Mirties metrikai

Blinstrubų mirties metrikai

Data Vieta Turinys
1896.07.15 Vepriai 1896 m. liepos 15 d. Betaniškių palivarke, netoli Veprių mirė  ir Vepriuose buvo palaidota dvarininkė Kotryna Blinstrubienė. Apie tai liudija įrašas Veprių bažnyčios 1880-1902 m. mirties metrikų knygoje.

Vertimas iš rusų k.: „1896 m. liepos 15 d. Betaniškių palivarke nuo plaučių uždegimo mirė dvarininkė Kotryna Blinstrubienė iš Miliševskių giminės. Paskutinis sakramentas suteiktas. Marcelijaus Blinstrubo našlė, maždaug 55 metų, vietinės Bažnyčios parapijietė, paliko sūnų Kazimierą ir dukrą Aleksandrą. Jos kūną 3-čią dieną vietinis klebonas kunigas Janulevičius palaidojo Veprių parapijos kapinėse“.

1904.07.25 Vilnius 1904.07.25 Vilniuje, nuo silpnumo  mirė 1 mėn. amžiaus Bronislovas Adolfas Blinstrubas, dvarininko Teodoro Blinstrubo sūnus. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.

1904.11.30 Vilnius 1904.11.30 Vilniuje, Šv. Jokūbo ligoninėje, dėl dešinės blauzdos išnarinimo mirė dvarininkas Teodoras Blinstrubas (g. 1866), Eufemijaus sūnus. Paliko žmoną Malviną Svetlikauskaitę ir sūnus Edvardą bei Leopoldą. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.

1906.04.26 Vilnius 1906.04.26 Vilniuje, nuo plaučių uždegimo mirė 3 mėn. amžiaus Elena Blinstrubaitė, dvarininko Teodoro Blinstrubo dukra.  Palaidota Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.

1906.11.05 Vilnius 1906.11.05 Vilniuje, nuo inkstų uždegimo mirė 7 metų amžiaus Leopoldas Blinstrubas, dvarininko Teodoro Blinstrubo sūnus. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mirties metrikų knyga.