Vanda Novickaitė Blinstrubienė

ID217 Vanda Novickaitė Blinstrubienė, gimė 1903.08.02 Viešose, Širvintų r. Vanda mirė 1994.02.14 Miunchene. Ji buvo vokiškos kilmės.
Gyveno Šiliūnuose, Pagirių valsčiuj, Ukmergės r.

Vyras Juozapas Blinstrubas, gimė 1876.09.28 Šiliūnuose, Pagirių valsčiuj, Ukmergės r. Mirė 1968.01.31 Ingolstadte.

Juozapas ir Vanda susilaukė trijų vaikų:
– Juozapo Montvydo Blinstrubo
– Nijolės Pranciškos Blinstrubaitės (Hermann), gimusios 1932.10.11 Rimučiuose, Širvintų r. Ji ištekėjo 1957.02.02 už Erich Hermann, gimusio 1932.02.12 Ingolstadte (Bavaria) ir gyvena Manheime.  Jie turi dukterį Ellen Hermann-Atorino (Hermann). Ellen gimė 1957.07.13 Ingolstadte. Ji ištekėjo už Fortunato Atorino ir gyvena Angri (SA), Italijoje. Jie turi 5 vaikus: Salvatore, Enrico, Ersilia, Pasquale and Giuseppe Atorino.
-Gertrūdos Blinstrubaitės (Herz), gimusios 1939.01.17 Kaune. Ji gyvena Polinge,  Weilheim/Oberbayern apylinkėje (Bavarija) ir yra ištekėjusi už Rudolf Herz gimusio 1942.10.15. Weilheim.

josefparents

joseffamily