Blenstrup miestelis

Danijoje, Šiaurės Jutlandijos regione, netoli Olborgo (Aalborg) miesto, yra senas Blenstrup miestelis. Jo pavadinimas panašus į Blinstrubų giminės pavadinimą, o to pačio miestelio XIV amžiaus pavadinimas – Blynstorp, dar labiau panašus į mūsų giminės lenkišką ar rusišką pavardės versiją Blinstrub. Ar yra istoriniais šaltiniais pagrįstas ryšys tarp Blenstrup miestelio ir Blinstrubų giminės nėra žinoma, bet tikėtinas ryšys, žinant nelietuviškai ir neslaviškai skambančią Blinstrubų pavardę, ko gero yra.

Bidrag til Hellem Herreds Beskrivelse og Historievirselis Bet kuriuo atveju įdomu žinoti kas tai per miestelis. Vietinis danų istorikas Klaus Gjerding (1851.10.06 – 1880.08.06) per savo trumpą gyvenimą, 1875 m. sugebėjo išleisti vieną istorinę monografiją danų kalba apie Gjerding, Blenstrup, Skjorping, Fraer ir Brondum  parapijas, Hellum paviete. Ji vadinasi „Bidrag Til Hellum Herreds Beskrivelse Og Historie” (Įnašas į Hellum pavieto aprašymą ir istoriją). Jūsų dėmesiui pateikiame keletą sakinių iš šios knygos skirsnio „Blenstrup”

Šitas miestelis 1390 m. (buvo) rašomas kaip Blynstorp. Vėliau (miestelio) pavadinimas rašomas viešai taip pat su (raide) „i”, ta prasme Blindstrup arba Blingstrup. Vardo kilmė yra neaiški. Vienas iš dvarų 1348 m. priklausė didikui vardu Mogens Jonssen, kuris perleido jį Suendui vadintam Kou. Tai, ko gero, yra tas pats dvaras, kurį 1451 Henrik Stigsen perleido Mariager (Birgitiečių) vienuolynui, o vėliau 1465 m. Morten Svan (iš Ejstrup) perleido Klosteret’ui (vienuolyno vadovui). Henrik Stigsen buvo Stig Andersen af Thordrup sūnus ir gyveno Kielstrup’e,  Ove parapijoje. Dvaras vienuolynui priklausė iki Reformacijos ir po to perėjo Karūnos nuosavybėn iki 1647 m., kai buvo išmainytas su ponia Margrete Marsvin iš miestelio. Dvare gyveno p. Jens Morch, kai buvo Blentrup kapelionu. Kiti netoliese esantys 4 dvarai ir 1 dvarelis iki reformacijos priklausė Bažnyčiai. 4 dvarai buvo prijungti prie miestelio 1561 m., kiti 1572 m. Po Jorgen Seefeldt mirties 1662 m. visas Blenstrup miestelis atiteko Kopenhagos universiteto teisės profesoriui Dr. Cosmus Borneman.

Blenstrup

Iš šios monografijos matosi, kad Blenstrup iki XVII amžiaus tebuvo nedidelis bažnytkaimis su keletu dvarų. Pradinis miestelio pavadinimas yra Blynstorp, vėliau konvertavęsis į Blenstrup. Blynstorp yra sudurtinis žodis susidedantis iš „Blyn” ir „Torp”. „Torp” yra senovinis skandinaviškas žodis. „Ordbog over det danske Sprog” (Senosios danų kalbos žodynas) žodį „Torp” apibūdina kaip nedidelį dvarą ar sodybą. Pagal dydį, mažesnis nei bažnytkaimis ar miestelis. Istoriškai šis žodis buvo naudojamas mažų kaimų, susidedančių iš kelių dvarų ar sodybų pavadinimuose.  „Blen” žodžio reikšmė nėra aiški, senovinėje danų kalboje panašiai rašomi ar tariami žodžiai reiškiantys pūslę arba aklumą (Blind). Viena miestelio pavadinimo versija, Blindstrup, sufleruoja, kad tai gali būti susiję su aklumu, tad pavadinimas galėtų reikšti „Aklas dvaras” ar „Aklas kaimas”. Žodis „Blind” taip pat reiškia „niekur nevedantis” arba „padirbtas, netikras”, tad Blenstrup pavadinimo reikšmės versijų gali būti ir kitų.