Stasys Blinstrubas

Stasys Blinstrubas (W28)- mokslininkas, radijo inžinierius, geologas, magnetinės ir gravimetrinės naudingųjų iškasenų paieškos pradininkas. Gimė 1901 m. gruodžio 20 d. Šiauliuose, mirė 1969 m. balandžio 19 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
1910–1921 m. su tėvais gyveno Ukrainoje. 1918 m. Berdianske baigė 8 klasių komercinę mokyklą. 1921 m. sugrįžęs į Lietuvą įstojo į Kauno universiteto Technikos fakultetą. 1923 m. tęsti studijų išvyko į užsienį, studijavo geologiją Lježo universitete (Belgija), 1929 m. baigė Auštąją elektrotechnikos mokyklą Paryžiuje.
1926 m. Kauno radijo stoties inžinierius, 1936–1939 m. Klaipėdos radijo stoties viršininkas, 1939–1945 m. Vilniaus radijo stoties viršininkas. 1949–1963 m. dirbo Geologijos ir geografijos, nuo 1963 m. – Geologijos institute.
Nuo 1949 m., atėjęs dirbti į Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų institutą, susidomi magnetine ir gravimetrine naudingųjų iškasenų žvalgyba. 1952 m. pradeda dirbti Lietuvos SSR Mokslų Akademijos Geologijos ir geografijos instituto geofizikos sektoriuje. 1954 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją, o 1964 m. – mokslų daktaro disertaciją tema „Magnetinių anomalijų kiekybinio interpretavimo metodas” ir gavo technikos mokslų daktaro laipsnį. 1950–1960 m. vadovavo Lietuvos gravimetriniam kartografavimui. Nuo 1963 m. reorganizavus Mokslų akademijos institutus, dirbo Geologijos institute, o nuo 1965 m. – Mokslų akademijoje.
Svarbiausi moksliniai darbai yra apie magnetinių anomalijų interpretavimą. Domėjosi teoriniais ir praktiniais magnetinės žvalgybos klausimais. Jam vadovaujant ir pačiam aktyviai dalyvaujant, buvo atlikta tiksli magnetinė ir gravimetrinė kai kurių Lietuvos rajonų žvalgyba. Jis atrado ir ištyrė eilę magnetinių ir gravimetrinių anomalijų Lietuvoje, sukūrė originalią metodiką magnetinėms anomalijoms interpretuoti ir pasiūlė paprastą bei aiškų metodą iškasenų klodų formai ir gyliui nustatyti, domėjosi magnetinių reiškinių ryšiais su žmonių sveikata. S. Blinstrubas vienas pirmųjų šalyje tyrė blokinę kristalinio pamato sandarą, pagal matematinių anomalijų išsidėstymą gravitaciniame lauke analizavo anomalijų ir tektoninių lūžių ryšį.