Aleksandras Blinstrubas

ID63 Aleksandras Blinstrubas, gimė ~ 1874m. Šiliūnuose Pagirių valsčiuj, Ukmergės r., mirė~ 1955-1962m. Jonavoje. Dirbo miškininku. Buvo vedęs, turėjo 3 vaikus. Sūnus Juozas ir duktė Janė mirė ankstyvoje vaikystėje (nuskendo). Sūnus Henrikas 1910-1989 (?)  buvo vedęs du kartus. Pirmoji žmona Kazė Speičytė mirė 1976m. rudenį.  Po to jis vedė vaikystės draugę Genę Baliulevičienę, bet vaikų nesusilaukė.

Turėjo brolį Juozapą Blinstrubą, gimusį 1876.09.28 Šiliūnuose, Pagirių valsčiuj, Ukmergės r. Krikštytas Siesikų bažnyčioje. Mirė 1968.01.31 Ingolstadte. Dirbo miškininku.

Taip pat turėjo seserį Mariją Blinstrubaitę Šimkauskienę, gimusią ~ 1879m. Šiliūnuose. Ji turėjo 4 vaikus (Domą, Stanislovą, Genę ir Veroniką-Viktoriją).

 

alexand