Eugenija Blinstrubienė

ID41 Gimė 1915 m. balandžio 30d., Šiauliuose. Mirė 2010 gruodžio 24d. Čikagoje, JAV.
Tėvai – Povilas Adomavičius ir Pranė Jankauskaitė. Vyras – Bronislovas Blinstrubas † (g. 1910.11.11 – 1991.09.21 Čikagoje). Eugenija turėjo du sūnus Rimantą Zenoną (g.1937.06.23 Šiauliuose – m. 2014.06.18 Downers Grove, IL) ir Arūną Povilą †(1944.09.05 – 2008.11.08).

eugenija