Gimimo metrikai

Blinstrubų gimimo ar krikšto metrikai

Data Vieta Turinys
1753.09.09 Žeimių bažnyčia 1753 metais Skarulių parapijos Kulvos dvaro valdytojams Karoliui Blinstrubui (Samuelio sūnui) ir Ievai Domeikaitei Blinstrubienei gimsta dvyniai – Antanas ir Eufemija, kurie rugsėjo mėnesio 9 dieną buvo krikštyti Žeimių bažnyčioje, apie ką liudija įrašas bažnyčios krikšto knygoje.

Vertimas iš lotynų k. „Dievo metai 1753. Diena 9-ta. Aš, Baltramiejus Noreika, Žeimių klebonas (parapijos valdytojas), krikštijau dvynius Antaną ir Eufemiją legitimi thori (legalius, teisėtus santuokoje). Tėvai: Garbingasis ponas Karolis Blinstrubas ir Garbingoji ponia Ieva Domeikaitė (Blinstrubienė), jo žmona, iš Kulvos, Skarulių parapija. Sūnaus Krikšto tėvai: Garbingasis ponas Mozė Blinstrubas (pusbrolis), Kauno stovyklininkas  ir Kilmingoji ponia Elžbieta Koniuševska, dukros krikšto tėvai: pavaduojantis krikšto tėvas Kazimieras Janunovičius ir Garbingoji ponia Gertrūda (Vyšniauskaitė) Blinstrubienė, Kauno stovyklininko žmona.