Teodoras Pranas Blinstrubas

ID26 Teodoras Pranas Blinstrubas †. Gimė 1876 m. kovo 10 d. Tauragės r. Kasbarynų k. (Batakių dek.)  Tėvai – Pranciškus Hiliarijus (g. 1840.10.22  – 1900.12.07 ) ir Juzefa Katkauskaitė-Blinstrubienė (1836 – 1910.03.06).
Žmona Ona Pociūtė-Blinstrubienė †. Gimė 1881 m. liepos mėn. 19 d.  Tuokėsi 1903 m. gegužės 26 d. Vaikai: Stefanija (g. 1903.06.24), Stanislovas Polikarpas (1905.01.26 – 1946), Teodoras (1906.11.26 – 1999.10.06), Valerijonas Ignotas (g. 1909.02.08), Bronislovas (g. 1910.11.11), Elena (g. 1913.3.24), Bronislava (g. 1914.7.11), Bronislava Janina (g. 1919.8.21), Boleslovas (1923.11.13 – 1993).

Nuotraukoje: apačioje iš kairės - motina Ona, sūnus Boleslovas, tėvas Teodoras Pranas; viršuje iš kairės - Bronislovas, Teodoras, Bronislava Janina, Stanislovas Polikarpas, Valerijonas Ignotas
Nuotraukoje: apačioje iš kairės – motina Ona, sūnus Boleslovas, tėvas Teodoras Pranas; viršuje iš kairės – Bronislovas, Teodoras, Bronislava Janina, Stanislovas Polikarpas, Valerijonas Ignotas