinstrubai iš Krikščiūnų

Nėra tiksliai aišku kodėl, bet tame pačiame Viduklės paviete, XVII amžiaus pradžioje atsirado dar viena  Blinstrubų giminė. Senuose dokumentuose, jie įvardindavo save kaip Blinstrubai iš Krikščiūnų (de Chrzczon), o XIX amžiuje kilmės priesagos jau nebeliko ir identifikuoti galima tik pagal giminystės saitus. Savo giminės pradininku istoriniuose dokumentuose jie įvardindavo Urboną Krikščiūną. Tikėtina versija, kad ši giminė susiformavo per moteriškąją liniją, ta prasme vesdami vieną iš Blinstrubaičių ir vėliau, su pagrindinės giminės pritarimu, pradėję naudoti Blinstrubų pavardę, tuo pačiu nepretenduodami būti „originaliosios“ Blinstrubų iš Tautvilo giminės nariais. Blinstrubai iš Tautvilo palaikė labai draugiškus santykius su Blinstrubais iš Krikščiūnų, pardavinėjo vieni kitiems dvarus, žemes, nesiteisdavo teismuose ir gyveno kaimynystėje. Vienintelis mažas nepatogumas, kad senieji Blinstrubai XVII amžiuj buvo priversti pradėti naudoti priesagą „iš Tautvilo“, tam, kad nebūtų painiojami su Blinstrubais iš Krikščiūnų. 

Giminė naudojo atskirą „Wręby“ herbą. Blinstrubai iš Krikščiūnų taip pat buvo legitimuoti bajorai. Šios giminės medžio schemą galima pamatyti skyriuje Giminės medis

Seniausi giminės atstovai Stanislovas (W2) ir Baltramiejus (W3) Blinstrubai iš Krikščiūnų ir jų vaikai gyveno Viduklės pavieto Pašaltuonio-Žvirblaukio-Dūdiškių (Dūdlaukio) ir Raulų-Numgalių-Kempalių dvaruose. Vėlesnėm Blinstrubų iš Krikščiūnų tėvonijom buvo Daugodų dvaras Raseinių parapijoj ir Vaškučių palivarkas Betygalos parapijoj.

Žymiausiais šakos atstovais, ko gero galima būtų laikyti Raseinių rotmistrą Norbertą Blinstrubą, jo sūnų, Raseinių teisėją, Teodorą Blinstrubą; Vladislovą Blinstrubą (1939.10.25 – 2005.08.01) – poetą, teatro ir kino režisierių, pedagogą; Stanislovą Blinstrubą (W28, 1901.12.20 – 1969.04.19) – Lietuvos mokslininką, radijo inžinierių, Klaipėdos ir Vilniaus radijo stočių viršininką, geologą.

Iškarpa iš 1648 m. vasario 9 dienos dokumento, kuriame W42 Magdalena Blinstrubaitė iš Urbonavičių Krikščiūnų kvituoja broliams W5 Stanislovui ir W6 Kristupui, kad atsiėmė savo tėvų palikimo dalį
Iškarpa iš 1648 m. vasario 9 dienos dokumento, kuriame W42 Magdalena Blinstrubaitė iš Urbonavičių Krikščiūnų kvituoja broliams W5 Stanislovui ir W6 Kristupui, kad atsiėmė savo tėvų palikimo dalį