Juozapas Blinstrubas

ID62 Juozas (Juozapas) Blinstrubas, gimė 1876.09.28 Šiliūnuose, Pagirių valsčiuj, Ukmergės r. Krikštytas Siesikų bažnyčioje. Mirė 1968.01.31 Ingolstadte. Dirbo miškininku.
1928.09.15 vedė Vandą Blinstrubienę (Novickaitę), gimusią 1903.08.02 Viešose, Širvintų r. Vanda mirė 1994.02.14 Miunchene. Ji buvo vokiškos kilmės.
Gyveno Šiliūnuose, Pagirių valsčiuj, Ukmergės r.
Juozapas turėjo brolį Aleksandrą Blinstrubą, gimusį ~ 1874m. Šiliūnuose, mirusį~ 1955-1962m. Jonavoje. Dirbo miškininku. Buvo vedęs, turėjo 3 vaikus. Sūnus Juozas ir duktė Janė mirė ankstyvoje vaikystėje (nuskendo). Sūnus Henrikas 1910-1989 (?)  buvo vedęs du kartus. Pirmoji žmona Kazė Speičytė mirė 1976m. rudenį.  Po to jis vedė vaikystės draugę Genę Baliulevičienę, bet vaikų nesusilaukė.
Bei seserį Mariją Blinstrubaitę, gimusią ~ 1879m. Šiliūnuose. Ji buvo ištekėjus už Šimkausko.  Jie turėjo 4 vaikus (Domą, Stanislovą, Genę ir Veroniką-Viktoriją)

Juozapas ir Vanda susilaukė trijų vaikų:
– Juozapo Montvydo Blinstrubo
– Nijolės Pranciškos Blinstrubaitės (Hermann), gimusios 1932.10.11 Rimučiuose, Širvintų r. Ji ištekėjo 1957.02.02 už Erich Hermann, gimusio 1932.02.12 Ingolstadte (Bavaria) ir gyvena Manheime.  Jie turi dukterį Ellen Hermann-Atorino (Hermann). Ellen gimė 1957.07.13 Ingolstadte. Ji ištekėjo už Fortunato Atorino ir gyvena Angri (SA), Italijoje. Jie turi 5 vaikus: Salvatore, Enrico, Ersilia, Pasquale and Giuseppe Atorino.
-Gertrūdos Blinstrubaitės (Herz), gimusios 1939.01.17 Kaune. Ji gyvena Polinge,  Weilheim/Oberbayern apylinkėje (Bavarija) ir yra ištekėjusi už Rudolf Herz gimusio 1942.10.15. Weilheim.

joseffamily

josefparents

fatherjosef